Reklama

Łęczna

Urodzinowy prezent dla Papieża

Grzegorz Jacek Pelica
Edycja lubelska 24/2001

"Wszyscy w szkole są wzruszeni, wielka radość w serca wzlata; na Patrona naszej szkoły wybrano Papieża - Apostoła świata" - napisała Ania z drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Łęcznej. Od 1 marca br. szkoła ta nosi imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru odbyła się 18 maja, w 81. urodziny Ojca Świętego.

Przybywający na szkolną uroczystość abp Józef Życiński dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej z portretem Papieża - Polaka i logo szkoły, która znajduje się w hollu wejściowym. Główne uroczystości miały miejsce w hali widowiskowo-sportowej, gdzie Metropolitę, uosabiającego apostolską więź z Piotrem naszych czasów, szczególnie powitały dzieci. Śnieżnobiałe, komunijne stroje drugoklasistów, dominowały w utrzymanej w nienagannej czystości hali. W centralnej części scenicznej ustawiono Ołtarz, przy którym Metropolita Lubelski w koncelebrze dziekana dekanatu łęczyńskiego ks. Janusza Rzeźnika i proboszcza parafii św. Barbary ks. Stanisława Zająca, odprawił Mszę św. w intencji całej społeczności łęczyńskiej "Czwórki".

"Ojciec Święty jest człowiekiem wielkiego dialogu" - podkreślił w okolicznościowej homilii Arcypasterz, przywołując istotny sens nawiedzenia przez Jana Pawła II synagogi i meczetu oraz wspólnej Modlitwy Pańskiej z greckimi prawosławnymi podczas 93. pielgrzymki apostolskiej. Starszym Ksiądz Arcybiskup przypomniał specyfikę czasów minionych, "gdy imię nadawane nie zobowiązywało do niczego, było tylko częścią oficjalnej procedury". Imię Jana Pawła II zobowiązuje. Dlatego Metropolita zachęcał, aby wszyscy, którym jest ono bliskie " byli przedstawicielami wartości humanistycznych, inspirowanych przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię". Życzył starszym i młodszym członkom szkolnej społeczności, aby potrafili "tak jak Jan Paweł II swoim utrudzeniem, konsekwencją, swoim uśmiechem - przemieniać świat".

W dalszej części Mszy św., którą ubogacił śpiew chóru składającego się z uczniów i absolwentów szkoły, dary ofiarne złożyli przedstawiciele dzieci, nauczycieli i rodziców. Wyróżnieniem dla drugoklasistów było przyjęcia w ich Białym Tygodniu Komunii św. z rąk Księdza Arcybiskupa. Przyjmując podziękowanie Arcypasterz nawiązał dialog z młodzieżą, przywołujące cechy osobowe Papieża, z którymi nie zawsze współbrzmią typowe dla szkolnych zachowań postawy. Zaprosił też do napisania kolejnego listu do Ojca Świętego, który osobiście pragnąłby przekazać Wielkiemu Polakowi w Watykanie.

Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Jadwiga Jadwiżuk przypomniała kalendarium nadawania imienia oraz pierwsze osiągnięcia na drodze integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiła też realizowany w szkole program "ku wartościom", cytując m.in. za encykliką "Fides et Ratio", że tylko dzięki prawdziwym wartościom człowiek może stawać się lepszym, rozwijając w pełni swoją naturę. Hasłem "Czwórki" są słowa Jana Pawła II: "prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć", które inspirują nauczycieli i uczniów od chwili podjęcia przez Radę Pedagogiczną w 1997 r. uchwały o nadaniu tak zaszczytnego imienia. Przypomniała zasługi położone przez dotychczasową dyrektor Grażynę Bednarską, która kierowała szkołą od pierwszych, tak materialnych jak i wychowawczych fundamentów placówki.

W części artystycznej dzieci zaprezentowały interesujący kolaż słowno - muzyczno - sceniczny na motywach życiorysu i dokonań Patrona szkoły. Zabrzmiały strofy J. Słowackiego, C. K. Norwida, K. I. Gałczyńskiego, pieśni znane z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Na stylizowanej mapie świata młodzież, przebrana w stroje mieszkańców różnych kontynentów, ukazała uniwersalność posługi apostolskiej Piotra naszych czasów. Zebrani z wielkim wzruszeniem przyjęli słowa skierowane przez poetę do Papieża: "Całujesz tę ziemię, jakbyś wierzył, że wszystkie rany można uleczyć miłością". Podczas uroczystości zaprezentowano hymn szkoły, którego refren nawiązuje do apostolstwa Ojca Świętego " A tu życie stanęło za progiem i nie może doczekać się nas, czy na pewno jesteście gotowi wyruszyć w drogę, najwyższy już czas".

Część oficjalna szkolnej i parafialnej uroczystości zawierała także wystąpienia gości, wśród których byli dyrektorzy szkół i instytucji. Obecni byli przedstawiciele lubelskiego Kuratorium, starosta łęczyński, burmistrz miasta oraz prezes KWK "Bogdanka". Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło delegacji szkół noszących imię Jana Pawła II z Lubartowa i Czułczyc oraz ze szkoły nr 51 w Lublinie, która przygotowuje się do przyjęcia imienia Ojca Świętego. W wystąpieniach podkreślano zaangażowanie katechetów świeckich i duchownych, pracujących w "Czwórce", podczas przygotowań do wielkiego święta szkoły. Wypada życzyć, by kultywowanie imienia nie stało się wyłącznie ich osobistym problemem, bowiem wielkość posługi i postaci obecnego następcy św. Piotra to inspiracja zadań dla wszystkich członków szkolnej społeczności. Oddaje to poetycka strofa Anity z klasy czwartej: "18 maja w Polsce się urodził, prawdziwy cud świata, on, Karol Wojtyła, w nawracaniu grzesznych nikt mu nie przeszkodzi, a gdyby nie Papież, Polska zła by była".

Kraków: ogród oliwny i nabożeństwo Getsemani w sanktuarium Jana Pawła II

2019-10-22 10:10

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Kraków (KAI)

16 października w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie zainicjowano nabożeństwo Getsemani, a 22 października abp Marek Jędraszewski zasadzi pierwsze drzewko oliwne, które da początek ogrodowi oliwnemu. – Chcemy tu uczyć autentycznej modlitwy prośby, która zawsze kończy się słowami Jezusa z ogrodu Getsemani: „nie moja wola, ale Twoja niech się stanie” – mówią duszpasterze papieskiego centrum na Białych Morzach.

Ks. Paweł Kummer
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, o godz. 17.00 mszę św. odpustową w sanktuarium dedykowanym papieżowi Polakowi sprawować będzie abp Marek Jędraszewski. Po Eucharystii metropolita krakowski zasadzi na terenie papieskiego centrum na Białych Morzach drzewko oliwne, które da początek ogrodowi na wzór biblijnego Getsemani.

16 października, w 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, duszpasterze papieskiego sanktuarium zainicjowali nabożeństwo Getsemani, które będzie odtąd oprawiane każdego 16 dnia miesiąca.

Idea nowego nabożeństwa i stworzenia ogrodu Getsemani ma związek z charakterem próśb i podziękowań, które zostawiane są przez pielgrzymów w sanktuarium Jana Pawła II. Jak informuje ks. Ryszard Gacek, jest ich już w papieskim centrum na Białych Morzach ponad 600 tys. – To są prośby, które pokazują cierpienia ludzi, osamotnienie w różnych życiowych problemach. To przypomina sytuację Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym, gdy w czasie dialogu ze swoim Ojcem wypowiedział słowa: „nie moja wola, ale Twoja niech się stanie” – mówi duszpasterz sanktuarium.

– Chcemy tu uczyć autentycznej modlitwy prośby, która zawsze kończy się słowami Jezusa z ogrodu Getsemani – mówi ks. Gacek i dodaje, że taką otwartością na wolę Bożą w papieskim sanktuarium wyproszono wiele łask – najczęściej są to cudowne poczęcia dzieci, albo uzdrowienia z różnych chorób.

Jak podkreśla ks. Gacek, drzewo oliwne doskonale wyraża także charakter łask wypraszanych przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, ponieważ oliwka jest symbolem szczególnego błogosławieństwa, życia i płodności.

Uczestnicy comiesięcznych nabożeństw będą mogli zabrać ze sobą poświęcone listki drzewa oliwnego. Jak tłumaczą duszpasterze sanktuarium, ten listek ma pomóc w uświadomieniu sobie tego, jaka powinna być modlitwa chrześcijanina: ufna, wytrwała, otwarta na Boże działanie. – Modlitwa Jezusa w Getsemani była najpiękniejsza, bo Syn wyraził w niej chęć pełnienia woli Ojca do końca – mówi ks. Gacek.

Oficjalny kult Jana Pawła II na tzw. Białych Morzach w Krakowie rozpoczął się 11 czerwca 2011 r., kiedy kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował papieskie sanktuarium powstające w ramach Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!”. Po beatyfikacji do sanktuarium trafiły relikwie Jana Pawła II – najcenniejszą z nich jest ampułka z krwią Ojca Świętego. Pielgrzymujący do sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny w liturgiczne wspomnienie patrona, czyli 22 października, a także raz w roku podczas pielgrzymki do tego miejsca, zgodnie z kościelnymi wymogami pod zwykłymi warunkami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kończą się obchody Dnia Papieskiego

2019-10-22 20:24

O. Stanisław Tomoń BPJG/es

Dziś, 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II na Jasnej Górze kończą się Obchody Dnia Papieskiego. Tegoroczne obchody, zainaugurowane 13 października katechezą z Janem Pawłem II, stanowiły przypomnienie znaczenia pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, której jubileusz 40-lecia obecnie przeżywamy. Zorganizowane zostały w ramach projektu edukacyjnego ‘Nadzieja. Zwycięstwo’, wspartego przez ogólnopolski program ‘Niepodległa’.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

W ramach kilkudniowych obchodów w Sali Papieskiej otwarta została wystawy amatorskich zdjęć „Co nam zostało z tamtych dni - Jan Paweł II na Ziemi Częstochowskiej w 1979 roku”. Odbyło się także spotkanie przedszkolaków i uczniów „O nadziei w Dniu Papieskim”.

W czasie przeżywanych dni wspomnień papieża Polaka nie zabrakło również muzycznego akcentu. W niedzielę, 20 października, w Sali Papieskiej zabrzmiał koncert z elementami refleksji św. Jana Pawła II „Tradycja i polskość w pieśniach Stanisława Moniuszki”. Pieśni ze „Śpiewnika domowego” wykonali studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Suskiej-Zagórskiej, wybitnej śpiewaczki operowej. Święty Jan Paweł II pisał o Stanisławie Moniuszce w książce „Pamięć i tożsamość”.

„Dzieło Moniuszki było naturalnym wyborem, gdyż oddaje charakter naszego narodu i przywołuje patriotyczne uczucia. Ważne jest również to, że z racji 200. rocznicy urodzin kompozytora obchodzimy Rok Stanisława Moniuszki” – powiedziała w rozmowie dla Radia Jasna Góra Katarzyna Suska-Zagórska.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Lidia Burzyńska, poseł na Sejm RP; Alicja Janowska, dyrektor częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach i o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Koncert poprowadziła Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.

* * *

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października, tradycyjnie na Mszę św. do jasnogórskiego sanktuarium przybyła społeczność Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie. Uczniowie, siostry i nauczyciele odwiedzają co roku Jasną Górę, by zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikiem papieża Polaka. Eucharystii w jasnogórskiej bazylice przewodniczył i homilię wygłosił o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych.

„Kto to jest święty?” – pytał uczniów w czasie homilii o. Kilnar. A oni odpowiadali: ‘to jest ktoś bardzo dobry’, ‘to jest osoba, która została wybrana przez Boga do rozpowszechniania Jego słowa’, ‘to osoba, która zrobiła coś dobrego dla ludzi’, ‘to jest taka osoba, która mało grzeszy’, ‘taka, która kocha’, ‘osoba, która zrobiła jakiś cud’, ‘albo ta osoba mogła oddać życie za wiarę w Boga’.

„Kościół wynosi na ołtarze świętych po to, żeby byli dla nas drogowskazami – wyjaśniał o. Kilnar - Świętość również jest możliwa w naszym życiu. Święci żyli wśród nas, również pielgrzymowali na Jasną Górę. Papież Jan Paweł II jako student przybywał na Jasną Górę, są jego wpisy w Bibliotece Jasnogórskiej jako studenta. Niech św. Jan Paweł II umacnia nas, abyśmy mogli pełnić Bożą wolę, tak jak On pełnił ją w sowim życiu, w każdym miejscu i czasie”.

W dzień modlitw ze św. Janem Pawłem II w Kaplicy Matki Bożej wystawiony został obraz świętego papieża Polaka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem