Reklama

70-lecie parafii w Ksawerowie

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 39/2003

Niedziela 31 sierpnia br. na stałe wpisała się w historię parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ksawerowie. Stało się tak za sprawą obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia parafii połączonych z uroczystością odpustową ku czci Jasnogórskiej Pani. Mszę św. dziękczynną sprawował abp Władysław Ziółek.

Wśród czcigodnego grona kapłanów, uczestników Liturgii, obecni byli m.in. ks. prał. Jan Cieszkowski, były proboszcz ksawerowskiej siedemdziesięciolatki, ks. prał. Ryszard Olszewski - kustosz sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach, ks. kan. Jan Szadkowski - dziekan dekanatu Łódź Radogoszcz i ks. kan. Edward Dudziński - proboszcz łódzkiej parafii Chrystusa Króla. Przybyli reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Duża rzesza wiernych z trudem mieściła się w świątyni.
Powitania wygłoszone zostały przez ks. kan. Stanisława Brachę, proboszcza miejsca, oraz przedstawiciela lokalnej wspólnoty parafialnej. Przedstawiając historię parafii, Ksiądz Proboszcz przypomniał, iż drewniana kaplica została tu wzniesiona już w 1852 r. Powstała jako wotum za ocalenie Ksawerowa od zarazy. Inicjatorem budowy był ówczesny właściciel Widzewa. W latach 1895-99 na miejscu pierwszej kaplicy postawiono nieduży murowany kościół, będący filią pabianickiej parafii pw. św. Mateusza. 15 lipca 1933 r. pierwszy ordynariusz łódzki - bp Wincenty Tymieniecki erygował parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Ksawerowie. Jej utworzenie wiązało się z rozwojem miejscowości i wzrostem potrzeb duchowych mieszkających tu ludzi. Prace przy obecnej, trzeciej świątyni rozpoczęto w 1972 r., gdy gospodarzem parafii był wspomniany wcześniej ks. prał. Jan Cieszkowski. Została ona uroczyście poświęcona przez bp. Józefa Rozwadowskiego w roku 1978. Kończąc wystąpienie, Ksiądz Proboszcz poprosił abp. Władysława Ziółka o przewodniczenie dziękczynnej celebracji.
Następnie Arcypasterz łódzki dokonał poświęcenia darów jubileuszowych - odnowionego prezbiterium, nowego ołtarza bocznego oraz ozdabiającego fronton kościoła witraża. „Piękny wygląd świątyni dopomaga głębiej przeżywać sprawowane w niej święte obrzędy” - podkreślił Dostojny Celebrans. Świąteczny i radosny charakter jubileuszowej Mszy św. wzmacniał urzekający śpiew scholi „Jezusowe promyki i promyczki”, działającej pod kierownictwem s. Etieny, karmelitanki Dzieciątka Jezus.
Zwracając się do zgromadzonych, Ksiądz Arcybiskup mówił, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż jesteśmy spadkobiercami duchowego i materialnego dziedzictwa tych, którzy przed nami żyli na tej ziemi. Dzięki temu pełniej możemy zobaczyć przynależne nam miejsce w Kościele, społeczności parafialnej, a także rodzinie ludzkiej. „Pragnę wspólnie z wami i wobec was zauważyć, jak ufna była wiara tych, którzy przed wami szli przez tę ksawerowską ziemię. Wierni tworzący tutejszą wspólnotę parafialną zawsze wyczuwali, że pod matczynym okiem Jasnogórskiej Pani ich życie będzie toczyło się pomyślnie. Tak było w przeszłości i tak jest obecnie. Dzisiaj idziemy po śladach wiary naszych ojców i dokładamy do tego duchowego dziedzictwa nasz osobisty wysiłek, nasze zmaganie się o żywą obecność Boga w świecie, w którym żyjemy. (...) Niechaj Maryja obejmuje was wszystkich swym troskliwym, matczynym spojrzeniem. Niech Matka Boża Częstochowska, patronka tej parafii, prowadzi was ku coraz głębszemu i bardziej odpowiedzialnemu przeżywaniu waszego człowieczeństwa i waszej chrześcijańskiej postawy”.
Procesja eucharystyczna, którą poprowadził abp Władysław Ziółek, ukoronowała liturgiczną część uroczystości jubileuszowych. Tego dnia Pasterz Kościoła łódzkiego pobłogosławił także Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy, który powstał z inicjatywy ks. kan. Stanisława Brachy. Będzie on służył przede wszystkim rekreacji dzieci i młodzieży. Jedną z głównych atrakcji jest tu nauka jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Agata Puścikowska: siostry zakonne to kobiety o licznych zdolnościach i pasjach

2019-10-15 15:38

maj / Warszawa (KAI)

Elita, kobiety bardzo wykształcone, o licznych zdolnościach, wierne sobie, idące za swoją pasją – takich jest wiele sióstr zakonnych, które znam – mówiła Agata Puścikowska, autorka książki „Wojenne siostry” podczas prezentacji, która odbyła się dziś w Centrum Medialnym KAI. Dziennikarka podkreśliła, że ukazane w książce fascynujące postaci sióstr zakonnych czasów wojennych i powojennych to poruszająca historia stanowiąca tło również fascynującej pracy współczesnych zgromadzeń.

Bożena Sztajner/Niedziela

-Piszę o kobietach - bohaterskich, często wyprzedzających swoją epokę i jednocześnie bardzo zwyczajnych – powiedziała Agata Puścikowska podczas prezentacji książki „Wojenne siostry”, przedstawiającej 19 sylwetek sióstr zakonnych, bohaterek czasów wojennych i powojennych. Podkreśliła, że wybrane przez nią 19 postaci, to zaledwie wycinek ogromnej liczby historii sióstr zakonnych, które zasługują na upamiętnienie i które watro byłoby ocalić od zapomnienia. Wyraziła też radość, że napisana przez nią książka stała się dla kilku zgromadzeń inspiracją do podjęcia poszukiwań związanych z własną przeszłością.

Dziennikarka zaznaczyła przy tym, że wiele zgromadzeń dobrze zna historię bohaterstwa własnych członkiń i że jest ona tłem współczesnych, często równie fascynujących działań. – Siostry zakonne mnie interesują. Znam wiele z nich, są dla mnie często autorytetem, inspiracją – podkreśliła Agata Puścikowska. – Moim zdaniem to jest elita, kobiety energiczne, często świetnie wykształcone, wierne sobie, które poszły za swoją pasją i realizują się w niej – dodała.

Odpowiadając na pytanie, czy jej książka może pomóc przezwyciężyć negatywny stereotyp związany z postrzeganiem sióstr zakonnych podkreśliła, że nie było to jej celem i że siostry przede wszystkim same mówią o sobie. Wyraziła natomiast nadzieję, że jej książka dotrze do młodych, zwłaszcza do młodych kobiet.

Red. Marek Zając, prowadzący spotkanie, podkreślił wartość pracy Agaty Puścikowskiej, która od lat konsekwentnie pokazuje życie sióstr zakonnych w Polsce. Zwrócił też uwagę na znaczenie jej najnowszej książki, która ocala od zapomnienia to, co bez niej bezpowrotnie odeszłoby w przeszłość.

Zastanawiając się nad pytaniem, skąd bohaterki książki czerpały siłę do swojej często nadludzkiej pracy, skąd brała się ich odwaga, dlaczego potrafiły znieść tortury a wreszcie – oddać życie – uczestnicy spotkania mówili o tym, jak trudno jest pisać o duchowości i że ostatecznie otoczona jest ona tajemnicą.

Kolejne spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki „Wojenne siostry”, odbędzie się 22 października o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Piotr Legutko.

„Wojenne Siostry”, Agata Puścikowska, Wydawnictwo ZNAK 2019.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem