Reklama

Dedykowane katechetom

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię

Kalina Wielicka
Edycja łowicka 39/2003

„Kolejny rok naszej katechetycznej posługi pragniemy rozpoczynać od modlitwy przed Bogiem. Jesteśmy świadomi, iż nie chodzi tylko o naszą pracę, często bardzo trudną, ale o godne i dobre wypełnienie naszego katechetycznego powołania. Wiedząc, że nasze siły są często bardzo ograniczone, prosimy Boga, aby nieustannie nas wspierał swoją mocą. Czynimy to przez słuchanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę. Otwórzmy zatem nasze umysły i serca, aby moc Ducha Bożego umocniła naszą wiarę, ożywiła nadzieję i uzdolniła nas do mówienia o Bogu pośród tych, do których Kościół nas posyła”.

Powyższe słowa, wypowiedziane przez ks. dr. Wojciecha Osiala, stały się wprowadzeniem do nabożeństwa Słowa Bożego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo, odbywające się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu rozpoczęło jak zawsze Odprawę Katechetyczną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Tym razem odprawa trwała w dniach 29 i 30 sierpnia 2003/2004. W pierwszym dniu odprawy uczestniczyli bp Alojzy Orszulik i bp Józef Zawitkowski. W drugim dniu za stołem prezydialnym zasiadł ks. prał. Franciszek Augustyński - wikariusz generalny.
Jak już wspomnieliśmy, odprawa rozpoczynała się nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył mu i głosił konferencję ascetyczną ks. dr Wojciech Osial. W tym roku w konferencji ks. Osial nawiązał do ewangelicznego opisu spotkania młodzieńca z Panem Jezusem (Mk 10, 17-22). Powołując się na słowa Jana Pawła II, stwierdził, że ten fragment Ewangelii winien służyć za źródło katechetycznej refleksji, opisuje bowiem Chrystusa jak Nauczyciela.
W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem katecheci wraz z ks. Osialem prosili: „Nauczycielu dobry, napełnij nas, katechetów, swoją mocą, pomagaj nam zachować autorytet, naucz nas spoglądać na uczniów z miłością, pomagaj odważniej głosić Twoją naukę, abyśmy mogli dobrze wypełnić nasze katechetyczne powołanie. Daj nam cierpliwość i wyrozumiałość dla błędów naszych uczniów, abyśmy potrafili im pomóc w ich życiowych trudnościach i kłopotach. Dopomagaj nam pokonywać wszelkie lęki i momenty załamań, wzmacniaj naszą wiarę w to, że Ty jesteś z nami w szkole, abyśmy odczuwali w naszych słowach Twojego ducha i Twoją moc. Błogosław wszystkim dzieciom i młodzieży w naszej diecezji, niech odczuwają pragnienie przyjścia do Ciebie i pozostaną z Tobą na zawsze. Otocz opieką wszystkich nauczycieli, wychowawców, rodziców. Daj im coraz pełniej zrozumieć, że dużo ważniejsza od mądrości ludzkiej jest mądrość Boża”.
Druga część Odprawy Katechetycznej miała miejsce w auli seminaryjnej. Tej części obrad przewodniczył ks. prał. Wiesław Wronka - wikariusz biskupi ds. duszpasterskich i katechetycznych, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej.
W tym roku wykład dla zgromadzonych katechetów świeckich, zakonnych i księży wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Mastalski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykład zatytułowany był: Katecheta wobec trudności wychowawczych w szkole.
W dalszej części odprawy katecheci mieli możliwość zapoznać się z nowymi podręcznikami dla szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej, opracowanymi przez Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu. O planach dotyczących formacji permanentnej katechetów mówił ks. Sławomir Sobierajski.
Sprawy bieżące Wydziału Nauki Katolickiej omówił ks. prał. W. Wronka, który skoncentrował się w sposób szczególny na przygotowaniach do tegorocznej Olimpiady Wiedzy Religijnej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z dumą i zadowoleniem podkreślił, że w ubiegłym roku szkolnym ponad 5 tys. dziewcząt i chłopców uczestniczyło w obu olimpiadach w diecezji łowickiej! Duża w tym zasługa katechetów, a także życzliwości dyrekcji szkół.
Z inicjatywą Dnia Papieskiego w szkole zapoznał zebranych ks. Wiesław Frelek - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu na Korabce. Od dwóch lat jest on koordynatorem diecezjalnym ds. Dnia Papieskiego w diecezji łowickiej, który tym razem odbędzie się 12 października. Jest to okazja do promowania wśród wiernych nauczania Jana Pawła II i dziękczynienia Bogu za dar Papieża.
Odprawa Katechetyczna na rok szkolny 2003/2004 zakończyła się słowem i błogosławieństwem Biskupa Łowickiego.

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewka-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy: oburzenie skazaniem na śmierć głodową Vincenta Lamberta

2019-07-17 18:03

lk / Warszawa (KAI)

Przygnębienie i oburzenie decyzją lekarzy, którzy zaniechali odżywiania i nawadniania, skazując na śmierć głodową Vincenta Lamberta, pacjenta Kliniki Uniwersyteckiej w Reims we Francji, wyraziło Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Mężczyzna zmarł dziewięć dni po odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie.

Poniżej tekst stanowiska przesłanego KAI:

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec zaniechania żywienia chorego Vincenta Lamberta

1. Jesteśmy oburzeni i przygnębieni decyzją lekarzy, którzy od dnia 3.07.2019 r. zaniechali odżywiania i nawadniania, skazując na śmierć głodową Vincenta Lamberta - pacjenta Kliniki Uniwersyteckiej w Reims we Francji.

2. Działania zespołu medycznego w ostatnich 9 dniach życia Vincenta są sprzeczne z prawami człowieka i zasadami etyki lekarskiej, są formą eutanazji i aktem okrucieństwa wobec pacjenta i jego rodziców. Niszczy to wizerunek lekarza i podważa zaufanie do naszego zawodu.

3. Nie jest uporczywą terapią żywienie przez sondę i pojenie wodą pacjenta z zachowanym samodzielnym oddechem oraz minimalną świadomością.

4. Żaden wyrok sądowy ani opinia specjalistów nie usprawiedliwiają działań zmierzających do zakończenia życia chorego, pozbawienia go jedzenia, picia i pomocy najbliższych oraz odbierania mu możliwości leczenia i rehabilitowania w innym ośrodku medycznym.

5. Mamy nadzieję, że historia choroby i śmierci głodowej Vincenta Lamberta oraz walka jego rodziców i tysięcy ludzi na całym świecie o jego ocalenie przyczynią się do ochrony życia i godności innych ciężko chorych pacjentów.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

dr n.med. ELŻBIETA KORTYCZKO, prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii,

prof. BOGDAN CHAZAN, wiceprezes KSLP i prezes Oddz. Mazowieckiego, specjalista ginekologii i położnictwa,

lek. ANNA GRĘZIAK, Honorowy Prezes KSLP, anestezjolog, członek Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia,

lek. GRAŻYNA RYBAK, delegat Oddz. Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii,

lek. MARZENNA KOSZAŃSKA, wiceprezes Oddz. Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii

----

42-letni Vincent Lambert, który po wypadku w 2008 r. był sparaliżowany, żył przez 11 lat w stanie minimalnej świadomości. Na wniosek żony i lekarzy, wbrew prośbom rodziców, którzy chcieli go przenieść do ośrodka opieki, francuski wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na jego uśmiercenie. Zmarł 11 lipca, dziewięć dni po tym, jak został odłączony od sztucznego nawodnienia i odżywiania. Dwa dni później odbył się jego pogrzeb.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem