Reklama

Niedziela Łódzka

X Jubileuszowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2016

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz dziesiąty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 7 grudnia 2016 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.

[ TEMATY ]

Łódź

szopka

szopka

Archiwum autora

Patronat nad X Jubileuszowa edycją Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień, Wojewoda Łódzki- pan Zbigniew Rau, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 109 prac. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, metalu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, ze słodyczy, z wafli, popcornu ze szkła, plastikowych butelek oraz w formie witrażu. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy.

W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Jego Ekscelencja Biskup dr Adam Lepa, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Poseł na Sejm RP pan Marek Matuszewski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego pan Wojciech Brzeski, Burmistrz Miasta Ozorkowa pan Jacek Socha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie pan Roman Kłopocki, Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski, piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek, Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Musielski, oraz pan Tomasz Jóźwiak.

Reklama

Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Gościem specjalnym spotkania był piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar wraz z grupą „Studio Integracji”.

Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Burmistrz Miasta Ozorkowa pan Jacek Socha oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwona Wieczorek.

Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce I - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie

Miejsce II - Grupa Starszaków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek w Ozorkowie

Miejsce III – Centrum Edukacyjno- Artystyczne „Fantazja” w Ozorkowie

Wyróżnienie – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie

Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III

Miejsce I – Konrad Kuzański – Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Miejsce II – Kaja Lawenda - Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Miejsce III - Wychowankowie świetlicy szkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Wyróżnienie – Marta Chylińska, Martyna Banasiak, Natalia Banasiak – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VI

Miejsce I – Seweryn Wyderka ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Miejsce II – Kacper Tomczyk -Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Miejsce III – Magdalena Izydorczyk - Zespół Szkół w Leśmierzu

Wyróżnienie – Martyna Malek, Sandra Gniadzik - Zespół Szkół w Modlnej

Kategoria IV – Młodzież w wieku gimnazjalnym

Miejsce I – Patrycja Marciniak Gimnazjum w Parzęczewie

Reklama

Miejsce II- Arkadiusz Kazan – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku

Miejsce III – Roksanna Sienna, Mateusz Augustyniak, Michał Molenda, Damian Leszczyński, Patrycja Wierzbowska z Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Wyróżnienie – Julia Matusiak- Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu

Kategoria V – dorosłe osoby niepełnosprawne

Miejsce I – Mateusz Traczyk, Adam Kowalski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach

Miejsce II – Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu

Miejsce III – Bartłomiej Banat, Ewa Głowacka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach

Wyróżnienie – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Osób Społecznie Aktywnych FOSA w Rąbieniu

Zaprosiliśmy Parafian Kościoła pw. św. Józefa w Ozorkowie do głosowania na wybraną przez siebie Szopkę, w głosowaniu tym zwyciężyła Szopka wykonana przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie. Nagrodę dla zwycięzcy ufundował Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz.

Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski ufundował nagrodę za „Szopkę Jubileuszową”, którą otrzymało Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu.

W tym roku jedną z nagród specjalnych dla laureata ufundowała Małżonka Prezydenta RP – Pierwsza Dama pani Agata Kornhauser- Duda a nagrodę tą otrzymali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Mors” w Łodzi.

Pragniemy podziękować sponsorom: Pierwszej Damie RP- pani Agacie Kornhauser –Dudzie, Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Sosze, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Przewodniczącej Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego pani Ilonie Rafalskiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani dr Iwonie Wieczorek, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Grażynie Dobrowolskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Panom Laśkiewiczom –Ubój Zwierząt Rzeźnych w Ozorkowie , Panu Józefowi Laśkiewiczowi, -Zakład Masarski w Ozorkowie, Pańdtwu LEWANDOWSKIM – Hurtowania „Dana” w Cedrowicach, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, wolontariuszom Gimnazjum Nr1 w Ozorkowie, panu Romanowi Nejmanowi, panu Sławomirowi Zającowi.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.

2016-12-08 16:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pałac pod strzechą

[ TEMATY ]

Częstochowa

szopka

szopka

Beata Pieczykura

Kolejny już raz na pl. Biegańskiego w Częstochowie od 24 grudnia mieszkańcy mogą oglądać szopkę większą niż rok temu. Powstała ona dzięki życzliwości władz miasta, a przede wszystkim zaangażowaniu Edwarda Kiepury i jego rodziny. Wykonał on szopkę pokrytą strzechą we współpracy z bezdomnymi z Fundacji Chrześcijańskiej św. Barnaby, którzy nazywali ją pałacem dla Jezusa, i leśnictwem w Blachowni.

To dzieło wsparli: parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, Fundacja św. Barnaby, rodziny: Flis, Szostkiewicz, Bździon, pracownicy Ratusza, wydziału dróg i transportu, częstochowskie Muzeum, restauracja Pod Ratuszem, firma produkująca bombki i zajmująca się oświetleniem, która wykonała gwiazdę betlejemską, Adrianna Zawadzka z Akademii Jana Długosza wraz z młodzieżą z Wydziału Edukacji Artystycznej oraz ludzie dobrej woli, który interesują się tym dziełem i wspierają je.

CZYTAJ DALEJ

Ewangelia na niedzielę: Być solą, czyli co zrobić by nasze życie miało smak?

2023-02-03 14:50

[ TEMATY ]

Ewangelia

rozważania

s. Amata CSFN

W języku hebrajskim adama – znaczy „gleba, ziemia”. Jesteśmy synami Adama – synami ziemi stworzonymi przez Boga. My mamy być solą tej ziemi. Ziemia potrzebuje świadków, którzy będą przemieniać świat. Jezus z ufnością powierza nam życiowe zadanie – być solą ziemi i światłem świata. W takim duchu Ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 5 lutego.

Jeśli sól utraci swój smak

CZYTAJ DALEJ

Do Rokitna pielgrzymował Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi

2023-02-04 16:17

[ TEMATY ]

Rokitno

pierwsza sobota miesiąca

Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi

Karolina Krasowska

Pielgrzymi z Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi odnowili dziś akt zawierzenia Matce Bożej

Pielgrzymi z Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi odnowili dziś akt zawierzenia Matce Bożej

Nie straszne im śnieg, deszcz i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Od trzynastu lat, niestrudzenie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca pielgrzymują z Międzyrzecza do Rokitna, wypełniając warunki nabożeństwa, o które Maryja prosiła w Fatimie.

4 lutego do Maryi Cierpliwie Słuchającej przybył Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi. Za każdym razem uczestnicy pielgrzymki wypełniają cztery warunki, o które Matka Boża prosiła w Fatimie, a więc spowiedź, Komunię świętą wynagradzającą, Różaniec oraz medytację nad jedną tajemnicą różańcową w duchu wynagrodzenia za bluźnierstwa i grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Dziś, w obecności bp. Tadeusza Lityńskiego, pielgrzymi odnowili akt zawierzenia Maryi, a pasterz diecezji udzielił im na trud pielgrzymowania i wynagradzania w duchu fatimskiego testamentu swojego pasterskiego błogosławieństwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję