Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej - raz jeszcze

Który z dekanatów diecezji warszawsko-praskiej ma najwięcej mieszkańców? Gdzie znajdują się najstarsze świątynie? Ilu mamy księży dziekanów i którzy z nich najdłużej pełnią swą funkcję? Przez dwadzieścia tygodni staraliśmy się przybliżyć naszym Czytelnikom poszczególne dekanaty diecezji warszawsko-praskiej. Dziś czas na podsumowanie.

Niedziela warszawska 45/2003

Aktualnie diecezja warszawsko-praska liczy 20 dekanatów: sześć warszawskich (aniński, bródnowski, grochowski, praski, tarchomiński, rembertowski) i czternaście pozawarszawskich (jadowski, legionowski, miński - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, miński - św. Antoniego z Padwy, nowodworski, otwocki, otwocki - Kresy, radzymiński, siennicki, stanisławowski, sulejówecki, tłuszczański, wołomiński i zielonkowski).
Najstarsze dekanaty to radzymiński (istniał już w XVIII w.), praski (1800 r.) i siennicki (1818 r.). Bardzo stare tradycje ma też dekanat stanisławowski, bo choć formalnie reaktywował go kard. Józef Glemp w 1984 r., to istniał już w archidiakonacie pułtuskim w diecezji płockiej i zniesiony został po Powstaniu Styczniowym. Aż 12 dekanatów powstało w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Od chwili powstania diecezji warszawsko-praskiej bp Kazimierz Romaniuk utworzył 7 dekanatów. Ostatnie dwa (Tłuszcz i Sulejówek) powstały w 2003 r. Na terenie pięciu dekanatów (radzymiński, wołomiński, otwocki, praski i grochowski) znajduje się po 10 parafii. 4 dekanaty mają po 9 parafii, choć dekanat miński (św. Antoniego z Padwy) ma 9 parafii i 1 ośrodek duszpasterski. Najmniejsze dekanaty to: nowodworski (3 parafie) oraz bródnowski, tłuszczański i stanisławowski - po 6 parafii.
Pod względem liczby mieszkańców największy jest dekanat grochowski - na jego terenie zamieszkuje ok. 208 tys. wiernych. Jest to największy dekanat w stolicy - z pewnością - jeden z największych w Polsce. Liczba jego mieszkańców jest porównywalna z liczbą katolików zamieszkałych na terenie diecezji drohiczyńskiej. Na terenie tego dekanatu znajduje się największa parafia stolicy - Nawrócenia św. Pawła, która liczy prawie 40 tys. mieszkańców. Ponad 119 tys. wiernych zamieszkuje dekanat praski. Natomiast spośród dekanatów pozawarszawskich najwięcej wiernych mieszka w dekanacie radzymińskim (ok. 90 tys.).
Najstarsze w diecezji parafie znajdują się w Latowiczu, Kobyłce, Klembowie, Kamieńczyku, na warszawskim Kamionku, w Chotomowie, Wieliszewie i w Zerznie. Parafię w Latowiczu erygował bp Jordan z Czech w XI w. i należała ona do archidiakonatu czerskiego diecezji poznańskiej. Niektóre źródła podają jednak datę erekcji na XIII w. Parafia Świętej Trójcy w Kobyłce powstała w początkach XIII w. Z tego stulecia pochodzi też parafia w Kamieńczyku. Konkatedralna parafia kamionkowska, choć formalnie erygowana przez abp. Aleksandra Kakowskiego w 1917 r. w rzeczywistości jest dużo starsza. Na Kamionku (d. Kamionie) istniała parafia już na przełomie XIII i XIV w., a wykopaliska archeologiczne na miejscowym cmentarzu świadczą, że historia Kamiona sięga czasów kultury łużyckiej. Parafia w Chotomowie została erygowana w 1349 r., a z niej powstała parafia w Wieliszewie (1387 r.). Z XIV w. pochodzi też parafia Klembów.
Z kolei parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu została erygowana w 1406 r. z części parafii św. Anny w Wilanowie. Inne parafie o długiej tradycji to Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Maz. (1422 r., choć niektóre źródła podają XIV w.), Dąbrówka (1442 r.), Długa Kościelna (1445 r.), Kiczki (1458 r.), Niegów (1468 r.), Radzymin (1473 r.), Karczew (1488 r.), Okuniew (1540 r.), Glinianka (1556 r.), Wiązowna (1589 r.). Zabytkowa jest XVII-wieczna świątynia Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej ze słynnym Domkiem Loretańskim.

Księża dziekani

Na czele każdego z dekanatów stoi dziekan. Obecnie nie ma wakatów, wszystkie 20 dekanatów jest obsadzonych. W dziesięciu dekanatach są także księża wicedziekani. Średni wiek dziekana w diecezji warszawsko-praskiej wynosi 61 lat. Pod względem wieku najstarszymi dziekanami są liczący po 76 lat: ks. prał. Czesław Żyła w Nowym Dworze Mazowieckim i ks. prał. Mieczysław Mosak na warszawskim Bródnie. Najmłodszymi - ks. Andrzej Kopczyński, dziekan z Tłuszcza (43 lata) i ks. Wiesław Bocheński, dziekan z Jadowa (46 lat). Najdłużej funkcje dziekańskie w diecezji pełnią: ks. prał. Czesław Żyła, od 1987 r. dziekan nowodworski, a wcześniej w l. 1977-1987 wicedziekan tegoż dekanatu, ks. prał. Mirosław Mirecki, w l. 1983-1987 dziekan rembertowski, a od 1987 dziekan aniński oraz ks. prał. Edmund Jakacki, od 1985 dziekan stanisławowski. Na 20 dziekanów, 17 pełni funkcje proboszczów, a 3 rezydentów przy swoich dawnych parafiach.
Najkrócej dziekanami są mianowani w tym roku: ks. prał. Edward Żmijewski, dziekan rembertowski, ks. kan. Jan Gołębiewski, dziekan w Sulejówku, ks. Andrzej Kopczyński, dziekan tłuszczański i ks. Wiesław Marian Bocheński, dziekan jadowski.
Szesnastu księży dziekanów otrzymało święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Dwóch (ks. prał. Mieczysław Mosak i ks. prał. Marian Mirecki) z rąk bp. Wacława Majewskiego, który wyświęcił ich w kolejno w r. 1954 i 1955 podczas internowania kard. Stefana Wyszyńskiego. Dwóch księży dziekanów (ks. Andrzej Kopczyński i ks. Marian Bocheński) przyjęli święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa.
Dwóch księży dziekanów posiada tytuł doktora. Dziekan praski ks. prał. Marcin Wójtowicz jest doktorem teologii fundamentalnej (ATK), a ks. prał. Zygmunt Uczciwek, dziekan grochowski doktorem teologii moralnej (KUL). Ośmiu dziekanów ma tytuły magistra teologii (ks. prał. Włodzimierz Jabłonowski, dziekan otwocki (Kresy), ks. Wiesław Bocheński, dziekan jadowski, ks. prał. Edmund Jakacki, dziekan stanisławowski, ks. prał. Stanisław Kuć, dziekan radzymiński, ks. prał. Edward Żmijewski, dziekan rembertowski i ks. prał. Mieczysław Stefaniuk, dziekan zielonkowski. Magistrem filozofii jest ks. Andrzej Kopczyński, dziekan tłuszczański. Z kolei ks. prał. Włodzimierz Jabłonowski jest też absolwentem Instytutu Muzyki Sakralnej im. Św. Piusa X w Warszawie. Warszawscy dziekani są absolwentami Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, Akademii Teologii Katolickiej bądź Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Teoretycznie, w myśl Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, kadencja dziekana trwa pięć lat. W praktyce jednak kadencyjność nie ma zastosowania. Poza jednym wyjątkiem funkcja ta łączy się z probostwem lub byłym probostwem w tzw. parafii dziekańskiej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kiedy obowiązuje post?

Niedziela płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

2020-02-28 20:39

[ TEMATY ]

plakat

koronawirus

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny

W piątek 28. lutego Główny Inspektorat Saniterny zamieścił na swojej stronie internetowej materiały o koronawirusie SARS-CoV-2.

Są tam różne materiały do pobrania i wydrukowania, między innymi plakat, ulotka i film.

Zobacz także: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Są też zamieszczone rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję