Reklama

Seminaria Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego

Nowa ewangelizacja na 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II

Ks. Stanisław Styrna
Edycja szczecińsko-kamieńska 41/2003

1. Potrzeba odnowy, odrodzenia, nowego myślenia
W Polsce po tym, co przeszliśmy - po zniekształceniach okresu komunizmu, po dotychczasowych wpływach ostrego libertynizmu - w dobie demokracji wszyscy potrzebujemy uporządkowania, odnowienia. Na początku nowego tysiąclecia Ojciec Świętego Jan Paweł II do każdego z nas woła: „Wypłyń na głębię!”. Przed nami jest nowe życie, czyli „kontemplacja oblicza Chrystusa”. I tak trzeba uczynić.

A. Wszyscy potrzebują odnowienia: nauczyciel, ksiądz, zakonnik, handlowiec, rolnik, polityk, katecheta, urzędnik, rodzic - wszyscy. Nikt nie może trwać w tym, co minęło, w dawnych umiejętnościach, nawykach, metodach, w minionych przyzwyczajeniach.

B. W szczególności potrzeba odnowienia życia chrześcijańskiego, odrodzenia, podjęcia zdrowej religijności, odnowienia sumień i dróg życia. Na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych, chrzcielnych, w bezwzględnej większości, prawie wszyscy - jako Polacy - jesteśmy chrześcijanami, czyli „niosącymi Chrystusa”. Należymy do Kościoła katolickiego lub innych Kościołów chrześcijańskich, tworzymy Kościół.
- Trzeba, aby wszystko stało się nowym, a więc: wiara, patrzenie na świat, znajomość prawd wiary, dar modlitwy, przeżywanie sakramentów św., umiejętność wyznawania przekonań, dawanie świadectwa życia religijnego.
- Potrzeba nowego, religijnego interpretowania świata, nowego spojrzenia na życie społeczne, na Kościół, na rodzinę, na małżeństwo, na parafię, na różne grupy przynależności, na własne wnętrze. Nie można tkwić w tym, co zostało zdobyte dawniej, nie można trwać w przyzwyczajeniach, nawykach.
- Jako chrześcijanie - katolicy w Polsce - potrzebujemy odrodzenia złożonych nam łask, darów Bożych, przez chrzest i inne sakramenty św., przez nauczanie, obyczaje czy inne wartości kultury, historii. Potrzebujemy wręcz nowego narodzenia.
- Odrodzenia, odnowy potrzebują wszystkie parafie, diecezje, stowarzyszenia religijne, wspólnoty, rodziny, wszystkie grupy chrześcijańskie.
- Każdy świadomy, gorliwy i mądry duszpasterz potrafi to docenić i tego pragnąć dla siebie i swoich parafian.
Do odrodzenia stale wzywa nas Papież Jan Paweł II, mówiąc o potrzebie nowej ewangelizacji, o reewangelizacji społeczeństw od dawna chrześcijańskich, wśród nich także Polski. Nasze życie religijne potrzebuje odnowienia, nasze chrześcijaństwo potrzebuje odrodzenia. Trzeba się nam na nowo narodzić, aby sprostać oczekiwaniom Boga, aby sprostać potrzebom współczesnego świata i naszego życia we współczesnej cywilizacji.
Stąd propozycja przejścia drogi do nowego życia, podjęcia odrodzenia życia chrześcijańskiego. Niech odrodzenie życia chrześcijańskiego dotknie wszystkie dziedziny naszego życia ludzkiego i religijnego!

C. W tym celu proponujemy metodę nowej ewangelizacji, znaną w całym świecie, a w różnych grupach modlitewnych nazywaną seminariami Odnowy w Duchu Świętym. Proponujemy jednak seminaria nie jako powielanie obcych wzorów, ale dostosowane do warunków naszego chrześcijaństwa i potrzeb tradycji polskich, sprawdzone w ostatnim czasie już w wielu miejscach.

2. Kto może wziąć udział w seminariach odrodzenia życia chrześcijańskiego?
Seminaria, które proponujemy i podejmiemy, są drogą nowej ewangelizacji naszego życia chrześcijańskiego szczególnie dla:
- tych, którzy dotychczas nigdy nie doświadczyli nowej ewangelizacji i żyją chrześcijaństwem nawykowym, tradycyjnym, nieożywionym, a nawet uśpionym - „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię!”;
- tych wreszcie, którzy oddalili się od Boga, zobojętnieli, a teraz dostrzegają potrzebę odrodzenia życia religijnego - „Synowie ludzcy, wracajcie!”;
- tych, którzy przeszli przez różne kursy, sesje, seminaria, rekolekcje, warsztaty czy szkoły, a stale są „spragnieni”;
- tych, którzy należą do różnych grup, stowarzyszeń, ruchów religijnych, ale potrzebują solidnej formacji podstawowej dla własnego ukierunkowania apostolskiego;
- wszystkich, którzy doświadczają braków, „niedosytu”, pewnej „bylejakości” w swoim życiu religijnym, moralnym, duchowym - „Przyjdźcie wszyscy na ucztę duchową!”.
W seminariach mogą uczestniczyć wszyscy, także niewierzący, dalecy lub wędrujący przez życie krętymi, niereligijnymi drogami, nie mającymi nic wspólnego z Bogiem, religią czy Kościołem.

3. Charakter seminariów odrodzenia życia chrześcijańskiego
- Oparte będą całkowicie na Piśmie Świętym i pracy - wspólnej i osobistej - ze Słowem Bożym.
- Prowadzone przez Zespół - kapłana katolickiego i grupę świeckich chrześcijan.
- Skierowane do ludzi dorosłych i młodzieży powyżej 17. roku życia.
- Dostępne, otwarte dla każdego, niezależnie od wykształcenia, zawodu czy sytuacji rodzinnej.
- Ich rezultat będzie owocem:
- doświadczenia prowadzących,
- wysiłku i starania uczestników,
- a przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, który odradza, przemienia, ożywia, odnawia, prowadzi, umacnia.

Reklama

4. Seminaria odbywać się będą w kaplicy św. Jana Bosko, ul. Witkiewicza 64.
Rozpoczęcie - w dzień 25-lecia wyboru Polaka na papieża, 16 października, w czwartek Mszą św. o godz. 18.30. Następnie odbywać się będą w czwartki o godz. 19.15.

5. Po zakończeniu seminariów
- Osoby skierowane przez którąś ze wspólnot czy zorganizowanych grup powracają do siebie z nowym duchem.
- Osoby, które zapragną, mogą wejść do wybranej przez siebie wspólnoty, aby wzrastać w życiu chrześcijańskim, pogłębiać i służyć darami Ducha Świętego.
- Wreszcie, każdy może podjąć w Kościele życie zgodne z decyzją odnowionego myślenia, żywej wiary. Ewangelii, według daru Ducha Świętego.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!
Kontakt - ks. dr Stanisław Styrna, salezjanin
Tel. 48-60-481; 48-76-285, wew. 208

Reklama

Paradyż: Rozpoczął się I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnim Polski

2019-09-20 11:58

Kamil Krasowski

"Trzeźwość Narodu to wielkie zadanie; w naszych wysiłkach błogosław nam, Panie" - tymi słowami Hymnu Kongresu rozpoczął się I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski pod hasłem "Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". Jego obrady odbywają się 20 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

Karolina Krasowska
W czasie Mszy św. inaugurującej Kongres w kościele seminaryjnym

I Konkres Trzeźwości Narodu Ziem Zachodnich Polski rozpoczął się od Mszy św. w kościele seminaryjnym. Przewodniczył jej bp Tadeusz Lityński, zaś homilię wygłosił abp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W obradach uczestniczą biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń i organizacji oraz członkowie Ruchu Społecznego "Ku Trzeźwości Narodu" Ziem Zachodnich Polski, który jest organizatorem Kongresu.

Bp Tadeusz Lityński zwracając się do uczestników Kongresu, zwrócił uwagę na pracę i wielki wysiłek w staraniach o trzeźwość Narodu. - Wysiłek, jeśli ma być zwieńczony sukcesem wymaga modlitwy, ufności i zawierzenia Bogu, pracy organizacyjnej, także w dziedzinie prawnej, ale myślę, że najważniejszym jest wychowanie - podkreślił w czasie Eucharystii bp Lityński.

Zobacz zdjęcia: I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu

- Dzisiaj stajemy przed wyborem: szczęście albo nieszczęście, zdrowie albo choroba, radość albo smutek, szczęście rodziny albo jej kryzys. U źródeł tego wszystkiego niejednokrotnie jest alkohol - tak mówią statystyki. Dlatego chcemy dzisiaj powiedzieć jak ten problem, także w wymiarze duszpasterskiej działalności apostolatu trzeźwości, rozwinąć - dodał Pasterz Diecezji.

W obradach uczestniczą osoby, które współpracują z osobami uzależnionymi od alkoholu. Wśród nich Anna Lederman. - Uważam, że w Polsce od lat są dobre programy leczenia, ale brakuje działania na rzecz ograniczenia picia. Programy terapeutyczne nie rozwiązują problemu osób, które nadużywają alkoholu lub są zagrożone piciem - i to jest powód dla którego przyjechałam ja i kilka osób pracujących razem ze mną - powiedziała terapeutka uzależnień.

Augustyn Wiernicki, wiceprezes Ruchu Społecznego "Ku Trzeźwości Narodu" Ziem Zachodnich Polski : - Dzisiaj po alkohol sięgają 10- i 12- latkowie. Nasze sklepy są na to przygotowane, więc widzimy, że problem zamiast się zmniejszać, cały czas się zwiększa. Co roku przybywa nam statystycznie ilość alkoholu, który wypijamy. Niestety Naród nie dojdzie do dobrobytu, jeśli nie postawimy w pewnym momencie bariery - mówi współorganizator Kongresu.

W czasie obrad przez poszczególnych gości są poruszane następujące tematy:

"Czy Ustawa O Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi daje nadzieję na ograniczenie spożycia alkoholu. Analiza prawna" – mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo luris 

"Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?" - ks. dr Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

"Trzeźwość a wolność. Wymiar społeczny i indywidualny" – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

"Model obniżenia spożycia alkoholu w świetle analiz polskich i zagranicznych. Propozycje dokumentów kongresowych" – Augustyn Wiernicki, wiceprezes Ruchu Społecznego „Ku Trzeźwości Narodu" Ziem Zachodnich Polski


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie krakowskiej Kurii

2019-09-20 20:10

diecezja.pl / Kraków (KAI)

Krakowska Kuria wydała oświadczenie nt. artykułu zamieszczonego na portalu lovekrakow.pl, a dotyczącego Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Z w tekście zaznaczono, że Archidiecezja Krakowska zamierza "zakończyć współpracę z dotychczasowym Biurem Prasowym z zachowaniem wszystkich praw, które przysługują w świetle podpisanych umów".

Mazur/episkopat.pl
Kraków

Publikujemy treść Oświadczenia:

"Kuria Metropolitalna w Krakowie, odnosząc się do treści materiału prasowego pt. „Kuria wyrzuca swoich pracowników bez słowa wyjaśnień”, zamieszczonego w dniu 20 września 2019 roku na portalu internetowym „lovekrakow.pl” pragnie poinformować, że zespół osób tworzących Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej świadczył dotychczas usługi na rzecz Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umów cywilnoprawnych, które przewidywały miesięczne okresy wypowiedzenia. Takie warunki zostały zaakceptowane przez strony i nigdy nie były kwestionowane. W świetle obowiązujących umów, każda ze stron mogła, bez wskazywania uzasadnienia, zakończyć współpracę za miesięcznym okresem wypowiedzeniem. Archidiecezja Krakowska zamierza z tego prawa skorzystać i zakończyć współpracę z dotychczasowym Biurem Prasowym z zachowaniem wszystkich praw, które przysługują w świetle podpisanych umów".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem