Reklama

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 7/2004

Siedziba: 73-132 Suchań ul. Kard. Augusta Hlonda 12
Liczba wiernych: 3279
Proboszcz: ks. Henryk Stanulewicz
Wikariusze: ks. Mariusz Bator, ks. Kamil Spolankiewicz
Kościoły filialne:
1. Modrzewo - pw. Matki Bożej Różańcowej
2. Nosowo - pw. św. Franciszka z Asyżu
3. Sadłowo - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
4. Słodkówko - pw. Matki Bożej Szkaplerznej
5. Słodkowo - pw. św. Józefa
6. Suchanówko - pw. Chrystusa Króla
7. Żukowo - pw. św. Antoniego
Wspólnoty: Żywy Różaniec (11 róż), ministranci (75), schola, Rada Parafialna, Rady Gospodarcze (7), grupa synodalna, grupa charytatywna, duszpasterstwo młodzieżowe
Czasopisma: „Miłujcie się”, „Jaś”, „Dominik”, „Różaniec”, „Nasza Arka”, „Niedziela” - 16 egzemplarzy

Powoli dobiega kresu nasza, już kilkuletnia, nieustanna wędrówka jaką przebywamy odwiedzając każdego tygodnia kolejne parafie naszej archidiecezji, skupione w poszczególnych dekanatach, których jest łącznie 36. Całościowo czeka nas 268 odwiedzin, gdyż tyle jest aktualnie parafii w skali Kościoła szczecińsko-kamieńskiego. Od obecnego numeru Kościoła nad Odrą i Bałtykiem wkraczamy do jednego z ostatnich dekanatów, choć w sumie dość młodego. Funkcjonuje on bowiem w takich granicach dopiero od kilkunastu lat. Jest to dekanat Suchań. Pierwsze więc kroki - jak zawsze - stawiamy w parafii, w której urzęduje dziekan, a więc w Suchaniu.
We wczesnym średniowieczu (X-XIII w.) był tutaj słowiański gród obronny z podgrodziem. Leżał przy szlaku handlowym ze Szczecina. Osada podgrodowa dała początek miastu średniowiecznemu. W źródłach pisanych występuje w 1268 r. termin „villa Zukan” jako posiadłość zakonu joannitów. W 1312 r. ustanowili oni w Suchaniu siedzibę komandorii i wznieśli na dawnym podgrodziu zamek murowany, który przetrwał do XVI w. Data nadania praw miejskich nie jest znana, ale już w 1487 r. Suchań wymieniany jest jako miasto. Czynne tu były wtedy dwa młyny zbożowe, przez pewien czas rozwijało się tkactwo, płóciennictwo. W czasie reformacji miasto przeszło w ręce rodu Borków, a od 1551 r. było pod zarządem dóbr książęcych w Szadzku. Po upadku Księstwa Zachodniopomorskiego, od 1654 r., znalazło się w granicach Brandenburgii, jako własność rodziny von Schwerin.
Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest oczywiście kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Datowany jest on na koniec XV w. To typowy kościół gotycki zbudowany z kamienia narzutowego i cegły na planie prostokąta. Ciekawym akcentem zewnętrznym jest wieża przy elewacji zachodniej zwieńczona barokowym hełmem i chorągiewką z datą 1696 i nazwiskiem ówczesnego burmistrza. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują ołtarz z 1618 r. (w nadbudowie malowidła: „Ostatnia Wieczerza”, „Złożenie do grobu” oraz postaci św. Piotra i Pawła), ambona, chrzcielnica z 1593 r. oraz balustrada chóru z 1700 r.
Parafia w Suchaniu została erygowana 1 czerwca 1951 r., jednak jej prawdziwe początki sięgają kwietnia 1946 r., gdy zręby duszpasterstwa zaczął organizować ks. Stefan Strzałkowski TChr, który też został pierwszym oficjalnym proboszczem. W tym czasie do Suchania należało 13 wiosek. Kolejnymi proboszczami w Suchaniu byli: ks. Wiesław Stojaczyk TChr (1957-65), ks. Mieczysław Sierdzki TChr (1965-69), ks. Wiktor Szczęsny TChr (1969-70), ks. Tadeusz Jóźwiak TChr (1970-79), ks. Józef Kosobudzki TChr (1979-82), ks. Zdzisław Hackiewicz TChr (1982-90), ks. Zbigniew Kutnik TChr (1990-92), ks. Zdzisław Jędruszek TChr (1992-97). Dzień 1 lipca 1997 r. kończy długoletnią wytężoną pracę duszpasterską, jaką przez powojenne lata pełnili tutaj kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Był to okres wypełniony ofiarną pracą nad odbudową z ruin i rekonstrukcją wszystkich kościołów, przeprowadzką do obecnej plebanii, a nade wszystko nad scalaniem parafii w jedną wspólnotę - w budowanie Kościoła żywego. Karty kroniki parafialnej kryją w sobie dziedzictwo niezwykłej pracy, jaka została tutaj wykonana. Przebija z nich błogosławiony zapał, jaki towarzyszył pracy kapłańskiej prowadzonej przez te wszystkie lata w tak dużej ilości kościołów. Od 1 lipca 1997 r. pieczę nad parafią przejęli księża diecezjalni. Przybył wtedy ks. Henryk Stanulewicz, który do tej pory pełni obowiązki proboszcza i zarazem dziekana dekanatu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 kwietnia 1979 r., by później pracować jako wikariusz w Świnoujściu, w Szczecinie, w Policach i w Trzcińsku Zdroju. Pierwszą parafią, do której został posłany ks. Henryk jako proboszcz było Rożnowo (1986-91), a następnie Sulimierz (1991-97), by w końcu przybyć do Suchania.
Miejscowa ludność przybyła tutaj w równej liczbie zarówno ze wschodnich rejonów, jak i z południa Polski. Dużą część przywiodła tutaj perspektywa pracy w PGR-ach. Z tego powodu spora część parafian cierpi teraz biedę i bezrobocie, szukając wszelkimi środkami pracy, tak aby utrzymać swoje rodziny. Problemy te, jak podkreśla Ksiądz Proboszcz, mają swoje przełożenie na zaangażowanie w życie parafii. Na niedzielną Mszę św. uczęszcza blisko 30% parafian. W Suchaniu wierni mogą spotkać się z Bogiem o godz. 8.00, 12.00 i 17.00. W tygodniu Msza św. odprawiana jest o godz. 18.00 oraz każdego dnia w kolejnych, aż siedmiu, miejscowościach filialnych. W niedzielę Msza św. jest: w Modrzewiu o godz. 9.00, w Nosowie o godz. 12.00, w Sadłowie o godz. 9.00, w Słodkówku o godz. 13.00, w Słodkowie o godz. 10.30, w Suchanówku o godz. 10.00, w Żukowie o godz. 10.30. Trzeba mieć wspaniałą pamięć, by zawsze pamiętać gdzie, i o której odprawiana jest niedzielna Eucharystia…Centralnym nabożeństwem tygodnia jest środowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki parafii, gromadząca rzesze modlących się. We wtorki po Mszy św. następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Piękną tradycją są nabożeństwa fatimskie odprawiane 13. dnia każdego miesiąca od maja do października. W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają 35. chorych, zaopatrując ich sakramentalnie. Nad pięknem liturgii pieczę sprawują także organiści: Mieczysław Banasiak, Maria Bodnar i p. Grzegorczyk. Ważną sferą duszpasterskiego oddziaływania jest katecheza szkolna. Suchań to dość duży ośrodek szkolny: w Szkole Podstawowej uczy się 419. dzieci, a katechezę w kl. 0 - IV prowadzi Irena Pakuła. Natomiast na pozostałych poziomach uczy ks. Mariusz Bator. Do miejscowego Gimnazjum uczęszcza 235. uczniów i w całości opiekę katechetyczną sprawuje nad nimi ks. Kamil Spolankiewicz. Ksiądz Dziekan mocno akcentuje bardzo dobrą współpracę z dyrekcją tych Szkół i całą kadrą pedagogiczną, szczególnie widoczną w czasie rekolekcji wielkopostnych. O takiej samej atmosferze życzliwości mówi w odniesieniu do władz samorządowych gminy, a zwłaszcza burmistrza Tadeusza Szumskiego. Nie wolno przy tej okazji zapomnieć o strażakach - ochotnikach, którzy na Wielkanoc i Boże Ciało własnoręcznie przygotowują jeden z ołtarzy.
Parafia w Suchaniu z racji dużej ilości kościołów jest w zasadzie nieustannym polem inwestycji, które mają na celu utrzymanie ich w należytym stanie. Najwięcej pracy wymaga kościół parafialny. W ostatnich latach wykonano posadzkę, malowanie wnętrza i wieży, zainstalowano nowe nagłośnienie. Do wykonania pozostaje całkowita renowacja ołtarza głównego oraz wieży, a także odnowienie elewacji zewnętrznej oraz, co jest ambitnym planem, wstawienie witraży w okna kościoła. Największą jednak inwestycją było zrekonstruowanie wieży kościoła w Suchanówku. Położono tam także posadzkę, podobnie uczyniono w Nosowie. W Modrzewiu odmalowano wnętrze kościoła, w Słodkowie wymieniono deski w wieży i pomalowano ją. W Słodkówku naprawiono kamienne ogrodzenie, a w Sadłowie dodatkowo konserwowano wieżę. We wszystkich tych kościołach z ogromnym zaangażowaniem wiernych czynią się starania, aby jak najgodniej wyglądały poszczególne świątynie. Najważniejszym przedsięwzięciem czekającym parafię jest dokończenie budowy nowego Domu Parafialnego, który spełniać będzie wszelkie wymogi duszpasterstwa, gdyż warunki jakie panują na starej plebanii nie pozwalają na jakąkolwiek pracę w zespołach parafialnych czy modlitewnych. Jest nadzieja, że dzieło to już niedługo zostanie pomyślnie zrealizowane - nowy budynek stoi już w stanie surowym.
Patrząc na statystyki parafialne widać jednoznacznie, że także i tutaj rozpoczyna się proces ujemnego przyrostu ludności - więcej jest pogrzebów niż chrztów. Ważnym aspektem kapłańskiej pracy, jak określa to ks. Henryk Stanulewicz, będzie ciągłe docieranie do ludzkich sumień, aby jak największe grono wiernych włączyło się czynnie w życie całej wspólnoty. Patrząc na trud dotychczasowej pracy można ufać, że tak się z pewnością stanie!

Koronka za Polskę i Europę 25 maja

2019-05-15 15:36

rm / Radom (KAI)

Do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia za Polskę i Europę 25 maja zachęca Fundacja Płomień Eucharystyczny. Inicjatorzy podkreślają, że akcja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, ma charakter tylko i wyłącznie religijny. Modlitwa będzie miała również charakter przebłagalny za znieważanie Matki Bożej Częstochowskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie odmówiona w trzech intencjach: za wszystkie narody Europy w przededniu elekcji do Parlamentu Europejskiego - o dokonanie dobrych wyborów, o powrót mieszkańców kontynentu do chrześcijańskich korzeni; za Polskę i Polaków, aby stanowili jedność i żyli Ewangelią każdego dnia, nie wyrzekając się Krzyża i wiary w Boga, ale też miłując nieprzyjaciół i wynagradzająco - przebłagalnej za znieważanie Matki Bożej i Pana Jezusa oraz za tych, którzy się tego dopuszczają z prośbą o Boże Miłosierdzie dla nich.

Fundacja zachęca, by koronką pomodlić się w godzinie Miłosierdzia Bożego. - Można to zrobić indywidualnie, ale zachęcamy do publicznej modlitwy w różnych miejscach, np. placach, przy kościołach, w parkach, przy kapliczkach itp. My zamierzamy pomodlić się przy budowanej właśnie Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni Kolonii koło Radomia - mówił ks. prezes Fundacji ks. Sławomir Płusa, jeden z egzorcystów diecezji radomskiej oraz koordynator krajowy Odnowy w Duchu Świętym. Osoby duchowne też mogą włączyć się do akcji modlitewnej, odmawiając Koronkę wraz z wiernymi np. po sobotniej, wieczornej Mszy świętej.

Fundacja informuje, że akcja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, ma charakter tylko i wyłącznie religijny. Prosi też, aby podczas publicznej modlitwy nie eksponować żadnych symboli czy logotypów (w dniu akcji będzie obowiązywała cisza wyborcza w związku z wyborami do Europarlamentu w niedzielę, 26 maja, a za jej złamanie, np. eksponowanie plakatów wyborczych grożą surowe kary dla osoby agitującej).

Fundacja została powołana pod koniec 2015 roku w celu gromadzenia środków na budowę pierwszej w Polsce Kaplicy – Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła II na terenie parafii Jedlnia koło Radomia. Dzieło to uzyskało akceptację biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Prezesem Fundacji jest ks. dr Sławomir Płusa, jeden z egzorcystów diecezji radomskiej oraz koordynator krajowy Odnowy w Duchu Świętym. Duchowym dyrektorem Fundacji oraz orędownikiem budowy Centrum jest zaś o. Joseph Vadakkel, misjonarz z chrześcijańskiego stanu Kerala w Indiach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

15 tysięcy żołnierzy modliło się w Lourdes o pokój na świecie!

2019-05-25 21:12

Agata Pieszko

Zakończyła się 61. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes, podczas której 15 tysięcy żołnierzy modliło się o pokój na świecie. Pielgrzymka trwała od 17 do 19 maja, jednak grupa polskich żołnierzy, licząca 180 osób, rozpoczęła swoją podróż już 12 maja. Wśród pielgrzymów z Polski znalazła się 30-osobowa reprezentacja podchorążych z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” Akademii Wojsk Lądowych na czele z kapelanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim. Żołnierze z Wrocławia połączyli się z resztą pielgrzymów w koszarach 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, skąd wyruszyli autokarem w stronę Lourdes.

Archiwum DA Nieśmiertelni

Hasem tegorocznej 61. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej były słowa „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34, 15), przypominające o darze zgody jako bożym błogosławieństwie.

– Celem pielgrzymki była modlitwa o pokój na świecie. W tej niezwykłej modlitwie wzięło udział ok. 15 tys. żołnierzy z całego świata. Oprócz fenomenalnych duchowych przeżyć doświadczyliśmy niezapomnianej przygody związanej z poznaniem żołnierzy z innych krajów. Mogliśmy zwiedzić także wiele ciekawych miejsc. Wróciliśmy do Wrocławia umocnieni w wierze oraz z pogłębioną świadomością odpowiedzialności za utrzymanie pokoju na świecie. Zobaczyliśmy, że armie są w stanie rozmawiać ze sobą w zgodzie i walczyć razem w słusznej sprawie. Po tym wyjeździe możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego – mówi ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan Akademii Wojsk Lądowych

Podchorąży z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” wrócili do Wrocławia 23 maja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem