Reklama

Chełm

Duchowe dziedzictwo Prymasa

Tadeusz Boniecki
Edycja lubelska 24/2001

"Wielką mądrością jest wynajdywanie takich mocy i wartości, które jednoczą wszystkich ludzi"

Kardynał Stefan Wyszyński

Pamięć o Prymasie Tysiąclecia jest szczególnie żywa wśród dzieci, rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmie. Placówka ta bowiem od dziewięciu lat nosi imię Stefana kard. Wyszyńskiego. W swojej codziennej pracy, zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej, kadra nauczycielska opiera się na nauczaniu Księdza Prymasa. Dzięki temu właśnie ta wyjątkowa podstawówka może się pochwalić licznymi sukcesami w dziedzinie sportu i nauki. Od 1995 r. w szkole wprowadzono nauczanie i wychowanie integracyjne. Stworzono przyjazne warunki ku temu, aby dzieci niepełnosprawne wraz ze zdrowymi rówieśnikami czuły się w szkole dobrze i mogły otrzymać odpowiednią do swoich możliwości szansę rozwoju.

Corocznie w maju placówka, którą niezwykle sprawnie kieruje dyrektor Krystyna Wojtalik, świętuje kolejne rocznice nadania jej imienia. Tym razem dla uświetnienia obchodów Roku Prymasowskiego szkoła przeprowadziła międzyszkolny konkurs wiedzy o kard. Wyszyńskim. Odbył się on 9 maja. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VI z podstawówek numer 1, 3, 4, 5, 7 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chełmie. Każdy z zespołów biorących udział w zmaganiach odpowiadał na nie zawsze łatwe pytania dotyczące życia i posługi Prymasa Wyszyńskiego. Oprócz doskonałej znajomości życiorysu Sługi Bożego, uczestnicy konkursu musieli się również wykazać opanowaniem matematyki, bowiem trzeba było szybko zliczyć np. ile lat Prymas był kapłanem i biskupem. Jednak wszystkie drużyny poradziły sobie z tym zadaniem doskonale. Konkurs był jednocześnie eliminacją do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Prymasie pt. "Z Zuzeli na stolicę Prymasów". Etap międzyszkolnych eliminacji zakończyła wspólna modlitwa uczestników oraz zebranej publiczności o szybką beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia. Dla młodszych dzieci z klas I-III przygotowano natomiast konkurs plastyczny pt. " Prymas Tysiąclecia w oczach dziecka". Patronat medialny nad konkursami sprawowało Radio Plus Lublin.

Podsumowanie konkursów oraz rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się 11 maja podczas Dnia Patrona. Wówczas do SP nr 4 przybyli specjalnie zaproszeni z tej okazji goście: ks. prał. Kazimierz Bownik, ks. kan. Marian Wysocki, dyrektor Radia Plus Lublin ks. dr Jarosław Jęczeń, ks. dr Ryszard Lis z Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej, przewodniczący zarządu wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Marek Koryciński wiceprezydent Chełma Zygmunt Gardziński oraz dyr. Wydziału Edukacji UM Mieczysława Sołtys. Na początku uroczystości słowa powitania do wszystkich obecnych skierowała dyrektor szkoły Krystyna Wojtalik. "Przez lata pracy staraliśmy się, aby Stefan Wyszyński był wzorem dla nas wszystkich. Wychowanie dzieci i młodzieży naprawdę leżało mu na sercu. W codziennej pracy obficie czerpaliśmy z jego rad. Jesteśmy dumni, że uczniowie chełmskich szkół wzrastają w duchu nauk Prymasa. Widocznym tego przykładem jest wiedza, jaką wykazali się podczas międzyszkolnego konkursu o Patronie. Dziękuję za to im oraz ich nauczycielom". W chwilę po wystąpieniu Pani Dyrektor młodzież z jej szkoły zaprezentowała specjalny program słowno-muzyczny poświęcony Prymasowi i Ojczyźnie, a przygotowany przez panią Monikę Rosak. "Chcemy wsparci dziedzictwem twoich czynów, myśli i słów, wprowadzić Ojczyznę w nowe tysiąclecie. Pragniemy wobec całego świata dawać świadectwo wzajemnej miłości, wpatrzeni w krzyż Chrystusowy za pośrednictwem Matki Bożej Królowej Polski"- deklarowali młodzi. W dalszej części uroczystości nastąpił długo oczekiwany moment ogłoszenia wyników międzyszkolnego konkursu wiedzy o Stefanie kard. Wyszyńskim.

Pierwsze miejsce zajęły wspólnie drużyny reprezentujące SP nr 1 (Karol Kowalczuk, Monika Bracha, Rafał Wysokiński) i SP nr 5 (Sylwia Krawczyńska, Michał Laskowski, Michał Kłodowski), drugie miejsce przypadło SP nr 4 (Adam Staruch, Paulina Korzan, Magdalena Czyżyk) i SP nr 3 (Agnieszka Gaładyk, Katarzyna Piszczek, Justyna Wysocka) zaś trzecie zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ( Łukasz Gron, Kamil Buczko, Natalia Tracichleb) a czwarte SP nr 7 ( Magdalena Mosur, Aleksandra Nowosad, Dominika Rostek). W międzyszkolnym konkursie plastycznym dla klas I-III "Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dziecka" laureatami zostali: Andżelika Kłodnicka SP nr 1, Marysia Klimek SP nr 4, Monika Kaczura SP nr 2 oraz Małgosia Olifirowicz ze SP nr 11.

W ostatniej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Wiceprezydent Chełma Zygmunt Gardziński podziękował Dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom za to, że placówka ta promieniuje patriotyzmem na inne podstawówki w mieście. Refleksją z obecności na uroczystości Dnia Patrona podzielił się również ks. prał. dr Ryszard Lis. "Moment, który przeżywamy, kiedy przywołujemy na pamięć postać Księdza Kardynała Prymasa, jest takim małym pisaniem historii zarówno tej szkoły, jak i Chełma oraz naszej Ojczyzny". Uroczystość zakończyła wieczorna Msza św., jaką w intencji społeczności SP nr 4 została odprawiona w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha. Dla uświetnienia obchodów Roku Prymasowskiego SP nr 4 w Chełmie przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, przygotowała wystawę poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Była ona eksponowana w Bazylice na Górze Chełmskiej. W Roku Prymasowskim Dyrekcja SP nr 4 nie zapomniała również o formacji duchowej rodziców. Specjalnie dla nich był przeznaczony wykład na temat wychowania w nauczaniu Prymasa, jaki wygłosiła dr Alicja Rynio z KUL-u. Wykład zorganizowano również we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana.

Reklama

Cuda uzdrowienia za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego!

2019-10-21 14:16

Znany jest cud uzdrowienia niedługo po śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowione zostało wówczas dziecko, które uległo poparzeniom. To ten cud był badany na potrzeby beatyfikacji. Ale znane są także inne przypadki interwencji wstawienniczej kardynała. Pisze o tym Milena Kindziuk w biografii „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.

Pierwszy ślad cudownego uzdrowienia za wstawiennictwem Stefana Wyszyńskiego sięga dnia pogrzebu Prymasa w 1981 roku. Zrozpaczona matka modliła się wtedy o zdrowie dla swojej rocznej córki. Dziewczynka była tak mocno poparzona, że wszystko wskazywało na to, iż wkrótce umrze. Kobieta, wracając od dziecka ze szpitala, na dworcu kolejowym oglądała transmisję z pogrzebu Prymasa. Wówczas resztkami sił zaczęła go błagać o pomoc. Kiedy następnego dnia lekarz powiedział jej, że dziecko będzie jednak żyło, była niezwykle zdumiona.

Ten właśnie przypadek miał zostać zbadany pod kątem cudu potrzebnego do beatyfikacji Kardynała. Pogrzeb bowiem stanowi szczególny moment, w którym utrwala się sława świętości kandydata na ołtarze. Okazało się jednak, że zaginęła dokumentacja medyczna dotycząca dziewczynki.

Znane są przypadki innych uzdrowień za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego.

Czterdziestopięcioletnia mieszkanka Łodzi zachorowała na nowotwór złośliwy narządów wewnętrznych. Lekarze mówili wprost, że nie ma dla niej ratunku. Diagnoza brzmiała jak wyrok.

„I wtedy zaczęłam prosić o pomoc prymasa Wyszyńskiego, o jego wstawiennictwo za mną u Boga” – wyznawała kobieta. W szpitalu miała ze sobą obrazek z wizerunkiem Prymasa. – „Patrząc na niego, dostrzegłam w pewnym momencie, jakby wyszły z niego promienie, które objęły mnie całą. Wszystko trwało około minuty. Miałam wrażenie, jakby ze mnie coś spływało, i od razu poczułam się lepiej na duchu”.

Tydzień później nowotwór się wchłonął. Lekarze byli zdumieni, gdyż z medycznego punktu widzenia stan zdrowia nie miał prawa się poprawić. Kobieta żyje. Uważa, że dzięki wstawiennictwu kard. Wyszyńskiego.

Inny przykład to ksiądz z archidiecezji częstochowskiej, który zachorował na raka prostaty. Po operacji lekarz uznał, że choroba w tym stadium jest nieuleczalna. Wtedy wiele środowisk zaczęło się modlić o zdrowie dla niego za wstawiennictwem Prymasa. Sam kapłan natomiast udał się na Jasną Górę i całą noc modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej – także za przyczyną Wyszyńskiego. Nagle usłyszał wewnętrzny głos: „Zostań w domu!”. „Następnego dnia miałem jechać do Katowic na kolejną operację. Nagle zostałem olśniony łaską zdrowia. Odczułem natychmiastowe, cudowne uzdrowienie. Organizm zaczął normalnie działać, a ból całkowicie ustąpił” – wspominał kapłan. Lekarz powiedział mu wtedy: „Jeżeli ksiądz przeżyje jeden tydzień, uznam to za cud”. Po upływie tygodnia ten sam lekarz stwierdził: „Uważam ten przypadek za cud Miłosierdzia Bożego”. A duchowny jest przekonany, że uratował go Prymas.

Materiały prasowe

Powyższy tekst jest fragmentem książki Mileny Kindziuk „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Modlitewne popołudnie u św. Barbary w Wieluniu

2019-10-22 21:49

Zofia Białas

22 października w parafii św. Barbary w Wieluniu stał się dniem szczególnym. W tym dniu zbiegły się tu trzy ważne ewangelizacyjne wydarzenia: Różaniec Święty dla dzieci, wspomnienie św. Jana Pawła II i inauguracji jego pontyfikatu oraz comiesięczne nabożeństwo i Eucharystia ku czci św. Rity.

Zofia Białas

Wszystkim modlitwom towarzyszyły Relikwie św. Rity i św. Jana Pawła II oraz wiele róż, w tym jeden bukiet szczególny - bukiet wdzięczności dla św. Rity od młodej matki za cud narodzenia dziecka i decyzji narzeczonego o zawarciu sakramentalnego małżeństwa.

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci zakończyło się mini sprawdzianem wiadomości na temat tajemnic światła. Pomocą były piękne ilustracje ze scenami chrztu w Jordanie, cudu w Kanie, nauczania Pana Jezusa, przemienienia na Górze Tabor i ustanowienia Eucharystii. Mini sprawdzian przeprowadziła jedna z matek, która przed każdą tajemnicą czytała proste rozważania wyjaśniające tajemnice życia Jezusa i Jego Matki.

Tuż po Różańcu rozpoczęło się nabożeństwo do św. Rity połączone Litanią, koronką, prośbami i podziękowaniami. Było to już 10. Nabożeństwo w tym roku i 11. od chwili uroczystego wprowadzenia Jej Relikwii do kościoła w grudniu 2018 roku.

Ilość wiernych na nabożeństwie i Eucharystii ku Jej czci z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Coraz więcej czcicieli świętej od spraw beznadziejnych przybywa z różami, które po Eucharystii są uroczyście poświęcane.

Coraz więcej czcicieli świętej Rity zabiera do domów książeczki z modlitwami na każdy miesiąc i coraz więcej z nich wie, że trzeba mieć silną wiarę, modlić się sercem i być w modlitwie wytrwałym, bo tylko taką ufną modlitwę święta zaniesie przed Boży tron.

Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II i ucałowaniem Relikwii świętej Rity.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem