Reklama

XI Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę - podsumowanie

„Umiłować Chrystusa”

Ks. Andrzej Walerowski
Edycja legnicka 39/2003

W sierpniu ze wszystkich stron naszej Ojczyzny podążają na Jasną Górę w pielgrzymce wiary niezliczone rzesze pielgrzymów, aby przed tronem Maryi złożyć dar gorącej modlitwy i chrześcijańskiej pokuty. 1 sierpnia po Mszy św. odprawionej w legnickiej katedrze pod przewodnictwem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka 2560 pątników diecezji legnickiej wyruszyło już po raz XI na pielgrzymi szlak, by 10 sierpnia stanąć u stóp Jasnogórskiej Pani. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Umiłować Chrystusa”.

Do pokonania mieliśmy 270 km. Pielgrzymka podzielona została na 10 regionalnych grup. Była też Grupa Duchowego Uczestnictwa. Poprzez modlitwę, jak również na falach Radia Plus Legnica, z pielgrzymami łączyło się duchowo ok. 5800 osób. W tym roku najmłodszą uczestniczką była 6-miesięczna Renatka z okolic Bolesławca, a najstarszą pątniczką była 73-letnia Zofia Zdanowska (22 razy na pielgrzymce). Posługą duchową wspierało pielgrzymów 29 księży i 35 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz 6 sióstr zakonnych. Opiekę medyczną sprawował lekarz oraz 30 pielęgniarek i sanitariuszy. Ojcem duchowym pielgrzymki był ks. Zbigniew Tracz.

W grupie „1” spotkali się na szlaku pielgrzymi z Polkowic, Lubina, Ścinawy i Prochowic oraz okolicznych miejscowości. W Roku Różańca Świętego łączyło ich pragnienie „umiłowania Chrystusa” wraz ze św. Barbarą - patronką Zagłębia Miedziowego. Wśród 120 pielgrzymów najmłodszym uczestnikiem był 6-letni Kamil, a najstarszy pielgrzym liczył 62 lata. Grupa „1”, czerpiąc każdego dnia ze źródła Eucharystii, uczyła się miłości wobec braci i sióstr. Każdego dnia ofiarowała modlitwę dziękczynną za dar złotego jubileuszu kapłaństwa bp. Tadeusza Rybaka. Szczególną modlitwę zanoszono również w intencji przewodnika - ks. Mariana Kopko. Dziękowano za dar wybudowania i konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Grupa doświadczała wsparcia duchowego ze strony ks. Grzegorza, diakona Jacka oraz kleryka Jana. Nad bezpieczeństwem czuwali porządkowi: Grzegorz Iwanina, Łukasz Grzelak i Andrzej Pazdyk. Opiekę medyczną sprawowały: Aneta Pazdyk i Zofia Drożdż. Nie można pominąć scholi muzycznej, którą tworzyli: Sławomir Laskowski, Magdalena Fąfara, Renata i Ania Boczula, Aneta Pazdyk, Paulina Rylewicz, Sabina Mosica i Remigiusz Majchrzak oraz zawsze niezawodny brat Janusz Kaszubski.

Przebojowej „Dwójce” patronował św. Franciszek. Tę wspólnotę z Jeleniej Góry, liczącą prawie 200 osób, prowadziło dwóch równie przebojowych przewodników: ks. Grzegorz Niwczyk i ks. Jacek Saładucha, a wspierał ich dzielnie diakon Łukasz Frątczak. W tych rekolekcjach w drodze uczestniczyli pielgrzymi z takich miejscowości, jak: Jelenia Góra, Sobieszów, Piechowice, Szklarska Poręba, Biegoszów, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Miłków, Łomnica, Luboń, Gliwice, Mieroszów, Wrocław, Dobromyśl, Gryfów Śl., Leszczyniec, Mirsk, Podgórzyn, Świerzawa. Byli otwarci na cały świat i dlatego przyciągnęli do siebie Polonię z Niemiec i Austrii. Grupa była rozmodlona,zdyscyplinowana i rozśpiewana. Najstarszym pielgrzymem była 70-letnia Janina Wolsztyńska, a najmłodszym 6-letni Szymon Witusiak, oboje ze Szklarskiej Poręby. Grupę wspierali swoją obecnością i zaangażowaniem ks. Kazimierz, ks. Zenon, ks. Tomasz, ks. Jerzy, ks. Janusz oraz klerycy: Krzysztof, Wojciech, Artur oraz siostry serafitki: s. Sabina, s. Leonia, s. Bernadetta. Pięknym śpiewem ubogacali: Karol, Sylwia, Tomek, Grzegorz, Łukasz oraz Robert i Mateusz (wybrali drogę św. Franciszka, wstępując do Zakonu Ojców Kapucynów), a także Asia i Marzena. „Dwójka” nie doszłaby bez troskliwej opieki służby medycznej: Basi, Agnieszki, Sabiny, Ewy, Karola i Grzegorza, oraz odpowiedzialnych porządkowych: Krzysztofa, Marcina, Mariusza, Grzegorza, Tomasza, Marcina. Grupa bardzo uważnie słuchała wszystkich konferencji. Ciekawym wydarzeniem były zaręczyny Sylwii i Pawła, którzy już po raz kolejny pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani.

Reklama

Grupa nr „3” to Bolesławiec i okolice. W „trójce” pielgrzymowało ponad 200 osób. Najstarsza pani Apolonia liczyła 73 lata. Najmłodszą pątniczką była 6-miesięczna Renatka, która pielgrzymowała wraz z 8-osobową rodziną. Przewodnikiem grupy był ks. Józef Hupa. Opiekę duchową sprawowali również: ks. Ludwik Maciak i ks. Andrzej Ziombra wspomagani przez kleryków Tomka i Mariusza. Porządku w grupie pilnowali: Artur, Adam, Paweł i Mateusz z Mariuszem na czele. Andrzej opiekował się nagłośnieniem. O nasze zdrowie dbały: Aniela, Marta i Benia oraz: Gabryś i Piotrek. W trudzie pielgrzymowania pomagała nam swoim śpiewem grupa muzyczna pod wodzą Macieja. „Trójeczka” była grupą bardzo rozśpiewaną, rozmodloną, pełną życzliwości i pogody ducha.

Grupa „4” - Legnicka. To jedna z najliczniejszych grup XI Pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku do Tronu Matki pielgrzymowało w niej ponad 320 osób. W większości byli to młodzi ludzie z Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, 712 Drużyna Harcerska „Kedyw” oraz pielgrzymi pochodzący z Legnicy i okolic: Miłkowic, Prochowic, Koskowic, Głuszycy, Proboszczowa, Witkowa, Kunic, Legnickiego Pola, Rzeszotar. Najmłodszym pielgrzymem w grupie był 10-letni Damian, zaś najstarszym 70-letnia Maria. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Renata, która pielgrzymowała na wózku inwalidzkim. Na czele grupy powiewał sztandar przedstawiający postacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła - patronów grupy „4”. Przewodnikiem legnickich pątników był prefekt WSD ks. Sławomir Augustynowicz. Sakramentem pojednania służył w drodze ks. Bogdan Klinkowski. Modlitwom przewodniczyli i grupę rozweselali klerycy: dk Krzysztof Żmigrocki, dk Janusz Wilk, Andrzej Tarnowski, Paweł Jagusz, Łukasz Jaraczewski. Nad zdrowiem i kondycją pielgrzymów czuwały pielęgniarki: Małgorzata i Rozalia. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas długich dni pielgrzymowania czuwali porządkowi: Piotr, Tadeusz, Michał, Radek, Bartek, Wojtek, którym przewodził główny porządkowy grupy „4” Daniel. Grupa ta wyróżniała się niezwykłym entuzjazmem i ogromną siłą ducha. Była rozśpiewana i radosna, lecz jednocześnie potrafiąca zatopić się w cichej medytacji.

Grupę nr „5” tworzyli mieszkańcy ziemi zgorzeleckiej z dekanatów: Zgorzelec, Węgliniec, Lubań, Bogatynia, Leśna. W grupie pielgrzymowało 130 osób, a wśród nich dwóch księży: ks. Artur Kaproń (przewodnik) i ks. Kazimierz Pietkun, których wspomagali klerycy: Łukasz Kociołek i Mariusz Kubik. Na trasie o zdrowie dbały: Jadwiga i Anna. Grupa była zdyscyplinowana dzięki porządkowym: Bogusławowi (główny porządkowy grupy), Piotrowi, Marcinowi i Dariuszowi. Śpiew w grupie zgorzeleckiej prowadziła schola z parafii pw. św. Bonifacego ze Zgorzelca. Najstarsza osoba w grupie miała 73 lata, zaś najmłodszym pielgrzymem był 9-letni Mateusz Skrzypacz. Z dnia na dzień, w miarę jak pielgrzymka zbliżała się do tronu Czarnej Madonny, grupa stawała się bardziej rozmodlona i rozśpiewana.

Grupa „6” to grupa salezjańska. Tworzyli ją mieszkańcy: Lubina, Chocianowa, Pogorzelisk, Rudnej, Niemstowa. Szło w tej grupie 300 osób, głównie młodzież. Przewodnikiem był ks. Michał Woźnicki, a wspomagali go: ks. Dariusz Szyszka i ks. Edward Postawa oraz klerycy: Mirosław Łobodziński, Jarosław Góralski, Robert Stachowski, Tomasz i brat Karol Kliszcz. Najstarszy pątnik miał 67 lat, najmłodszy Jakub Lisowski 2,5-roku. Danuta Marek szła już 20 raz, 11 w pielgrzymce legnickiej. W grupie szli również Józef Żydek z Essen w Niemczech, państwo Lisowscy z Chocianowa z trójką małych dzieci oraz Joasia Kułan, która była po bardzo poważnej operacji nogi. Szczególny klimat „szóstki” wyrażał się w radości, śpiewie, zabawach, wieczornych apelach. Młodzież sama prowadziła Różaniec, śpiewała Godzinki, pilnowała porządku w czasie drogi, przygotowywała Drogę Krzyżową i liturgię Mszy św.

Grupa „7” liczyła 240 osób i reprezentowała ziemię wałbrzyską. Patronką grupy była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Przewodnikiem grupy był ks. Janusz Garuka, wspomagany przez księży: Tomasza Galika i Dariusza Markowicza. W tej grupie pielgrzymowała też siostra Ewa, misjonarka z Brazylii oraz klerycy: Paweł i Tomasz. Najstarszym pielgrzymem była Aniela z Głuszycy (70 lat), a najmłodszym Agnisia z Kamiennej Góry (3 latka). Czerpiąc ze wzoru patronki św. Teresy, grupa cechowała się radością i spontanicznością podczas zabaw i śpiewów pielgrzymkowych, ale widać też było skupienie i zadumę.

Ponad 200 pątników grupy „8” pochodziło z ziemi jaworsko-chojnowskiej oraz z: Bolkowa, Niedźwiedzic, Pielgrzymki, Pomocnego, Marcinowic, Męcinki, Paszowic, Jelcza Laskowic. Patronowała im św. Siostra Faustyna Kowalska. Przewodnikiem „ósemeczki” był wspaniały ks. Tomasz Biszko. Wraz z nim pielgrzymowali: ojciec duchowny pielgrzymki ks. Zbigniew Tracz, ks. Piotr Mianowski oraz klerycy: Piotr Marciniak (troszczył się o noclegi) i Piotr Olszówka. Nad bezpieczeństwem czuwała służba porządkowa: Mateusz, Michał, Marcin, Tomek pod kierownictwem głównego porządkowego Rafała. O zdrowie dbali: Dawid i Katarzyna i Zuzanna. Głównym bagażowym był Adam. Najstarszym pątnikiem była 67-letnia Teresa z Jawora, a najmłodszym 10-letnia Justynka. Grupa ta to przede wszystkim ludzie młodzi, rozśpiewani i pełni ducha modlitwy.

W grupie „9”, liczącej 170 osób, pielgrzymowali pątnicy z: Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Lubania, Olszyny Lubańskiej, Pielgrzymki, Lubomierza. Patronem grupy „9” był św. Krzysztof. Twórcą tej nowej grupy jest dziekan dekanatu Lwówek Śl. ks. Krzysztof Kiełbowicz. Przewodnikiem był ks. Marcin Głogowski, którego wspierali księża: Jan Dochniak, Tomasz Baran i Grzegorz Kszystek oraz siostra Nikodema ze Zgromadzenia Sióstr Magdalenek. Najmłodszą pątniczką była 9-letnia Ola. Szczególne podziękowania należą się służbie porządkowej na czele z Piotrem Litwą oraz służbie medycznej: Beacie i Alinie. Grupa była rozmodlona i rozśpiewana dzięki zespołowi muzycznemu Roberta Górskiego i młodzieży z Lubomierza i Chojnowa. Specjalne podziękowania dla Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach i dla pana Prezesa za ufundowanie znaków grupy i śpiewnika oraz dla pana Wiesława Maja za okazaną pomoc.

Grupa „10” to grupa pokutna. Przewodził jej ks. Krzysztof Herbut. „Pokuta polega na nawróceniu serca, a w konsekwencji odrzuceniu grzechu” (JP II). Dlatego, jak mówili pielgrzymi: „naszą odpowiedzią na miłość Boga jest nasza miłość, czyli nawrócenie oraz odrzucenie grzechu”. W grupie „10” pielgrzymowało około 180 osób. Najmłodszym pątnikiem była Marysia Rutkowska, licząca 8 lat, a najstarszym Zofia Zdanowska, mająca 73 lata i pielgrzymująca do Matki Bożej już po raz 22. W grupie pielgrzymowało dwóch księży: Kazimierz Piwowarczyk, Dariusz Strzelecki. Byli w niej również klerycy: Tomasz Kwiecień, Mirosław Wojtala, Paweł Antosiak, Wojciech Szymański i Arkadiusz Raczyński oraz siostra Martina Ćwiek ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Grupa była bardzo rozmodlona, zdyscyplinowana i rozśpiewana.
Pielgrzymowanie w tej grupie - jak mówi jej przewodnik - było dla niego prawdziwą przyjemnością i zbudowaniem.
Uczestnicy XI Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę wraz z organizatorami dziękują Panu Bogu za dar tegorocznego pielgrzymowania. Rozważając tajemnice światła, modliliśmy się w sposób szczególny za Ojca Świętego Jana Pawła II w 25. rocznicę jego pontyfikatu oraz za naszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka w roku złotego jubileuszu kapłaństwa. Pragniemy również podziękować ludziom dobrej woli, którzy na całej trasie od Legnicy do Częstochowy pomagali nam w trudzie pielgrzymowania. Pragniemy podziękować biskupowi legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi za ofiarę Mszy św. sprawowanej w katedrze na rozpoczęcie pielgrzymki oraz za udzielenie pasterskiego błogosławieństwa. Bóg zapłać ks. inf. Władysławowi Bochnakowi, proboszczowi legnickiej katedry. Dziękujemy ks. prał. Władysławowi Jóźkowowi za jego życzliwość i gościnę. Tradycyjnie już na rozpoczęcie pielgrzymki towarzyszyła nam Orkiestra Górnicza Zakładów Górniczych „Lubin”. Dyrektorowi ZG „Lubin” i Kapelmistrzowi składamy serdeczne „Bóg zapłać”! Na pierwszym postoju w Koskowicach zostaliśmy ugoszczeni przez ks. Franciszka Woźniaka i jego życzliwych parafian z Koskowic i Taczalina. Kolejny raz pielgrzymi z Legnicy zostali ugoszczeni przez ks. Piotra Prajsa i jego parafian z Biernatek, Kosisk, Postolic, Kęp i Janowic.
W drugim dniu pielgrzymowania ugościł nas ks. Ryszard Cyman i jego parafianie z Piersna i Kulina. Serdecznie dziękujemy ks. Ryszardowi Reputała oraz jego parafianom z Pełcznicy i Kozłowa. Wyrazy wdzięczności kierujemy do ks. Zbigniewa Dołhania i jego wspaniałych parafian z Żórawiny. „Bóg zapłać” ks. Stanisławowi Bijakowi, jego wikariuszom i bardzo gościnnej Oławie. Parafianie z kościoła Bożego Miłosierdzia przygotowali w tym roku ponad 7,5 tysiąca kanapek dla pątników. W czwartym dniu pielgrzymowania zostaliśmy gościnnie przyjęci przez: ks. Mariana Cembrowskiego i jego wspaniałych parafian z Bystrzycy Oławskiej, ks. Krzysztofa Maka ze Stobrawy i jego drogich parafian. W Stobrawie na pięknym stadionie organizatorzy przygotowali koncert muzyki w wykonaniu Zespołu NAAMAN z Lubina. Wieczorny koncert został zakończony Apelem Jasnogórskim. W szóstym dniu naszego pielgrzymowania dotarliśmy do Łubnian w diecezji opolskiej. Dwa miesiąca wcześniej Pan Bóg odwołał z tego świata proboszcza tamtejszej wspólnoty ks. Karola Łysego. Na wieczornym nabożeństwie w miejscowym kościele cała wspólnota pielgrzymującego Kościoła legnickiego modliła się o łaskę nieba dla zmarłego kapłana. Na zakończenie tej modlitwy zapaliliśmy ponad 1000 świec przy grobie naszego przyjaciela. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Łubnian za życzliwość. W siódmym dniu pielgrzymowania dotarliśmy do Radawia. Dziękujemy wspaniałemu ks. Józefowi Mucha i mieszkańcom Radawia za gościnność i niezapomniane przeżycia. W czasie wieczornej modlitwy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy wraz młodzieżą przedstawili w przepięknej scenerii Radawia sztukę teatralną. Wyrazy wdzięczności kierujemy do mieszkańców Sierakowa, do ks. Marcina Kulisch, Sióstr Józefitek. W przedostatni dzień dotarliśmy na „górkę przeprośną” w Herbach. Pragniemy wyrazić słowa uznania dla ks. Piotra Mańka i wszystkich ludzi dobrej woli z Wójtem na czele. Na zakończenie w imieniu wszystkich Pielgrzymów z diecezji legnickiej składamy wyrazy wdzięczności Ojcu Przeorowi Jasnej Góry Marianowi Lubelskiemu i wszystkim Ojcom Paulinom za troskę i niezwykłą atmosferę, jaką zgotowali pielgrzymom z diecezji legnickiej.
Legniccy Pielgrzymi pragną wyrazić serdeczne podziękowanie kustoszowi sanktuarium św. Jacka w Legnicy, ks. Robertowi Kristmanowi, za przyjęcie pod swój dach Biura Pielgrzymkowego w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Serdeczne podziękowania kierujemy do Katolickiego Radia Plus Legnica. Dziękujemy dyrektorowi Stanisławowi Obertańcowi, pani Monice Porębie za wspaniałe prowadzenie relacji z trasy pielgrzymki oraz kapłanom pełniącym dyżury w Radio Plus: ks. Robertowi Kristmanowi, ks. Janowi Dziewulskiemu, o. Władysławowi Kwiatkowskiemu. Podziękowania od wszystkich pielgrzymów dla edycji legnickiej Tygodnika Katolickiego Niedziela z ks. Piotrem Nowosielskim na czele.

Służby Pomocnicze XI PPL 2003

INFORMACJA i BIURO PIELGRZYMKOWE: Magda Pawlak z Lubina, Karolina z Nowej Rudy, Sławek Laskowski z Polkowic

KWATERMISTRZOSTWO: Głównym kwatermistrzem był ks. Rodryg Albin z Legnicy. Odpowiedzialni za poszczególne grupy: kl. Jan Tomaszewski, kl. Artur Trela, kl. Sławomir Dębowiak, br. Michał Janik od Ojców Bonifratrów, kl. Mariusz Kubik, kl. Robert Stachowski od Księży Salezjanów w Krakowie, kl. Tomasz Kowalski, kl. Piotr Marciniak, Jarosław Górecki, kl. Paweł Antosiak

SŁUŻBA PORZĄDKOWA: Odpowiedzialnym był ks. Remigiusz Tobera z Bolesławca. Głównym porządkowym był Sebastian Kowalski z Legnicy, którego wspierali: Grzegorz Iwanina, Marcin Rozenek, Mariusz Kałuzka, Daniel Ciemniak, Bogdan Wójcik, Andrzej Kasperek, Tomasz Poznar, Rafał Rozenek, Piotr Litwa, Bartek Rainsz

ODPOWIEDZIALNI ZA POSTOJE: Adrian Grzegorzewski i Krzysztof Kozłowski
KIEROWCY W SŁUŻBIE POMOCNICZEJ: Józef Sulisz, Rafał Michałka, Bartek Michajluk

SŁUŻBA ZDROWIA: dr Edyta Jarema z Lubania Śląskiego, sanitariusz Krzysztof Sławski z Legnicy, kierowca Henryk Babuśka z Legnicy, pielęgniarki: Rozalia, Katarzyna, Barbara oraz Dawid i Piotr. Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Legnicy dr. Andrzejowi Hap za wszelką życzliwość i pomoc w zorganizowaniu Pielgrzymkowej Służby Zdrowia.

POCZTA: Janina, Stanisław i Marek Szczepanikowie z Polkowic
Poczta Pielgrzymkowa wysłała w tym roku ponad 11 tysięcy kartek okolicznościowych

SŁUŻBA PIECZYWA: Dominik, Marzena i Łukasz
Głównym dostawcą pieczywa dla tegorocznych pątników była Piekarnia Kazimierza Janczaka z Polkowic

RADIOTECHNICY: Bogdan Kozłowski, Marcin z Zielonej Góry, Adrian z Jawora
kierowca: Mariusz Jankowski

SŁUŻBA ZIMNYCH i CIEPŁYCH NAPOI: Ryszard, Zdzisława i Przemysław Jadach z Legnicy oraz Joanna, Stenia i Stanisław Szkółka z Polkowic
Kierowca: Kazimierz Diduszko z Polkowic

SŁUŻBA CZYSTOŚCI „SANEPID” Ryszard i Dawid Ciebień - kierowcy samochodu, Kierownicy „Sanepidu”: Agnieszka, Dominika i Paweł
TOI - TOI - Przenośne Systemy Sanitarne Wrocław Oddział Lubuski i Opolski

KIEROWCY BAGAŻOWI: Tadeusz Piekarz, Krzysztof Glina, Jerzy Kapusz, Firma „DOLTRANS”, Gerhard Kiler, Józef Derda, Jerzy Lach, Antoni Szłapik

Reklama

Wielka Brytania: przymusowa aborcja u niepełnosprawnej kobiety

2019-10-15 19:41

vaticannews.va / Londyn (KAI)

Sąd w Wielkiej Brytanii nakazał wykonanie aborcji u kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. W orzeczeniu czytamy, że jest ona w interesie pacjentki. Taki sam wyrok zapadł w podobnej sprawie na początku tego roku, chociaż wówczas został on uchylony po protestach opiekunów niepełnosprawnej.

Zffoto/fotolia.com

Sprawa dotyczy dwudziestoletniej kobiety w 12 tygodniu ciąży. Personalia zostały utajnione, aby chronić jej prywatność. Zdaniem brytyjskich mediów tym razem nie można oczekiwać odwołania, ponieważ opiekunowie niepełnosprawnej kobiety i jej rodzina zastępcza wspierają aborcję.

Orzeczenie sądu zostało wydane po rozprawie w brytyjskim Sądzie Opiekuńczym, który zajmuje się sprawami dotyczącymi osób uznanych za niezdolne do samodzielnego działania. Fundusz powierniczy NHS, odpowiedzialny za opiekę nad kobietą, zwrócił się do sądu o pozwolenie na przeprowadzenie aborcji.

Sędzia David Williams napisał w swoim orzeczeniu, że aborcja będzie „znaczącą ingerencją” w autonomię cielesną kobiety, ale zgodził się także, że leży to w jej najlepszym interesie, a kontynuacja ciąży może zaszkodzić jej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Znaleziska z Ochędzynia Starego już w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

2019-10-16 08:34

Zofia Białas

W dniu 15.10 o godz. 11.00 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej nastąpiło przekazanie przedmiotów z ekshumacji w Ochędzynie Starym w gminie Sokolniki.

Zofia Białas

W jednym grobie po 2 września 1939 roku spoczęli trzej żołnierze. Byli to Stanisław Kim, Józef Dudaczyk i Zygmunt Piechociński. Poszukiwania prowadzone wiosną 2019 roku dotyczyły jednego z żołnierzy, członka Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej. Trzej żołnierze, wedle opowieści mieszkańców zginęli k. Ochędzyna podczas wycofywania się po bitwie pod Krajanką. Wszyscy zostali pochowani pod płotem, a po miesiącu ciała dwóch przeniesiono do środka cmentarza. Tylko jeden pozostał na miejscu pierwszego pochówku, mówił dr Krzysztof Latocha z Łódzkiego Oddziału IPN. Ekshumacja dotyczyła właśnie tego jednego, pozostawionego w starej mogile.

Podczas prac ekshumacyjno – poszukiwawczych prowadzonych przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN znaleziono drobiazgi świadczące o tym, że spoczywa tu żołnierz polski. Odnalezione artefakty mówią, że był to żołnierz września 1939 roku. Odnaleziono czaszkę żołnierza, kości (materiał porównawczy do identyfikacji), elementy umundurowania, grzebień, dwie rogatywki, paski, kompas, bagnet, niezbędniki, guziki. Do którego z nich te przedmioty należały? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi.

 Badania rozpoczęto dzięki zabiegom Stowarzyszenia Historycznego „Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej ”i do których, jak mówił Przemysław Bucki – prezes Stowarzyszenia Historycznego „ Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej - zachęcał IPN Dawid Boryczko z Chobanina, jeden z tych mieszkańców, którzy kultywowali pamięć o żołnierzach sprzed 80 lat, świadek wydarzeń.

Odnalezione artefakty, zrekonstruowane w pracowni archeologicznej prof. Anny Drążkowskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zostały protokolarnie przekazane do Muzeum Ziemi Wieluńskiej i wzbogaca już istniejąca wystawę stałą „Świadkowie mówią”.

Epilogiem ekshumacji i kończonych prac badawczych będzie uroczysty pochówek znalezionych szczątków wieluńskiego żołnierza.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem