Reklama

Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

ADAM TARNOWSKI
Edycja sosnowiecka 24/2001

Po raz drugi odbyła się uroczystości poświęcenia rodzin diecezji sosnowieckiej Bożemu Sercu. Zawierzenie odbyło się 1 czerwca w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu. Eucharystii, w czasie której dokonano aktu poświęcenia rodzin, przewodniczył bp Piotr Skucha.

Myśl poświęcenia się Bożemu Sercu została podsunięta przez Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. O tym przeżyciu pisała ona w swoich pamiętnikach: "podczas modlitwy Pan nasz dał mi łaskę poznania, że pragnie być znanym, miłowanym i wielbionym przez ludzi, dlatego udzieli im łask, jeżeli mu się poświęcą". Zachęcona tymi słowami św. Maria Małgorzata całkowicie oddała się krzewieniu tej prawdy. Jednak po jej śmierci idea poszła w zapomnienie. Dopiero bł. Pius IX w 200. rocznicę objawień przypomniał i zachęcił do osobistego poświęcania się Bożemu Sercu. Nabożeństwo to potwierdził także papież Leon XII w 1899 r. w encyklice Annum Sacrum. Sam też ułożył modlitwę oddania i poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Kontynuował to dzieło bł. Pius XI, który w 1928 r. wyraźnie mówi o osobistym poświęceniu się Bożemu Sercu, tak jak uczyła św. Maria Małgorzata. Mało tego, Pan Jezus przynaglał także, do aktu poświęcenia się Jego Sercu w objawieniach służebnicy Rozalii Celakównie.

"Ważnym celem zawierzenia Sercu Jezusa jest ożywienie wiary i miłości w rodzinie, powiedział Niedzieli ks. Kazimierz Rapacz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, pomysłodawca i organizator nabożeństwa. Rodzina poddawana nieustannym przemianom społecznym wymaga trwałego fundamentu, który pomoże jej skutecznie przetrwać wszystkie trudności, kłopoty i ciężary płynące z przemian. Ufam, że zawierzenie jest takim fundamentem. Zresztą sam Zbawiciel o tej mocy zapewnia, dając obietnicę wielu łask rodzinom, które będą czcić Jego Serce", dodał ks. Rapacz.

Eucharystię, w czasie której dokonano aktu poświęcenia rodzin, poprzedziło nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. "Odnowienie aktu poświęcenia rodzin dokonuje się w Roku Pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Wszystkie tajemnice zbawienia ogniskują się w miłości, której dostrzegalnym symbolem i znakiem jest Serce Jezusa. Na to Serce - symbol miłości wskazał sam Zbawiciel już na drzewie krzyża, kiedy włócznia żołnierza rzymskiego przebiła Jego "bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" mówiła w słowach komentarza Zdzisława Dąbrowska, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. "Na progu trzeciego tysiąclecia głęboko uświadamiamy sobie, co znaczą słowa ´Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze´. Kiedy ludzkość odrzuciła panowanie Jezusa - Księcia Pokoju - wówczas doświadczyła skutków najstraszliwszych wojen niosących śmierć. Tylko wtedy, gdy Chrystus i Jego prawo było publicznie wyznawane i uznane - ludzkość doświadczała daru pokoju. My, przedstawiciele rodzin diecezji sosnowieckiej, jesteśmy w pełni świadomi, jak potrzeba aby Serce Jezusowe królowało w nich niepodzielnie i bez zastrzeżeń" - zapewniła doradczyni życia rodzinnego.

"Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu opisuje tylko jedną sprawę. Przedstawia, w jaki sposób Bóg jest miłością. Symbolem tej miłości pozostanie zawsze serce Boże", mówił w czasie homilii bp Piotr Skucha. Kaznodzieja przekonywał, że Bóg pragnie tylko naszego dobra. "Wiele razy na kartach Pisma Świętego czytamy, byśmy byli Jego naśladowcami, zdali się na Jego miłosierdzie i opiekę. Czy gdy naród wybrany szedł do Ziemi Obiecanej, czegoś mu brakowało?" - pytał Ksiądz Biskup. "Jeżeli zabrakło im jedzenia, Bóg dawał im pokarm; jeżeli zabrakło im wody, obdarowywał ich wodą, a kiedy gubili drogę na pustyni, Bóg był ich przewodnikiem. Troska Boga o swój naród, o człowieka jest najlepszym dowodem jego miłości", podkreślił bp Skucha. Dlatego zdumiony psalmista pyta, "kim jest człowieka, że o nim pamiętasz?". "Jezus Chrystus jest żywym przykładem wielkiej troski o człowieka. Dla Niego liczy się każdy człowiek. Tylko po naszej stronie brakuje szerszego spojrzenia, otwarcia na duchowe sprawy. Dlatego potrzebne jest wynagradzające nabożeństwo, w czasie którego modlimy się o miłosierdzie dla nas i całego świata, i o to by miłość Boga była poznawana i wprowadzana w życie", zakończył bp Piotr Skucha.

Z prośbą o przewodniczenie zawierzeniu Sercu Jezusa rodzin diecezji sosnowieckiej zwróciła się do bp. Piotra Skuchy Feliksa Konieczna, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. "Mocno wierzymy, że przez akt poświęcenia Boże Serce udzieli hojnie błogosławieństwa ojcom i matkom rodzin; że napełni ich mądrością, umocni wolę, aby żyli dobrze i wszystkie swoje obowiązki wypełniali po chrześcijańsku. Jesteśmy pełni nadziei, że Boże Serce błogosławić będzie dzieciom naszych rodzin, że będzie chroniło je od grożących im niebezpieczeństw oraz będzie umacniało szlachetną i czystą miłość, by mogli wzrastać w mądrości i łasce. W Bożym Sercu odnajdują swoje miejsce również osoby starsze naszych rodzin. Radujemy się na myśl, że Boże Serce może skłócone rodziny pojednać, dobre umacniać i ochraniać, a rozbite doprowadzić też do portu wiecznego zbawienia", mówiła Prezes stowarzyszenia.

Zdaniem ks. Witolda Pękalskiego, gospodarza miejsca, " najważniejszym celem zawierzenia było uwielbienie Serca Pana Jezusa na progu nowego tysiąclecia. Wszystko to, czego dokonał Jezus dla zbawienia świata, skupia się w Jego Sercu, znaku miłości. Do tego aktu będziemy w duszpasterstwie nieustannie nawiązywać, z niego będziemy czerpać siły, energię, radość i nadzieję".

Reklama

Kraków: ogród oliwny i nabożeństwo Getsemani w sanktuarium Jana Pawła II

2019-10-22 10:10

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Kraków (KAI)

16 października w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie zainicjowano nabożeństwo Getsemani, a 22 października abp Marek Jędraszewski zasadzi pierwsze drzewko oliwne, które da początek ogrodowi oliwnemu. – Chcemy tu uczyć autentycznej modlitwy prośby, która zawsze kończy się słowami Jezusa z ogrodu Getsemani: „nie moja wola, ale Twoja niech się stanie” – mówią duszpasterze papieskiego centrum na Białych Morzach.

Ks. Paweł Kummer
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, o godz. 17.00 mszę św. odpustową w sanktuarium dedykowanym papieżowi Polakowi sprawować będzie abp Marek Jędraszewski. Po Eucharystii metropolita krakowski zasadzi na terenie papieskiego centrum na Białych Morzach drzewko oliwne, które da początek ogrodowi na wzór biblijnego Getsemani.

16 października, w 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, duszpasterze papieskiego sanktuarium zainicjowali nabożeństwo Getsemani, które będzie odtąd oprawiane każdego 16 dnia miesiąca.

Idea nowego nabożeństwa i stworzenia ogrodu Getsemani ma związek z charakterem próśb i podziękowań, które zostawiane są przez pielgrzymów w sanktuarium Jana Pawła II. Jak informuje ks. Ryszard Gacek, jest ich już w papieskim centrum na Białych Morzach ponad 600 tys. – To są prośby, które pokazują cierpienia ludzi, osamotnienie w różnych życiowych problemach. To przypomina sytuację Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym, gdy w czasie dialogu ze swoim Ojcem wypowiedział słowa: „nie moja wola, ale Twoja niech się stanie” – mówi duszpasterz sanktuarium.

– Chcemy tu uczyć autentycznej modlitwy prośby, która zawsze kończy się słowami Jezusa z ogrodu Getsemani – mówi ks. Gacek i dodaje, że taką otwartością na wolę Bożą w papieskim sanktuarium wyproszono wiele łask – najczęściej są to cudowne poczęcia dzieci, albo uzdrowienia z różnych chorób.

Jak podkreśla ks. Gacek, drzewo oliwne doskonale wyraża także charakter łask wypraszanych przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, ponieważ oliwka jest symbolem szczególnego błogosławieństwa, życia i płodności.

Uczestnicy comiesięcznych nabożeństw będą mogli zabrać ze sobą poświęcone listki drzewa oliwnego. Jak tłumaczą duszpasterze sanktuarium, ten listek ma pomóc w uświadomieniu sobie tego, jaka powinna być modlitwa chrześcijanina: ufna, wytrwała, otwarta na Boże działanie. – Modlitwa Jezusa w Getsemani była najpiękniejsza, bo Syn wyraził w niej chęć pełnienia woli Ojca do końca – mówi ks. Gacek.

Oficjalny kult Jana Pawła II na tzw. Białych Morzach w Krakowie rozpoczął się 11 czerwca 2011 r., kiedy kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował papieskie sanktuarium powstające w ramach Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!”. Po beatyfikacji do sanktuarium trafiły relikwie Jana Pawła II – najcenniejszą z nich jest ampułka z krwią Ojca Świętego. Pielgrzymujący do sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny w liturgiczne wspomnienie patrona, czyli 22 października, a także raz w roku podczas pielgrzymki do tego miejsca, zgodnie z kościelnymi wymogami pod zwykłymi warunkami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Poznań: zmarł prof. Jacek Łuczak, twórca polskiej opieki paliatywnej

2019-10-22 21:41

ms / Poznań (KAI)

W Poznaniu 22 października zmarł prof. Jacek Łuczak, profesor nauk medycznych, założyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Miał 84 lata.

poznan.pl

Prof. Łuczak był twórcą hospicjum Palium w Poznaniu i pierwszej poradni walki z bólem w Polsce.

„Był człowiekiem niezwykłej ofiarności, zawsze blisko chorego. Prawdziwy lekarz, dla którego hospicjum było domem, a człowiek chory, cierpiący miał uprzywilejowane miejsce w jego sercu” – mówi o zmarłym abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański wielokrotnie odwiedzał prowadzone przez prof. Łuczaka hospicjum.

„Profesor zawsze zwracał uwagę na relacje, które powinny nawiązać się pomiędzy chorym a lekarzami i pielęgniarkami oraz kapelanami hospicjum. Podkreślał nieustannie konieczność szacunku wobec człowieka, zwłaszcza umierającego” – zauważa przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Profesor Jacek Łuczak urodził się w 1934 r. w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Lekarskim poznańskiej Akademii Medycznej. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, był specjalistą i konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny paliatywnej.

W 2019 r. prof. Jacek Łuczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem