Reklama

Serwis Duszpasterstwa Młodych

A. P.
Edycja częstochowska 24/2001

Blisko 500 osób z archidiecezji wyjechało nad Lednicę.

W nocy z 2 na 3 czerwca kilkudziesięciotysięczna rzesza młodych Polaków modliła się u źródeł naszej wiary, w miejscu Chrztu Polski nad Lednicą koło Gniezna. W spotkaniu uczestniczyła też bardzo liczna grupa młodzieży z archidiecezji częstochowskiej. W zorganizowanych grupach i indywidualnie z naszej archidiecezji na spotkanie pojechało blisko 500 młodzieży. Największe grupy z Częstochowy to studenci z duszpasterstwa akademickiego, młodzi z KSM, młodzież z duszpasterstwa " Hale" na Jasnej Górze. Na Lednicę pojechali też młodzi z Zawiercia, Radomska, Gidel, Toporowa i Wielunia. Młodzi po raz kolejny przeżywali wspólnie noc Ducha Świętego, rozważając tajemnicę obecności i przyjęcia do swojego życia Słowa Bożego.

O New Age na Politechnice Częstochowskiej.

Na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej odbyło się 28 maja br. kolejne spotkanie interdyscyplinarne. Gościem spotkania i wykładowcą był ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, który wygłosił referat na temat Człowiek w Nowej Erze. Wykładowca zwrócił uwagę na to, że u źródeł New Age leży pycha człowieka, który chce uciec od prawdy o własnej niewystarczalności i małości. Poszukiwania mocy w tajemniczych energiach, układach gwiazd, filozofiach wschodnich to typowe dążenie człowieka do ucieczki od poczucia bezradności wobec takich rzeczywistości, jak cierpienie czy śmierć. Warto dodać, że częstochowskie środowisko akademickie jest jednym z nielicznych środowisk akademickich w Polsce, w którym odbywają się tego typu spotkania podejmujące tematykę relacji wiary i nauki. Ciekawym jest fakt, że inicjatorami tych spotkań nie są humaniści, ale pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej, którzy przy udziale duszpasterstwa akademickiego w ramach uczelni inspirują tego typu dyskusje.

Dekanalne spotkanie młodzieży w Gidlach.

W sobotę 26 maja br. w parafii Matki Bożej Bolesnej w Gidlach odbyło się dekanalne spotkanie młodych zorganizowane z inspiracji dekanalnego duszpasterza młodzieży ks. Stefana Leśniewskiego. W spotkaniu uczestniczyła niewielka grupa młodzieży, która podjęła jednak bardzo intensywny trud pracy formacyjnej. Młodzi wysłuchali konferencji ascetycznej i w pracy w grupie rozmawiali o swoim zaangażowaniu w życie parafii. W samo południe spotkali się w ślicznej pokartuskiej świątyni gidelskiej na Eucharystii, której przewodniczyli ks. Andrzej Przybylski i ks. Dariusz Tuczapski. W homilii diecezjalny duszpasterz młodych - ks. Andrzej Przybylski mówił o konieczności przyjęcia wiary i prawdy o Chrystusie w głębi swojego serca. Zachęcił młodzież do tego, by zacząć prace w parafii i formowanie wspólnot od żarliwej modlitwy. Po Eucharystii młodzi odwiedzili kościoły w Gidlach, w tym znane gidelskie sanktuarium maryjne. Na zakończenie młodzi spotkali się przy ognisku.

Reklama

Zaproszenie dla młodzieży ze Wschodu.

Archidiecezjalny Komitet Organizacyjny 10-lecia VI Światowego Dnia Młodzieży wystosował zaproszenia do udziału w jubileuszu do reprezentacji młodzieży z Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Czech i Słowacji. Młodzi Polacy chcą świętować Jubileusz VI Światowego dnia Młodzieży razem ze swoimi rówieśnikami z Europy Wschodniej, aby jeszcze wyraźniej zaznaczyć specyfikę spotkania młodych w roku 1991. Podczas Międzynarodowego Forum Młodych w dniach od 8 do 15 sierpnia młodzi będą wspólnie modlić się i pracować na rzecz pielgrzymów przybywających do Częstochowy na 15 sierpnia. Zarówno przyjęcie pielgrzymów, jak i zorganizowanie obchodów jubileuszowych to wielki wydatek dla organizatorów. Dlatego każdy, kto chciałby wspomóc organizację Jubileuszu Młodych, może wpłacić swoją ofiarę na konto: Duszpasterstwo Młodych, PKO SA nr 12401213-20502322-2700-401112-001-0000.

"Kinder" - przegląd w duszpasterstwie akademickim.

W bardzo ciekawy sposób Dzień Dziecka przeżywali studenci z duszpasterstwa akademickiego "Emaus" w Częstochowie. Ponieważ wyrośli już dawno z tego święta, postanowili wrócić do swoich dziecięcych lat. Zorganizowali mały "Kinder - przegląd", czyli niewielką wystawę fotografii z dzieciństwa. Z zaskoczeniem odkrywali swoje podobizny sprzed lat. Tęsknota za latami dziecięcymi pojawia się więc w każdym człowieku bardzo szybko.

Strony internetowe Komitetu Jubileuszowego VI ŚDM.

Dzięki życzliwości redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela Archidiecezjalny Komitet Obchodów 10-lecia VI Światowego Dnia Młodzieży ma już swoje strony internetowe oraz adres poczty elektronicznej. Podstawowe wiadomości o Jubileuszu można znaleźć na stronie: http://www.jubileuszvisdm.niedziela.pl

Kontakt elektroniczy z komitetem: e-mail: visdm@niedziela.pl W tych dniach zostały też rozesłane do ponad 8 tys. parafii w Polsce plakaty informujące o spotkaniu młodzieży w Częstochowie. Również młodzi z Częstochowy rozdawali swoim rówieśnikom zgromadzonym na Lednicy zaproszenia na Jubileusz 10-lecia VI Światowego Dnia Młodzieży.

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bielsko-Biała: najstarsza bielska świątynia znowu w średniowiecznym blasku

2019-10-17 19:30

rk / Bielsko-Biała (KAI)

Zakończyły się prace konserwatorskie przy najstarszej na terenie Bielska-Białej, XIV-wiecznej świątyni pw. św. Stanisława BM. Dzięki przedsięwzięciu kościół uchroniono przed postępującym niszczeniem, ale i przywrócono do jego pierwotnego, średniowiecznego kształtu estetycznego. Podczas prac specjaliści odkryli fragmenty barwnej polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium.

Silar / Wikipedia
Tryptyk ołtarzowy w kościele św. Stanisława

Radości nie ukrywa proboszcz parafii ks. Zygmunt Siemianowski. „To ważny dzień dla naszej wspólnoty. Świątynia była pęknięta w dwóch miejscach - od fundamentu po strop. Zahamowano dalszy proces niszczenia, przywrócono wygląd oryginalny” – dodał.

Właściciel firmy konserwatorskiej „AC Konserwacja Zabytków” Aleksander Piotrowski poinformował, że w wyniku prac usunięto cementowe tynki na świątyni. „Przywróciliśmy natomiast, o ile to jest dziś możliwe, we wszystkich wymiarach pierwotny aspekt technologiczny budowy tej świątyni, polegający na użyciu wapna gaszonego” – zaznaczył i zaznaczył, że zewnętrzna warstwa obiektu została pomalowana farbą wapienną.

Dzięki inwestycji konserwatorsko-budowlanej wykonane zostały m.in. takie prace jak: izolacja fundamentów kościoła, konserwacja więźby dachowej oraz zabezpieczenie stropu kościoła. Przywrócono nawiązujące do średniowiecza tynki na elewacjach zewnętrznych, które zostały niefortunnie pokryte w minionym wieku tynkami cementowymi. Ich obecność stanowiła zagrożenie dla bezcennych polichromii gotyckich i renesansowych zachowanych w prezbiterium i na łuku tęczowym we wnętrzu świątyni.

Zdaniem ks. dr. Szymona Tracza, konserwatora architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, prawdziwą sensacją było odkrycie fragmentów barwnej polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium. Historyk sztuki z UPJPII i przypomniał, że na ziemiach polskich na zewnątrz budowli zachowało się bardzo mało średniowiecznych wypraw tynkarskich i dekoracji malarskich.

Zabiegi konserwatorskie związane były z projektem „Stare Bielsko – odNowa – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu”. Jego realizacja stała się możliwa dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wkładu własnego parafii oraz wydatnej pomocy Urzędu Miasta Bielska-Białej. Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 2 miliony złotych.

Gotycki kościół św. Stanisława wybudowano w drugiej połowie XIV w. Został ufundowany przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. To najstarszy obiekt na terenie miasta. W kościele oprócz imponującego, późnogotyckiego tryptyku z początku wieku XVI, przypisywanego Mistrzowi Rodziny Marii, znajdują się m.in. portale z 1380 roku, drzwi z zakrystii do prezbiterium z 1500 r., gotyckie polichromie.

Świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego dla miasta Bielska i wsi Bielsko do 1447 r. Wówczas stała się kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Bielsku. W 1953 r. została erygowana parafia św. Stanisława w Starym Bielsku. Od 1992 r. parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem