Reklama

Dr Szymon Grzelak: patrzmy na młodzież przez pryzmat ich możliwości a nie stereotypów

2016-06-08 11:09

am / Warszawa / KAI

Sergey Nivens/Fotolia

"Patrzmy na młodzież przez pryzmat ich możliwości a nie negatywnych stereotypów, pomnażanych przez media" - zachęca dr Szymon Grzelak. Twórca programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag skarbów", podczas trwającego w Warszawie 373. zebrania plenarnego KEP, mówił m.in. o potrzebie inkulturacji w pracy z młodzieżą.

Dr Szymon Grzelak przedstawił biskupom wnioski z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dotyczące rekomendacji związanych z wychowaniem i profilaktyką wśród młodzieży. "Te wnioski mają charakter bardzo prorodzinny, ponieważ pokazują ogromne znaczenie rodziców, i - ciekawe - bardzo duże znaczenie babć, tam gdzie rodzice nie do końca radzą sobie z wychowaniem" - powiedział dr Grzelak. Badania pokazują także duże znaczenie religijności, a co za tym idzie organizacji religijnych i ludzi, którzy przekazują młodym wiarę. Wśród młodzieży wierzącej - jak wynika z badań – kilkakrotnie rzadziej pojawiają się zachowania ryzykowne czy inne problemy.

Dr Grzelak zwrócił także uwagę na potrzebę inkulturacji, dostosowania pracy z młodzieżą do mentalności współczesnych młodych ludzi i współczesnego świata. Jako dobry przykład inktulturacji przedstawił program "Archipelag Skarbów". "Współczesny młody człowiek potrzebuje, aby z nim rozmawiać o sprawach ważnych, na serio, robić to w sposób pogodny, bez strachu przed nowymi technologiami a równocześnie z bardzo szczerym, uczciwym i prawdziwym świadectwem. I to nam się udaje robić" - podkreślił.

W programie, prowadzonym w wielu polskich miastach, rocznie uczestniczy ponad 30 tys. młodzieży. "Zachęcamy młodych tak naprawdę do realizacji w życiu ich najgłębszych marzeń - do budowy szczęśliwych rodzin, do realizacji pasji. Ale żeby to się spełniło, trzeba unikać alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, czekać z seksem i to najlepiej do ślubu" - wyjaśnia dr Grzelak. Mimo radykalnych treści, młodzież ocenia ten program bardzo dobrze. W sześciostopniowej skali, średnia ocen waha się między 4+ a 5-. "Okazuje się, że da się znaleźć drogę do młodego człowieka. Jest to możliwe dlatego, że odwołujemy się do pewnych prawd i wartości, które są w sercu człowieka, a które zostały tam wcześniej złożone przez rodziców i wychowawców" - wyjaśnia.

Reklama

Zdaniem dr. Grzelaka, dostosowanie przekazu prawdy o człowieku, miłości, seksualności i rodzinie powinno także polegać na dostosowaniu się do współczesnej mentalności młodzieży. "Chodzi o to, by jednocześnie iść do nich z sercem, z budującym świadectwem życia oraz z wiedzą, a zarazem korzystać z multimedialnych prezentacji, muzyki, aktywizujących ćwiczeń, żartów".

Jak mówi, temat miłości i seksualności to także temat miłosierdzia. Zachęca, by być z młodymi w ich aktualnej sytuacji, często na krętych już ścieżkach, i nie osądzać, ale pomóc te ścieżki wyprostować. "Są liczne przypadki, kiedy młodzi ludzie doznali różnego rodzaju przemocy, wykorzystania, albo młode dziewczyny będąc w gimnazjum już spodziewają się dziecka. A jednak, program, który mógłby być dla nich trudny, bo zachęca do czekania z kontaktami seksualnymi, owocuje przemyśleniem swoich postaw, bo jest tak prowadzony, że do nich trafia - słyszą, że jak nie skorzystali z pierwszej szansy, to mogą skorzystać z drugiej szansy. Mogą zmienić kierunek swojego życia" - podkreśla dr Grzelak.

Wykład dr. Grzelaka podczas zebrania plenarnego KEP był związany z publikacją "Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży".

Każdy z biskupów otrzymał opracowane przez Instytut Vademecum, które jest poradnikiem dla samorządowców. Zostało ono wydane w 2015 roku przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a następnie rozesłane do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w Polsce.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej koordynuje działania szeregu fundacji, które swoimi działaniami obejmują nie tylko młodzież, ale także ponad 10 tys. dorosłych rocznie – rodziców i nauczycieli, których umacnia w ich ważnej roli przewodników i autorytetów młodzieży.

"Archipelag skarbów" będzie także obecny podczas Światowych Dni Młodzieży. Jak poinformował dr Szymon Grzelak, w ramach Festiwalu Młodych w Krakowie odbędzie się czterogodzinna konferencja dla młodych liderów z całego świata. Jest przeznaczona dla młodzieży między 20 a 30 rokiem życia. Podczas spotkania usłyszą oni m.in. o metodach pracy z młodzieżą i prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej badaniach. "Nie zawsze trzeba sięgać po argumenty religijne. Czasem wystarczą te, oparte na prawie naturalnym. Można przekonać dzięki temu nie tylko samych radykalnie wierzących, ale także ludzi letnich a nawet niewierzących ludzi dobrej woli" - mówi dr Grzelak. W ten sposób organizatorzy spotkania chcą wzmocnić młodych liderów, dać im pozytywny przykład, zainspirować do twórczej pracy w swoich środowiskach, a być może nawet do współpracy w oparciu o program "Archipelag Skarbów".

Tagi:
młodzi Kościół społeczeństwo ludzie

Reklama

Wiślica: ok. 800 osób na Diecezjalnym Spotkanii Młodzieży

2019-06-16 10:39

dziar / Wiślica (KAI)

Ok. 800 osób wzięło wczoraj udział XVII Diecezjalnym Spotkaniu Młodych, które pod hasłem „Po co Ci to? Pod prąd do źródła” odbyło się w Wiślicy, z udziałem m.in. Mietka Szcześniaka i zespołu niemaGotu.

www.facebook.com

Wydarzenie rozpoczęło się chwilą modlitwy w bazylice wiślickiej, a potem procesja przeszła z wiślickiej bazyliki kolegiackiej na plac miejski i na Wiślickie Błonia, gdzie odbyła się część główna wydarzenia.

Mszy św. przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, w asyście biskupów pomocniczych – bp. Mariana Florczyka, pomysłodawcy wiślickich spotkań młodych oraz bp. Andrzeja Kalety, który właśnie w Wiślicy otrzymał sakrament chrztu.

Homilię wygłosił bp Marian Florczyk. Przypomniał w niej historię chrześcijaństwa na ziemiach polskich, związki Wiślicy z obecnością pierwszych chrześcijan, postać księcia Mieszka I, który przyjął chrzest "depcząc pogańskich bożków".

Gościem specjalnym spotkania był Andrzej Sowa, niegdyś lider zespołu punkrockowego Maria Nefeli i narkoman, dziś wolny od nałogów i chętnie składający publiczne świadectwa, autor głośnej książki

"Ocalony. Ćpunk w kościele", zajmujący się profilaktyką uzależnień wśród młodzieży.

Odbył się koncert zespołu niemaGOtu, znanego m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 „Błogosławieni Miłosierni”, połączony z Uwielbieniem - w połowie koncertu został wprowadzony uroczyście obraz Matki Bożej Łokietkowej wraz z krzyżem. Matka Boża Łokietkowa odbiera cześć w Wiślicy ponad 800 lat.

Wiślicę jako miejsce dorocznych spotkań młodzieży z diecezji kieleckiej wybrano ze względu na jej tradycje chrzcielne. Początki ośrodka kościelnego w Wiślicy to XI wiek. Pierwotny kościół był romański, następny – większy – także romański z kryptą (XII w.) W jego miejsce w I połowie XIII w. został zbudowany kolejny kościół romański – trójnawowy, z erygowaną przy nim kapitułą kolegiacką.

Obecny kościół zbudował Kazimierz Wielki w poł. XIV wieku, był on rozbudowywany do końca XIV wieku. Jest gotycki, murowany z ciosu, z pozostałościami romańskimi. W ołtarzu głównym – wczesnogotycka rzeźba tzw. Madonny Łokietkowej – Uśmiechniętej.

Obok bazyliki – w Domu Długosza z 1460 r. mieści się Muzeum Regionalne. Długosz – słynny kronikarz i prepozyt kapituły wiślickiej wychowywał tutaj synów Kazimierza Jagiellończyka. Wielu absolwentów szkoły wiślickiej kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej.

Atrakcją Wiślicy są pozostałości fundamentów kościoła św. Mikołaja z X w. oraz gipsowej misy, która jest interpretowana jako naczynie służące do chrztu zbiorowego.

Z Wiślicy wyrusza także pielgrzymka kielecka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dyrektor ISKK: wyraźnie rośnie grupa młodzieży deklarującej się jako niewierząca

2019-06-07 09:29

lk / Warszawa (KAI)

Dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa, która deklaruje się jako niewierząca i niepraktykująca. Stanowi ona już niemal 1/3 całej młodzieży – zauważa ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, komentując dla KAI najnowsze wyniki badań religijności polskiej młodzieży, opracowane przez CBOS.

Martinan/Fotolia.com

Polska młodzież jest coraz mniej religijna. Jako głęboko wierzący i wierzący łącznie określiło się w 2018 r. 63% uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, podczas gdy w 2008 r. było ich 81%. Coraz mniej młodych chodzi też na religię – w 2018 r. zadeklarowało to 70%, a jeszcze w 2010 - 93% - wynika z badania CBOS zrealizowanego w ramach projektu „Młodzież”.

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone jesienią ub. roku na ogólnopolskiej losowej próbie 80 dziennych szkół ponadgimnazjalnych różnego typu (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Szkoły, a w nich klasy, były losowane do badania. Próba objęła 1609 uczniów ostatnich klas tychże szkół.

Poniżej komentarz ks. dr Wojciecha Sadłonia:

Kolejne młode pokolenie Polaków podlega głębokim przemianom pod względem religijnym. Generalnie rysuje się wyrazisty trend, że dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa młodzieży, która deklaruje się jako niewierząca i niepraktykująca i stanowi ona grupę już niemal 1/3 całej młodzieży. Największemu osłabieniu podlegają przede wszystkim praktyki religijne. W 1996 r. 62% młodzieży deklarowało, że chodzi co tydzień do kościoła, obecnie jest to 35%. Ponad połowa młodzieży w największych miastach w ogóle nie praktykuje swojej wiary.

Badania CBOS w tym względzie potwierdzają wyniki wielu innych badań, w tym również ISKK zapoczątkowane w 1988 r. Przemiany religijne wpisują się również częściowo w rosnący indywidualizm polskiej młodzieży. Dzisiejsza młodzież w odróżnieniu do wcześniejszego pokolenia bardziej ceni sobie miłość i przyjaźń, mniej zaś życie rodzinne. Znacznie częściej również biorą pod uwagę wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.

Z drugiej strony, z badań CBOS wynika, że mimo powiększającej się grupy młodzieży niereligijnej, nie zmniejsza się grupa młodzieży najbardziej religijnej. Potwierdza to proces obserwowany również w innych badaniach, który można by nazwać polaryzacją religijną młodzieży. Polega ona na tym, że zmniejsza się grupa osób o średnich wskaźnikach religijności, rośnie zaś grupa osób niereligijnych przy utrzymywaniu się grupy o najwyższej religijności.

W deklarowanym uczestnictwie w lekcjach religii widać wyraźnie cezurę roku 2010. Do tego momentu rosło uczestnictwo w lekcjach religii do ponad 90% i od tego momentu obserwujemy wyraźne zmniejszanie się uczestnictwa w lekcjach religii, które wynosi obecnie 70%. W największych miastach już mniejszość (44%) młodzieży deklaruje udział w lekcjach religii.

Stosunek do lekcji religii zawiera w sobie nie tylko religijność, ale również nastawienie do Kościoła jako instytucji mającej swoją rolę społeczną. Rok 2010 jest momentem, od którego wyraźnie rośnie negatywne nastawienie do Kościoła. Wiąże się to z głębokimi procesami społecznymi oraz słabnącą rolą Kościoła w integrowaniu ogółu polskiego społeczeństwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: Modlitwa w intencji rodzin przed marszem równości

2019-06-15 21:28

Akcja Katolicka

W imieniu Podmiotów zaangażowanych w modlitwę różnicową w intencji polskich rodzin, zapraszam serdecznie Parlamentarzystów, Radnych Miasta Częstochowy, członków ruchów stowarzyszeń, bractw, osoby niezrzeszone na spotkanie modlitewne, które odbędzie się 16 czerwca 2019 r. o godz. 13:00, w Alei Henryka Sienkiewicza, w Częstochowie, przy pomniku Nieznanego Żołnierza.

Archiwum

Rozważając tajemnice różańca, zawierzymy ponownie nasze rodziny Matce Bożej Królowej Polski.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem