Reklama

Święcenia kapłańskie 2001

Kapłani na wieki

RadosŁaw Rychlik
Edycja częstochowska 24/2001

Mamy nowych kapłanów

2 czerwca, w wigilię Zesłania Ducha Świętego Kościół częstochowski otrzymał wielki dar - 24 nowych kapłanów, wyświęconych w bazylice archikatedralnej przez abp. Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego. Kandydaci do święceń przez tydzień poprzedzający to wielkie wydarzenie przygotowywali się, uczestnicząc w rekolekcjach w "Świętej Puszczy" w Olsztynie prowadzonych przez ojca duchownego alumnów VI roku - ks. Bernarda Kozłowskiego. 1 czerwca przyszli kapłani złożyli w kościele seminaryjnym wyznanie wiary i prośbę o udzielenie święceń prezbiteratu. 2 czerwca o godz. 10.00 rozpoczęła się Liturgia święceń. W uroczystej homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał zadania, które czekają przyszłych kapłanów: "Mocą Chrystusa będziecie wykonywali urząd uświęcania. Za Waszym bowiem udziałem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w ofiarę Chrystusa, którą Wy będziecie składali własnymi rękoma na ołtarzu w sposób sakramentalny". Każdy kandydat przyrzekł Księdzu Arcybiskupowi posłuszeństwo i wypełnienie urzędu kapłańskiego. Po tym przyrzeczeniu padli na twarze, a cała wspólnota liturgiczna prosiła Boga o przyjęcie ich do stanu kapłańskiego. Poprzez wezwania Litanii do Wszystkich Świętych Kościół ziemski prosi o modlitewną pomoc Kościół w niebie, by przybył z pomocą wyświęconym na kapłanów. Następnie na każdego z kandydatów Ksiądz Arcybiskup włożył ręce, przekazując dary Ducha Świętego. Później zaś odśpiewał uroczystą modlitwę konsekracyjną, namaścił ich dłonie olejem święceń i przekazał kielich z winem i wodą oraz patenę z chlebem, które symbolizują sprawowanie Eucharystii.

Tak nasza archidiecezja otrzymała 24 neoprezbiterów. Na zakończenie uroczystości częstochowski Metropolita skierował do nowych kapłanów słowa gorących życzeń. Prosił, by byli kapłanami na miarę XXI wieku. Nadchodzą trudne czasy i potrzeba świętych kapłanów, którzy pójdą dawać światu kochającego Boga i swoim życiem tę miłość okazywać. Ksiądz Arcybiskup podziękował rodzicom za wychowanie synów i prosił, by modlili się o święte kapłaństwo dla nich. Modlitwa to największy dar, jaki można im dać.

Droga do kapłaństwa

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi dokonać wyboru właściwej sobie drogi życiowej, odkrywając swoje powołanie. Przed laty słowa te usłyszało 24 chłopców, którzy odpowiadając na apel Jana Pawła II, który mówił do młodych: "Jeżeli takie wezwanie dociera do twego serca, nie zagłuszaj go. Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie" - wstąpili do szkoły Maryi, aby we wspólnocie powołanych, poddając się działaniu Ducha Świętego, kształtować swoje serce na wzór Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym szczególnym miejscu, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne, znajdujące się "w cieniu Jasnej Góry", młodzi ludzie, odpowiadając na Boże wezwanie, przez sześć lat uczyli się być blisko Boga, przeobrażając się w "nowych" ludzi. Wzrastali tu w człowieczeństwie, dając pierwszeństwo wartościom duchowym, ucząc się, aby pełniej być "dla drugich".

Reklama

W szkole Maryi

Nowo wyświęceni kapłani naszej archidiecezji do szkoły Maryi wstąpili w roku 1995, aby sprawdzić swoje powołanie, potwierdzić je i rozwinąć. Opiekunem, który wprowadzał ich w życie seminarium, pomagał rozeznać powołanie i kształtował sumienia, został ojciec duchowny - ks. dr Włodzimierz Kowalik, obecny rektor naszego seminarium. Młodzi klerycy za patrona obrali sobie św. Jana Kantego. Sylwetka tego wielkiego Świętego prowadziła ich przez całe seminarium. Chcieli uczyć się od niego umiłowania kapłaństwa i głębokiego studium nad teologią. Szczególny dzień przeżyli oni 2 października 1995 r., kiedy to podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego z rąk abp. Stanisława Nowaka otrzymali indeksy. Ksiądz Arcybiskup zachęcał alumnów do intensywnej pracy nad sobą, do szukania Boga całym sercem, duchem, mocą i umysłem. W czasie immatrykulacji bardzo serdecznie powitał wszystkich ówczesny rektor Seminarium, obecnie biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba. Do najmłodszych zwrócił się słowami Ojca Świętego: " Jest rzeczą bardzo ważną, by przekroczyć próg nadziei...". Wykład inauguracyjny Kultura muzyczna w Kościele wygłosił ks. prof. Kazimierz Szymonik.

Po dwóch latach studiów z filozofii, czasu pracy nad sobą, pielęgnując w sobie cnoty i wyzbywając się przywar i wad, 26 października 1997 r. przyoblekli się oni w "nowego" człowieka, przyjmując strój duchowny.

Kolejny etap w życiu seminaryjnym to udzielenie przez Księdza Arcybiskupa posługi lektoratu. Miało to miejsce na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, 27 lutego 1997 r.

Rok później, 19 lutego, zostali ustanowieni akolitami, by pomagać kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu oraz jako nadzwyczajni szafarze udzielać Komunii św. wiernym, a także zanosić ją chorym.

21 grudnia 1998 r. alumni V roku podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa zostali włączeni w grono kandydatów do święceń ("ad missio"). Ten czas to już bezpośrednie przygotowywanie się do święceń diakonatu. 25 maja 1999 r. w Domu Rekolekcyjnym "Święta Puszcza" w Olsztynie rozpoczęli rekolekcje przed święceniami diakonatu, które prowadził ojciec duchowny - ks. dr Włodzimierz Kowalik. W przeddzień święceń, w kościele seminaryjnym wobec Księdza Rektora złożyli oni publiczne wyznanie wiary oraz deklarację chęci przyjęcia święceń diakonatu.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 1 czerwca 2000 r. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach abp Stanisław Nowak udzielił święceń diakonatu 21 alumnom częstochowskiego seminarium. W homilii Pasterz Kościoła częstochowskiego wskazał na służebną rolę diakona. Do jego zadań należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i Słowa Bożego. Podkreślił także wyjątkowość tych święceń przypadających w czasie Roku Jubileuszowego. Grono diakonów Kościoła częstochowskiego powiększyło się 18 grudnia 2000 r., kiedy to nasz Arcypasterz wyświęcił 3 alumnów.

26 lutego br. diakoni zdali egzamin absolutoryjny i obronili swoje prace magisterskie, kończąc tym samym sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne, uzyskując stopień naukowy magistra teologii. 3 marca br. Ksiądz Arcybiskup wręczył im misję duszpasterską, posyłając ich na praktyki duszpasterskie.

24 nowych kapłanów naszej archidiecezji wyświęconych 2 czerwca 2001 r. na obrazkach prymicyjnych umieściło słowa, jakie wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II 15 sierpnia 1991 r. do kleryków naszej diecezji: " W szkole Maryi winni wzrastać kapłani na miarę XXI wieku" . Módlmy się za naszych drogich księży neoprezbiterów, aby takimi kapłanami byli i z radością nieśli światu Dobrą Nowinę. Ta modlitwa to najlepszy prezent, jaki możemy im dać.

Reklama

Zdewastowano Kościół w Chile

2019-11-11 08:48

wpolityce.pl

Podczas trwających w Chile protestów rządowych zamaskowani wandale, najpewniej identyfikujący się jako członkowie Antify (jeden z protestujących trzyma flagę z symbolem tego ruchu, jak też anarchistów), zdemolowali kościół katolicki w Santiago. Wyrzucili z niego m.in. figurę Jezusa, figurę Matki Bożej, a także obraz Jezusa Miłosiernego. Widać też, że przynajmniej cześć wyniesionych z kościoła rzeczy spalili na stosie.

twitter.com/apra araucania

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Służymy Niepodległej

2019-11-11 19:10

ks. Wojciech Kania

ks. Wojciech Kania

Podobnie jak w 34 miastach w całej Polsce w Sandomierzu odbył się piknik „Służymy Niepodległej”.

Przez kilka godzin na terenie jednostki 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego na odwiedzających czekały liczne atrakcję. Można było obejrzeć wystawę stateczną sprzętu wojskowego, nie tylko ten którym dysponuje jednostka w Sandomierzu, ale również z Kielc i Niska. Na placu apelowym przygotowane zostały stoiska informacyjne m.in. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Żandarmeria Wojskowa, 3. Batalion Inżynieryjny z Niska oraz 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. - Mimo padającego deszczu wielu chętnych odwiedziło jednostkę wojskową w Sandomierzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody wojskowe. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, aby wziąć udział w pikniku. – Mimo deszczu dopisali pasjonaci wojskowości. Mamy występny artystyczne młodzieży z Sandomierza i Kielc. Można oglądać sprzęt wojskowy. Począwszy od stacji radiolokacyjnej, przygotowaną przez 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny. Mamy broń strzelecką, pojazdy transportowe, inżynieryjne. Przygotowany został także symulator strzelań, gdzie każdy może spróbować swoich sił – mówił kapitan Tomasz Wermiński.

O godzinie 15 została odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Jak mówi kapitan Tomasz Wermiński: - Pieśń Wojska Polskiego powstała na bazie marszu Pierwszej Brygady. Od roku 2007 została uznana za pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Śpiewana jest podczas uroczystości wojskowych, patriotycznych oraz apeli i zbiórek.

Na terenie jednostki wojskowej nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej czy Ratowników Medycznych. Na pikniku do wstąpienia w swoje szeregi zapraszali żołnierze 102.batalionu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na swoim stoisku prezentowali broń, quada, a dzieci miały możliwość wykonania kamuflażu. Zainteresowani mogli zabrać materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do WOT.

- Jest o nas takie ładne określenie: wiedza w głowie, broń w ręku, patriotyzm w sercu. Myślę, że ten patriotyzm jest w sercu każdego Polaka, zwłaszcza teraz, gdy świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości - powiedziała szeregowy Marta Korzynek ze 102. Batalionu ŚBOT.

Po godzinie 17 rozpoczął się uroczysty capstrzyk dla Niepodległej, który rozpoczął uroczysty przemarsz na cmentarz pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem