Reklama

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Diecezji Toruńskiej

Ks. Sylwester ćwikliński
Edycja toruńska 41/2003

Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, przez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również przez formację. W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w perspektywie rychłej integracji ze strukturami europejskimi.
Obecnie programem stypendialnym objętych jest 1127 stypendystów w 37 diecezjach na terenie całej Polski.

W Szkołach Wyższych

Sylwia Kołodyńska - studia wieczorowe
Jest zeszłoroczną laureatką konkursu akademickiego o indeks im. bp. Jana Chrapka. Pochodzi z wsi Plemięta w powiecie grudziądzkim. Biegle włada angielskim, rosyjskim i niemieckim. Ukończyła Warsztaty Dziennikarskie w Bydgoszczy oraz Konwersatorium z Poetyki Reportażu Radiowo-Telewizyjnego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi program muzyczny pt. W piątki po siedemnastej na antenie Radia Grudziądz 90,6 FM. Od 2001 r. pracowała jako reporter w lokalnej gazecie Goniec Grudziądzki. Teraz jest studentką II roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

W Szkołach Ponadgimnazjalnych

Justyna Błażyńska
Mieszka w Turzy Wielkiej w powiecie działdowskim. Ukończyła Gimnazjum w Brukacie, a obecnie kontynuuje naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Uprawia sport, osiągając wysokie wyniki. Śpiewa też w scholi.

Kamil Grzybowski
Pochodzi z Rogóźna w powiecie grudziądzkim. Angażuje się w życie szkoły i klasy, jest uczestnikiem wielu konkursów przedmiotowych. W III klasie Gimnazjum Publicznego im. Żołnierzy AK w Rogóźnie osiągnął średnią 5,0. Obecnie kontynuuje naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych im. prof. O. Langego w Grudziądzu. Interesuje się sportem i bierze udział w zawodach.

Reklama

Natalia Komsta
Mieszka w Rogóźnie w powiecie grudziądzkim. Uczy się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu. Jest szanowana i lubiana przez rówieśników i wyróżnia się kulturą osobistą. Jej zainteresowania to sport i muzyka.

Robert Lewandowski
Pochodzi z Zakrzewa, powiat grudziądzki. Jest humanistą, świetnie radził sobie w konkursach ortograficznych, gramatycznych i literackich, godnie reprezentując Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Brał udział w III Konkursie Kultury Językowej pod hasłem Mój Język - Moją Wartością, zajął VI miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym i III miejsce w międzyszkolnym konkursie gramatycznym. Obecnie jest uczniem I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu.

Katarzyna Malinowska
Jej rodzinną miejscowością jest Dębieniec. Kasia, jako uczennica Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim, godnie reprezentowała swoją szkołę w licznych konkursach zarówno na szczeblu szkolnym, jak i rejonowym. W 2001 r. zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie fizycznym „Rozumiem przyrodę”. W tym samym roku zdobyła tytuł wicemistrza ortografii w swojej szkole, a rok później miano „Wzorowego Ucznia”. W ubiegłym roku zdobyła II miejsce w konkursie wiedzy o AJDJ i otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz. Obecnie uczęszcza do Technikum Ekonomicznego w Grudziądzu.

Iwona Mickiewicz
Mieszka w Rogóźnie w powiecie grudziądzkim. Uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Charakteryzuje się dużą samodzielnością myślenia i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Marta Mickiewicz
Pochodzi z Rogóźna, powiat grudziądzki. Ukończyła edukację w miejscowym Publicznym Gimnazjum im. Żołnierzy AK, uzyskując bardzo wysokie wyniki (średnia ocen - 4,9). Uzyskała najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego: 83 punkty na 100 możliwych. W szkole cieszyła się opinią skromnej, pogodnej i pracowitej uczennicy. Obecnie uczy się w Zespole Szkół Technicznych im. Śniadeckich w Grudziądzu.

Anna Ruczyńska
Wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa mieszka w miejscowości Pierławki w powiecie działdowskim. Osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, Ania ukończyła w tym roku Publiczne Gimnazjum w Burkacie. Wśród nauczycieli cieszyła się opinią uczennicy pilnej, solidnej i aktywnej na zajęciach. Pełniła funkcję gospodarza klasy. Obecnie uczy się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Działdowie.

Emilia Szczypińska
Mieszka w miejscowości Skurpie w powiecie działdowskim. Jest uczennicą klasy II Liceum Profilowanego Ekonomiczno-Administracyjnego w Działdowie. Jest pilna, obowiązkowa i ambitna. Bierze czynny udział w akademiach, konkursach i uroczystościach szkolnych.

W Gimnazjach

Karolina Bernat
Mieszka w Linowie, powiat grudziądzki. Uczy się w gimnazjum w Świeciu. W gronie rówieśników i nauczycieli uważana jest za osobę sympatyczną, pracowitą, zdyscyplinowaną. Właśnie dzięki takim cechom charakteru osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Szczególnie interesuje się literaturą i plastyką.

Agnieszka Biedzińska
Wraz z rodzicami i trójką braci mieszka w Wymysłowie, powiat grudziądzki. Obecnie uczy się w II klasie Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Interesuje się muzyką, biologią i plastyką. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Chętnie bierze udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w ramach Koła Języka Angielskiego, Klubu Europejskiego i Szkolnego Klubu Sportowego.

Anita Jaworska
Jej rodzinną miejscowością są Widlice koło Świecia nad Osą. Uczęszcza do Gimnazjum w Świeciu, gdzie osiąga bardzo wysokie noty - jej średnia w ubiegłym półroczu wynosiła 4,9. Interesuje się literaturą, uczestniczy w konkursach recytatorskich. Znajduje czas na pomoc słabszym w nauce i udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Potrafi pracować w zespole i często staje się jego liderem.

Arkadiusz Kamiński
Pochodzi z miejscowości Gnojno w powiecie działdowskim. Bierze udział w konkursach na temat Unii Europejskiej, interesuje się językiem niemieckim, doskonale radzi sobie ze wszystkimi przedmiotami, wyróżniając się w ścisłych. W klasie II gimnazjum uzyskał średnią ocen 5,0. Uczy się w klasie III Gimnazjum Publicznego w Burkacie.

Katarzyna Lewandowska
Mieszka w Czeczewie, uczęszcza do II klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Lubi szyć, jest uzdolniona plastycznie. Jako jedno z najstarszych dzieci w rodzinie ma liczne obowiązki. Pomaga w opiece nad młodszym rodzeństwem i w pracach domowych, a mimo to osiąga wysokie wyniki w nauce, angażuje się w życie szkoły i wzorowo wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

Błażej Lewandowski
Mieszka w Radzyniu Chełmińskim i tam uczęszcza do II klasy Gimnazjum. Jest reprezentantem klasy i szkoły w różnych dyscyplinach sportowych. Wraz z kolegami zdobył III miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich w piłce nożnej i piłce ręcznej. Należy również do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzyniu Chełmińskim, która w tym roku zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Ponadto otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie plastycznym Barw mamy wiele od Warszawy po Brukselę.

Wioletta Makowska
Mieszka w Czeczewie w powiecie grudziądzkim. Uczy się w Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, organizowanych na rzecz środowiska. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Na maskotkę przytulankę policji kujawsko-pomorskiej. Aktywnie uczestniczy w Dyskusyjnym Klubie Ucznia oraz w kole PCK. Uzyskała miano Wzorowego Ucznia.

Magdalena Olińska
Pochodzi ze wsi Dębieniec w powiecie grudziądzkim. Ma trójkę rodzeństwa. Jest uczennicą II klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Interesuje się literaturą piękną, poezją i przyrodą. Jest inicjatorką wielu imprez szkolnych i klasowych. Włącza się czynnie w akcje ogólnoszkolne, np. zbiórki upominków dla dzieci z Domu Dziecka. Otrzymała miano Wzorowego Ucznia.

Mateusz Stańczyk
Mieszka w Działdowie. Uczęszcza do III klasy Publicznego Gimnazjum w Burkacie. Wśród nauczycieli cieszy się opinią ucznia koleżeńskiego, sympatycznego i systematycznego. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Łukasz Styczyński
Pochodzi z Dębieńca. Jest uczniem III klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Uważany jest za ucznia pracowitego, sumiennego, wywiązującego się z powierzonych mu obowiązków. Lubi pomagać kolegom w nauce. Posiada zdolności matematyczne i informatyczne. Brał udział w konkursie Razem w Unii. Interesuje się również wędkarstwem.

Sandra Wechsler
Jej rodzinną miejscowością jest Bursztynowo, powiat grudziądzki. Uczy się w II klasie w Gimnazjum w Świeciu nad Osą. Jest pogodną osobą, chętnie włącza się w pomoc uczniom słabszym i w akcje charytatywne. Bierze udział w konkursach recytatorskich i plastycznych, nie zaniedbując przy tym nauki. W ubiegłym półroczu osiągnęła wysoką średnią ocen - 4,9.

Patrycja Wiśniewska
Mieszka w Lisnowie. Jest uważana za zdyscyplinowaną i pracowitą uczennicę, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jej pasją jest kolarstwo. Jest mistrzynią Makroregionu Pomorskiego w kategorii MTB. Zalicza się do czołówki kolarstwa młodziczek na szczeblu ogólnopolskim. Aby dalej realizować swoje marzenia, Patrycja w tym roku przeniosła się do gimnazjum sportowego w Grudziądzu.

Polska pod Krzyżem – najważniejsze informacje organizacyjne

2019-09-13 10:57

Informacja prasowa

Już w najbliższą sobotę 14 września odbędzie się wydarzenie „Polska pod Krzyżem”. Podczas spotkania modlitewnego uczestniczyć będziemy w Drodze Krzyżowej, Eucharystii i Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. – To wydarzenie wymaga przygotowania, jak żadne inne wcześniej – zaznacza Maciej Bodasiński, organizator. – Chodzi nie tylko o zabranie odpowiednich ubrań, ale też o przygotowanie duchowe i uzbrojenie się w moc modlitwy – dodaje Bodasiński.

Informacja prasowa

„Polska pod Krzyżem” to wydarzenie całodzienne, zaczyna się o godzinie 11:00. Główna część modlitewna potrwa od godziny 20.00 do około 22:00. Druga część spotkania to czuwanie nocne, aż do godziny 3.00 w nocy, skończy się ono Mszą Świętą niedzielną. Ze względu na późną porę i już jesienną aurę organizatorzy proszą o zaopatrzenie się w odpowiednio ciepłe i wygodne ubrania. Na nocne czuwanie może przydać się nawet czapka i rękawiczki, bo wymagać ono będzie dłuższego trwania w jednym miejscu.Wydarzenie Polska pod Krzyżem będzie transmitowane w CAŁOŚCI, od godziny 11:00 do godziny 22:15.

Transmisja online będzie na stronach: Zobacz www.tvp.info, Zobacz www.vod.tvp.pl oraz Zobacz www.polskapodkrzyzem.pl.

DROGA KRZYŻOWA będzie transmitowana od godziny 20:15 na antenie TVP1 oraz na falach radiowej Jedynki.

Przez cały dzień towarzyszy nam ekipa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
Prosimy Was o modlitwę za wszystkich ludzi mediów pracujących przy Polsce pod Krzyżem.

Warto też przywieźć ze sobą coś do siedzenia (składane, turystyczne krzesełka, karimaty, koce, itp.). Dla pielgrzymów przygotowane będą płatne, prywatne parkingi przed płytą lotniska, na których będzie można zostawić na cały dzień samochody i autokary.

Na miejscu dostępne będą ciepłe napoje oraz posiłki (w cenie 10 PLN). – Posiłki ciepłe będą też wydawane w trakcie nocnego czuwania, tak, aby uczestnicy modlitwy mogli wzmocnić się przed drogą powrotną do domu – podkreśla Maciej Bodasiński.

Na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem będą też sprzedawane małe krzyże, pasyjki. Zostaną poświęcone podczas wydarzenia i będzie można zabrać je na pamiątkę tego dnia. Organizatorzy zachęcają też do wzięcia ze sobą domowych, małych krzyży, które towarzyszą nam w codziennym życiu.

Nie zapominajmy też o duchowym przygotowaniu do wyjątkowych obchodów tegorocznego Święta Podwyższenia Krzyża – mówi Maciej Bodasiński. – Warto zadbać o stan łaski uświęcającej i uzbroić się w moc płynącą z różańca. Od 10 września trwa nieustanna modlitwa różańcowa, tzw. Jerycho. To niezmiernie ważne przygotowanie duchowe, byśmy byli gotowi na przyjęcie woli Bożej. Cały czas można do niego dołączać przez stronę PolskaPodKrzyzem.pl – podkreśla organizator.

Wejściówki nie są potrzebne, by stanąć pod Krzyżem. Dla każdego znajdzie się miejsce, nawet w sobotę rano można podjąć decyzję o przyjeździe. Potrzebna jest modlitwa każdego z nas, by nastąpiło w Polsce „duchowe przełamanie”. Musimy błagać Boga o interwencję, by na nowo zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi. Mija równo 40 lat od pamiętnej i „rewolucyjnej” pielgrzymki papieża Jana Pawła II i dokładnie tak samo, jak wtedy potrzebujemy pomocy Stwórcy.

Przybywajcie wszyscy utrudzeni i umęczeni, przybywajcie z nadzieją na Zbawienie, przybywajmy wszyscy, by tego dnia przejść przez wąską bramę, jaką jest Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Hasło, zapraszające na spotkanie „Polska pod Krzyżem”, brzmi „Zostaw wszystko i dołącz do wielkiej modlitwy….”. Dla jednych „zostawić wszystko”, to wyjechać mimo, że pranie nie dokończone, garaż nieposprzątany, koszule niewyprasowane, firanki niewyprane, zakupy niezrobione... Dla innych „zostawić wszystko”, to opuścić swoje oczekiwania, porażki, smutki, to odejść od wymagań względem siebie i innych, oddalić się od swoich racji i egzekwowania poleceń. „Zostawić wszystko” to też bez pośpiechu, bez przymusu, bez makijażu stanąć twarzą w twarz... z Miłością. Takim, jakim jestem stanąć przed Bogiem, który dał się przygwoździć do Krzyża i na nim umarł za mój grzech.

Wydarzenie Polska pod Krzyżem można śledzić dzięki transmisji live na stronie www.tvp.info oraz na vod.tvp.pl, a także od godz. 20:15 do 22:15 w programie TVP1.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Uroczyste przekazanie i poświęcenie dzwonu „Pamięć i Przestroga”

2019-09-15 20:21

Zofia Białas

3 września Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa otrzymał z rąk Wojciecha Kolarskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Akt Przekazania Dzwonu „Pamięć i Przestroga”.

Zofia Białas

W Akcie Przekazania Prezydent RP Andrzej Duda napisał: „dzwon zostaje przekazany w hołdzie ofiarom przerażającej niemieckiej zbrodni wojennej oraz wszystkim rodakom poległym i pomordowanym podczas największego i najokrutniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach świata – II wojny światowej.

Przekazanie dzwonu mieszkańcom Wielunia dopełniło słowa Prezydenta RP wypowiedziane podczas uroczystości wieluńskich 1 września: „Osiemdziesiąt lat temu o tej godzinie 4.40 na Wieluń spadło piekło rozpętane przez niemiecki rasistowski obłęd i żądzę niszczenia […] Stoję przed Państwem, tymi, którzy ocaleli, przed potomkami ofiar, starszymi i młodymi, mieszkankami i mieszkańcami Wielunia, pełen pokory i wdzięczności […]

Zobacz zdjęcia: Uroczyste przekazanie i poświęcenie dzwonu „Pamięć i Przestroga” w Wieluniu

Dzwon „Pamięć i Przestroga”, z dedykacją Wieluń 1 IX 1939, upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej ufundowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla miasta Wielunia został ustawiony przy zrekonstruowanych fundamentach wieluńskiej fary, zniszczonej w dniu 1 września 1939 r..

W niedzielę 15 września odbyło się jego uroczyste przekazanie mieszkańcom Wielunia. Akt Przekazania i poświęcenia poprzedziła uroczysta Msza Święta koncelebrowana w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny sprawowana w intencji Ojczyzny , ofiar II wojny światowej i pokoju. Przewodniczył jej ks. abp Metropolita Częstochowski Wacław Depo.

W homilii nawiązującej do tekstów liturgicznych przeznaczonych na niedzielę 15 września mówiących o miłości Boga do człowieka i o poszukiwaniu Boga przez człowieka (przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie) mówił jak wielka jest miłość Boga do człowieka, nawet wtedy, kiedy zostaje zraniona. Zraniona miłość Boga jest zawsze większa niż Jego gniew. Wyrazem Bożej miłości jest to, że dał swojego Syna by ten przez swoją śmierć na krzyżu wyzwolił ludzi od grzechu i uczynił ich wolnymi by mogli stać się dla siebie braćmi przebaczającymi sobie nawzajem.

Tu przywołane zostały słowa Prezydenta Niemiec Franka – Waltera Steinmeiera przetłumaczone na język polski i zdanie wypowiedziane po polsku: „Nie możemy cofnąć wyrządzonych krzywd i cierpień, nie możemy ich też zliczyć. Jednak Polska wyciągnęła do Niemiec dłoń w geście pojednania. Mimo wszystko. Jesteśmy głęboko wdzięczni za tę wyciągniętą do nas dłoń, za gotowość Polski by wspólnie podążyć drogą pojednania. Droga pojednania doprowadziła nas do wspólnej, zjednoczonej Europy. Europy wyrosłej z ducha oporu przeciw rasistowskiemu obłędowi, przeciw totalitaryzmowi i tyranii, z wolności, demokracji i prawa. Europy powstałej z polskiego ducha. […] Chcemy i będziemy pamiętać. Bierzemy na siebie odpowiedzialność, którą nakłada na nas nasza historia (…). Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie.

Po uroczystej Eucharystii wszyscy jej uczestnicy przeszli w procesji na fundamenty fary. Tu Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, w obecności przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, posłów na Sejm RP, Wicemarszałka Senatu, duchowieństwa i licznie zgromadzonych mieszkańców, odczytał Akt Przekazania Dzwonu. Potem odczytany został akt poświęcenia. Uroczystego poświęcenia dzwonu dokonał ks. abp Wacław Depo. Po czym nastąpiło uderzenie w dzwon. Pierwszego uderzenia dokonali ks. abp i gospodarz miasta…. Uroczystości zakończyły słowa:

Niech wzywa wszystkie narody do zachowania pamięci o grozie wojny oraz do zjednoczenia w staraniach na rzecz pokoju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem