Reklama

XII Forum Historyczno-Patriotyczne „Służąc Ojczyźnie 1939-1963”

2016-11-08 09:08

Z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej 9 listopada br. odbędzie się kolejne, już XII Forum Historyczno-Patriotyczne

Gośćmi będą świadkowie historii – kombatanci, z których najstarszy ma 95 lat (!), a najmłodszy 85. W chwili rozpoczęcia II wojny światowej mieli od 7 do 18 lat, więc wystarczająco dużo by mogli opowiedzieć młodzieży szkolnej o przeżyciach, które były ich osobistym udziałem i ich pokolenia. Są to nieliczni już autentyczni świadkowie okropieństw minionej wojny i trudnych, często wręcz tragicznych lat powojennych, gdy wbrew woli Polaków rozpoczęto w Polsce budowę komunizmu.

Gośćmi będą Feliks Kostecki – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, Feliks Trusiewicz - Polak, mieszkaniec Wołynia, który cudem ocalał z rzezi zgotowanej przez policję ukraińską i Niemców, Stefan Siejka - Prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego „Jaworzniacy” i Genowefa Aleksander, którą w wieku lat 16 uznano za wroga Polski Ludowej i przez dwa lata trzymano w stalinowskim więzieniu.

Podczas Forum uczniowie i nauczyciele XVII-tki będą mogli zapoznać się też z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej. Wojciech Trębacz - główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN opowie m.in. o prowadzonych przez IPN poszukiwaniach miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego lat 1944-1956. Z kolei Ilona Gosiewska - prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen opowie o działalności kierowanej przez nią organizacji, która wspiera Polaków, w tym kombatantów mieszkających na Kresach, pomaga żyjącym Żołnierzom Wyklętym i działa na rzecz zachowania pamięci o tych, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę.

Reklama

XII Forum Historyczno-Patriotyczne zostanie otwarte przez dyrektor Małgorzatę Iwankiewicz o godzinie 8.55, a zakończy się o godz. 14.25. Specjalnym gościem Forum będzie Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, który pojawi się o godz. 9.50, wygłosi krótkie przemówienie i pozostanie do końca spotkania z Wojciechem Trębaczem.

XII Forum Historyczno-Patriotycznemu towarzyszyć będzie wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej zatytułowana „Skazani przez władzę ludową 1944–1954”, której trzy plansze będą do obejrzenia na korytarzu na trzecim piętrze naprzeciwko gabinetu 311, a wszystkie pozostałe w gabinecie 314.

Przy okazji informujemy i już zapraszamy na spotkanie z wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, kierującym pracami badawczymi i poszukiwawczymi Żołnierzy Wyklętych, które odbędzie się 10 lutego 2017 r. w ramach naszych szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Program XII Forum Historyczno-Patriotycznego

Świadek historii: Feliks Kostecki, lekcja 2: godz. 8.55-9.40

„Wołyń mojego dzieciństwa. Armia Krajowa mojej młodości - wspomnienia”

Feliks Kostecki ps. Lech (ur. 1 stycznia 1925r. w Kowlu na Wołyniu) - ppłk poż. w st. spocz. Podczas drugiej wojny światowej Feliks Kostecki był żołnierzem słynnej 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Wykład: Wojciech Trębacz, lekcja 3: godz. 9.50-10.35

„Instytut Pamięci Narodowej w procesie przywracania pamięci historycznej”

Wojciech Trębacz, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN; wiceprezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; autor artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz opracowań dydaktycznych (m.in. „Krok ku niepodległości. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980”); autor i współautor wystaw (m.in. „Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy”, „Ludzie UB”, Breslau-1945-Wrocław”, „Miejsca represji i kaźni na Dolnym Śląsku 1939-1956”)

Świadek historii: Feliks Trusiewicz, lekcja 4: godz. 10.45-11.30

„Podczas drugiej wojny światowej straciłem całą rodzinę. Cudem ocalałem z masakry wioski, w której mieszkałem.”

Feliks Trusiewicz, ur. w listopadzie 1921 r. na Wołyniu. Autor szeregu wspomnień o jego ziemi rodzinnej z okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej. Pozycje te wzbogacają wiedzę o specyfice Wołynia z jego różnorodnością etniczną, romantyzmem kulturowym, urzekającym folklorem i krajobrazem. Wspomnienia Trusiewicza nie pomijają tragicznych losów ludności polskiej prześladowanej i deportowanej na Sybir przez okupantów sowieckich, a później represjonownej przez okupantów niemieckich. Relacjonują także zagładę Żydów i rzeź ludności polskiej dokonaną przez oddziały UPA.

Wykład: Ilona Gosiewska, lekcja 5: godz. 11.50-12.35

Stowarzyszenie „Odra - Niemen” w działaniach na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski oraz wspierania Kombatantów mieszkających na Kresach, w Polsce i na całym świecie”

Ilona Gosiewska – Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen. Stowarzyszenie jest organizacją, której głównym celem jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Stowarzyszeniu leży też na sercu sprawa budowy we Wrocławiu Pomnika Żołnierzom Wyklętym.

Świadek historii: Stefan Siejka, lekcja 6: godz. 12.45-13.30

„Dlaczego chciałem przemocą obalić ustrój PRL?”

Kpt. rez. Stefan Siejka, ur. 2 III 1931 r. Prezes wrocławskiego oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”. W 1948 r. wstąpił do tajnej organizacji Młode Wojsko Polskie, której celem było "obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego". Aresztowany 21 XI 1949r. w wieku lat 18. Za działalność w tej organizacji w 1950r. skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok odsiadywał m. in. w obozie pracy w Jaworznie. Zwolniony 18 V1956 na mocy amnestii.

Świadek historii: Genowefa Aleksander, lekcja 7 godz. 13:40-14:25

„Co się stało 67 lat temu, gdy z koleżankami szłam na sprawdzian z matematyki?”

Porucznik rez. Genowefa Aleksander, ur. 10 XI 1932 r., członek Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W wieku 16 lat została w 1949 r. aresztowana za „przynależność do nielegalnej organizacji, która przemocą dążyła do obalenia organów władzy demokratycznej i ustroju państwa ludowego”. Została uznana za wroga Polski Ludowej. Pani Genowefa Aleksander spędziła cztery miesiące w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu, a następnie została przewieziona do Wrocławia, gdzie w areszcie na ul. Sądowej spędziła 2 lata i jeden dzień.

Uwaga! Zapowiadana wcześniej obecność na naszym Forum Zbigniewa Lazarowicza (ur. 1925) nie dojdzie niestety do skutku, ze względu na nagłe pogorszenie się stanu Jego zdrowia.

Tagi:
święto niepodległości

Święto Niepodległości w Międzyzdrojach

2018-11-28 11:04

Ks. Tomasz Tylutki
Edycja szczecińsko-kamieńska 48/2018, str. VI

Archiwum ks. Tomasza Tylutkiego
Uroczystości na Królewskim Wzniesieniu

W tym roku w naszej Ojczyźnie przeżywamy 100-lecie odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 r. Taka szansa pojawiła się wraz ze zbliżającym się końcem I wojny światowej i wykrwawieniem się zaborczych mocarstw. Legiony Polskie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego walczyły na Wschodzie z Rosją. Ignacy Paderewski i Roman Dmowski podejmowali w tym czasie działania dyplomatyczne na Zachodzie w celu poparcia niepodległości Polski. 11 listopada 1918 r. Piłsudski triumfalnie powrócił do Warszawy i przejął władzę nad polskim narodem. Powiedział wówczas: „(…) półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień (…)”.

Międzyzdrojskie dziękczynienie rozpoczęliśmy od duchowego przygotowania dzień wcześniej poprzez wieczorną modlitwę różańcową i zawieszeniem 18-metrowej flagi na wieży kościoła. W niedzielny poranek 11 listopada 2018 r. na pl. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgromadzili się mieszkańcy, delegacje instytucji administracyjnych, stowarzyszenia, uczniowie szkół, wojsko, harcerze, duchowieństwo. Po złożeniu wiązanek kwiatów pod miejskim pomnikiem wszystkim zostały wręczone biało-czerwone chorągiewki i kotyliony. Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa oraz Harcerstwo.

Następnie ulicami miasta przemaszerowaliśmy na Królewskie Wzniesienie do kościoła pw. św. Piotra Apostoła, gdzie przy kamieniu dedykowanym duchowym budowniczym Międzyzdrojów oddano cześć, pamięć i modlitwę. O godz. 12 na Mszy św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem proboszcza ks. prał. dr. Mariana Jana Wittlieba wierni, włączając się w ogólnopolską akcję, uroczyście odśpiewali hymn narodowy. Celebrans w homilii przywołał słowa papieża Franciszka, które skierował do Polaków w swoim liście z okazji jubileuszu: „…odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic... Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności...”.

Po południu w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach rozpoczął kolejny punkt świętowania: program artystyczny oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Mogliśmy usłyszeć przepiękne pieśni okresu międzywojennego w wykonaniu Julity Kożuszek-Borsuk. Następnie prof. Kazimierz Kozłowski wygłosił wykład o tematyce historycznej o państwie polskim po odzyskaniu niepodległości i integracji Pomorza Zachodniego z resztą państwa oraz o wkładzie Kościoła katolickiego w budowanie jedności narodu. Nadano także tytuł Zasłużonego Mieszkańca Międzyzdrojów p. Tamarze Starachowskiej – wieloletniej dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach i odznaczonej wcześniej jako zasłużonej dla międzyzdrojskiej parafii.

Nie brakło też pieśni patriotycznych, które wykonały zespoły śpiewacze „Fale” i „Bryza”, a Teatr Rodzinny „Fantazja” wraz z maluchami z Przedszkola „Morskie Skarby” zaprezentował satyryczny spektakl o Polsce. Słodkim akcentem świątecznych dni był biały Tort Niepodległości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: współczucie jest językiem Boga

2019-09-17 13:19

st (KAI) / Watykan

Współczucie jest jak „soczewka serca”, która pozwala nam zrozumieć wymiary rzeczywistości. Jest ono także językiem Boga, podczas gdy wiele razy językiem ludzi jest obojętność – powiedział Franciszek podczas porannej Mszy św. odprawianej w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty nawiązując do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Łk 7,11-17), mówiącego o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, zachęcił do otwarcia serc na współczucie i nie zamykania się w obojętności.

screenshot/TV Vaticana

Papież zauważył, że Ewangelista nie mówi, iż Jezus miał współczucie, ale że „Pan został ogarnięty wielkim współczuciem”, jakby chciał powiedzieć, że padł On „ofiarą współczucia”. Był tłum, który za Nim podążał, byli ludzie, którzy towarzyszyli tej wdowie, ale Pan Jezus widział, że pozostała sama i utraciła swoje jedyne dziecko. Franciszek wskazał, że to właśnie współczucie sprawia, iż możemy dogłębnie zrozumieć rzeczywistość.

„W Ewangeliach dostrzegamy, że Jezusa często ogarnia współczucie. Współczucie jest także językiem Boga: w Biblii nie zaczyna się ono pojawiać z Jezusem, ale to Bóg powiedział Mojżeszowi: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego» (Wj 3, 7); to współczucie Boga posyła Mojżesza, aby zbawił lud. Nasz Bóg jest Bogiem współczucia, a współczucie jest - można powiedzieć - słabością Boga, ale także Jego siłą. Jest tym najlepszym, co nam daje: ponieważ to współczucie sprawiło, że posłał do nas swego Syna. Współczucie jest językiem Boga” – powiedział Ojciec Święty.

Papież dodał, że współczucie nie jest uczuciem litości, jak w sytuacji, gdy widzimy zdychające zwierzę, ale angażowaniem się w problemy innych, tam gdzie stawką jest ludzkie życie.

Nawiązując natomiast do ewangelicznej sceny rozmnożenia chlebów Franciszek podkreślił, że wskazuje ona na obojętność uczniów, która sprawiła, że Pan Jezus, być może ogarnięty wewnętrznym gniewem, powiedział do nich: „Wy dajcie im jeść”. Zachęcił ich, by zatroszczyli się o ludzi, aby nie myśleli, że po takim dniu mogliby pójść do wiosek, żeby kupić sobie chleb. Także w tym fragmencie Ewangelia powiada, że Pan „Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza” (Mk 6, 34). Papież zauważył, że z jednej strony mamy zatem gest Jezusa, współczucie, z drugiej strony egoistyczne podejście uczniów, którzy „szukają rozwiązania, ale bez angażowania się”, którzy nie chcą pobrudzić sobie rąk, jakby chcieli powiedzieć, żeby ci ludzie radzili sobie sami:

„I tutaj, o ile współczucie jest językiem Boga, to tak często językiem człowieka jest obojętność. Podjąć odpowiedzialność tylko do tego punktu, i dalej się nie przejmować. Obojętność. Jeden z naszych fotografów, z „L'Osservatore Romano”, zrobił zdjęcie, które jest teraz w Urzędzie Jałmużnika Papieskiego, nazwane „obojętność”. Już kiedyś o tym mówiłem. Pewnej zimowej nocy przed luksusową restauracją kobieta mieszkająca na ulicy wyciąga rękę do innej kobiety wychodzącej z restauracji, dobrze okrytej, a ta odwraca wzrok. To jest obojętność. Idźcie i spójrzcie na to zdjęcie: to obojętność. Nasza obojętność. Ileż razy odwracam spojrzenie ... I w ten sposób zamykamy drzwi współczuciu. Możemy zrobić rachunek sumienia: czy zazwyczaj odwracam wzrok? Czy też pozwalam Duchowi Świętemu poprowadzić mnie drogą współczucia? Które jest cnotą Boga ...” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wyznał, że w dzisiejszej Ewangelii poruszyły go słowa Pana Jezusa mówiącego do wdowy: „Nie płacz”. Następnie dotykającego mar, każącego chłopcu wstać, a kiedy młody człowiek usiadł i zaczął mówić, ewangelista podkreślił:: „I oddał go jego matce”.

„Oddał to: akt sprawiedliwości. Słowo to jest używane w sprawiedliwości: zwrócił. Współczucie prowadzi nas na drogę prawdziwej sprawiedliwości. Zawsze musimy zwracać własność tym, którzy mają określone prawo, a to nas zawsze ratuje przed egoizmem, obojętnością, zamknięciem się w sobie. Kontynuujemy dzisiejszą Eucharystię słowami: „Pan napełnił się wielkim współczuciem”. Niech ogarnie Go również współczucie każdego z nas: tego potrzebujemy” – stwierdził Franciszek na zakończenie swej homilii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

2019-09-17 22:58

Maciej Orman

"Chodź z nami!" – pod takim hasłem przebiega Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji we wtorek 17 września częstochowscy uczniowie uczestniczyli w ratuszu w otwartych prelekcjach.

Maciej Orman

Na pytanie: jak żyć bez samochodu? odpowiadała Małgorzata Rozmus z Fundacji Rething. Dzieliła się ze słuchaczami doświadczeniem transportowania na rowerze stelażu do łóżka i sugerowała korzystanie z roweru czy pociągu, który w przeliczeniu na pasażera powoduje najmniejszą emisję szkodliwych substancji.

– Nie dajmy sobie wmówić, że smog pochodzi z transportu – apelował z kolei Hubert Pietrzak, prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego. Powołując się na dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, prelegent podkreślił, że transport jest źródłem pyłu PM 10 (zlepku sadz wielkości 1/5 ludzkiego włosa) zaledwie w 8 procentach. W największym stopniu (46 procent) do powstania smogu przyczynia się niska emisja, czyli palenie w piecach – tzw. „kopciuchach” – niskiej jakości węglem, a często nawet śmieciami. Hubert Pietrzak skrytykował również władze samorządowe i państwowe za „kulejący system dotacyjny” wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. – Smog wzrasta, dotacje maleją – powiedział.

Prezes CzAS-u nie miał również litości dla władz Częstochowy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W 2016 r. w ramach konkursu „Gazela” MPK otrzymało 66 mln zł na zakup 40 autobusów z napędem gazowo-elektrycznym od polskiego Solbusa. 28 kwietnia 2017 r. podczas kursu jeden z autobusów doszczętnie spłonął z powodu wadliwej instalacji elektrycznej napędu hybrydowego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Efekt pożaru jest taki, że autobusy stoją od ponad dwóch lat w zajezdni i nie ma z nich żadnego pożytku.

Bartosz Tyźlik z wypożyczalni hulajnóg elektrycznych apelował o rozsądne korzystanie z tych bardzo modnych ostatnio pojazdów. Podkreślił, że w świetle przepisów kierujący nimi są traktowani jako piesi, a to od typowych użytkowników chodników wymaga sporej uwagi.

W rozmowie z „Niedzielą” Marcin Stefaniuk z tej samej wypożyczalni dokładnie opisał pojazd. –Hulajnoga ma 2 biegi. Prędkość maksymalna to 25 km/h. Przy optymalnych warunkach bateria wystarcza na przejechanie 18 km. Co ważne, jeżeli jedziemy na wolnym biegu i nie zahamujemy, tylko wytracimy prędkość, hulajnoga odzyskuje zużytą energię – podkreślił Marcin Stefaniuk.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Częstochowie odbędą się jeszcze m.in.: warsztaty rolkowe, rowerowa gra miejska, zabawy i warsztaty eko dla przedszkolaków. Będzie też okazja darmowego zwiedzenia Muzeum Historii Kolei. Tydzień zakończy się w niedzielę 22 września Dniem bez Samochodu. Tego dnia właściciele pojazdów, po okazaniu ważnego dowodu rejestracyjnego, pojadą komunikacją miejską za darmo.

Szczegółowy program tygodnia jest dostępny pod adresem www.czestochowa.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem