Reklama

Chełm

Duchowe dziedzictwo Prymasa

"Wielką mądrością jest wynajdywanie takich mocy i wartości, które jednoczą wszystkich ludzi"

Kardynał Stefan Wyszyński

Pamięć o Prymasie Tysiąclecia jest szczególnie żywa wśród dzieci, rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmie. Placówka ta bowiem od dziewięciu lat nosi imię Stefana kard. Wyszyńskiego. W swojej codziennej pracy, zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej, kadra nauczycielska opiera się na nauczaniu Księdza Prymasa. Dzięki temu właśnie ta wyjątkowa podstawówka może się pochwalić licznymi sukcesami w dziedzinie sportu i nauki. Od 1995 r. w szkole wprowadzono nauczanie i wychowanie integracyjne. Stworzono przyjazne warunki ku temu, aby dzieci niepełnosprawne wraz ze zdrowymi rówieśnikami czuły się w szkole dobrze i mogły otrzymać odpowiednią do swoich możliwości szansę rozwoju.

Corocznie w maju placówka, którą niezwykle sprawnie kieruje dyrektor Krystyna Wojtalik, świętuje kolejne rocznice nadania jej imienia. Tym razem dla uświetnienia obchodów Roku Prymasowskiego szkoła przeprowadziła międzyszkolny konkurs wiedzy o kard. Wyszyńskim. Odbył się on 9 maja. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VI z podstawówek numer 1, 3, 4, 5, 7 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chełmie. Każdy z zespołów biorących udział w zmaganiach odpowiadał na nie zawsze łatwe pytania dotyczące życia i posługi Prymasa Wyszyńskiego. Oprócz doskonałej znajomości życiorysu Sługi Bożego, uczestnicy konkursu musieli się również wykazać opanowaniem matematyki, bowiem trzeba było szybko zliczyć np. ile lat Prymas był kapłanem i biskupem. Jednak wszystkie drużyny poradziły sobie z tym zadaniem doskonale. Konkurs był jednocześnie eliminacją do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Prymasie pt. "Z Zuzeli na stolicę Prymasów". Etap międzyszkolnych eliminacji zakończyła wspólna modlitwa uczestników oraz zebranej publiczności o szybką beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia. Dla młodszych dzieci z klas I-III przygotowano natomiast konkurs plastyczny pt. " Prymas Tysiąclecia w oczach dziecka". Patronat medialny nad konkursami sprawowało Radio Plus Lublin.

Podsumowanie konkursów oraz rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się 11 maja podczas Dnia Patrona. Wówczas do SP nr 4 przybyli specjalnie zaproszeni z tej okazji goście: ks. prał. Kazimierz Bownik, ks. kan. Marian Wysocki, dyrektor Radia Plus Lublin ks. dr Jarosław Jęczeń, ks. dr Ryszard Lis z Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej, przewodniczący zarządu wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Marek Koryciński wiceprezydent Chełma Zygmunt Gardziński oraz dyr. Wydziału Edukacji UM Mieczysława Sołtys. Na początku uroczystości słowa powitania do wszystkich obecnych skierowała dyrektor szkoły Krystyna Wojtalik. "Przez lata pracy staraliśmy się, aby Stefan Wyszyński był wzorem dla nas wszystkich. Wychowanie dzieci i młodzieży naprawdę leżało mu na sercu. W codziennej pracy obficie czerpaliśmy z jego rad. Jesteśmy dumni, że uczniowie chełmskich szkół wzrastają w duchu nauk Prymasa. Widocznym tego przykładem jest wiedza, jaką wykazali się podczas międzyszkolnego konkursu o Patronie. Dziękuję za to im oraz ich nauczycielom". W chwilę po wystąpieniu Pani Dyrektor młodzież z jej szkoły zaprezentowała specjalny program słowno-muzyczny poświęcony Prymasowi i Ojczyźnie, a przygotowany przez panią Monikę Rosak. "Chcemy wsparci dziedzictwem twoich czynów, myśli i słów, wprowadzić Ojczyznę w nowe tysiąclecie. Pragniemy wobec całego świata dawać świadectwo wzajemnej miłości, wpatrzeni w krzyż Chrystusowy za pośrednictwem Matki Bożej Królowej Polski"- deklarowali młodzi. W dalszej części uroczystości nastąpił długo oczekiwany moment ogłoszenia wyników międzyszkolnego konkursu wiedzy o Stefanie kard. Wyszyńskim.

Pierwsze miejsce zajęły wspólnie drużyny reprezentujące SP nr 1 (Karol Kowalczuk, Monika Bracha, Rafał Wysokiński) i SP nr 5 (Sylwia Krawczyńska, Michał Laskowski, Michał Kłodowski), drugie miejsce przypadło SP nr 4 (Adam Staruch, Paulina Korzan, Magdalena Czyżyk) i SP nr 3 (Agnieszka Gaładyk, Katarzyna Piszczek, Justyna Wysocka) zaś trzecie zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ( Łukasz Gron, Kamil Buczko, Natalia Tracichleb) a czwarte SP nr 7 ( Magdalena Mosur, Aleksandra Nowosad, Dominika Rostek). W międzyszkolnym konkursie plastycznym dla klas I-III "Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dziecka" laureatami zostali: Andżelika Kłodnicka SP nr 1, Marysia Klimek SP nr 4, Monika Kaczura SP nr 2 oraz Małgosia Olifirowicz ze SP nr 11.

W ostatniej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Wiceprezydent Chełma Zygmunt Gardziński podziękował Dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom za to, że placówka ta promieniuje patriotyzmem na inne podstawówki w mieście. Refleksją z obecności na uroczystości Dnia Patrona podzielił się również ks. prał. dr Ryszard Lis. "Moment, który przeżywamy, kiedy przywołujemy na pamięć postać Księdza Kardynała Prymasa, jest takim małym pisaniem historii zarówno tej szkoły, jak i Chełma oraz naszej Ojczyzny". Uroczystość zakończyła wieczorna Msza św., jaką w intencji społeczności SP nr 4 została odprawiona w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha. Dla uświetnienia obchodów Roku Prymasowskiego SP nr 4 w Chełmie przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, przygotowała wystawę poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Była ona eksponowana w Bazylice na Górze Chełmskiej. W Roku Prymasowskim Dyrekcja SP nr 4 nie zapomniała również o formacji duchowej rodziców. Specjalnie dla nich był przeznaczony wykład na temat wychowania w nauczaniu Prymasa, jaki wygłosiła dr Alicja Rynio z KUL-u. Wykład zorganizowano również we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

2020-05-31 08:47

[ TEMATY ]

Zielone Świątki

Zesłanie Ducha św.

Adobe.Stock.pl

Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi się je 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. "I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał" (Dzieje Ap., II, 2-4).

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.

Papież Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby dokonał przemiany w naszych sercach, tak jak przemienił Apostołów w Wieczerniku.

W Polsce w niektórych regionach Wielkanoc nazywa się Białą Paschą, a Zesłanie Ducha Świętego - Czerwoną, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po Jego zstąpieniu Apostołowie stali się zdolni do dawania świadectwa krwi.

Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są "majem" - najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej zieleni.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny.

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.

CZYTAJ DALEJ

75 lat ojców jezuitów w Toruniu

2020-05-31 15:20

[ TEMATY ]

jezuici w Toruniu

jubileusz jezuitów

Renata Czerwińska

Bp Wiesław Śmigiel przewodniczył 31 maja Mszy św. w toruńskim Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego. Jego gospodarze, ojcowie jezuici, świętują w tym roku 75. rocznicę powrotu do Torunia.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na burzliwe dzieje kościoła oraz jego duszpasterzy, ofiarnie pomagających wiernym w trudnych czasach komunizmu, przypomniał również historię pożaru świątyni. Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przedstawił postać św. Ignacego z Loyoli, słuchającego natchnień Trzeciej Osoby Boskiej i zachęcił uczestników Eucharystii do korzystania z rekolekcji ignacjańskich.

Eucharystię uświetnił śpiew chóru akademickiego pod przewodnictwem Anny i Marcina Łęckich.

Od jutra w Kościele Akademickim będzie można oglądać wystawę prezentującą historię obecności ojców jezuitów w Toruniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję