Reklama

Polska

Prymas Węgier: ŚDM są ważne również dla kapłanów, którzy czują, że są potrzebni

Światowe Dni Młodzieży znaczą bardzo wiele nie tylko dla młodych, ale także dla uczestniczących w nich kapłanów, którzy umacniają się na takich spotkaniach, bo na nowo odkrywają, jak bardzo są potrzebni, jak ważna jest ich misja i posługiwanie. Taki pogląd wyraził w wypowiedzi dla mediów prymas Węgier kard. Péter Erdő - jeden z 7 hierarchów z tego kraju, którzy przybyli do Krakowa. Jego zdaniem te Dni umacniają księży i utwierdzają ich w ich powołaniu. "Wracają do domu radośni, choć zmęczeni, naładowani mocą z wysoka" - dodał metropolita budapeszteńsko-ostrzyhomski.

[ TEMATY ]

Węgry

ŚDM w Krakowie

30.07

Grzegorz Gałązka

To światowe spotkanie młodych w Krakowie i - szerzej - w Polsce jest nie tylko wielkim wydarzeniem w wymiarze międzynarodowym, globalnym i ogólnokatolickim, ale też jest niezwykle ważne dla Kościoła na Węgrzech - powiedział prymas tego kraju. Zwrócił uwagę, że Kraków jest blisko Węgier, także duchowo, toteż wielu młodych z kraju i zagranicy mogło tu przybyć. "Słuchali tam katechez, modlili się i licznie korzystali z sakramentu pojednania, co bardzo mnie cieszy" - powiedział kardynał. Zaznaczył, że z Węgier przyjechało 7 biskupów, "którzy z radością nauczali, przewodniczyli liturgiom" a on sam doświadczył, że "młodzi byli wręcz zasłuchani i zadawali bardzo konkretne, ważne pytania".

Jednym ze znaków naszych bardzo szczególnych czasów jest to, że dziś ludzie łatwiej postanawiają podjąć trud pielgrzymowania, nawet dalekiego niż zasiąść nad książką i prowadzić jakieś rozważania teoretyczne - mówił dalej kard. Erdő. Jego zdaniem ludzie chcą raczej widzieć, czuć, przeżywać i doświadczać niż rozmyślać, co stanowi wyzwanie, ale też stwarza wielkie możliwości. "Droga człowieka jest drogą Kościoła. Gdy człowiek wyrusza w drogę, musimy wyruszać także my, duszpasterze i iść z nim, aby mu pomagać i towarzyszyć" - tłumaczył węgierski purpurat. Wyraził przekonanie, że "w życiu wielu młodych takie spotkania przynoszą życiowe zmiany, wielu odkrywa swoje powołanie, także do posługi kapłańskiej czy zakonnej".

Nawiązując do dzisiejszego spotkania Franciszka z polskimi kapłanami i osobami konsekrowanymi w Sanktuarium św. Jana Pawła II kardynał zauważył, że Światowe Dni Młodzieży bardzo wiele znaczą nie tylko dla młodych, ale dla samych kapłanów, którzy są tu z nimi i przewodzą im. "Duszpasterze umacniają się na takich spotkaniach, bo na nowo odkrywają, jak bardzo są potrzebni, jak ważna jest ich misja i posługiwanie. To ich umacnia i utwierdza w powołaniu. Wracają do domu radośni, choć zmęczeni, naładowani mocą z wysoka" - oświadczył prymas Węgier.

Reklama

Podkreślił, że podobną radość dostrzega też na twarzach chyba wszystkich młodych i "już choćby dlatego warto było zwołać to wielkie spotkanie i tu przyjechać". Jego zdaniem radość ta nie wypływa tylko z faktu, że jest nas tu tak wielu razem, bo nie jest to impreza sportowa czy festiwal rockowy, ale bierze się stąd, że "nasza wielka wspólnota spotyka się w Bożej obecności, w Jego mocy się spełnia i ucieleśnia".

Z tego też wynika sens istnienia świata, naszego życia i jego cel. Bóg opiekuje się nami, bo nas kocha, a problemy i trudności tego życia nie mają ostatniego słowa. Bóg nawet zło może obrócić na nasze dobro - przekonywał arcybiskup budapeszteńsko-ostrzyhomski. Zaznaczył, że "dzięki temu nasza codzienność staje się jaśniejsza, radośniejszą, bo daje nadzieję, pozwala zaufać i zawierzyć Miłosiernemu". Dodał, że dziś "tak bardzo potrzebujemy bezpieczeństwa, którego źródłem jest zaufanie". Jest ono podstawą odwagi w odnoszeniu się do drugich z miłością, do przezwyciężania lęków. W dzisiejszym świecie to bardzo ważne, by nie lęki i nie strach zwyciężały w kontaktach międzyludzkich. "Dlatego uważam, że ŚDM to okazja do wielkiej odnowy i umocnienia" - podkreślił purpurat węgierski.

W piątek 29 lipca wygłosił on katechezę dla młodych Węgrów w krakowskim kościele Matki Boskiej Fatimskiej. Mówił o uczynkach miłosierdzia, wychodząc od modlitwy św. Faustyny o miłosierne oczy, usta, uszy, ręce i nogi. Po katechezie młodzi zadawali prymasowi pytania. Jedno z nich odnosiło się do słów papieża ze spotkania na Błoniach nt. imigrantów i uchodźców. Kardynał podkreślił w odpowiedzi, że miłość miłosierna odnosi się do każdego, również do naszych wrogów. Wspomniał też o obowiązkach wynikających z czwartego przykazania, mówiącego o obowiązku opieki nad rodzicami i bliskimi. Miłość - caritas korzysta z cnoty roztropności i rozszerza się na dalsze kręgi. Pomoc nasza nie może nikogo wyłączać, musimy poznawać prawdziwe potrzeby innych i służyć ich rzeczywistemu dobru, nie tylko temu, co oni uznają za dobre dla siebie. Na przykład choremu z powodu uzależnienia trzeba pomóc realnie i mądrze, nie ulegając jego zachciankom - podkreślił kard. Erdő.

W ŚDM udział bierze ponad 4 tys. młodych z Węgier i 800 ich rodaków z krajów sąsiednich. Wiele grup zorganizowały wspólnoty zakonne i ruchy odnowy. 40 pielgrzymów przybyło na rowerach spod opactwa benedyktynów Pannohalma. Część z nich wzięła udział w Dniach w diecezjach, m.in. w Łodzi i we Wrocławiu.

Z okazji ŚDM Konsulat Generalny Węgier w Krakowie zorganizował we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, franciszkanami i Uniwersytetem Katolickim im. Piotra Pázmányego w Piliscsaba wystawę pt. "Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu". A kancelaria premiera Węgier przygotowała na Pl. Matejki wystawę o biskupie-męczenniku Áronie Mártonie z Siedmiogrodu.

2016-07-30 16:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziennik podróży do źródeł Miłosierdzia

[ TEMATY ]

ŚDM w Krakowie

Franciszek w Polsce

30.07

Grzegorz Gałązka

W "Niedzieli" nr 32 na 7 sierpnia 2016 r będzie można przeczytać "Dziennik podróży do źródeł Miłosierdzia" Pawła Zuchniewicza, czyli pielgrzymka papieska dzień po dniu.

„Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie” – te słowa papieża Franciszka natychmiast zwróciły uwagę i młodych i mediów.

Dzień piąty, 30 lipca, sobota

Drewniaki, kanapa i buty

„Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie” – te słowa papieża Franciszka natychmiast zwróciły uwagę i młodych i mediów. W czasie wieczornego czuwania na Campus Misericordiae Ojciec Święty mówił o niebezpieczeństwie, które grozi współczesnemu człowiekowi, ale mówił też o zadaniu, które staje przed młodym pokoleniem. „Czasy w których żyjemy nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych” – mówił papież.

Trudno było nie pomyśleć o innych butach i innym młodym człowieku, który w dramatycznych latach okupacji hitlerowskiej przemierzał szlak z Solvayu, przez Łagiewniki na Dębniki w zwykłych drewniakach. Podczas ostatniego swojego pobytu w Krakowie, po konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w 2002 roku powiedział:

„Wiele wspomnień związanych jest z tym miejscem; przychodziłem tutaj w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu – mówił Jan Paweł II. - Przychodząc na różne zmiany, przychodziłem w drewnianych butach - takie się wtedy nosiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego… w krakowskich Łagiewnikach!”

Ten przedostatni dzień wizyty Franciszka w Polsce wiódł – niejako symbolicznie – od łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przez położone nieopodal sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” do Brzegów, które zgromadziły milionową rzeszę młodych pielgrzymów na wieczornym czuwaniu.

Chyba najbardziej wymownymi znakami, który uczynił Franciszek w pierwszym z tych miejsc były: przejście przez Bramę Miłosierdzia i udzielenie sakramentu spowiedzi grupie młodych ludzi. Potem papież przejechał na tzw. Białe Morza. Nazwa ta bierze się od koloru surowców, z których produkowano sodę. Tam – w zakładach „Solvay” pracował Karol Wojtyły i wtedy właśnie rodziło się jego powołanie kapłańskie. Nic zatem dziwnego, że zgromadzili się tam księża, zakonnicy i zakonnice, aby uczestniczyć we Mszy św., której przewodniczył Ojciec Święty. Odprawiana ona była według formularza z Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w czasie której czytana jest ewangelia o Tomaszu, który spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu.

„W ostatnim wersie, który usłyszeliśmy, mowa jest o księdze: chodzi o Ewangelię, w której nie opisano wielu innych znaków dokonanych przez Jezusa (w. 30) – mówił papież.- Możemy zrozumieć, że po wielkim znaku Jego miłosierdzia, nie trzeba było dodawać już innego. Istnieje jednak pewne wyzwanie, jest miejsce na znaki dokonane przez nas, którzy otrzymaliśmy Ducha miłości i jesteśmy powołani do szerzenia miłosierdzia. Można powiedzieć, że Ewangelia, żywa księga Bożego miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo, ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani – tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miłosierdzia.

Pytam was, drodzy Bracia i Siostry, jak wyglądają karty księgi każdego z was? Czy są codziennie zapisywane? Czy są trochę zapisywane, a trochę nie? Czy może są puste? Niech nam w tym pomoże Matka Boża: Ona, która w pełni przyjęła Słowo Boże w życiu (por. Łk 8, 20-21), niech da nam łaskę bycia żyjącymi pisarzami Ewangelii.”

Wieczór na Campus Misericordiae był jakby przedłużeniem tych słów, skierowanych już nie tylko do duchownych, ale do całej tej rzeszy młodych, którzy przybyli do Krakowa w poszukiwaniu. Czego? A raczej Kogo? Pewnie wielu z nich nad tym się nie zastanawiało, wielu powoli do tego pytania dochodziło, tak jak dochodzili – na piechotę – wędrując przez kilka godzin z Krakowa do Brzegów. Tam ten dzisiejszy młody lud wybrany rozłożył się obozem wokół ołtarza z gigantycznym krzyżem, olbrzymim obrazem Jezusa Miłosiernego i mniejszymi, skromnie umieszczonymi z boku wizerunkami św. Faustyny i św. Jana Pawła II.

Franciszek był jak zwykle konkretny:

„Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny”.

W całkowitej ciszy wystawiono Najświętszy Sakrament. W zapadającym zmroku rozbłysły setki tysięcy świec. Słowo rzucone przez papieża na młodą glebę zaczęło pracować.

CZYTAJ DALEJ

Kraków: Nowe fakty dotyczące matki Jana Pawła II

2020-02-17 14:04

[ TEMATY ]

Wojtyłowie

Episkopat

Znamiennego odkrycia na temat Emilii Wojtyłowej dokonała dr Milena Kindziuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnalazła dwa nagrobki matki Papieża (sic!). Jeden pochodzi z roku 1929, drugi natomiast z 1934. Jak to możliwe?

- Kiedy Emilia Wojtyłowa zmarła w 1929 roku, najpierw została pochowana w grobie swoich krewnych, należącym do rodziny Kuczmierczyków na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pięć lat później natomiast w 1934 roku została ona ekshumowana i przeniesiona do nowego grobowca w wojskowej części tego samego cmentarza. Oba nagrobki zachowały się do dziś - tłumaczy dr M. Kindziuk. I dodaje: - Na podstawie akt parafialnych oraz dokumentów znajdujących się w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, udało mi się też ustalić ponad wszelką wątpliwość, że w 1934 roku ekshumowano nie tylko matkę Papieża, ale również ciała jego dziadków Marii i Feliksa Kaczorowskich oraz brata przyszłego papieża Edmunda Wojtyły. Obecnie wszyscy spoczywają razem w nowym grobowcu kupionym przez Karola Wojtyłę seniora (ojca Karola i Edmunda) po nagłej śmierci Edmunda, która nastąpiła w 1932 r.

Milena Kindziuk ustaliła też na podstawie dokumentów, że Emilia Wojtyłowa została pochowana od razu w Krakowie, a nie w Wadowicach - jak są przekonani mieszkańcy tego miasta, i jak błędnie podają biografie Jana Pawła II.

Te fakty do tej pory w ogóle nie były znane. Wiadomo było jedynie, że matka Papieża zmarła w 1929 roku i że jej grób znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Nowe informacje dotyczące matki Papieża dr Milena Kindziuk z UKSW ustaliła przy okazji przygotowywania książkowej biografii Emilii i Karola Wojtyłów, w związku z planowanym rozpoczęciem ich procesu beatyfikacyjnego oraz ze 100-leciem urodzin św. Jana Pawła II. Książka ukaże się w kwietniu br. nakładem Wydawnictwa „Esprit” oraz „W drodze”. Znajdą się w niej także inne, nowe fakty na temat rodziców i brata Papieża.

CZYTAJ DALEJ

Znamy hasło jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

2020-02-24 21:40

Grzegorz Kryszczuk

Dziś (24 lutego) w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” odbyło się spotkanie księży przewodników, na którym ustalano szczegóły pielgrzymki. Obecny był na nim także ks. Stanisław Orzechowski, główny przewodnik.

- Orzech zobowiązał się, że także w tym roku, o ile Pan Bóg pozwoli, będzie głosił homilie podczas każdego dnia - mówi Wiesław Wowk "Kuzyn".

Warto podkreślić, że w tym roku, dokładnie 18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Kilkanaście dni później w Warszawie na placu Piłsudskiego rozpocznie się Msza Św. beatyfikacyjna kard. Wyszyńskiego. Te dwie wielkie postacie dla narodu polskiego będą obecne podczas wrocławskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi zabiorą ze sobą ich relikwie.

Tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka, rozpocznie się 2 sierpnia, a zakończy osiem dni później w duchowej stolicy Polski. Na trasę wyruszy 19 grup. Towarzyszyć im będą pielgrzymi duchowi z grupy 16-stej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pielgrzymki www.pielgrzymka.pl


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję