Reklama

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa
Edycja rzeszowska 41/2003

Spotkanie Fundatorów Ośrodka Rehabilitacji

22 września w budynku Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie Fundatorów i Rady Fundacji Caritas na rzecz budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny, ks. Stanisław Słowik - dyrektor diecezjalnej Caritas, prof. Andrzej Kwolek - prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Marian Siwiec - prezes Fundacji. Słowa podziękowania za wniesioną pomoc i zaangażowanie na rzecz nowo powstającego ośrodka skierował do przybyłych gości Ordynariusz Rzeszowski. Z kolei prof. A. Kwolek wyjaśniał cel przedsięwzięcia, którym jest zapewnienie wszystkich potrzeb w zakresie rehabilitacji dzieci z całego Podkarpacia.

Spotkanie formacyjne księży wizytatorów

23 września odbyło się spotkanie formacyjne księży wizytatorów diecezji rzeszowskiej. Przewodniczył mu bp Edward Białogłowski.
W słowie wprowadzającym Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką w relacjach międzyludzkich odgrywa dialog. Podczas spotkania ks. dr Janusz Podlaszczak omówił zagadnienia dotyczące katechizmu i zeszytu ćwiczeń, natomiast ks. dr Krzysztof Budzyń przedstawił rolę katechizmu w procesie dydaktycznym, zadania ucznia i wyposażenie pracowni katechetycznej. Kolejny blok tematyczny podjął bp Edward Białogłowski. Omawiał on proces przygotowań do bierzmowania i pielgrzymkę maturzystów diecezji rzeszowskiej na Jasną Górę.

Inauguracja roku formacyjnego w Duszpasterstwie Nauczycieli

24 września odbyła się inauguracja roku formacyjnego dla członków diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli. Spotkanie rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele pw. Krzyża Świętego w Rzeszowie. Następnie nauczyciele i wychowawcy z terenu Podkarpacia zebrali się w budynku Kurii Diecezjalnej na dyskusji programowo-organizacyjnej.

Reklama

5-lecie Muzeum Diecezjalnego

25 września obchodzono 5. rocznicę istnienia Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Tego dnia w budynku Kurii odbyło się spotkanie okolicznościowe z udziałem osób zaangażowanych w prace Muzeum. Wśród przybyłych gości byli: bp Kazimierz Górny, ks. dr Jerzy Buczek - rektor WSD, ks. Franciszek Dziedzic - dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz wiceprezydent miasta - Ryszard Winiarski. W czasie uroczystości można było wysłuchać koncertu w wykonaniu dr Stanisławy Mikołajczyk-Madej oraz zapoznać się z historią najcenniejszego nabytku rzeszowskiej placówki. Jest nim obraz przedstawiający św. Agnieszkę. Dzieło datuje się na początek XVII w. Jego autor jest nieznany.
Prezentacji obrazu dokonała Urszula Brzozowska-Drozdowicz - konserwator dzieł sztuki.

Obchody 64. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

26 września w Rzeszowie upamiętniono 64. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele pw. Trójcy Świętej w Rzeszowie. Wcześniej kombatanci, przedstawiciele władz miejskich i przybyli goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Spotkanie zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego.

Dzień Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci

27 września w kościele pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie odbył się Dzień Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odmówienia różańca. Następnie odprawiona została Msza św. Po niej odbyła się okolicznościowa konferencja, a następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo fatimskie. Uroczystość połączona została z 10-leciem istnienia Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Podczas uroczystości poświęcono sztandar Stowarzyszenia. Z jednej strony widnieje na nim Matka Boża Bolesna, z drugiej Święta Rodzina.
Dzień Skupienia zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Matki Bożej - Patronki Dobrej Śmierci.

Walne Zebranie Rady Instytutu Akcji Katolickiej

27 września w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Podczas spotkania sprawozdawczego podsumowano miniony rok pracy Stowarzyszenia, zarówno w oddziałach parafialnych, jak i w strukturze diecezjalnej. Zastanawiano się również nad kierunkami działań na przyszłość. W zebraniu uczestniczył ordynariusz rzeszowski, bp Kazimierz Górny.

Życzę ci nieba!

2016-09-14 08:23

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 38/2016, str. 33

Romolo Tavani/pl.fotolia.com

Z dzisiejszej Ewangelii można by wyciągnąć wniosek, że Jezus naucza, iż Jego uczniowie powinni naśladować postępowanie nieuczciwego rządcy. Nic podobnego! Właściwy przekaz Ewangelii jest taki, że należy naśladować roztropność rządcy w używaniu bogactwa (mimo że majątek, którym rozporządzał, nie był jego własnością). Pewnie rządca ten długo myślał, co zrobić, aby dłużnicy jego szefa byli mu przychylni. Dla zdobycia ziemskich dóbr ludzie potrafią wykazać się niezwykłym sprytem, wysiłkiem, zmaganiem, czasem pracą ponad siły, a o prawdziwy skarb nieba nie zawsze chcą powalczyć. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by składał życzenia tej treści: „Życzę ci nieba!”.

Jezus zaprasza: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...”. Czy można pieniędzmi zarabiać na niebo? Tak, dając je ubogim! (por. Mt 19, 21).

Problem uczciwości w relacji do pieniędzy i majątku może bowiem zadecydować o zbawieniu, przed czym wyraźnie przestrzega Jezus: „Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? (...) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”. Można postawić pytanie: Po co pracujesz? Aby żyć. Po co żyjesz? Aby pracować. I tworzy się błędne koło. Pieniądze i dobra materialne mają istnieć w służbie dla dobra ludzi i dzieł bożych. Mamy być szafarzami dóbr ziemskich, tymi, którzy wiedzą, że należą one do Stwórcy, a nam zostały dane w depozyt. Nie zabierzemy ich – trumna nie ma kieszeni – ale możemy je dobrze wykorzystać, roztropnie dla siebie, i z nich usłużyć potrzebującym (por. 1 Tm 6, 6 nn.).

Pomoże nam w tym pierwsze dzisiejsze czytanie, które jest szczególnie aktualne. Przestrzega przed nieuczciwością, wykorzystywaniem i krzywdzeniem ludzi dla bogacenia się. Krzywda ludzka woła o pomstę do nieba: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”. Niesprawiedliwość społeczna ustami proroków była szczególnie mocno potępiana, jak bałwochwalstwo.

Bóg w swej potędze i majestacie uniżył się; stawszy się człowiekiem, doświadczył głębokiego ubóstwa i przynosi dobrą nowinę: w Twoim ubóstwie i ograniczeniach możesz spotkać Jezusa. Potrzeba wzrostu w wierze, zmiany mentalności, by uznać, że żyję dla Boga, pracuję dla nieba, modlę się, by świat, w którym żyję, był dobrym startem do wieczności. Pan Bóg pragnie bowiem, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” – do tego wprost zachęca nas apostoł w drugim czytaniu. Ład społeczny, sprawiedliwość w doczesnym życiu są wartościami, o które chrześcijanie modlą się wytrwale, a Bóg w swojej mądrości i mocy „dźwiga biednego”. Mamy więc obowiązek modlić się za sprawujących władzę: „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Syria: nie widać końca wojny, bomby wciąż spadają

2019-09-22 21:47

(KAI/Vaticannews) / Aleppo

Wojna w Syrii ciągle jeszcze trwa, a embargo gospodarcze, nałożone na ten kraj, przysparza jego mieszkańcom kolejnych cierpień, ponieważ sankcje najbardziej dotykają najbiedniejszych. Wskazuje na to wikariusz apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Aleppo bp Georges Abou Khazen, który po raz kolejny wezwał wspólnotę międzynarodową do zniesienia embarga i do podjęcia konkretnych działań na rzecz zakończenia konfliktu.

Archiwum Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Krajem, w którym rozgrywa się największy dramat humanitarny ostatnich lat, jest Syria

Biskup zwrócił uwagę na dramatyczne warunki życia Syryjczyków. Są oni pozbawieni pracy, brakuje żywności, na wielu obszarach nie ma elektryczności i nie działają wodociągi. Wciąż trwające walki sprawiają, że nikt jeszcze nie myśli o odbudowie. Wikariusz apostolski Khazen przypomniał, że Turcja miała doprowadzić do rozbrojenia rebeliantów, tymczasem jeszcze bardziej ich uzbroiła, dlatego tak bardzo zaciekłe walki toczą się o znajdujący się w rękach islamskich dżihadystów Idlib i nasiliły się ataki w innych częściach Syrii.

Zdaniem mieszkającego w Aleppo hierarchy wojna nie tylko spowodowała wiele ofiar i ogromne straty, ale jednocześnie pokazała, że współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest możliwe. „Kiedy fundamentaliści weszli do naszego miasta, poderżnęli gardło miejscowemu imamowi, który krytykował ich działania, a jego głowę zawiesili na minarecie. Wielu wyznawców islamu mówiło mi wówczas, że to nie jest religia, jaką wyznają” – podkreślił syryjski biskup. Wskazał, że miejscowi muzułmanie często apelują, by chrześcijanie nie wyjeżdżali i zostali w Syrii.

„Przez lata wojny poruszyło ich świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia. Doświadczyli, że nieśliśmy pomoc wszystkim bez względu na wyznawaną wiarę. Pomagaliśmy nawet żonom i dzieciom rebeliantów” – przypomniał biskup. Przyznał, że dialog życia z islamem jest możliwy i może się stać zaczątkiem nowej Syrii. „Nie możemy się łudzić, że kiedykolwiek będzie możliwy dialog dogmatyczny. Możliwe jest jednak wzajemne spotkanie wokół wartości dotyczących osoby ludzkiej, rodziny czy spraw bioetycznych” – zaznaczył wikariusz apostolski Aleppo. Podkreślił zarazem, że dialog zawsze oznacza otwarcie się na drugiego przy zachowaniu własnej tożsamości i dawaniu świadectwa temu, w co się wierzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem