Reklama

10. lecie katolickiej szkoły podstawowej

Uczniowie od "świętej Jadwigi"

Oprac. Katarzyna Jabłońska
Edycja lubelska 24/2001

W całej Polsce jest około czterystu szkół katolickich. Po 1989 r. wyrosły one niczym grzyby po deszczu; zrodziły się z potrzeby ludzkich serc i pragnień, których nie można było zrealizować w czasach niewoli komunistycznej. Najwięcej jest szkół ponadpodstawowych, czyli gimnazjów i różnego typu liceów, szkół podstawowych jest w sumie niewiele, bo około trzydziestu. W samym Lublinie jest aż dziewięć szkół katolickich: cztery gimnazja, cztery licea i jedna szkoła podstawowa. Łącznie uczy się w nich blisko tysiąc czterystu uczniów. Z całą pewnością byłoby ich więcej, gdyby koszty utrzymania, podobnie jak pozostałych szkół publicznych, pokrywane były w całości z budżetu państwa.

Dwadzieścia lat temu, gdy ks. Jan Mitura rozpoczął budowę kościoła pod wezwaniem bł. Jadwigi Królowej na lubelskim Czechowie, zbudował tymczasowy barak. Gdy już powstała świątynia, w baraku mieściły się salki katechetyczne. 1 września 1989 r. z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w tym niewielkim budynku powstała Społeczna Szkoła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Początki były trudne. 12 grudnia 1994 r. szkoła otrzymała z rąk ówczesnego abp. Bolesława Pylaka dekret potwierdzający jej katolicki charakter. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej - bo tak brzmi pełna nazwa szkoły - obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Uczy się w niej stu uczniów, którzy pochodzą z różnych rodzin, często niezbyt bogatych. Łączy ich niespotykana w dużych szkołach, rodzinna atmosfera. Tutaj wszyscy, zarówno uczniowie jak i ich nauczyciele, "starają się od siebie wymagać, choćby inni od nich nie wymagali". Przede wszystkim jednak uczą się i wzajemnie wychowują, aby wyrosnąć na mądrych i dobrych ludzi.

Kalendarium szkoły zapisane jest ważnymi wydarzeniami. Przy okazji jubileuszu warto niektóre z nich przypomnieć. 1 września 1991 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły oraz poświęcenie jej przez bp. Jana Śrutwę. Naukę w szkole rozpoczęły dzieci z klas O - III, a pierwszym dyrektorem została Anna Wiśniewska. Rok później szkoła została przejęta przez Stowarzyszenie Wspólnota Życia i Miłości, w następnym roku szkołę przejęło Towarzystwo Edukacyjne Przyszłość Dziecka. Od 1 września 1994 r. dyrektorem szkoły jest Jadwiga Ożóg. Kilka miesięcy później szkoła otrzymała dekret potwierdzający jej katolicki charakter, a organem prowadzącym szkołę została parafia pw. bł. Jadwigi. Od września 1996 r. w szkole zaczęły się uczyć dzieci i młodzież we wszystkich oddziałach (kl. 0 - VIII), uczniowie startowali w konkursach przedmiotowych i zdobywali laury (język polski i historia) . Dyrekcja szkoły nawiązała kontakty z innymi szkołami katolickimi, uczniowie mogli więc spędzić ferie zimowe 1997 r. wspólnie z uczniami katolickiego Liceum w Rabce. Z czasem współpraca rozszerzyła się na Białoruś, tym razem młodzież lubelska gościła uczniów z Baranowicz. Na wiosnę odbyła się wycieczka do Dachau i Revensbruck poprzez Częstochowę, Pragę, Monachium, Berlin, Licheń. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i dofinansowaniu przez Fundację Polsko-Niemiecką. Młodzież szkolna oraz nauczyciele pielgrzymowali także do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym, uczestniczyli w uroczystej kanonizacji Patronki Szkoły - Królowej Jadwigi. W 1997 r. po raz pierwszy w szkole gościł abp Józef Życiński, uczestnicząc w święcie patronalnym. Zimą 1998 r. młodzież znów odpoczywała w Rabce, a wiosną ponownie gościła uczniów z Baranowicz. W maju dyrekcja szkoły we współpracy z Prezesem Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie zorganizowała wycieczkę "Szlakiem Mickiewicza" przez Białoruś i Litwę. W programie były m.in. spotkania z przyjaciółmi w polskiej szkole w Baranowiczach oraz Msza św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Nowy rok szkolny rozpoczął się ważnym wydarzeniem - we wrześniu został przywieziony sztandar szkoły, wykonany przez Siostry Klaryski z Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejny rok to także nowi laureaci olimpiad - tym razem języka niemieckiego, historii i matematyki. W 1999 r. dyrekcja szkoły we współpracy z polskim księdzem pracującym w Szwajcarii zorganizowała wyjazd najlepszych uczniów do rodzin ministrantów w Genewie. W czerwcu społeczność szkoły pielgrzymowała na spotkanie z Janem Pawłem II w Sandomierzu, gdzie Ojciec Święty poświęcił sztandar. W czerwcu 2000 r. dyrekcja zorganizowała pieszą jubileuszową pielgrzymkę uczniów, nauczycieli i rodziców do Archikatedry Lubelskiej; w tym miesiącu szkoła od Prezydenta Miasta Lublina otrzymała dyplom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Później były wycieczki na Ukrainę oraz przyjmowanie ukraińskich przyjaciół z Włodzimierza w lubelskich rodzinach. W bieżącym roku dzieci i młodzież znów gościli u siebie uczniów z Ukrainy, 1 czerwca najlepsi uczniowie udali się z wizytą do Premiera Jerzego Buzka, a na początku czerwca uczniowie klas V i VI zwiedzali polskie Wybrzeże.

19 czerwca to w tym roku dla społeczności szkoły data najważniejsza. W tym dniu odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 10. lecia istnienia szkoły, które o godz. 10.00 rozpoczną się Mszą św. sprawowaną w kościele pw. św. Jadwigi przez abp. Józefa Życińskiego.

Żywy Bóg na Dworcu Głównym

2019-11-13 11:47

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 46/2019, str. 1

Delikatna, szklana monstrancja z wizerunkiem Maryi tulącej i całującej Syna – w otwartych ramionach Matki kustodium z białą Hostią: Jezus eucharystyczny – to będzie centrum kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu, której otwarcie zaplanowano na koniec roku

Archiwum
Projekt kaplicy na wrocławskim Dworcu Głównym

Kaplica zostanie wpisana do prowadzonej przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” modlitwy o pokój na świecie.

Autorem projektu kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest biuro projektowe inż. Andrzeja Gacka. Monstrancję wymyślił i wykona gdański artysta Mariusz Drapikowski – znany na całym świecie autor „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Dworcowa kaplica funkcjonowała do stycznia 2010 r., wtedy odprawiono w niej ostatnią Mszę św. Po rewitalizacji dworca, w miejscu po niej urządzono komisariat policji. Starania o powrót kaplicy na dworzec trwały od 2012 r. Ks. Jan Kleszcz, proboszcz parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie i duszpasterz kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, od siedmiu lat, krok po kroku, nie ustaje w zbudowaniu na dworcu miejsca modlitwy – dla kolejarzy i podróżnych. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2016 r. między PKP SA a Kurią Metropolitalną Wrocławską prace na dworcu wreszcie mogły się rozpocząć. – Pomysł jest prosty: wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w nowej kaplicy i konfesjonał z dyżurującymi kapłanami – mówi ks. Jan Kleszcz.

Prace w miejscu przeznaczonym na kaplicę już trwają, a w pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób. Aktywnie kwestują młodzi z brochowskiej parafii pod opieką ks. Arkadiusza Krzeszowca.

Chętni do włączenia się w budowę kaplicy mogą kupić cegiełki albo dokonywać wpłat na konto. Inicjatywa jest tak ważna, że warto mieć w niej swój udział, nawet, gdybyśmy swoją wpłatą przyczynili się do sfinansowania choćby kawałka podłogi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

17 listopada – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadów Drogowych

2019-11-15 08:46

BP KEP

Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura zachęca do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

PhotoSpirit – stock.adobe.com

Z całego serca zachęcam wszystkich, proszę i o to się modlę: kierujmy się Miłością na drodze, na każdej drodze naszego życia – zaapelował ks. dr Marian Midura przed obchodzonym w tym roku 17 listopada Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Zachęcił do tego, aby w sposób szczególny pamiętać tego dnia w modlitwie o tych, którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych „niech zawsze będą połączone z modlitwą za tych, którzy zginęli na drogach oraz za tych, którzy zostali poszkodowani – ciężko ranni, tracąc z tego powodu zdrowie i dorobek życia!” – czytamy w apelu.

Główne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce będą miały miejsce jak co roku w Zabawie koło Tarnowa, miejscu związanym z bł. Karoliną Kózkówną. Rozpoczną się w piątek, 15 listopada i potrwają do niedzieli, 17 listopada, włącznie. W Bochni w piątek będzie miał miejsce program edukacyjny Road Show dotyczący bezpieczeństwa na drodze, natomiast w Zabawie, o godz. 11.00 zostaną wręczone nagrody w konkursie szkolnym poświęconym bezpieczeństwu. W programie kolejnych dni zaplanowano m.in. spektakl o przeżywaniu żałoby bliskiej osoby, a także spotkanie z rodzinami ofiar. Głównym punktem obchodów będzie niedzielna Eucharystia w intencji ofiar wypadków i ich rodzin. Ponadto od 15 do 17 listopada w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie będą trwały rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie i warsztaty terapeutyczne. Z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych stowarzyszenie MIVA Polska prowadzi zbiórkę środków na zakup ambulansów do misyjnych szpitali.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) został zainicjowany przez angielską organizację Road Peace w 1993 roku. Przez wiele lat znany był jako Europejski Dzień Pamięci. 26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

W Polsce po raz pierwszy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków obchodzono 19 listopada 2006 r. w Katedrze Polowej w Warszawie. Obchody zorganizowało Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, a przewodniczył im bp Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP. Bp Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego sam stał się ofiarą tragicznego wypadku. W roku 2006, 4 lata przed katastrofą samolotową pod Smoleńskiem i swoją śmiercią, apelował: „Z całego serca zachęcam więc wszystkich, proszę i o to się modlę: kierujmy się Miłością na każdej drodze i w każdym dniu naszego życia… Bo Śmierć może niespodziewanie spotkać każdego z nas zanim dożyjemy starości”.

Organizatorami obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych są: związane z Sanktuarium w Zabawie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obchody organizuje także Krajowy Duszpasterz Kierowców i Miva Polska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem