Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: o jedność chrześcijan trzeba się zmagać każdego dnia

„Jedność będąc darem wciąż pozostaje wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia w ludzkich sercach i we wspólnotach” - mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wieczorem 24 stycznia przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie Eucharystia, na której byli obecni przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, zakończyła częstochowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

[ TEMATY ]

Częstochowa

ekumenizm

abp Wacław Depo

Ks. Mariusz Frukacz

„Z braterską życzliwością pielgrzymujemy razem a nie obok siebie, razem modlimy się, poznajemy, aby wobec trudnych wyzwań odpowiedzieć jednym głosem” – mówił na początku Mszy św. ks. Andrzej Sobota.

W homilii abp Depo podkreślił, że „bez Ducha Świętego nie ma w nas nawet pragnienia jedności” - Tylko przez Ducha Świętego osiągniemy jedność z Bogiem i pokój z braćmi. Duch Święty uczestniczy w dziele rachunku sumienia i nawrócenia serc. Potrzebna jest otwartość na obecność Ducha Świętego. Trzeba też pozwolić się obdarzyć Jego darami – mówił abp Depo i za św. Ireneuszem, męczennikiem dodał, że „Duch Święty jest na każdej drodze człowieka”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „dar jedności jest zagrożony od wewnątrz, do strony samego człowieka i od zewnątrz, do strony świata” - Jednym z cech ludzkości jest rozdarcie podkreślił metropolita częstochowski i wskazał również na „ zagrożenia płynące z serca człowieka godzącego się na własną klęskę”.

Arcybiskup wskazał również na znaczenie modlitwy na drodze ku jedności chrześcijan – Patrzymy na przykład Jezusowej modlitwy, w której jedność występuje jako dar. Bo jedność uczniów Chrystusa jest jednym z wiarygodnych znaków wobec świata – przypomniał arcybiskup i dodał, że „ufna modlitwa to wyraz niepokoju, który jest tęsknotą za utraconą jednością”.

„Bóg nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze swoimi braćmi. Najwspanialszą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w Ojcu, Synu i Duchu Świętym” – kontynuował metropolita częstochowski cytując słowa św. Cypriana z komentarza do modlitwy „Ojcze nasz”.

Abp Depo przypomniał również słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Ut unum sint”: „Dzięki łasce Ducha Świętego uczniowie Chrystusa, ożywieni miłością, odwagą płynącą z prawdy i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojednania, są powołani, aby ponownie zastanowić się nad swoją bolesną przeszłością i nad ranami...Biskup Rzymu osobiście powinien włączyć się gorliwie w modlitwę Chrystusa o nawrócenie, które jest niezbędnie potrzebne „Piotrowi”, aby mógł on służyć braciom” – napisał św. Jan Paweł II.

Reklama

Metropolita częstochowski odniósł się również do Roku Miłosierdzia i podkreślił, że „Miłosierdzie to łaska wypływająca z krzyża i zmartwychwstania, tom łaska dźwigająca człowieka. Miłosierdzie jest imieniem Boga”.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. dr Jarosław Grabowski podkreślił, że „droga jedności jest konieczna, aby dawać świadectwo wiary”.

Mszę św. zakończyło „Błogosławieństwo Aaronowe”.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: ks. prał. Andrzej Sobota proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, ks. ks. Andrzej Pękalski z parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, ks. dr Mariusz Trojanowski sekretarz arcybiskupa metropolity częstochowskiego, ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. prał. Franciszek Dylus.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, wierni różnych wyznań chrześcijańskich oraz przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich: ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. radca Krzysztof Góral z parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie, ks. Szczepan Rycharski, z polskokatolickiej parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie, ks. dr Tomasz Daniel Mames, proboszcz Starokatolickiej Parafii Mariawitów w Gniazdowie k. Koziegłów.

Reklama

Również w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, wieczorem 23 stycznia kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo słowa Bożego i kolędowanie.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Adam Glajcar proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie – Prosimy dzisiaj Boga o ducha mądrości, zrozumienia i jedności – mówiła na początku nabożeństwa ks. Glajcar. Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Nawiązując do hasła tegorocznego 108. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Grabowski podkreślił, że „jesteśmy wezwani, by ogłaszać dzieła Boga - nie zaproszeni, lecz wezwani” - Chrzest, znak jedności, rozpoczyna nową, pasjonującą podróż wiary, którą musimy dobrze przeżyć. Ta podróż nie jest łatwa, ale piękna i zobowiązująca – mówił ks. Grabowski.

„Bycie chrześcijaninem nigdy nie było i nie jest łatwe. Ono wciąż zobowiązuje i stawia przed nami nowe wyzwania. Kto zamyka chrześcijaństwo w ciasne ramki ludzkich poglądów czy przyzwyczajeń, ono staje się dla niego uciążliwe i nieznośne” – kontynuował ks. Grabowski i dodał: „Nie można chrześcijaństwa wcisnąć w ramy tego świata, tak jak orła nie można zamknąć w klatce. Chrystus wzywa i stawia nam wymagania, dlatego chrześcijaństwo jest wymagające. Nie wystarczy być dobrym, żeby być chrześcijaninem”.

Kaznodzieja zacytował słowa Oriany Fallaci, słynnej włoskiej dziennikarki i pisarki, deklarującej się jako „chrześcijańska ateistka”, która napisała pod koniec swego życia: „Chrześcijaństwo jest doprawdy wyzwaniem nie do odparcia, imponującym zakładem człowieka ze sobą samym, zazdroszczę tym, którzy wierzą”.

Reklama

Na zakończenie ks. Grabowski podkreślił, że „my, ludzie wiary, mamy świadczyć wytrwale o wielkich dziełach Bożych” - Świadek jest kimś więcej niż reporterem, świadek ręczy swoim własnym życiem za Słowo, które usłyszał, przyjął i nim żyje – podsumował ks. Grabowski.

Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich modlili się za Kościół Powszechny, o jedność chrześcijan, w intencji prześladowanych chrześcijan, za Ojczyznę, za miasto Częstochowę, za zwierzchników różnych Kościołów chrześcijańskich.

Uczestnicy spotkania modlitewnego wysłuchali dwóch świadectw kleryków częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego – Kościół ma jeden i wspólny cel, to zbawienie ludzi. Kościoły chrześcijańskie muszą się wspierać i wzajemnie motywować – mówił kleryk Adam Kępka.

Natomiast kleryk Bartosz Lubczyński dając o osobiste świadectwo o obecności Jezusa w jego życiu podkreślił, że „Jezus narodził się w sercu każdego człowieka, przyniósł pokój” – Jezus działa w moim osobistym życiu. Jest Tym , kto mnie podtrzymuje – mówił kleryk Lubczyński i zachęcił: „Poddajmy nasze serca działaniu Jezusa, by mógł je oczyszczać i by mógł nas umacniać”

„Jezus chce, abyśmy ze świadectwem naszego życia poszli do rodzin, miejsc pracy i wspólnot” – posumował kleryk częstochowskiego seminarium.

Podczas nabożeństwa zabrzmiały kolędy, które wykonał m. in. chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia, pod kierunkiem Karoliny Banach.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej, w tym roku był obchodzony pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9) w dniach 17-24 stycznia. Na program obchodów złożyły się Nieszpory prawosławne, ekumeniczny panel, ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, ekumeniczne kolędowanie.

2016-01-24 21:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Szczecin: chrześcijanie modlą się o jedność

[ TEMATY ]

ekumenizm

Szczecin

Bożena Sztajner/Niedziela

Nabożeństwem w kościele zielonoświątkowym rozpoczął się w piątek Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Szczecinie. Wierni w najbliższych dniach będą modlić się m.in. w cerkwi prawosławnej, kościele ewangelicko-augsburskim i polskokatolickim.

CZYTAJ DALEJ

Ukraina: Caritas-Spes wspiera psychologicznie dzieci uchodźców w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

2023-01-26 19:07

[ TEMATY ]

Caritas

Lwów

Caritas

Caritas-Spes od 1 października ub.r. prowadzi międzynarodowy projekt AVSI, ukierunkowany na psychologiczną pomoc dzieciom. Zajęcia w Domu św. Jana Pawła II we Lwowie prowadzi psycholog Bogdana Kuczwara. Program obejmuje zajęcia psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Malcy podzieleni są na grupy wiekowe (0-6 lat, 7-12, i 13-18). W czasie pracy z nimi stosowane są aktywizujące metody nauczania. W projekcie wzięło udział łącznie 68 dzieci.

Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie do 24 lutego 2022 żyła swoim zwyczajnym życiem, ale już od pierwszych dni wojny zaczęła przyjmować uchodźców, zwłaszcza kobiety z dziećmi. To właśnie najmłodsi najbardziej odczuwają na sobie skutki wojny. Nie rozumieją, dlaczego znajdują się daleko od swoich domów, dlaczego musieli pozostawić ulubione zabawki i rozstali się z przyjaciółmi. Potrzebują oni nie tylko opieki ze strony rodziców, ale również pomocy zawodowych specjalistów, w tym także psychologów.

CZYTAJ DALEJ

„Jesteś księdzem, więc musisz być wrogiem” – 70 lat od procesu kurii krakowskiej

2023-01-27 07:13

[ TEMATY ]

rocznica

Adobe Stock

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

70 lat temu, 27 stycznia 1953 r., komunistyczni sędziowie wydali wyrok w procesie pokazowym duchownych kurii krakowskiej. Zapadły wyroki śmierci, dożywocia i długoletnich kar więzienia. Było to jedno z najbardziej brutalnych uderzeń w Kościół katolicki w okresie stalinowskim.

W 1948 r. dyktatura komunistyczna likwidowała ostatnie niezależne od jej wpływów środowiska polityczne. Po zniszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i przymusowym zjednoczeniu Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Robotniczą oraz niemal całkowitym rozbiciu zbrojnego podziemia antykomunistycznego jedyną niezależną siłą społeczną pozostawał Kościół. Stopniowo eliminowano religię z nauczania szkolnego. Władze w coraz bardziej otwarty sposób łamały postanowienia porozumienia zawartego z episkopatem w 1950 r. Wciąż jednak nie przystępowano do otwartego i brutalnego ataku wobec najważniejszych przedstawicieli Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję