Reklama

JASNA GÓRA

Sesja "Dłonie Maryi. Chrzest a oddanie Matce Bożej"

2016-04-02 12:15

Ojcowie Paulini zapraszają na sesję "Dłonie Maryi. Chrzest a oddanie Matce Bożej", która odbędzie się 10 kwietnia na Jasnej Górze. Sesja nawiązuje do Aktu Milenijnego i rocznicy Chrztu Polski.

Jest w tym Akcie Oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić twoim życiem..., w którym każdy musi odnaleźć swoje miejsce - słowa te wypowiedział na Jasnej Górze 3 maja 1978 r. kard. Karol Wojtyła.

W roku jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz 50 lat po oddaniu Polski Matce Najświętszej pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na Sesję Dłonie Maryi! Chrzest a oddanie Matce Bożej. Sesja będzie miała miejsce w niedzielę, 10 kwietnia na Jasnej Górze. Rozpocznie się Mszą Św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 15.30, bezpośrednio po niej konferencja w Kaplicy Różańcowej.

Reklama

Głos zabiorą: Stanisława Nowicka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego (Świadectwo), Ks. prof. Janusz Królikowski, Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie (Teologia), O. Stanisław Jarosz, paulin, Kustosz Obrazu Nawiedzenia (Duchowość).Panel dyskusyjny poprowadzi o. dr Michał Legan, paulin, Kierownik Katedry Teologii Mediów UPJPII.

Zapraszają organizatorzy: Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Bractwo NMP Królowej Korony Polski.

Tagi:
sesja

Velehrad: sesja naukowa Ruchu „Europa Christi”

2019-05-13 06:49

ks. mf / Velehrad (KAI)

„«Aby wszyscy stanowili jedno». Misja ewangelizacyjna świętych Cyryla i Metodego – właściwy model inkulturacji dla Europy”, to temat sesji naukowej, która odbyła się 11 maja br. w Velehradzie w Czechach w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, prawdy i pokoju”. Głównym organizatorem sesji był Ruch „Europa Christi” z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, założycielem i moderatorem Ruchu „Europa Christi”.

W sesji wzięli udział m. in. kapłani i przedstawiciele konferencji biskupów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji oraz członkowie klubów „Europa Christi” z Polski.

Spotkanie i obrady rozpoczęły Mszą św. w bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył abp Jan Graubner arcybiskup ołomuniecki i metropolita morawski. Modlitwę w intencji chrześcijańskiej Europy uświetnił śpiew chóru księży greckokatolickich św. Jakuba z Preszowa.

Na początku Mszy św. ks. inf. Ireneusz Skubiś przypomniał słowa św. Pawła apostoła „grati estote” (bądźcie wdzięczni). - Ruch „Europa Christi” chce być wyrazem wdzięczności Bogu za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia – mówił duchowny.

Moderator Ruchu „Europa Christi” podkreślił, że „to dzieło ma Europę otworzyć dla Chrystusa. Ruch „Europa Christi” mówi dzisiejszej Europie, by otworzyła drzwi dla Chrystusa. Europy nikt nie uratuje tylko Chrystus. Nie uczyni tego żadna partia polityczna”.

- Europa jest Europą dwóch płuc. Ruch „Europa Christi” chce ponownie Europie przywrócić sens i wewnętrzną siłę Europie. Bo ateizm niszczy sens – zaznaczył ks. Skubiś.

Następnie przedstawiciel Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego ziemi czeskich i Słowacji odczytał przesłanie abp. Rościslawa, arcybiskupa preszowskiego – metropolity Kościoła prawosławnego ziem czeskich i Słowacji, który wskazując na rolę Apostołów Słowian w dziele ewangelizacji Europy przypomniał, że „święci Cyryl i Metody wypełnili misyjny nakaz Chrystusa” - Zostawili Europie chrześcijańskie zasady życia. Europejska cywilizacja powinna czerpać z ich misyjnego dzieła – napisał abp Rościslaw.

Homilię wygłosił bp František Rábek, ordynariusz Polowy Słowacji, który przypomniał, że „święci Cyryl i Metody jako głęboko wierzący misjonarze byli świadomi, że do tego, aby ochrzczony lud na Wielkiej Morawie również rozumiał i wewnętrznie przeżywał swoją wiarę, nie wystarczy sama ich praca. Wiedzieli, że jest do tego konieczne przede wszystkim działanie Bożej miłości”.

Bp Rábek wskazał na modlitwę Jezusa, aby wszyscy byli jedno. – Potrzebna jest Europie jedność duchowa na wzór jedności w Trójcy Świętej. Potrzebna jest jedność, aby ludzie uwierzyli w Chrystusa. Jedność to Boży dar, to nie jest jedynie ludzkie dzieło – przekonywał słowacki duchowny.

Mszę św. zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Europy oraz rodzin i małżeństw.

Po Mszy św. w Sali Słowiańskiej Liceum im. Antonina C. Stojana naukowcy, specjaliści z Czech, Polski i ze Słowacji podjęli temat:„Misja ewangelizacyjna świętych Cyryla i Metodego – właściwy model inkulturacji dla Europy”.

W pierwszej części sesji jej uczestnicy wysłuchali przesłania, które przesłał kard. Stanisław Dziwisz. Były sekretarz osobisty św. Jana Pawła II podkreślił, że dzieło misyjne świętych Cyryla i Metodego „stało się drogą i środkiem wzajemnego poznania i jedności różnych ludów rodzącej się Europy i zapewniło dzisiejszej Europie wspólne dziedzictwo duchowe i kulturalne”.

„Realizując własny charyzmat, Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Trzeba, aby świadomość tego duchowego bogactwa, które stawało się udziałem poszczególnych społeczeństw kontynentu europejskiego, pomogła trwać współczesnym pokoleniom we wzajemnym poszanowaniu słusznych praw każdego narodu, w trosce o wspólne dobro naszego kontynentu oraz przyszłość człowieka na ziemi” – napisał kard. Dziwisz.

Natomiast abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście przesłanym na sesję w Velehradzie napisał, że „o ile Europa środkowo-wschodnia – choć systematycznie osłabiana w swej chrześcijańskiej tożsamości poprzez różne zabiegi tzw. miękkiego totalitaryzm postnowoczesności, to ciągle bogata i żywotna swoim chrześcijańskim dziedzictwem – o tyle dogorywająca w aksjologicznej amnezji Europa zachodnia, wydaje się zupełnie odchodzić od życiodajnej sile, płynącej z Ewangelii Jezusa Chrystusa".

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w swoim liście napisał: „Pomost między życiem otrzymanym, a życiem „zadanym” przez Ewangelię wznoszono na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc tradycje Wschodu i Zachodu, na czterech „przęsłach” wiążących bezpośrednio: Boga z etyką, religię z życiem społecznym, doczesność z wiecznością oraz indywidualny świat osoby z całością powszechnego stworzenia. Jednoczenie tych wymiarów było misją współpatronów Europy świętych Cyryla i Metodego”.

Podczas sesji abp Jan Graubner, arcybiskup ołomuniecki i metropolita morawski podkreślił, że „Velehrad to ważne miejsce idei jedności słowiańskiej, źródło odnowienia duchowego”.

Również bp Marian Buczek, senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie zaznaczył, że „Europa bez Chrystusa, bez Kościoła rozleci się. Europa to Ojczyzna Ojczyzn”.

Bp Buczek przypomniał, że pomiędzy Polską, Litwą i Rusią powstanie 450 lat temu zawiązała się tzw. Unia Lubelska - To była jedność oparta na chrześcijaństwie. A dzisiaj neopoganizm w Europie atakuje krzyż – mówił bp Buczek.

O znaczeniu dla dzisiejszej Europy encykliki św. Jana Pawła II „Ut unum sint” mówił bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. - Od Soboru Watykańskiego II Kościół wszedł na drogę ekumenicznych poszukiwań. To imperatyw chrześcijańskiego sumienia – mówił bp Dydycz i przypomniał, że „święci Cyryl i Metody w ramach otwarcia się zrezygnowali z języka greckiego i postawili na język słowiański”.

O „diakonii Kościoła w kontekście naszego czasu” mówił ks. Prof. Józef Kulisz SJ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Prelegent przypomniał, że „obraz świata należy interpretować Bożym objawieniem i konieczna jest służba prawdzie w nowym kontekście”.

Na zakończenie sesji ks. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL Lublin) podejmując refleksję nad tematem „tożsamości Europy w nauczaniu Jana Pawła II” powiedział m. in., że „troska o tożsamość Europy zakłada duchowy i moralny wymiar Europy”. - Tożsamość oznacza bycie tym samym, identyczność. Źródłem życia dla Europy jest Ewangelia. Wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo wartości zakorzenionych w Ewangelii – mówił ks. Sitarz.

Spotkanie w Velehradzie zakończył „Akatyst” w wykonaniu chóru księży greckokatolickich św. Jakuba z Preszowa.

Jak podkreśla w rozmowie z KAI ks. inf. Ireneusz Skubiś, założyciel i moderator Ruchu, „jednym z największych zadań Ruchu „Europa Christi” jest doprowadzenie do ogłoszenia św. Jana Pawła II, Patronem Europy”.

Inspiracją do powołania Ruchu „Europa Christi” (Europa Chrystusa) była konferencja na temat stanu i współczesnych wyzwań dotyczących Starego Kontynentu, która odbyła się w 2016 r. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Ruch zorganizował już trzy Międzynarodowe Kongresy „Europa Christi” oraz spotkania m. in. w Ołomuńcu, Brukseli, Wilnie.

Następne sesje Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” 2019 odbędą się w następujących terminach: 22 czerwca – Zalavár na Węgrzech, 4-5 lipca w słowackiej Nitrze, 30 września i 1-2 października we Lwowie na Ukrainie a następnie 16-17 października w Lublinie a 22 października w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jeszcze zbieramy!

2019-11-13 15:13

Agnieszka Bugała

Agata Pieszko

W niedzielę 10 listopada przed wejściem do dolnego kościoła św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu stanął Krasnal Orzech. Figurka – prezent z okazji 80. urodzin ks. Stanisława Orzechowskiego – została ufundowana przez Czytelników Niedzieli i absolwentów DA Wawrzyny, które Orzech prowadzi od 1967 r. W prowadzonej zbiórce wpłat dokonało do tej pory 56 osób, łącznie uzbieraliśmy kwotę 4 257,00 zł.

Redakcja Niedzieli Wrocławskiej dziękuje wszystkim darczyńcom, Czytelnikom Niedzieli, którzy już odpowiedzieli na apel i wpłacili pieniądze na opłacenie projektu i odlewu. To Państwa prezent dla Jubilata!

Tym, którzy chcieliby dołączyć zachęcamy do wpłat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO WAWRZYNY

Nr konta: 05 1090 2590 0000 0001 4260 2420 Z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna Orzech

Surowiec na figurkę i prace projektanta zostały wycenione na 6 tys. zł netto, aby oprócz wynagrodzenia wykonawców wnieść stosowne opłaty podatkowe, musimy uzbierać jeszcze ponad 2 tys. zł. (W sumie potrzeba 6593 zł)

Zachęcamy zatem do wpłacania.

Ks. Orzech naprawdę był szczęśliwy, gdy zobaczył prezent!

(Ważną jest informacja, że to nie Stowarzyszenie DA Wawrzyny było inicjatorem i beneficjentem wpłat – dziękujemy za życzliwość udostępnienia konta bankowego na sfinalizowanie tej niezwykłej inicjatywy i przygotowane na prośbę redakcji Niedzieli zestawienie).

Prezentujemy pełne zestawienie wpłat, od ostatniej, 8 listopada, do pierwszej, z 2 października :


1 2019-11-08 PIOTR 200,00 zł

2 2019-11-08 JADWIGA 200,00 zł

3 2019-11-08 ŁUKASZ 100,00 zł

4 2019-11-08 ANNA 30,00 zł

5 2019-11-07 LUKASZ 50,00 zł

6 2019-11-07 ALEKSANDRA 50,00 zł

7 2019-11-07 EWA 50,00 zł

8 2019-11-07 ADRIAN 20,00 zł

9 2019-11-07 KRZYSZTOF 100,00 zł

10 2019-11-07 DOMINIKA 30,00 zł

11 2019-11-07 JADWIGA 100,00 zł

12 2019-11-07 MAGDALENA 100,00 zł

13 2019-11-06 KRZYSZTOF 15,00 zł

14 2019-11-04 BEATA 200,00 zł

15 2019-11-04 ROMUALDA 150,00 zł

16 2019-10-31 ROBERT 100,00 zł

17 2019-10-21 PAWEŁ 30,00 zł

18 2019-10-21 MARIUSZ 40,00 zł

19 2019-10-18 KAJETAN 40,00 zł

20 2019-10-18 JOANNA 20,00 zł

21 2019-10-18 MIRELA 100,00 zł

22 2019-10-18 RENATA 50,00 zł

23 2019-10-17 BOGUMIŁ 100,00 zł

24 2019-10-17 DARIA 20,00 zł

25 2019-10-17 BOGUMIŁ 50,00 zł

26 2019-10-17 ALEKSANDRA 35,00 zł

27 2019-10-17 TADEUSZ 200,00 zł

28 2019-10-17 URSZULA 10,00 zł

29 2019-10-17 BARTOSZ 15,00 zł

30 2019-10-17 GRZEGORZ 77,00 zł

31 2019-10-16 ANNA 50,00 zł

32 2019-10-16 JOANNA 20,00 zł

33 2019-10-16 BARBARA 10,00 zł

34 2019-10-16 WOJCIECH 40,00 zł

35 2019-10-16 KRZYSZTOF 150,00 zł

36 2019-10-16 ANNA 10,00 zł

37 2019-10-16 JULIA 100,00 zł

38 2019-10-15 AGNIESZKA 50,00 zł

39 2019-10-15 ALEKSANDRA 15,00 zł

40 2019-10-15 MARIUSZ 30,00 zł

41 2019-10-15 JAKUB 50,00 zł

42 2019-10-15 MAREK 20,00 zł

43 2019-10-15 KLAUDIA 10,00 zł

44 2019-10-15 ANNA 20,00 zł

45 2019-10-15 KATARZYNA 50,00 zł

46 2019-10-15 Maria 50,00 zł

47 2019-10-15 TERESA 50,00 zł

48 2019-10-08 JANUSZ 30,00 zł

49 2019-10-07 MAREK 10,00 zł

50 2019-10-04 ANNA 500,00 zł

51 2019-10-03 GRAŻYNA 50,00 zł

52 2019-10-02 KRZYSZTOF 100,00 zł

53 2019-10-02 JAROSŁAW 50,00 zł

54 2019-10-02 JAKUB 10,00 zł

55 2019-10-02 ALEKSANDRA 100,00 zł

56 2019-10-02 IWONA 400,00 zł

CZYTAJ DALEJ

Reklama

#ZatrzymajAborcję w rękach lewicy

2019-11-13 21:56

Artur Stelmasiak

Według nieoficjalnych informacji przewodniczącym sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej ma być poseł z lewicy. W tej komisji znajduje się obywatelski projekt poparty przez KEP #ZatrzymajAborcję.

Artur Stelmasiak

Oznacza to, że według własnych wytycznych, Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrzucić odpowiedzialność za brak działań ws. ochrony życia na lewicę, czyli na postkomunistów SLD, partię Roberta Biedronia i partię Razem.

Przypomnijmy, że obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję uzyskał pełne poparcie biskupów podczas plenarnych obrad Konferencji Episkopatu Polski. Trafił do sejmu w listopadzie 2017 roku z rekordowym poparciem Polaków 830 tys. podpisów. Na początku roku 2018 roku w pierwszym czytaniu w głosowaniu uzyskał miażdżącą sejmową przewagę prawie 280 posłów.

Po pierwszym czytaniu projekt Zatrzymaj Aborcję trafił do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w między czasie uzyskał także pozytywną opinię sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Na tym dobre wieści z sejmu się skończyły, bo ówczesna szefowa komisji Rodziny poseł Bożena Borys-Szopa przez wiele tygodni skutecznie blokowała rozpatrywanie projektu. Nawet, gdy dochodziło do głosowania na komisji to większość polityków PiS głosowało w koalicji z posłami PO i Nowoczesnej skutecznie torpedując dalsze prace nad ochroną życia. W lipcu 2018 roku powołano specjalną podkomisję, do której weszli starannie wyselekcjonowani posłowie PiS. Okazało się, że to najgorsza podkomisja chyba w historii sejmu, bo nie zebrała się ani razu. Osobiście za obronę aborcji eugenicznej odpowiedzialni są posłowie PiS: Grzegorz Matusiak (przewodniczący), Anita Czerwińska, Ewa Kozanecka, Urszula Rusecka, Teresa Wargocka.

Według ustaleń Tygodnika "Niedziela" projekt popierany przez KEP ma zostać oddany w ręce skrajnie lewicowych polityków, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar oddać ten najważniejszy projekt obywatelski na pożarcie polityków proaborcyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem