Reklama

Historia

Historia Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Kalendarium

Czwarty okres działalności (1982-2001
"Niedziela" w okresie bp. Stanisława Nowaka ( od 1984 r. )

21 III 1982 r. - ukazuje się pierwszy numer po wznowieniu.
2 I 1983 r. - Ukazuje się "Niedziela" częściowo w kolorze.(niektóre tytuły artykułów)
6 VI 1986 r. - List Biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka do redakcji "Niedzieli" z racji 60 lat istnienia
5-12 VII 1987 r. - kolejna zmiana winietki
5-12 VII 1987r. - "Niedziela" relacjonuje wydarzenia II Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

Okres III Rzeczypospolitej. Okres postkomunizmu ( od 1989 r. )

1989 r. - przemiany w Polsce i wolne wybory. "Niedziela" wspiera kandydatów "Solidarności" Niektórzy publicyści "Niedzieli" wchodzą w wyniku wyborów do parlamentu RP.
19 V 1989 r. - ostatnia ingerencja cenzury PRL
IX 1989 r. - kolejna zmiana winietki "Niedzieli".
Początek lat 90. następuje rozejście się publicystów "Tygodnika Powszechnego" z "Niedzielą" w wyniku różnego pojmowania m.in. demokracji, roli religii i Kościoła w życiu społecznym i politycznym. "Niedziela" później także zaczyna być postrzegana przez niektóre środowiska jako pismo integrystyczne i zamknięte. W latach 90. redakcję odwiedzają ludzie polityki, posłowie i senatorzy zaprzyjaźnieni z "Niedzielą", niektórzy nadal współpracują z nią publikując swoje artykuły. "Niedzielę" odwiedzają m.in. Marian Krzaklewski, przewodniczący "Solidarności" i Alicja Grześkowiak, Marszałek Senatu RP. W tych także latach "Niedziela" staje w obronie należnego miejsca Kościoła w życiu społecznym, w warunkach demokracji, zajmuje stanowisko w sprawie powrotu religii do szkół. Staje także w obronie życia ludzkiego, wartości chrześcijańskich, roli i znaczenia rodziny, małżeństwa. Podejmuje kwestię Konkordatu (drukuje go w całości dwukrotnie). Bierze udział w dyskusjach nad demokracją, prawem, mediami. Podejmuje polemiki m.in. z "Gazetą Wyborczą" i "Tygodnikiem Powszechnym" i innymi tytułami prasowymi. Do "Niedzieli" piszą publicyści ze środowiska m.in. lubelskiego, warszawskiego i innych, m.in. ks,. Andrzej Szostek MIC, ks. Tadeusz Styczeń, ks. Cz. St. Bartnik, ks. Wojciech Góralski, ks. Józef Krukowski, ks. Stanisław Grzybek, ks. Jan Związek, ks. Jan Kowalski, ks. Teofil Siudy, ks, Zenon Mońka, o. Jan Pach, o. Jerzy Tomziński - paulini i inni, a także Karol Klauza, Jerzy Klechta, Marian Miszalski, Włodzimierz Rędzioch, Czesław Ryszka i publicyści związani z Radiem "Maryja", m..in. Jerzy Robert Nowak, Jan Maria Jackowski, Krystyna Czuba, Marek Jurek.
4 III 1990 r. - ukazuje się na łamach "Niedzieli" program telewizyjny.
1991 r. - Zostaje powołany Apostolski Ruch Przyjaciół "Niedzieli".
X 1991 r. - ukazuje się dodatek dla diecezji częstochowskiej. Z tej też okazji Bp. Stanisław Nowak pisze specjalne słowo do diecezjan i redakcji witając "Niedzielę Częstochowską".
1992 r. - rozpoczęcie spotkań "Konwersatorium Aetatis Novae" w "Niedzieli". Formalne powołanie Konwersatorium nastąpiło 3 lipca 1993 r. jako forum wymiany poglądów środowisk opiniotwórczych na aktualne zagadnienia życia spolecznego i religijnego, jak np.: sytuacja katolickich środków masowego przekazu.
V 1992 r. - ukazuje się dodatek archidiecezji częstochowskiej.(Częstochowa -Sosnowiec)
1993 r. - ukazuje się pierwsza książka z serii "Biblioteki Niedzieli"(Ks. Andrzej Szostek MIC, Pogadanki z etyki). Ukazuje się także "Niedziela Akademicka".
17 I 1993 r. - "Niedziela" znowu ukazuje się częściowo w kolorze.
III 1993 r. - ukazuje się pierwszy numer "Mojego Pisma Tęcza". Pismo wydawane przy współpracy "Flerus Press"(Mon journal arc en ciel)
11 IV 1993 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli łódzkiej".
30 V 1993 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli sosnowieckiej". i "Niedzieli częstochowskiej" (jako mutacji)
5 IX 1993 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli legnickiej"- wydanie dolnośląskie.
3 X 1993 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli lubelskiej".
3 IV 1994 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli łowickiej"., "Niedzieli przemyskiej".
30 X 1994 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli płockiej".
4 XII 1994 r. - ukazuje się pierwszy numer "Głosu z Torunia"- dodatku do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
25 XII 1994 r. - pierwszy pełnokolorowy druk "Niedzieli".
1 I 1995 r. - Następuje zmiana winietki "Niedzieli"(niebieska) Numer częściowo w kolorze (zdjęcia). Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli podlaskiej".
6-7 I 1995 r. - spotkanie w sprawie powołania "Niedzieli Młodych"
8 I 1995 r. - ukazuje się "Strona nastolatków"- co się w nas pali? br. T. Rucińskiego.
5 III 1995 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Młodych".
4 VI 1995 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Dzieciom".
10 VI 1995 r. - redaktor naczelny ks. dr Ireneusz Skubiś otrzymał nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka.
19 IX 1995 r. - Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Józef Kowalczyk poświęcił nowy gmach "Niedzieli" (budynek B)
4 X 1995 r. - redaktor naczelny ks. dr Ireneusz Skubiś otrzymał nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
5 XI 1995 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli warszawskiej".
W 1995 r. zostaje też otwarte studio radiowe "Niedzieli".
1996 r. - ukazuje się pierwszy numer z serii "Zeszytów Niedzieli"(Bp. Adam Lepa, Mass media i tożsamość Polaków).
1996 r. - konflikt "Niedzieli" z "Życiem Warszawy" o tytuł. "Życie Warszawy" bezprawnie zawłaszczyło sobie tytuł "Niedziela" do swojego dodatku sobotnio-niedzielnego.
24 II 1996 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli gnieźnieńskiej".
31 III 1996 r. - ukazuje się pierwszy numer "Aspektów"- zielonogórsko-gorzowski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
7 IV 1996 r. - Abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski pisze okolicznościowy list do Tygodnika "Niedziela" z racji 70-lecia jego istnienia.
23-30 VI 1996 r. - ukazuje się pierwszy numer "Czynu Katolickiego"- dodatek dla Akcji katolickiej.
29 VI 1996 r. - spotkanie w Rzymie z Janem Pawłem II z racji 70 lecia "Niedzieli".
18-24 VIII 1996 r. - XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. Ukazuje się specjalny dodatek "Niedzieli Kongresowej"
23 X 1996 r. - ukazuje się "Niedziela" dla Sejmu. Dodatek nadzwyczajny "Niedzieli" w obronie życia ludzkiego.
X 1996 r. - Program radiowy "Niedzieli" "Spotkanie z Niedzielą".
6 X 1996 r. - ukazuje się dodatek "Niedziela Telewizyjna".
1997 r. - redaktor Karol Klauza zostaje wybrany prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. "Niedziela" jest kolportowana poprzez PLL-LOT S.A.
9 II 1997 r. - pierwsze wydanie internetowe "Niedzieli".
1 VI 1997 r. - ukazuje się pierwszy numer "Głosu Katolickiego"- łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
VII 1997 r. - powódź w Polsce. Akcja "Niedzieli" "Milion serdecznych zeszytów"- dla dzieci powodzian.
14 VI 1997 r. - I Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasną Górę. Redakcja przyznaje nagrodę burmistrzowi Zakopanego Adamowi-Bachledzie Curuś za najbardziej wyjątkowe przyjęcie Ojca Świętego, Jana Pawła II.
14 IX 1997 r. - ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela na wybory".
14 X 1997 r. - gościem redakcji jest Prezydent RP na Obczyźnie, Ryszard Kaczorowski.
25 XI 1997 r. - gościem redakcji jest Prymas Polski kard. Józef Glemp.
1998 r. - "Niedziela" staje w obronie województwa częstochowskiego.
4 I 1998 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Południowej"- rzeszowski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela", "Ładu Bożego" - włocławski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
14 II 1998 r. - Redakcja w raz z redaktorem naczelnym ks. dr Ireneuszem Skubisiem otrzymała Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.
27 VI 1998 r. - II Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasną Górę. Redakcja przyznaje nagrody "Mater Verbi"
5 VII 1998 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli zamojsko-lubaczowskiej". Ukazuje się także specjalny dodatek "Pielgrzymka" Czytelników "Niedzieli"
IX 1998 r. - Program radiowy "Niedzieli" "Czyn Katolicki na falach eteru". poświęcony Akcji Katolickiej.
6 IX 1998 r. - ukazuje się pierwszy numer "Kościoła nad Odrą I Bałtykiem"- dodatek do Tygodnika katolickiego "Niedziela" dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
24 X 1998 r. - redaktor naczelny otrzymał nagrodę im. K. Miarki.
11 X 1998 r. - specjalny numer "Niedzieli" na 20 lat Pontyfikatu Jana Pawła II "Jan Paweł II Wielki".
XI 1998 r. - redakcja "Niedzieli Dzieciom" uczestniczy w pracach komitetu konkursu ogólnopolskiego dla dzieci z racji Jubileuszu 2000 r.
23 XI 1998 r. - w redakcji zorganizowana jest przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" i "Niedzielę" konferencja poświęcona pisarce Zofii Kossak-Szczuckiej.
19 XII 1998 r. - spotkanie autorskie z Katarzyną Woynarowską, redaktorem Tygodnika katolickiego "Niedziela" w sali częstochowskiego Ratusza w ramach "Muzealnego salonu gwiazd", z racji wydania książki "Reportaże z Bożej łaski".
1998 r. - "Niedziela" nawiązuje współpracę z telewizyjnym turniejem wiedzy religijnej "Salomon".
1999 r. - nakładem "Niedzieli" wydane kasety Video "Jan Paweł II i Ojczyzna- dar Tygodnika Katolickiego "Niedziela" dla Ojca Świętego z okazji 20 lecia Pontyfikatu; "Oto ja, Poślij mnie.!.."(o pielgrzymce ogólnopolskiej kleryków na Jasną Górę)"
I 1999 r. - Abp. Stanisław Nowak poświęca nowy gmach Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (budynek C) Otwarte zostaje nowe studio radiowe "Niedzieli".
2 II 1999 r. - Polscy parlamentarzyści gośćmi "Niedzieli".
II-IV 1999 r. - polemika z "Tygodnikiem Powszechnym" o znaczenie i rozumienie pontyfikatu Jana Pawła II. "Tygodnik Powszechny" zamieścił w nr 9 z 28. II. 1999 r. artykuł teologa z Austrii ks. Zulehnera, "Czy można krytykować Papieża?"
IV 1999 r. - zaczyna funkcjonować serwer internetowy.
8 IV 1999 r. - w redakcji konferencja prasowa w związku z peregrynacją figury z Nazaretu.
9-11 IV 1999 r. - "Niedziela" na targach książki i wydawnictw katolickich w Warszawie.
6 V 1999 r. - w redakcji konferencja prasowa w związku z peregrynacją figury z Nazaretu i przed pielgrzymką Jana Pawła II i Jego pobytem w Częstochowie.
Przed pielgrzymką Ojca świętego "Niedziela" wydaje specjalne kolorowe dodatki.
4 VI 1999 r. - w redakcji pierwsze spotkanie "Ruchu na Rzecz Częstochowy".
5 VII 1999 r. - redaktor Katarzyna Woynarowska otrzymuje nagrodę ministra zdrowia za reportaż o tematyce antyalkoholowej "Horror zwany wódką".
IX 1999 r. - ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela dla Krzeptówek".
1 IX 1999 r. - w redakcji inauguracja działalności Gimnazjum Katolickiego Archidiecezji Częstochowskiej. Patronat od początku przy powstaniu tej placówki objęła "Niedziela".
8 IX 1999 r. - w redakcji konferencja prasowa w związku z ogólnopolskim sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
30 IX 1999 r. - gościem redakcji jest Marszałek Sejmu RP, Maciej Płażyński.
21-24 X 1999 r. - "Niedziela" na III Targach książki w Krakowie.
13 XI 1999 r. - III Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasna Górę.
Redakcja przyznała nagrody "Mater Verbi"
XII 1999 r. - nakładem "Niedzieli" ukazuje się "Ewangelia wg św. Łukasza" dla rodzin z racji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
XII 1999 r. - ukazuje się specjalny numer "Zeszytów Niedzieli" z racji 15 rocznicy otrzymania sakry biskupiej ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka.
4 XII 1999 r. - "Niedziela Dzieciom" prezentowana w programie "Ziarno" w TVP
19 XII 1999 r. - ukazuje się specjalny dodatek do "Niedzieli" na Wielki Jubileusz 2000 r.
26 XII 1999 r. - ukazuje się kolejny numer specjalnego dodatku do "Niedzieli" na Wielki Jubileusz 2000 r.
9 I 2000 r. - ukazuje się specjalny dodatek "Odpust Jubileuszowy - Kościoły Roku Jubileuszowego w Polsce".
24 I 2000 r. - redakcja "Niedzieli dzieciom" bierze udział w spotkaniu redakcji dziecięcych czasopism katolickich w Lipnicy Murowanej.
11 III 2000 r. - redaktor naczelny, ks. prał. Ireneusz Skubiś otrzymuje za wybitne zasługi dlugoletniej pracy społecznej, za wkład w rozwój dziennikarstwa polskiego odznaczenie - Krzyż Oficerski Orderu "Polonia Restituta".
25 III 2000 r. - ks. prał. Ireneusz Skubiś otrzymuje godność Protonotariusza Apostolskiego.
28-30 IV 2000 r. - "Niedziela" bierze udział w Targach Wydawców Katolickich. Na targach tych otrzymuje nagrodę "Feniksa" w kategorii serii wydawniczej dla "Biblioteki Niedzieli", za szerokie popularyzowanie polskiej myśli kościelnej.
29 IV - 3 V 2000 r. - "Niedziela" bierze udział w III Dniach Książki Polskiej organizowanych przez Konsulat Genaralny RP w Lyonie.
18-22 V 2000 r. - "Niedziela" bierze udział w 45. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
1 VI 2000 r. - "Niedziela" i "Niedziela dzieciom" bierze udział w Jubileuszu Dzieci na Jasnej Górze i w III Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci jako współorganizator Konkursu Jubileuszowego dla dzieci "Gdyby Pan Jezus przyszedł dziś". Na ten dzień ukazuje się specjalny śpiewnik "Niedzieli dzieciom" - "Nieśmy radość calemu światu".
Czerwiec 2000 - dziennikarze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" na Jubileuszu Dziennikarzy w Rzymie.
4 VI 2000 r. - spotkanie Redakcji z Janem Pawlem II.
4-9 VII 2000 r. - przedstawiciele Tygodnika biorą udział w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu.
Sierpień 2000 - ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela Pielgrzyma".
31 VIII 2000 r. - redaktor naczelny Tygodnika ks. inf. Ireneusz Skubiś zostaje mianowany wikariuszem biskupim ds. środków społecznego przekazu w archidiecezji czestochowskiej.
18-22 IX 2000 r. - Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela" wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej w Częstochowie zorganizowala wystawę "Ziemia Zbawiciela".
Wrzesień 2000 r. - w "Bibliotece Niedzieli" ukazał się album "Kościół Częstochowski" na 75 lat diecezji częstochowskiej z fotografiami Stanisława Markowskiego.
Wrzesień 2000 r. - rozpoczęcie działalności studia telewizyjnego "Niedzieli" we współpracy z Telewizją Niepokalanów.
23 IX 2000 r. - IV Pielgrzymka Redakcji "Niedzieli", Czytelników i przyjaciół na Jasną Górę.
27 IX 2000 r. - pierwsza emisja programu "Przegląd Niedzieli" na antenie Telewizji Niepokalanów.
18.X-23 X 2000 r. - "Niedziela" na 52 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie n. Menem.
26.X-29 X 2000 r. - "Niedziela" na IV Targach Książki w Krakowie.
27 X 2000 r. - "Ewangelizacja przez media w Kościele Częstochowskim". Spotkanie w redakcji w ramach sympozjum jubileuszowego na 75 lat Kościoła Częstochowskiego. W konferencji i spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Obecni byli m.in.: Abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski, bp Antoni Długosz, bp Jan Wątroba, o. Izydor Matuszewski- przeor Jasnej Góry, poseł Tadeusz Wrona, ks. Jerzy Kuliberda z Częstochowskiego Wydawnictwa Diecezjalnego "Regina Poloniae", ks.Andrzej Oleś - dyrektor "Radia Fiat" i wiele innych osób.
28 X 2000 r. - prezentacja albumu Stanisława Markowskiego "Kościół Częstochowski" na IV Targach Książki w Krakowie.
29 X 2000 r. - wydanie jubileuszowe "Niedzieli Częstochowskiej" - "75 lat Kościoła Częstochowskiego."
XI 2000 r. - z rąk marszałka województwa śląskiego Jana Olbrychta, Nagrodę im. Karola Miarki odebrał Krzysztof Wielgut, wieloletni współpracownik "Niedzieli" od 1981 r.
16 XI 2000 r. - nominacja ks. dra Adama Szala, pierwszego redaktora "Niedzieli Przemyskiej" na biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej obrządku lacińskiego (konsekracja 23. XII. 2000 r.)
18 XII-20 XII 2000 r. - w redakcji "Niedzieli" rekolekcje prowadzone przez ks.abpa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego dla pracowników redakcji, Klubu Inteligencji Katolickiej i Ruchu na Rzecz Częstochowy. Rekolekcje były transmitowane na falach archidiecezjalnego Radia Fiat.
24 XII-31 XII 2000 r. - do "Niedzieli" dołączony został kolorowy Kalendarz 2001 - Ziemia Święta. Przestrzeń naznaczona Bożym działaniem. Na Jubileusz 75 lecia Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (1926-2001)

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Znamy kształt 41. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę

2021-06-14 21:28

ks. Łukasz Romańczuk

Jedna grupa licząca 100 osób idąca na Jasną Górę plus pozostałe grupy pielgrzymkowe idące w sztafecie, wedle wyznaczonego grafiku. Tak będzie wyglądać 41. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę.

Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Wrocławska rozpocznie się 3 sierpnia o godz. 6:30 w Katedrze Wrocławskiej. Zakończy się 10 sierpnia. Mszą św. o godz. 13:00. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: "Spotkanie". Podana została także oficjalna decyzja ks. abp. Józefa Kupnego, że Głównym Przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej mianowany został ks. Tomasz Płukarski, dotychczasowy rzecznik prasowy PPW.  

CZYTAJ DALEJ

Watykan: papież przyjmie prezydenta USA

2022-06-15 08:56

[ TEMATY ]

Watykan

papież Franciszek

Joe Biden

flickr.com

Dziś Ojciec Święty przyjmie na audiencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Joe Bidena – podaje agencja CNA. Z programu spotkania wykreślono jednak udział prezydenta we Mszy Świętej z papieżem Franciszkiem.

Jak podaje CNA otoczenie prezydenta pierwotnie poprosiło, aby Biden uczestniczył we Mszy św. z papieżem wcześnie rano, ale propozycja ta została odrzucona przez Watykan po rozważeniu wpływu, jaki przyjęcie przez prezydenta Bidena Komunii św. z rąk papieża miałoby na dyskusje, którą episkopat USA planuje przeprowadzić podczas swej sesji plenarnej, rozpoczynającej się w środę, 16 czerwca. Amerykańscy biskupi mają głosować nad utworzeniem komisji, która opracowałaby dokument na temat konsekwencji eucharystycznej.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: szczegóły nt. beatyfikacji matki Czackiej i prymasa Wyszyńskiego

2021-06-15 16:19

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

beatyfikacja kard. Wyszyńskiego

matka Elżbieta Czacka

flickr.com/ Mazur/episkopat.pl

Kard. Kazimierz Nycz podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich poinformował, że w beatyfikacji 12 września matki Róży Czackiej i prymasa Stefana Wyszyńskiego na terenie Świątyni Opatrzności według aktualnych obostrzeń będzie mogło wziąć udział 7-8 tys. osób. Spodziewani są goście z Polski i zagranicy. W konferencji udział wzięli również bp Rafał Markowski, m. Judyta Olechowska i ks. Sławomir Nowakowski. Spotkanie poprowadził rzecznik archidiecezji warszawskiej, ks. Przemysław Śliwiński.

Kard. Kazimierz Nycz wyjaśniając, dlaczego na miejsce podwójnej beatyfikacji wybrano Świątynię Opatrzności Bożej wskazał, że według zaleceń, jakie przyszły z Watykanu, ma to być wydarzenie skromne, godne i dopasowane do tego, co można zrealizować w czasie pandemii, a umożliwia to właśnie duży kościół z przestrzenią przed nim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję