Reklama

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej


Edycja zamojsko-lubaczowska 39/2003

Rada Ruchów i Stowarzyszeń w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej uprzejmie zaprasza w dniach 5-12 października 2003 r. na Tydzień Kulturury Chrześcijańskiej pod patronatem bp. Jana Śrutwy, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tematem przewodnim Tygodnia będzie: „Jan Paweł II Apostoł Jedności”. Tydzień kultury będzie szczególnym uczczeniem 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II oraz przygotowaniem do Dnia Papieskiego. 12 października zbierane będą środki na fundusz stypendialny dzieci z biednych rodzin.

5 października - niedziela

godz. 18.00 - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęcie misji św. oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Mszę św. celebruje kanclerz ks. dr Adam Firosz i o. Stanisław Kiełbasa
- Koncert Pieśni Chwały w wykonaniu Diakonii Muzycznej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Odpowiedzialni: Neokatechumenat i Odnowa w Duchu Świętym.

6 października - poniedziałek

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
godz. 18.00 - Mszę św. odprawi i homilię wygłosi o. Bruno Kalinowski
- Spektakl w wykonaniu młodzieży Nasz Ojciec Święty - Jan Paweł II
Odpowiedzialni: - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Apostolstwo Matki Bożej Bolesnej

Reklama

7 października - wtorek

godz. 12.00 - Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ojców Franciszkanów
- Mszę św. celebrują bp dr Mariusz Leszczyński i ks. dr Wiesław Banaś, słowo do uczestników wygłosi bp Mariusz Leszczyński
- Uroczysty wernisaż - Podsumowanie integracyjnego konkursu plastycznego i poetyckiego dla dzieci i młodzieży „RÓŻANIEC MODLITWĄ POKOJU”
Oprawa muzyczna zespołu dziecięcego z parafii w Lipsku
godz. 18.00 - Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
- Mszę św. odprawi i homilię wygłosi ks. Tomasz Bomba
- Spotkanie - Senator Bachleda Księdzularz z Zakopanego „Psałterz Dawida”
Odpowiedzialni: Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji

8 października - środa - Dzień Akademicki

godz. 8.00. - Kościół pw. św. Katarzyny - Mszę św. odprawi i homilię wygłosi ks. Jacek Zieliński
godz. 11.00 - Mszę św. odprawi i homilię wygłosi ks. Marek Giergiel
godz. 9.00, 12.00, 16.00 - Spotkania z młodzieżą w szkołach „Młodzi Ojcu Świętemu”
Odpowiedzialni: Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
godz. 18.00 - Kościół pw. Świętego Krzyża Mszę św. odprawi i homilię wygłosi ks. prof. Franciszek Greniuk
godz. 19.15 - Koncert chóru „Rezonans” pod dyr. Alicji Saturskiej
Odpowiedzialni: Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia

9 października - czwartek

godz. 18.00 - Kościół pw. św. Michała - Mszę św. celebruje i homilię wygłosi ks. prałat Czesław Grzyb
- inscenizacja Jan Paweł II Apostoł Jedności
godz. 20.30 - Apel Jasnogórski
Odpowiedzialni: Ruch Światło-Życie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

10 października - piątek

godz. 18.00 - Kościół pw. Brata Alberta
- Mszę św. odprawi i homilię wygłosi bp dr Mariusz Leszczyński
- Sztuka teatralna Brat naszego Boga - młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kier. Zofii Szczur
Odpowiedzialni: Rycerstwo Niepokalanej, III Zakon Franciszkański, Legion Maryi

11 października - sobota - Nadzwyczajna uroczystość z okazji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II - patronat specjalny Prezydenta Miasta Zamościa

godz. 11.00 - Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego - katedra - uroczysta Msza św., którą celebruje i homilię wygłosi bp dr hab. Jan Śrutwa.
godz. 12.15 - Nadzwyczajna Uroczysta Sesja Rady Miasta dla uczczenia 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, honorowego obywatela Miasta Zamościa, z udziałem władz miasta i regionu
- Koncert Chóru UKSW z Warszawy pod dyr. ks. prof. Kazimierza Szymonika, wykład z okazji 25-lecia pontyfikatu
Odpowiedzialni: Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji
godz. 19.00 - WDK - Arka Lwowska, Sztuka teatralna Wieczernik z udziałem autora Ernesta Brylla, reżyseria duszpasterz środowisk twórczych - ks. Józef Dudek

12 października - niedziela

godz. 18.00 - Kościół pw. św. Mikołaja (Redemptoryści). Zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Mszę św. celebruje i homilię wygłosi rektor WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Franciszek Nieckarz
- Uroczysty Koncert: Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu pod dyr. Anny Konopa-Cios oraz „Signum Spei” - Ojcu Świętemu w hołdzie
godz. 21.00 - Katedra.
- Apel Jasnogórski z udziałem bp. Jana Śrutwy. Zakończenie Dnia Papieskiego
Odpowiedzialni: Akcja Katolicka

16 października - czwartek - Rocznica wyboru Ojca Świętego

godz. 18.00 - Kościół Matki Bożej Królowej Polski
Spotkanie modlitewne - Mszę św. celebruje i homilię wygłosi bp dr Mariusz Leszczyński
godz. 19.30 - Koncert pod dyr. Kapelmistrza Andrzeja Greszty
Odpowiedzialni: wszystkie ruchy i stowarzyszenia katolickie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W każdej parafii w ciągu dnia odbędą się skupienia modlitewne dla podkreślenia 25-lecia Pontyfikatu oraz Roku Różańca: od 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego oraz przy współudziale odpowiedzialnych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich odmówione zostaną cztery części Różańca św. Porządek zostanie określony osobno dla każdej parafii.

Reklama

Trzeba jasno powiedzieć: Dość!

2019-07-16 11:47

Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiał Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 10-13

Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Ale Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z Arturem Stelmasiakiem

episkopat.pl
Abp Stanisław Gądecki

ARTUR STELMASIAK: – Napisał Ksiądz Arcybiskup bardzo mocny list w obronie wartości religijnych. Oczywistych powodów jest wiele, ale czy było jakieś szczególne wydarzenie, które przechyliło szalę goryczy, by zająć stanowisko w tej sprawie?

ABP STANISŁAW GĄDECKI: – Od dłuższego czasu mamy do czynienia z niezwykle intensywną dyskusją społeczną, której przedmiotem jest Kościół. Pojawia się wiele głosów nieprzychylnych, a nawet wrogich, wobec Kościoła i wartości religijnych. W ostatnich tygodniach miały jednak miejsce akty jawnej profanacji największych świętości, wobec których trzeba zdecydowanie zaprotestować. Mam tu na myśli przede wszystkim profanację jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, jak również akty bluźnierstwa, do których dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Inicjatywy te cechują się swego rodzaju przewrotnością, bo pretekstem do ich organizowania jest rzekomo promocja większej tolerancji w społeczeństwie, tymczasem – o czym wspominałem w liście – stają się one miejscem jawnej nietolerancji, obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. Do tego należy dodać napaści na świątynie i fizyczne ataki na księży. W ostatnim czasie zaistniało w społeczeństwie naprawdę wiele zła, które dotyka wspólnotę Kościoła i wprost uderza w Boga i Matkę Najświętszą. I w tym momencie trzeba jasno powiedzieć: „Dość!”.

– Pamiętam czasy, gdy Ksiądz Arcybiskup pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KEP, a przez media przetoczyła się fala nagonki na Kościół ws. lustracji. Teraz jako przewodniczący musi się Ksiądz Arcybiskup zmagać z falą krytyki ws. rozliczeń nadużyć seksualnych. Czy teraz KEP jest w trudniejszej sytuacji niż 10 lat temu?

– Trzeba wyraźnie rozgraniczyć: czym innym jest – jak pan redaktor to ujął – medialna nagonka antykościelna, a czym innym – dążenie do prawdy i zmaganie ze złem. Bardzo nam zależy na dojściu do prawdy i wewnętrznym oczyszczeniu Kościoła. Tak było przed dekadą, kiedy podejmowaliśmy konkretne działania umożliwiające przeprowadzenie lustracji w Kościele, tak jest i teraz. Trudno w naszym społeczeństwie znaleźć drugie takie środowisko, które podjęło aż tyle przedsięwzięć, inicjatyw i rozwiązań mających na celu rozliczenie przeszłości i prewencję na przyszłość. Zależy nam bowiem na naprawieniu krzywd wobec osób zranionych grzechem ludzi Kościoła. Zależy nam na dobru dzieci i młodzieży oraz na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym.
Trudność dzisiejszej sytuacji polega na tym, że kwestia pedofilii stała się – już nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie – dającym się łatwo wykorzystać tematem do ataków na Kościół, które mają na celu odebranie mu wiarygodności moralnej. Kościół jest bowiem ostatnim głosem w społeczeństwie, który nie idzie na kompromis ze współczesnymi prądami demoralizującymi, ale nie boi się mówić, że życie szczęśliwe to życie, w którym człowiek stawia sobie jasne wymagania. Siły libertyńskie chciałyby z pewnością ten głos uciszyć i wyeliminować.

– Ksiądz Arcybiskup wymienia w liście marsze środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, które w nazwie mają tolerancję, a tak naprawdę ich uczestnicy pogardzają chrześcijaństwem. A może Kościół powinien nawiązać dialog ze środowiskami LGBT i iść do nich z Dobrą Nowiną?

– Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Prawdą jest też to, że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także osoby przynależące do wspomnianych środowisk mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia. W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy.


Pełna treść tego i pozostałych artykułów z NIEDZIELI 29/2019 w wersji drukowanej tygodnika lub w e-wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem