Reklama

Polska

Płock: święcenia biskupie ks. Mirosława Milewskiego

„Biskup jest z Bożego miłosierdzia wybrany” – mówił bp Piotr Libera w Płocku podczas święceń biskupich ks. Mirosława Milewskiego, 37. biskupa pomocniczego w historii diecezji płockiej. W uroczystości w bazylice katedralnej wzięło udział wielu gości z Polski i zagranicy, w tym około kilkunastu biskupów z kraju.

[ TEMATY ]

biskupi

Bożena Sztajner/Niedziela

Bp Piotr Libera w homilii odwołał się do wielkopostnej przypowieści „O dwóch braciach i dobrym Ojcu”. Zauważył, że łatwo dojrzeć współczesny bunt przeciw Bogu: to model życia bez Boga, negowanie prawdy, mieszanie w sprawdzonym modelu rodziny, zastępowanie wierności i poświęcenia gonieniem za przyjemnością, porzucanie wspaniałego dziedzictwa chrześcijańskiego w imię ideologii multikulturalizmu.

„Ten świat trwoni swój majątek, trwoni samego siebie - opiniował hierarcha. - Jakże potrzebne jest dzisiaj nawrócenie, `metanoia`. I jak potrzebne jest uczenie się naśladowania postawy Ojca, który widząc powracającego syna wychodzi, wręcz wybiega mu naprzeciw, nie pozwala dokończyć jego `spowiedzi`, rzuca mu się na szyję, urządza radosną ucztę”, relacjonował bp Libera.

Reklama

Natomiast do „starszego brata” porównał tych, którzy „nie przekroczyli nakazu”, ale jednocześnie „sami się wykluczają”, bowiem dla nich „Bóg, to przede wszystkim Prawo”. A przecież „miłosierdzie to dowód tożsamości naszego Boga”, Jego „pierwszy atrybut”. To w Jezusie Chrystusie spełniło się oczekiwanie ludzkości, „wielka tęsknota za objawieniem tajemnicy Boga”.

Pasterz diecezji płockiej podkreślał też, że największym skarbem, którego nigdy nie wolno roztrwonić - jest prawda o miłosierdziu, ukazywanie zranionej ludzkości, że tego świat nie spowija obojętny chaos, ale miłość Ojca, który „upodobał sobie Miłosierdzie”, który czeka, by przebaczyć, który w końcu przyjmie ludzi do swego domu. Tego duchowego majątku, skarbu, trzeba strzec. Przede wszystkim ma to w Kościele czynić biskup.

Zwracał się do biskupa elekta Mirosława Milewskiego, że ustanowiony w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia „ma obowiązek podpisywać się pod pasterską dewizą Ojca świętego Franciszka `Miserando atque eligendo` - z Bożego miłosierdzia wybrany.

Reklama

„Cała Mazowiecka Rodzina Diecezjalna z ufnością powierza dzisiaj Twoją pasterską posługę orędownictwu Królowej Równin Mazowsza - Pani Jasnogórskiej. Jesteś jeszcze jednym owocem Jej wspaniałego pielgrzymowania przez naszą 940-letnią Diecezję, jej `ponownego ewangelizowania` naszego Kościoła”, stwierdzał hierarcha.

Powierzał osobę nowego biskupa, który dewizą swojego życia uczynił słowa „Nie lękajcie się”, wstawiennictwu św. Jana Pawła II: „Uczyniłeś je dewizą, gdy w trudnych chwilach naszego Kościoła szedłeś drogą sumienia i pokazywałeś Współbraciom, co to znaczy iść `drogą sumienia`. Jestem przekonany, że ze swej strony będziesz dla wszystkich „wzorem w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości”, że nie zaniedbasz charyzmatu, który za chwilę zostanie Ci dany”, zwracał się do biskupa elekta.

Biskup płocki Piotr Libera był też głównym konsekratorem święceń biskupich, natomiast współkonsekratorami abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i kard. Kazimierzy Nycz, metropolita warszawski.

Biskup Mirosław Milewski, dziękując wszystkim za obecność w katedrze, stwierdzał, że jego zawołanie biskupie „Nie lękajcie się!”, to „słowa wielkiej otuchy, wyrażające nieskończoną miłość Boga do człowieka”. Są one zadaniem i zobowiązaniem, programem posługi.

„Ufając w Boże miłosierdzie, w pokorze, chcę realizować misję zleconą mi przez Pana. Ufam, że z Bożą pomocą uda mi się ją wypełnić. Pokornie proszę Was wszystkich, pomagajcie mi, bym był dobrym biskupem – prostym sługą Winnicy Pańskiej. Idę do was z sercem otwartym, z wielką nadzieją `bom jest swojak, bom jednym z Was`. Chcę być dobrym narzędziem w rękach Boga, pamiętając słowa Jezusa, że `sługami nieużytecznymi jesteśmy`”, podkreślał bp Milewski. Dodawał, iż jest świadom, że przed nim trudne zadanie i duże oczekiwania. Pociechą są dla niego słowa, jakie skierował Jezus do św. Siostry Faustyny, gdy zlecał jej Swoją misję głoszenia światu miłosierdzia: „Nie bój się, nie pozostawię cię samą. Czyń w sprawie tej, co możesz, ja dokonam wszystkiego, co ci nie dostawa” (Dz 881).

W uroczystościach uczestniczyło kilkunastu biskupów m.in. biskup pomocniczy w diecezji płockiej Roman Marcinkowski, abp Józef Górzyński, bp Andrzej Suski, bp Wiesław Śmigiel z Pelplina, bp Wiesław Szlachetka z Gdańska, bp Ireneusz Pękalski z Łodzi, bp Ryszard Karpiński z Lublina, bp Wojciech Osial z Łowicza. Obecny był również rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Na uroczystości obecni byli rodzice nowego biskupa: Zenona i Edward Milewscy. Licznie zgromadzili się w katedrze kapłani, siostry zakonne, wspólnota tarnowskiego seminarium, przedstawiciele organizacji katolickich i uczelni wyższych, wierni z całej diecezji i poczty sztandarowe. Przybył także ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku.

Uczestniczyli w niej ponadto parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji kultury i służb mundurowych.

Z okazji święceń bp Mirosław Milewski otrzymał wiele listów gratulacyjnych od kardynałów i biskupów, Prymasa Polski, Przewodniczącego KEP oraz prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło.

Nowy biskup pomocniczy w diecezji płockiej będzie przede wszystkim głosił Słowo Boże, udzielał sakramentów, przewodniczył uroczystościom religijnym; będzie się można także z nim spotkać w Kurii Diecezjalnej w Płocku.

W Roku Miłosierdzia, zamiast kwiatów, wierni przekazywali wolontariuszom przed katedrą ofiary na rzecz Hospicjum Caritas w Płocku.

Uroczystość święceń biskupich była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na kanale YouTube Diecezji Płockiej.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Płocki Chór Katedralny Pueri et Puelle Cantores Plocenses oraz kwintet dęty Canzona.

***

Biskup Mirosław Milewski jest 37. biskupem pomocniczym w historii diecezji płockiej. Pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu, a w roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów od 2004 roku pracował w Kurii Diecezjalnej, a następnie został wykładowcą i wychowawcą w płockim Wyższym Seminarium Duchownym (m.in. przez 2 lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych). W seminarium jest nadal wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii Diecezjalnej, a w 2009 roku mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa „Nolite timere” (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7. W jego herbie znajduje się Brama Miłosierdzia oraz krzyż, z którego wychodzą dwa promienie: czerwony i blady, co jest nawiązaniem do objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku.

2016-02-27 14:16

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi zebrani na Jasnej Górze obejrzeli film o ks. Janie Ziei

2020-08-29 11:34

[ TEMATY ]

biskupi

KEP

ks. Jan Zieja

Materiał prasowy

Kadr z filmu Zieja. Nie zabijaj nigdy nikogo/materiały promocyjne

Kadr z filmu Zieja. Nie zabijaj nigdy nikogo/materiały promocyjne

Film Roberta Glińskiego „Zieja” o ewangelicznym kapłanie, jednym z najważniejszych kapłanów w historii Polski, świadku wojny 1920 r., kapelanie Szarych Szeregów i AK, działaczu społecznym, obejrzeli w dniu premiery - w piątek, 28 sierpnia - biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Patronem medialnym filmu jest Katolicka Agencja Informacyjna.

- Projekcja filmu o ks. Janie Ziei była dla mnie wydarzeniem, spotkaniem z jego biografią, bo do tej pory znałem go bardziej z książek czy to kazań, komentarzy do słowa Bożego, a zwłaszcza z rozmowy przeprowadzonej przez Jacka Moskwę – mówił o swoich wrażeniach po projekcji Prymas Polski abp Wojciech Polak. Zdaniem Prymasa film pokazał fundamenty, na których opierało się życie ks. Ziei; przede wszystkim wierność prawdzie , człowiekowi i Kościołowi. - Te trzy elementy z tego filmu wypływają; wierność Prawdzie także poprzez zaangażowanie w obronę prawdy w różnych wymiarach. Wierność Prawdzie była złączona z konkretną wiernością człowiekowi. Film pokazuje, że ks. Zieja był kapłanem wrażliwym na każdego człowieka, każdy mógł liczyć na jego kapłańską posługę –zwrócił uwagę abp Polak.

- I wreszcie wierność Kościołowi. Film pokazuje, że przeżywał różne trudności i napięcia związane z życiem Kościoła, jak Kościół też dojrzewa w takim twórczym dialogu, ale trzeba przyznać, patrząc chociażby na jego obecność na rekolekcjach biskupich na zaproszenie kard. S. Wyszyńskiego i jego wierność uwięzionemu Prymasowi Tysiąclecia , one pokazują jak głęboką miłość nosił w sercu dla Kościoła” – zauważył Prymas.

Ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego przyznał, że postać ks. Ziei kapelana z czasów wojny polsko – bolszewickiej, kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego jest mu dobrze znana. – Niemniej ten film jest wspaniały – opowiadał o wrażeniach po premierze.

- Głębiej zrozumiałem idee – miłość i prawda – dwie podstawowe wartości, którym służył ks. Jan Zieja. I to jest charakterystyczne, że ludzie wielcy mają to drugie imię, a tym drugim imieniem jest miłość, prawda, miłosierdzie, sprawiedliwość, a w przypadku ks. Ziei było to podwójne imię właśnie: miłość i prawda – wyjaśniał bp Guzdek.

- Dla mnie jako biskupa polowego jest to postać szczególnie ważna , dlatego że kapelani ordynariatu polowego są na polu walki razem z żołnierzami i to autentycznej wojny jak Irak czy Afganistan. Żołnierz nie jest po to, aby zabijać, żołnierz staje w obronie najwyższych wartości zgodnie z duchem Ewangelii - nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje. Oczywiście chodzi o to, jak mówił Norwid, by `uniepotrzebniało się męczeństwo`, bo męczeństwo jest ostatecznym argumentem za prawdą, za sprawiedliwością. I właśnie w filmie pokazane jest jak ks. Zieja jako kapelan zachowuje się ewangelicznie – podkreślał bp polowy. Bp Guzdek nazwał ks. Zieję „sługą pokoju i sługą prawdy” i zwrócił uwagę, że nie rozumieli go i nie rozumieją ludzie, którzy maja w sercu nienawiść, chęć poniżenia i eliminacji innych.

Biskup polowy podkreślił, że w historii służby pokoju w polskim mundurze jest etos prawdy. Jako przykład dał rok 1939 w naszych dziejach, „kiedy wielu pochyliło się kłamstwu, a prawdzie kazało stać za drzwiami, a Polska jako jedyna stanęła po stronie prawdy, po stronie sprawiedliwości”.

Zdaniem biskupa polowego ważna jest nauka ks. Ziei, także w kontekście czasów współczesnych, ze zło nie ma granic państwowych czy narodowościowych, zło przebiega przez sam środek serca człowieka.

- Ten film daje do myślenia, to jest fantastycznie zrobione dzieło – ocenił bp Guzdek.

Ksiądz Jan Zieja urodził się w 1897 roku. Był żołnierzem - ochotnikiem wojny w 1920 roku i obrony wrześniowej 1939 roku, kapelanem Szarych Szeregów i Komendy Głównej Armii Krajowej oraz zakładu dla ociemniałych w Laskach. Podczas okupacji współpracował z Radą Pomocy Żydom "Żegota". Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zaangażował się w działalność społeczną i charytatywną, wspierał demokratyczną opozycję w czasach PRL. W 1975 roku był sygnatariuszem protestu przeciwko zmianom w konstytucji, a następnie został jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników. Gdy narodziła się "Solidarność", wspierał jej działaczy.

Ksiądz Zieja zmarł w 1991 roku, pochowany został na cmentarzu w podwarszawskich Laskach.

Film "Zieja" został wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z Telewizją Polską, przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Miasta Lublin.

Reżyseria: Robert Gliński. Scenariusz: Wojciech Lepianka. Obsada: Andrzej Seweryn (ks. Jana Zieja), Mateusz Więcławek (ks. Jan Zieja młody), Zbigniew Zamachowski (Adam Grosicki), Sławomir Orzechowski (Pułkownik Adamiec), Sonia Bohosiewicz (Krystyna Żelechowska), Redbad Klynstra (kpt. Szafrański), Tadeusz Bradecki (prymas Stefan Wyszyński). Film trafił do kin 28 sierpnia.

Patronem medialnym filmu jest Katolicka Agencja Informacyjna.

CZYTAJ DALEJ

Trump do ONZ: chrońcie dzieci nienarodzone i religijne mniejszości

2020-09-23 10:32

[ TEMATY ]

ONZ

Donald Trump

Wikipedia

O kontynuacji wysiłków na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych zapewnił prezydent USA Donald Trump we wtorkowym przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W nagranym wcześniej w Białym Domu wystąpieniu prezydent wskazał też na, jego zdaniem, realne problemy świata, którym należy stawić dziś czoła: walkę z terroryzmem, handel ludźmi i niewolnictwo seksualne, prześladowania religijne oraz czystki etniczne mniejszości religijnych.

„Ameryka zawsze będzie liderem w dziedzinie praw człowieka” – zapewnił Trump, przypominając, że jego administracja zaangażowana jest w rozwijanie wolności religijnej, podnoszenie szans dla kobiet, dekryminalizację homoseksualizmu, zwalczanie handlu ludźmi i ochronę nienarodzonych dzieci. Prezydent wezwał ONZ do „skoncentrowania się na rzeczywistych problemach świata”.

Jak zauważają obrońcy życia, słowa Trumpa, który nie po raz pierwszy podnosi na forum międzynarodowym temat prawa nienarodzonych do życia, są kolejnym etapem wojny, jaka toczy się między amerykańską administracją a promującą aborcję ONZ. Wcześniej w tym miesiącu sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że kierowana przez niego organizacja będzie „walczyć” z rządami, takimi jak administracja Trumpa, które zdecydowały o „dalszym ograniczeniu dostępu do aborcji” podczas wybuchu pandemii Covid-19.

Administracja Trumpa w ramach konkretnych działań w celu zwalczania aborcji na świecie przywróciła i rozszerzyła tzw. politykę Mexico City, która obecnie uniemożliwia przekazanie przez USA 8,8 mld dolarów pomocy zagranicznej podmiotom związanym z przemysłem aborcyjnym. W ubiegłym tygodniu administracja zaproponowała dodatkową zasadę, która umożliwia zastosowanie „polityki Mexico City” do umów międzynarodowych, grantów i umów o współpracy.

Na konieczność poszanowania prawa do życia i wolności religijnej wskazał też w swoim wystąpieniu sprzed kilku dni z okazji 75. rocznicy utworzenia ONZ sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

„ONZ stara się bronić powszechnych praw człowieka, które obejmują również prawo do życia i wolność wyznania, ponieważ są one niezbędne do tak bardzo potrzebnej promocji świata, w którym godność każdej osoby ludzkiej jest chroniona i rozwijana” – stwierdził kard. Parolin.

CZYTAJ DALEJ

Dożynki w folwarku

2020-09-23 23:08

[ TEMATY ]

dożynki

Joanna Ruchniewicz-Wywigacz

Niedziela 20 września br., to kolejna okazja do zasmakowania w regionalnych, naturalnych smakach, w wytworach z plonów tego roku.

W Zamkowym Folwarku w Żarach podczas Targu Śniadaniowego można było kupić: sery i inne wyroby z mleka koziego, chleb na zakwasie, pasty, pasztety i inne smakołyki z dyni, wina z lubuskich winiarni Saganum i Jakubów, wyroby masarskie od lokalnego wytwórcy. Nie zabrakło miodów, ciast, ręcznie robionych krówek, owoców i warzyw z własnej uprawy, piwa rzemieślniczego, olejów z dyni, lnu, rzepaku, wyrobów z dodatkiem lawendy i domowych przetworów z owoców i warzyw.

Zobacz zdjęcia: Dożynki w folwarku
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję