Reklama

Czuwanie modlitewne ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji włocławskiej

KS. TOMASZ MICHALSKI
Edycja włocławska 24/2001

26 maja br. w parafii św. Leonarda w Słupcy odbyło się doroczne czuwanie modlitewne ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji włocławskiej. Program czuwania obejmował: zawiązanie wspólnoty i modlitwę uwielbienia, konferencję: "Nowa Ewangelizacja jako wyzwanie dla ruchów i stowarzyszeń katolickich w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, adorację Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystię.

Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie uwielbienia, której przewodniczył gospodarz spotkania ks. Dariusz Fabisiak wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji, którą wygłosił ks. Włodzimierz Lewandowski. Prelegent zwrócił uwagę na wielki dar, jakim dla Kościoła są ruchy i stowarzyszenia, które przyczyniają się do pogłębionej formacji chrześcijańskiej poprzez kontemplację oblicza Chrystusa i osobisty stosunek do Pisma św. Jednocześnie autor konferencji zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa i zagrożenia, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają postawę ewangelizacyjną. Wśród nich szczególnie niebezpieczny jest brak wierności charyzmatowi, który wyraża się w częstym przechodzeniu ze wspólnoty do wspólnoty. W wyniku tego wielu traci poczucie swej tożsamości. Słabością wielu wspólnot - zdaniem ks. Włodzimierza - jest formalne zaliczanie poszczególnych stopni formacji bez jednoczesnego dojrzewania na drodze wiary i podejmowania odpowiedzialności.

Uwieńczeniem konferencji była kontemplacja oblicza Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, której przewodniczyły rodziny z Ruchu Światło-Życie wraz ze swoim moderatorem ks. Kryspinem Kaźmierczakiem.

Centralnym punktem czuwania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Bronisław Dembowski. Pasterz Kościoła odwołał się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonych na górze Synaj, górze Błogosławieństw oraz z listu apostolskiego Novo millennio ineunte. Bp Dembowski nawiązując do myśli papieskich zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo stanowienia przez człowieka prawa o tym co dobre i złe, zwłaszcza w aspekcie życia rodzinnego bez odwoływania się do prawa Bożego. Tymczasem przykazania są dla dobra człowieka i jako ludzie wierzący mamy obowiązek kształtować swoje życie według Bożych przykazań. Troską zaś i niepokojem napełnia fakt, że w naszej Ojczyźnie coraz bardziej do głosu dochodzą ludzie, którzy nie chcą słuchać głosu Jezusa, lecz głosu przeciwnego - podkreślił Kaznodzieja, który na zakończenie nawiązując do wspomnianego listu apostolskiego powiedział, że wspólnoty chrześcijańskie powinny stawać się wspólnotami modlitwy. Modlitwa zaś ma nam pomagać otwierać się na sprawy społeczne, aby według zamysłu Bożego kształtować naszą doczesność i naszą historię.

W czasie procesji z darami uczestnicy Eucharystii wyrazili swoją solidarność z najbardziej potrzebującymi. I tak Ruch Światło-Życie w darze ołtarza złożył dwanaście bochenków chleba dla miejscowej jadłodajni im. Brata Alberta, a Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ofiarę pieniężną, zaś TP KUL - ornat z przeznaczeniem dla parafii św. Leonarda.

Przed uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie skierowała apel, w którym wyraziła zaniepokojenie wypowiedziami liderów niektórych orientacji politycznych obiecujących, że w wypadku ich zwycięstwa w nadchodzących wyborach dokonają liberalizacji ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz że będą propagować większą swobodę obyczajów, wyrażającą się w honorowaniu patologicznych związków seksualnych i w swoiście rozumianej tolerancji. W związku z powyższym Diakonia Jedności wezwała do podjęcia działań w kierunku budzenia sumień wiernych w obronie dobrych tradycji moralnych i religijnych naszej Ojczyzny.

Czuwanie modlitewne było kolejną okazją budowania jedności pomiędzy poszczególnymi ruchami, stowarzyszeniami katolickimi i wspólnotami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących ruchów, stowarzyszeń i wspólnot: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Apostolstwo Maryjne, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, TP KUL, Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa, Integracyjna Wspólnota Niepełnosprawnych "Caritas", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Reklama

Prezes Trybunału broni aborcji

2019-10-21 11:34

Artur Stelmasiak

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska dąży do umorzenia skargi konstytucyjnej ws. aborcji eugenicznej. A przecież na finiszu kampanii politycy PiS mówili, że czekają na ten wyrok Trybunału.

trybunal.gov.pl

Według ustaleń "Niedzieli" sędziowie chcą orzekać w sprawie aborcji eugenicznej, ale od 2 lat są blokowani przez prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wraz z pierwszym posiedzeniem Sejmu wniosek 107. posłów złożony w poprzedniej kadencji sejmu ulegnie dyskontynuacji. Oznacza to, że prawo posłów, które jest zapisane w konstytucji, zostanie skutecznie ograniczone poprzez celową blokadę w organizacji pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.

Ustalenia "Niedzieli" o coraz mocniejszej blokadzie w Trybunale Konstytucyjnym w złym świetle stawiają także najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To oni przecież w jesiennej kampanii wyborczej do Sejmu mówili, że są za życiem, ale czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. - W tej chwili czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ustawowe zagwarantowanie tej kwestii będzie dużo słabszą gwarancją, że ta sprawa zostanie raz na zawsze rozwiązana tak, jak byśmy chcieli, żeby aborcja eugeniczna była niemożliwa.

Dlatego wybraliśmy drogę konstytucyjnego zabezpieczenia - mówił w "Naszym Dzienniku" wicepremier Jacek Sasin.

Wniosek do Trybunału ws. stwierdzenia niekonstytucyjności aborcji eugenicznej trafił w październiku 2017 roku. Początkowo prezes Trybunału Konstytucyjnego mówiła o tym wniosku w superlatywach i że będzie on traktowany poważnie. - Na pewno nie będzie nieuzasadnionych opóźnień. Apeluję do opinii publicznej, aby spokojnie oczekiwać na rozstrzygnięcia. Nadmierne emocje w takich sprawach zawsze przeszkadzają - mówiła Julia Przyłębska w listopadzie 2017 roku.

Niestety dotychczasowa postawa szefowej najważniejszego sądu w Polsce nie ma nic wspólnego z tymi deklaracjami. Tygodnik "Niedziela" już rok temu ujawnił, że prezes Przyłębska celowo blokuje wniosek, który mógłby ocalić życie ponad tysiąca zabijanych dzieci rocznie (https://www.niedziela.pl/artykul/140126/nd/). Niestety po ponad roku dalsze postępowanie pani prezes potwierdziło tylko, że publikacja tyg. "Niedziela" była w 100 proc. prawdziwa.

Także posłowie poprzedniej kadencji byli zaszokowani biernością prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pod koniec roku 2018 wysłali do niej list z kategorycznym żądaniem (https://www.niedziela.pl/artykul/39325/Poslowie-zadaja-aby-Trybunal-zajal-sie). "Przeciągające się prace w Trybunale Konstytucyjnym odbieramy z olbrzymim niepokojem. (...) Dotyczy ona bowiem najbardziej podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia" - czytamy w liście podpisanym przez 79. posłów.

W grudniu 2018 roku posłowie dostali odpowiedź od prezes TK, że sprawa "jest w toku postępowania merytorycznego". Dodaje, że "gdy na niejawnej naradzie skład orzekający wyznaczy termin rozpoznania ww. wniosku, zostanie on niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Trybunału". Zdaniem Przyłębskiej, "zarówno w tej, jak i w innych sprawach, które są rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny, nie ma żadnych opóźnień".

Za czasów rządów Lewicy, AWS i Platformy Obywatelskiej nigdy nie było takiej blokady prac Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. światopoglądowych. W 1997 roku prezes TK prof. Andrzej Zoll doprowadził do przełomowego orzeczenia Trybunału po 5 miesiącach od złożenia wniosku ws. aborcji. Natomiast za czasów prezes Juli Przyłębskiej sprawa praktycznie nie została ruszona po 2 latach od złożenia wniosku, a przecież od dawna Trybunał ma komplet dokumentów z bardzo dobrymi opiniami Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego. Wszyscy są zgodni co do faktu, że aborcja eugeniczna jest sprzeczna z konstytucją, ale dotychczasowa postawa prezes Trybunału wskazuje, że nie chce ona stanąć po stronie konstytucji. - Niestety wszystko wskazuje, że wniosek posłów będzie umorzony wraz z końcem kadencji sejmu - mówi jeden z naszych informatorów z Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, która została zmieniona za czasów rządów PiS, wniosek 107. posłów zostanie umorzony przed zaprzysiężenia nowych posłów 12 listopada. Pani prezes Julia Przyłębska ma więc niewiele czasu by wywiązać się ze swoich konstytucyjnych obowiązków. Przecież już rok temu posłowie pisali w swoim apelu, że przeciąganie prac nad aborcją eugeniczną jest motywowane względami politycznymi, co uderza w wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego, ale także posłów – wnioskodawców.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Modlitewne popołudnie u św. Barbary w Wieluniu

2019-10-22 21:49

Zofia Białas

22 października w parafii św. Barbary w Wieluniu stał się dniem szczególnym. W tym dniu zbiegły się tu trzy ważne ewangelizacyjne wydarzenia: Różaniec Święty dla dzieci, wspomnienie św. Jana Pawła II i inauguracji jego pontyfikatu oraz comiesięczne nabożeństwo i Eucharystia ku czci św. Rity.

Zofia Białas

Wszystkim modlitwom towarzyszyły Relikwie św. Rity i św. Jana Pawła II oraz wiele róż, w tym jeden bukiet szczególny - bukiet wdzięczności dla św. Rity od młodej matki za cud narodzenia dziecka i decyzji narzeczonego o zawarciu sakramentalnego małżeństwa.

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci zakończyło się mini sprawdzianem wiadomości na temat tajemnic światła. Pomocą były piękne ilustracje ze scenami chrztu w Jordanie, cudu w Kanie, nauczania Pana Jezusa, przemienienia na Górze Tabor i ustanowienia Eucharystii. Mini sprawdzian przeprowadziła jedna z matek, która przed każdą tajemnicą czytała proste rozważania wyjaśniające tajemnice życia Jezusa i Jego Matki.

Tuż po Różańcu rozpoczęło się nabożeństwo do św. Rity połączone Litanią, koronką, prośbami i podziękowaniami. Było to już 10. Nabożeństwo w tym roku i 11. od chwili uroczystego wprowadzenia Jej Relikwii do kościoła w grudniu 2018 roku.

Ilość wiernych na nabożeństwie i Eucharystii ku Jej czci z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Coraz więcej czcicieli świętej od spraw beznadziejnych przybywa z różami, które po Eucharystii są uroczyście poświęcane.

Coraz więcej czcicieli świętej Rity zabiera do domów książeczki z modlitwami na każdy miesiąc i coraz więcej z nich wie, że trzeba mieć silną wiarę, modlić się sercem i być w modlitwie wytrwałym, bo tylko taką ufną modlitwę święta zaniesie przed Boży tron.

Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II i ucałowaniem Relikwii świętej Rity.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem