Reklama

Polska

Jasna Góra: główne uroczystości NMP Królowej Polski

Z udziałem Episkopatu Polski i ok. 30 tys. wiernych na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości ku czci NMP Królowej Polski. To jedno z najważniejszych świąt i jeden z największych odpustów. Mszę św. na szczycie celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który także wygłosił kazanie. Tegoroczna uroczystość jest wielkim dziękczynieniem za 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 50. rocznicę Milenijnego Aktu Oddania. Szczególnym akcentem święta jest złożenie nowego Aktu Zawierzenia Matce Bożej podpisanego wczoraj na Jasnej Górze przez polskich biskupów.

[ TEMATY ]

Jasna Góra

3 Maja

B.M.Sztajner

Słowa powitania do zebranych skierował o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. - Obmyci przed 1050 laty łaską chrztu świętego, wspominając misję św. Wojciecha i sięgając do samego początku głoszenia Ewangelii na polskiej ziemi, uświadamiamy sobie, że w pielgrzymce pokoleń przyszło dzisiaj nam wziąć odpowiedzialność za tą wielowiekową chrześcijańską spuściznę – mówił pauliński generał.

Zobacz zdjęcia: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze

Podkreślił, że „trzeba dziś, gdy świętujemy jubileusz Chrztu Polski oraz pragniemy podążać śladami Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia, na nowo zawierzyć Maryi kolejny etap życia całego naszego narodu. Pragniemy zawierzyć Matce i Królowej to wszystko, co służy prawdziwej i autentycznej odnowie naszej Ojczyzny, poczynając od duchowych i moralnych fundamentów, poprzez szukanie pojednania i zgody, troski o każdego człowieka i poczucia odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny, aż po obywatelską roztropność”.

Reklama

Homilia abp. Gadeckiego

W homilii abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski mówił „dzisiaj dziękujemy Bogu, za to, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, znak życia wiecznego. To najważniejsze wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny”.

Podkreślił, że „dzisiaj, w 1050. rocznicę Chrztu Polski wypada nam wrócić do tamtego millenijnego Aktu z 1966 roku i ponowić nasze całkowite oddanie się Maryi”. - Ponieważ zmieniła się zasadniczo nasza sytuacja społeczna i polityczna, powstały w międzyczasie poważne problemy z naszą wolnością. Można powiedzieć, że dzisiaj mamy wręcz do czynienia z wypaczonym pojęciem wolności - stwierdził kaznodzieja.

Reklama

Stwierdził, że „dla wielu nam współczesnych wolność stała się wręcz religią. Tam, gdzie wywyższa się człowieka kosztem Boga, tam liczy się tylko niczym nieskrępowana wolność poszczególnych jednostek. W ten sposób podstawowym problemem, z jakim dzisiaj musimy się zmierzyć, to problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, tak w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Wolność bowiem to nie jest po prostu brak tyrańskiej władzy i ucisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co się ma ochotę. Wolność ma swoją wewnętrzną ‘logikę’, która ją określa i uszlachetnia; jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy”.

Abp Gądecki podkreślił, że „powrót do Aktu zawierzenia Maryi jest nam również potrzebny dlatego, bo w międzyczasie zmianie uległo miejsce chrześcijaństwa w Europie”. - Chrześcijaństwo, czyli prawda o Bogu i człowieku, o zbiorowości ludzkiej, o świecie i ich wzajemnych relacjach, zajmowała do niedawna kluczową pozycję w całym organizmie kultury europejskiej, nadawała tej kulturze sens i spoistość. Odejście od chrześcijaństwa, odejście od prawdy, musiało doprowadzić do dezintegracji Europy. W ostatnich dziesięcioleciach usiłowano zapobiec katastrofie; usiłowano przywrócić straconą jedność Europy przez umieszczenie w centrum jej duchowego organizmu jakiejś nowej prawdy, jakiegoś laickiego dogmatu. Ale prawda jest tylko jedna. Może się ona rozrastać, można ją pogłębiać, ale nie można jej zmieniać – zaznaczył przewodniczący KEP.

Dodał, że „droga do powrotu jest tylko jedna, powrót do chrześcijaństwa, powrót do świata Ewangelii”.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że „nasza historia potwierdziła wielokrotnie, że Polacy są zdolni do zawierzenia, czyli do dojścia do takiego przeświadczenia, że dobro ostatecznie zwycięża. Do wewnętrznego otwarcia na to, co nas ostatecznie przekracza. I właśnie z takim wyposażeniem przyszliśmy dzisiaj na Jasną Górę, aby zawierzyć Maryi nowy etap polskiego życia indywidualnego i zbiorowego”.

Po kazaniu obecni na Jasnej Górze pasterze polskiego Kościoła i wierni złożyli nowy Akt Zawierzenia Maryi z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Akt jest nawiązaniem do historycznego dokumentu, odczytanego na Jasnej Górze 50 lat temu, 3 maja 1966 r., z racji obchodów Millenium Chrztu Polski.

„W głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu, w łączności z całą Polonią, oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości, wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko co Polskę stanowi za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku szerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi” - brzmią m.in. słowa Aktu.

W oddaniu z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski podkreślono, że „na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego Pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła dla nas – jako umocnienie – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Jest ona dla nas stosowną okazją do wyrażenia – z całym Kościołem katolickim w Polsce – naszej wdzięczności i uwielbienia dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Za włączenie w minionych wiekach dziesiątków milionów naszych rodaków w nurt życia wiecznego”.

W nowym zawierzeniu jest odniesienie do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Kościół w Polsce, ale i na świecie. „W świecie, w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa, odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, O Niepokalana Dziewico” - napisali biskupi.

W Akcie przypomniane zostało, że „oddając się dzisiaj Tobie – Bogarodzico i nasza Matko – jesteśmy przekonani, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy bowiem święcie przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, O Maryjo, jesteś dla każdego i każdej z nas „przedziwną pomocą i obroną” na drogach naszej chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi”.

Na jasnogórskie uroczystości przybyli polscy parlamentarzyści, europosłowie, przedstawiciele rządu, władz samorządowych woj. śląskiego i miasta Częstochowa. Obecni byli również: przedstawiciele Polonii światowej, kustosze sanktuariów, przedstawiciele zakonów, zgromadzeń, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń katolickich m.in. Sodalicji Mariańskiej i Civitas Christiana, konfratrzy, przedstawiciele świata nauki i kultury. Przybyli animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z kraju i ze świata oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej, która wystawiła liczne poczty sztandarowe.

Przed Mszą św. odmówiono modlitwę dziękczynną: „Maryja w dziejach Narodu Polskiego”. O Zawierzeniu Matce Bożej ze Szczytu opowiadał ks. prof. Teofil Siudy z Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Akt Zawierzenia z okazji 1050.rocznicy chrztu Polski wraz z tym z 3 maja 1966 r. zostanie umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu.

2016-05-03 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ogólnopolska sesja misjologiczna na Jasnej Górze (zapowiedź)

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Bożena Sztajner/Niedziela

Jasna Góra

Jasna Góra

Pod hasłem "Maryja wzorem misyjnego zapału", 6 i 7 grudnia na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna oraz czuwanie modlitewne. Organizatorem tego wydarzenia jest Papieska Unia Misyjna (PUM). Swoim doświadczeniem misyjnym podzielą się siostry zakonne i księża z Kenii, Zambii i Kamerunu.

Sesja naukowa będzie miała na celu ukazanie Maryi jako wzoru ewangelizacji. W związku z rozpoczynającym się 30 listopada Rokiem Życia Konsekrowanego zostanie podjęty temat związku pomiędzy misjami a konsekracją. Ta część zakończy się uroczystym przyjęciem nowych kandydatów do PUM.

CZYTAJ DALEJ

#NiezbędnikMaryjny: Dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi

2021-05-07 22:00

[ TEMATY ]

Maryja

dogmat

#NiezbędnikMaryjny

Adober Stock

Czym jest dogmat? Termin ten funkcjonuje od IV wieku w Kościele Zachodnim i oznacza, najprościej mówiąc, definicję prawdy objawionej, sformułowaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła i proklamowaną przez sobór lub papieża. Wśród dogmatów Kościoła są także i te dotyczące Maryi.

Pierwszy z nich, o Boskim macierzyństwie Maryi, został ogłoszony przez sobór w Efezie w roku 431. Ojcowie soborowi potwierdzili istniejącą już wówczas wśród ludu wiarę, że Maryja jest Matką Boga (Theotokos), że Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego, i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą osobą Trójcy Świętej (KKK 495).

CZYTAJ DALEJ

Kard. Dziwisz: zmagamy się ze słabościami Kościoła i nieprzyjaznymi mu ideologiami

2021-05-08 18:23

[ TEMATY ]

Kraków

Wawel

kard. Stanisław Dziwisz

Joanna

Kard. Stanisałw Dziwisz w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Wadowicach

Kard. Stanisałw Dziwisz w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Wadowicach

W uroczystość św. Stanisława BM kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. w katedrze na Wawelu. - Naszym wyzwaniem jest umacniać Kościół, oczyszczać go i odnawiać – mówił.

W homilii kard. Dziwisz stwierdził, że świadectwo św. Stanisława „nie traci nic ze swej zdolności kształtowania osobistych i społecznych postaw kolejnych pokoleń uczniów Chrystusa”. Przypomniał, że święty biskup i męczennik został nazwany „ojcem Ojczyzny”, bo ugruntował w niej „fundamenty niepodważalnego ładu moralnego, zapisanego w Bożym prawie i w ludzkich sumieniach”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję