Reklama

Kalendarium kościoła i parafii w Topczewie

Ks. Zbigniew Rostkowski
Edycja podlaska 39/2003

W tym roku mija 570. rocznica fundacji pierwszej świątyni w Topczewie. Przy tej okazji spójrzeć warto na kalendarium topczewskiej parafii.

1433 - Fundacja drewnianego kościoła w Topczewie przez: Jana i Piotra Zalewskich z Zalesia oraz Marcina Szołajdy i Tomasza, Stanisława, Piotra, Mikołaja Topczewskich z Topczewa. Pierwszym plebanem zostaje ks. Mikołaj.

1470-1475 - Funkcję proboszcza w Topczewie pełni ks. Jan, wikariuszami zaś są ks. Stefan i ks. Bartłomiej (1471) oraz ks. Marcin (1477).

1479-1481 - Proboszczem w Topczewie jest ks. Jakub.

Reklama

1580 - Parafia topczewska obejmuje 28 wsi, obejmujących 247 włók ziemskich i 22 osiadłych.

1655-1660 - W czasie potopu szwedzkiego Obraz Matki Bożej Częstochowskiej zostaje pocięty na 76 części i wyrzucony na śmietnisko. Dzięki niezwykłej światłości, która była widoczna w nocy, obraz został odnaleziony przez wiernych, odrestaurowany i ponownie umieszczony w ołtarzu. O niektórych cudach wspomina nawet Jasnogórska Księga Cudów.

1738-1743 - Budowa drugiego drewnianego kościoła, kosztem parafian oraz dziedzica z Topczewa pułkownika Stanisława Bartochowskiego herbu Rola, podstolego bielskiego (1770-1788), pod kierunkiem ks. Jakuba Łupińskiego, ówczesnego proboszcza topczewskiego (1737-1747).

1877 - Gruntowna restauracja świątyni pod kierunkiem ks. Hipolita Minuszyca, proboszcza topczewskiego (1865-1884).

1905 - Budowa murowanej plebanii.

1926-1931 - Budowa obecnego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika pod kierunkiem ks. Feliksa Zalewskiego, proboszcza topczewskiego (1920-1946).

1927 - Poświęcenie kamienia węgielnego w dniu 13 czerwca 1927 r. przez bp. Zygmunta Łozińskiego, biskupa pińskiego (1925-1932).

1931 - Poświęcenie w dniu 5 września nowej świątyni przez ks. prał. Nikodema Tarasiewicza z Pińska (1868-1955).

1937 - Rozebranie starego, modrzewiowego kościoła.

1944 - Obrona kościoła przed zaminowaniem przez Niemców przez ks. prał. Feliksa Zalewskiego (prob. 1920-1946) i ks. Adolfa Kozłowskiego, ówczesnego wikariusza (1938-1947).

1946 - Stanowisko proboszcza w Topczewie obejmuje ks. Józef Moniuszko (do 1948 r.).

1948 - Proboszczem w Topczewie zostaje mianowany ks. Aleksander Swerpel (do 1959 r.).

1955 - Założenie w kościele parafialnym po raz pierwszy instalacji elektrycznej.

1955-1958 - Przy parafii rezyduje ks. prał. Henryk Humnicki (1873-1959), który w latach 1946-1950 - pełnił funkcję wikariusz kapitulnego (de facto ordynariusza) diecezji pińskiej.

1957 - Malowanie kościoła wewnątrz pod kierunkiem ks. Aleksandra Swerpla.

1959 - Proboszczem w Topczewie zostaje ks. prał. Nikodem Kowalewski (do 1967 r.). Pod jego kierunkiem zostaje ułożona w kościele posadzka marmurowo-cementowa, a na zewnątrz chodnik z płyt cementowych. W kościele zostaje wykonana chrzcielnica, balustrada, oraz ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1961 - Założenie radiofonizacji w kościele i wstawienie 26 nowych ławek do świątyni.

1968 - Funkcję proboszcza w Topczewie obejmuje ks. kan. mgr Hieronim Jaworowski. W tym czasie wstawia witraże w oknach kościoła.

1973 - Wokół kościoła zostają zbudowane mury oporowe z kamienia. Trwa odnawianie świątyni na zewnątrz i remont plebanii.

1970 - Początek starań o budowę kaplicy w Filipach uwieńczonych pozwoleniem władz administracyjnych wydanym w 1974 r.

1974 - Rozpoczęcie budowy kaplicy dojazdowej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Filipach.

1977 - Poświęcenie w dniu 19 czerwca kaplicy w Filipach, przez bp. Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej (1968-1991).

1982 - Budowa murowanego budynku gospodarczego przy organistówce - stodoły z garażem. Zakupienie działki w Mierzwinie Dużym i Lizie Starej pod budowę kaplic dojazdowych.

1983 - Krycie blachą miedzianą dachu kościoła i odnowienie polichromii w kościele (czerwiec - grudzień). Rozpoczęcie pod koniec maja tegoż roku budowy kaplicy murowanej w Mierzwinie Dużym.

1984 - Uzyskanie pozwolenia w dniu 30 października i rozpoczęcie budowy kaplicy dojazdowej w Lizie Starej.

1985 - Poświęcenie w dniu 22 września kaplicy pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Mierzwinie Dużym, przez bp. Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej.

1988 - Wybudowanie domu katechetycznego, zawierającego dwie sale katechetyczne, mieszkanie dla księdza i organisty.

1989 - Poświęcenie w dniu 21 maja kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli w Lizie Starej, przez bp. Władysława Jędruszuka.

1995 - Dnia 21 sierpnia proboszczem parafii Topczewo zostaje ks. Tadeusz Kocuk, mianowany dekretem z dnia 14 sierpnia 1995 r. przez bp. dr. Antoniego Dydycza, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej.

1996 - Rozpoczęcie w dniu 13 sierpnia budowy nowego parkanu z bitego kamienia (prace zakończono 5 września 1998 r.).

1997 - Wymiana w kościele instalacji elektrycznej na miedzianą (prace trwały od 20 czerwca do 3 lipca).

1998 - Renowacja elewacji zewnętrznej i założenie instalacji elektrycznej wokół kościoła parafialnego (od 6 czerwca do 22 sierpnia).

1998 - Kapitalny remont organów (od 22 czerwca do 10 lipca).

1999 - Pokrycie plebanii blachą kolorową (od 15 maja do 9 czerwca). Postawienie w dniu 27 lipca na cmentarzu przykościelnym Krzyża Jubileuszowego, który poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w Drohiczynie w dniu 10 czerwca.

2001 - Budowa nowych schodów wejściowych na cmentarz przykościelny z ulicy (16 lipca). Wstawienie w parkanie głównej bramy żelaznej i czterech bocznych oraz ułożenie wokół kościoła chodnika z koski brukowej.

Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka różańcowa w Licheniu

2019-07-22 13:19

jz (KAI) / Licheń

„Piękno życia z Maryją” to temat pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Różańcowej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w dniach 20-21 lipca. Uczestniczyło w niej ok. 8 tys. pielgrzymów.

„Chcemy w sposób szczególny patrzeć na Jezusa, tak jak patrzyła na Niego Maryja; rozważać tajemnice życia Jezusa tak jak to Ona czyniła i uczestniczyć w życiu Jezusa na sposób Matki Najświętszej” – mówił ks. Janusz Kumala MIC. Sobota nosiła temat „Maryja – Matka i Mistrzyni życia duchowego”.

W bazylice konferencję różańcową wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC. Mówiąc o istocie tej modlitwy, podkreślił, że różaniec to siła i moc walki duchowej – oręż walki z szatanem. „Wielcy święci Kościoła modlili się wiele razy dziennie różańcem. Święta siostra Faustyna odmawiała nawet tysiąc razy dziennie Zdrowaś Maryja” – mówił marianin. Dzień zakończyło uczestnictwo w Apelu Maryjnym, połączonym z modlitwą różańcową i procesją maryjną ze światłami.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była Msza święta odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył kustosz sanktuarium, ks. Janusz Kumala MIC. „Modlitwa jest jedyną drogą, po której należy iść, by odnaleźć szczęście i zapewnić sobie wieczność z Bogiem” – mówił w homilii, wyjaśniając, dlaczego to właśnie w sanktuarium odbywa się Pielgrzymka Różańcowa.

„Różaniec to modlitwa, gdy tak, jak Maryja siadamy u stóp Jezusa, słuchamy Go i patrzymy na Niego, rozważamy i kontemplujemy Jego życie. Wyciszamy nasze serca, by być tylko z Jezusem. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii” – mówił marianin. Podkreślił, że licheńskim pielgrzymom o modlitwie różańcowej przypomina zawieszony obok Cudownego Obrazu podarowany przez św. Jana Pawła II różaniec.

„Zachęcam, by różaniec był naszą modlitwą, byśmy często po nią sięgali, potrafili znajdować czas, by wyłączyć świat i włączyć świadomość obecności Boga, rozważając tajemnice różańcowe.” – stwierdził ks. Kumala.

Po Eucharystii wierni wzięli udział w uroczystej procesji różańcowej. Zgromadzeni przeszli alejkami przed bazyliką licheńską, modląc się chwalebnymi tajemnicami różańca świętego. Przed błogosławieństwem końcowym odmówiono Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej Licheńskiej, prosząc o Jej opiekę i wstawiennictwo u Boga.

Zakończeniem dwudniowej pielgrzymki był koncert Jana Van Mola. Wybitny organista z Antwerpii (Belgia) zagrał na licheńskich organach w ramach trwającego Pierwszego Licheńskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalwaria Pacławska: nabożeństwo Exodusu na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych

2019-07-23 13:16

pab / Kalwaria Pacławska (KAI)

Niedawno świętowaliśmy 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Jest się z czego cieszyć. Jednak chyba zapominamy, że każdego dnia podczas Eucharystii na ołtarzu ląduje kawek nieba – mówił ks. Wojciech Węgrzyniak, który był gościem 32. Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Wieczorem nad rzeką Wiar odbyło się nabożeństwo Exodusu. W jego trakcie każdy mógł symbolicznie przejść przez wodę.

pl.wikipedia.org

Ks. Wojciech Węgrzyniak wskazywał na trzy ważne elementy w przygotowaniu do Mszy św. – Po pierwsze trzeba umieć zachwycić się materią, światem otaczającym. Po drugie dzięki Bogu jesteśmy wolni. Uczestnictwo w eucharystii przemienia zniewolenie człowieka. Trzecią ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać w przygotowaniu do mszy jest świadomość i wiara we wszechmocność Boga. Należy zrozumieć, że przyjmujemy Boga, który wystarczy, że tylko powie i dzieją się cuda – mówił podczas konferencji.

– Niedawno świętowaliśmy 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Jest się z czego cieszyć. Jednak chyba zapominamy, że każdego dnia podczas eucharystii na ołtarzu ląduje kawek Nieba – zaznaczył biblista.

Ks. Węgrzyniak odprawił również Mszę św. i wygłosił homilię. – Dajcie czasowi czas – mówił, wskazując na istotę cierpliwości w życiu. Uspokajał młodych, że jeżeli nadal nie wiedzą, co będą robić w życiu i mają wiele wątpliwości, nie muszą się martwić.

Podzielił się również świadectwem trudnego czasu ze swojego życia. Wspominał, że w 2008 r., po 10 latach od święceń było mu bardzo ciężko, „nie chciał rzucić kapłaństwa”, ale trudno mu było żyć.

Dokładnie zapamiętał czwartek 17 lipca 2008 r. Rano wystawił monstrancję z Najświętszym Sakramentem do adoracji i powiedział: „Nie odejdę stąd, dopóki mi nie pomożesz”. – Mijały godziny, wstaję, klęczę, siedzę, modlę się. Między trzecią a czwartą popołudniu stało się coś takiego, jakby ktoś ci ściągnął 30 kilogramów z pleców, jakbyś narodził się na nowo. Jakby Pan Bóg otworzył okno w niebie i powiedział: ej, Wojtek, spokojnie, jestem, nie panikuj, trzeba się było po prostu pomodlić 6 godzin wcześniej. To, co było ciężarem przez kilka miesięcy, znika w ciągu jednego dnia. Który nie lubi rano wstawać, zaczynam rano wstawać, który nigdy rano nie biegał, zaczynam biegać – opowiadał.

Duchowny zapewniał, że „Bóg każdego wyzwoli, tylko trzeba więcej jęczeć albo dać czasowi czas”. Przyznał, że teraz, gdy jest mu ciężko, nie ma pretensji do Pana Boga, a co najwyżej żal do siebie, że już mu się nie chce modlić przez 6 godzin. Ale – jak uznał – to znaczy, że jeszcze nie jest aż tak źle.

W poniedziałek wieczorem, na pamiątkę przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, odbyło się nabożeństwo Exodusu. Uczestnicy zeszli z pochodniami do rzeki Wiar, gdzie kontynuowano nabożeństwo. Każdy chętny mógł symbolicznie przejść przez rzekę. Na koniec wszyscy zebrali się na uwielbieniu w kościele, gdzie wychodząc dostali mleko i miód, na znak „krainy mlekiem i miodem płynącej”.

Dzień zakończyło kino. Młodzi obejrzeli włoską komedię „Jak Bóg da” w reżyserii Edoardo Falcone. Opowiada ona o cenionym chirurgu, a jednocześnie ateiście, którego syn postanawia zostać księdzem.

Organizatorem FSMu jest krakowska prowincja franciszkanów im. św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. 32. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o 18.00 w niedzielę 21 lipca, a zakończy w sobotę 27 lipca. Podczas tygodniowego wydarzenia, młodzi będą mogli spotkać się z Idą Nowakowską, Mariką, ks. Krzysztofem Porosło, o. Jarosławem Wysoczańskim, Michałem Bukowskim i br. Valerio Folli. Będą mieli także okazję bawić się na koncertach zespołów Mate.O i Fioretti, tańczyć przy muzyce Tęgich Chłopów i obejrzeć spektakl grupy Teatr A.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem