Reklama

Polska

XVI Dzień Papieski wzywa, abyśmy stali się świadkami miłosierdzia

Tegoroczny Dzień Papieski przypomina nam przesłanie św. Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu i wzywa, abyśmy stali się świadkami miłosierdzia. Jan Paweł II wskazał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w wyemitowanym w TVP1 orędziu na XVI Dzień Papieski, który będzie obchodzony w niedzielę 9 października.

2016-10-08 21:02

[ TEMATY ]

Dzień Papieski

Marian Sztajner / Niedziela

Publikujemy pełny tekst orędzia prymasa Polski na XVI Dzień Papieski:

9 października przeżywamy XVI Dzień Papieski „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Rzeczywiście, tegoroczne obchody Dnia Papieskiego przypadają – jak zauważyli w swoim liście pasterskim biskupi polscy – na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia.

W ten czas przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia zostały także zostały także, z woli Ojca Świętego, wpisane Światowe Dni Młodzieży. To one przypomniały wszystkim ewangeliczną prawdę: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Niezapomniane dni młodych, przeżywane najpierw w naszych diecezjach, a potem wraz z papieżem Franciszkiem w Krakowie, stały się okazją, aby konkretnie doświadczyć, jak mówił papież, że są takie chwile, jest taki czas, aby jeszcze mocniej utkwić nasz wzrok w miłosierdziu – byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania miłosiernego Ojca; abyśmy byli miłosierni jak Ojciec, abyśmy byli świadkami miłosierdzia.

Reklama

Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i stając w Krakowie pośród młodych z całego świata z przesłaniem o Bożym Miłosierdziu, wspomniał, że miłosierdzie jest mocno akcentowane w życiu Kościoła, począwszy od bł. Pawła VI, a św. Jan Paweł II podkreślił je jeszcze bardziej, ogłaszając encyklikę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Kanonizował św. siostrę Faustynę Kowalską. Ustanowił święto Miłosierdzia Bożego.

W czasie Mszy św. na Jasnej Górze, sprawowanej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, papież Franciszek zauważył, że jest rzeczą znamienną, że ta rocznica chrztu naszego narodu zbiega się dokładnie z jubileuszem miłosierdzia i że poprzez tych – jak nam wtedy mówił – łagodnych, a zdecydowanych głosicieli miłosierdzia, jak św. Jan Paweł II i św. Faustyna, poprzez te kanały swojej miłości – jak nazwał naszych świętych papież – Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości.

Tegoroczny Dzień Papieski pragnie więc przypomnieć nam jeszcze raz przesłanie św. Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu i wzywa, abyśmy stali się świadkami miłosierdzia. W czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu i wskazał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga.

Świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Polska potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Każda i każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Trzeba spojrzenia miłości, potrzeba wyobraźni miłosierdzia – wskazywał nam konkretnie nasz święty Papież – aby dostrzec obok siebie brata, który ma poczucie opuszczenia, zagubienia, beznadziei; aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopaka i dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.

Miłosierdzie ma oczy, by widzieć; uszy, by słyszeć; ręce, by pomagać. Miłosierdzie nie może pozostać jedynie we wzruszeniu. Miłosierdzie musi spłynąć konkretnie z serca do naszych rąk. Miłosierdzie musi objawić się w życiu. Żywym znakiem i wyrazem naszej konkretnej troski, pomocy i wsparcia są stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wspierając Fundację, otaczamy duchową i materialną pomocą młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami, mogą oni realizować swoje marzenia i aspiracje.

Dziękując wszystkim za to konkretne wsparcie, za wrażliwość i pomoc, pragnę za Prymasem Tysiąclecia powtórzyć: „Możesz dać bardzo wiele i serce zranić, a możesz dać niewiele, malutko, i serce rozradować, jakbyś przypiął komuś skrzydła do ramion”. Miłosierdzie podnosi i przypina skrzydła. A Ten, który stoi w oknie, w Domu Ojca, błogosławi nas i wspiera swoim błogosławieństwem. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

XX Dzień Papieski - 11 października pod hasłem „Totus Tuus”

2020-01-15 11:21

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Dzień Papieski

św. Jan Paweł II

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

Biskupie zawołanie ks. Karola Wojtyły "Totus Tuus" (Cały Twój) będzie hasłem tegorocznego XX Dnia Papieskiego, który przypadnie w niedzielę 11 października. - Chcemy, aby to hasło było formą syntezy pontyfikatu Jana Pawła II - powiedział w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która jest organizatorem corocznych obchodów.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego przypominana jest postać i nauczanie św. Jana Pawła II. Dzień Papieski co roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania.

W tym roku, gdy przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, hasłem Dnia Papieskiego będą słowa biskupiego zawołania Jana Pawła II - "Totus Tuus" (Cały Twój).

- Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" wchodzi w 20. rok swojej działalności. W poprzednich latach różne hasła odnosiły się szczegółowo do nauczania papieskiego. W tym roku chcemy, aby "Totus Tuus" było hasłem syntetyzującym pontyfikat Jana Pawła II. W tym haśle zawiera się to wszystko, co on chciał nam powiedzieć - powiedział w środę podczas prezentacji programu XX Dnia Papieskiego kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Biskupie hasło wyrażało przywiązanie przyszłego papieża do pobożności maryjnej i towarzyszyło mu przez całe życie. Słowa te, widoczne w papieskim herbie, były związane z dojrzałym życiem papieża i wyrażały jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję.

Jak tę postawę interpretować dzisiaj? W obliczu dramatycznego odrzucania Boga we współczesności, ciągle aktualnym przesłaniem Jana Pawła II jest wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu.

"Zawierzenie Maryi łączyło myślenie i działanie Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Stąd też XX Dzień Papieski będzie opromieniony radością z beatyfikacji Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapowiedzianej na 7 czerwca 2020 roku. Chcemy, aby papieskie wezwanie Totus Tuus prowadziło także nas do zrozumienia i przyswojenia sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu" - wyjaśnia ks. Paweł Walkiewicz, wiceprzewodniczący zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Dniu Papieskiemu towarzyszy co roku kilkadziesiąt dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W przeddzień wydarzenia na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS.

Dzień Papieski oprócz wymiaru intelektualno-duchowego i artystycznego ma także aspekt charytatywny. Tego dnia prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" są nazywani „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Prowadzona podczas XIX Dnia Papieskiego zbiórka przykościelna i publiczna oraz akcja SMS-owa na program stypendialny przyniosły łącznie ponad 8,3 mln zł. W jej przeprowadzenie zaangażowanych było 100 tys. wolontariuszy we wszystkich parafiach w kraju oraz w środowiskach polonijnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Norwegii i Austrii.

Środki pozyskane w ramach zbiórek oraz inne indywidualne darowizny od osób fizycznych pozwolą na pokrycie stypendiów dla 2000 młodych osób.

Jednym z najistotniejszych elementów programu stypendialnego są wakacyjne obozy formacyjne. Co roku organizowane są trzy obozy dla każdej z grup wiekowych: uczniów, studentów oraz maturzystów. W tym roku obozy odbędą się w Krakowie, Gnieźnie oraz w Myczkowcach w Bieszczadach. Weźmie w nich udział odpowiednio 1100 uczniów, 650 studentów i 250 maturzystów.

Oprócz wsparcia w Dniu Papieskim Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zachęca do przekazywania odpisu 1% podatku dochodowego. Tegoroczna kampania 1% odbywa się pod hasłem „Zostałeś kimś, kim chciałeś być? Dzisiaj Ty masz wpływ na naszą przyszłość”. Adresowana jest do darczyńców Fundacji i toczy się w przestrzeni outdoorowej i w mediach społecznościowych.

Program stypendialny można wspomóc przekazując swój 1% podatku i podając nr KRS 0000150776. PIT można rozliczyć przez stronę www.dzielo.pl. W ub. roku konto Fundacji z tytułu 1% zasiliło prawie 375 tys. zł, co umożliwiło wypłatę 95 rocznych stypendiów uczniowskich.

CZYTAJ DALEJ

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

2020-01-21 18:43

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

charyzmatycy

Tomasz Rozmus

Kuria w Gliwicach wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia dlaczego Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta spotkania modlitewnego zaplanowanego na 23 stycznia w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gliwicach, które miał poprowadzić znany charyzmatyk Marcin Zieliński.

Prezentujemy treść komunikatu Kurii:

Mając na uwadze komunikat Kurii Diecezjalnej w Łowiczu z dnia 8 lutego 2019 roku oraz fakt, że niektóre wątki nauczania pana Marcina Zielińskiego budzą wątpliwości natury teologicznej, Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta w ramach spotkania zaplanowanego w Gliwicach w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Ks. Sebastian Wiśniewski, Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Nie możemy pogodzić się z podziałami wśród chrześcijan

2020-01-24 12:37

[ TEMATY ]

Sandomierz

ks. Wojciech Kania

W związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył dzisiaj rano, 24 stycznia, Mszy św. w kaplicy Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Eucharystię, podczas której powierzono Bogu dialog ekumeniczny, koncelebrowali: rektor ks. Rafał Kułaga, ojcowie duchowni, wychowawcy oraz profesorowie seminarium.

Bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział w homilii, że podziały uniemożliwiające chrześcijanom wspólne sprawowanie Eucharystii są przeciwne woli Chrystusa i nigdy nie można się z nimi pogodzić. Właściwą odpowiedzią na brak widzialnej jedności jest modlitwa i osobiste nawrócenie, a nie nawracanie innych, żeby myśleli tak samo jak my. Każdy wierzący może i powinien zaangażować się w dzieło budowania jedności, natomiast szczególna odpowiedzialność spoczywa tutaj na duchownych oraz na przygotowujących się do kapłaństwa. Biskup Ordynariusz dodał jednocześnie, że droga do jedności z innym Kościołami prowadzi przez budowanie jedności we własnej wspólnocie diecezjalnej, parafialnej i rodzinnej.

Dzisiaj wieczorem klerycy Seminarium Duchownego wezmą udział w spotkaniu ekumenicznym w sandomierskiej bazylice katedralnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję