Reklama

Jubileusz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

2017-06-08 17:46

jasnagora.com

Jubileusz 25-lecia powstania obchodzą Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). Z tej okazji w czwartek, 8 czerwca na Jasnej Górze została odprawiona uroczysta Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele Spółdzielczych Kas z całej Polski, przedstawiciele Kasy Krajowej z prezesem Rafałem Matusiakiem oraz przedstawiciele Spółdzielczego Instytutu Naukowego i Rady Naukowej. Obecny był senator Grzegorz Bierecki, inicjator odrodzenia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, a także kapłani: ks. Krzysztof Gołębiewski i ks. Kazimierz Kurek.

„Przyjechaliśmy na Jasną Górę, żeby złożyć dziękczynienie Matce Bożej za opiekę przez te 25 lat rozwoju naszego ruchu – mówi Joanna Mędrzecka, członek Zarządu Kasy Krajowej - Z jednej strony jest to głęboka tradycja Spółdzielczych Kas, a z drugiej strony nasze głębokie przekonanie o opiece, którą Matka Boża otacza Spółdzielcze Kasy oraz ich członków i wspiera nas w tym, aby nawet w trudnych czasach, w bardzo trudnych momentach członkowie Kas wytrwali w budowaniu tego wspólnego dzieła samopomocy finansowej”.

„Największym wyzwaniem, które stoi przed Kasami jest to, że one są stosunkowo niewielkimi spółdzielniami działającymi w oparciu o kapitały ich członków i sprostanie wymogom z jednej strony konkurencji na runku bankowym, a z drugiej strony wszelkim nowym wymogom regulacyjnym, wymogom ostrożnościowym jest bardzo trudną rzeczą. Pragniemy prosić, aby ta wielka praca, którą pracownicy i członkowie organów Kas wkładają, aby ich praca przynosiła owoce, aby Matka Boża pobłogosławiła temu trudowi i pozwoliła nam widzieć efekty tej pracy dla dobra członków, aby Kasy mogły ich wspierać”.

Reklama

Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30 przewodniczył abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy. Eucharystię koncelebrowali: o. Ryszard Bortkiewicz, definitor Zakonu Paulinów oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor honorowy Tygodnika Katolickiego ‘Niedziela’, ks. Krzysztof Gołębiewski i ks. Kazimierz Kurek.

„SKOK-i to cieszące się dużym zaufaniem instytucje finansowe oparte na więzi, na bliskich relacjach - powiedział w słowach powitania o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry - Członkowie Kas to po prostu Polacy, to ojcowie, matki, babcie i dziadkowie, to robotnicy, urzędnicy, właściciele małych przedsiębiorstw, nauczyciele, studenci, emeryci, artyści czy sportowcy, jest ich ok. 2 mln. Dziękujemy wam bardzo za waszą posługę, za walkę z wykluczeniem finansowym Polaków, za wspieranie wydarzeń i inicjatyw kulturalnych, za działalność charytatywną, za pielęgnowanie tradycji i zachowanie pamięci historycznej, również wspieranie jasnogórskiego sanktuarium”.

„Trzeba, abyście na serio podjęli obronę wielkości człowieka, i trzeba, abyście się oparli na Bogu, na wierze, na religii, na patriotyzmie – podkreślał w homilii abp Stanisław Nowak - Służycie Ojczyźnie. Te wartości: służba dla rodziny, praca dla rodziny, pomoc rodzinom, to są te prawdy i idee, które kierują waszym życiem. Dobrze, że jesteście umiłowani, i bądźcie wierni tym zasadom, idźcie za tą drogą, którą trochę zaznaczył Franciszek Stefczyk. Trzeba iść tą drogą, tylko w ten sposób ocalimy człowieka”.

Na zakończenie Eucharystii złożony został Akt Zawierzenia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Matce Bożej Królowej Polski.

Dzień wcześniej przedstawiciele SKOK-u modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego. Modlitwę w środę, 7 czerwca poprowadził bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

„Członkowie społeczności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w twoje Maryjo dłonie składają modlitwę nadziei, że nadal będą środowiskiem inspirującym się w swojej działalności katolicką nauką społeczną, by tak jak za czasów Franciszka Stefczyka, ks. Wacława Blizińskiego, Edwarda Woyniłłowicza, i innych polskich patriotów byli ogniskami pracy organicznej motywowanej zasadą nauki społecznej Kościoła, aby ubodzy, niezamożni, pozbawieni obecności na rynku pracy znajdywali zachętę do współuczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym czy kulturalnym” – mówił bp Zbigniew Zieliński.

Tagi:
Jasna Góra jubileusz SKOK

Sięgać głębiej i patrzeć dalej – Redaktor Naczelny „Niedzieli” u Matki Słowa

2019-09-16 12:04

Damian Krawczykowski / Niedziela

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypadł w tym roku na niedzielę 15 września – z tej okazji rozważanie apelowe przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze poprowadził przedstawiciel świata mediów katolickich – ks. dr Jarosław Grabowski - Redaktor Naczelny ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Mariusz Książek

Podczas rozważania Ksiądz Redaktor przypomniał wiernym zgromadzonym w Kaplicy Cudownego Obrazu, na czym polega dobre dziennikarstwo, które zawsze powinno służyć prawdzie. Przytoczył on także cenne wskazówki, jak w dzisiejszych trudnych czasach być dobrym dziennikarzem oraz jak łączyć wiarę z nowymi mediami, aby skutecznie docierać do współczesnego człowieka z orędziem ewangelizacji.

Na zakończenie modlitewnego przemówienia ks. dr Jarosław Grabowski prosił Panią Jasnogórską - Matkę Słowa, aby udzielała ludziom mediów łaskę zrozumienia, czego w danej sytuacji oczekuje od nas Bóg.

Poniżej prezentujemy zapis całości rozważania ks. Redaktora z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu:

Matko Boża Częstochowska, w dzisiejszym apelowym czuwaniu zawierzamy Ci tych, którzy mają ogromną władzę. Tych, którzy kształtują znaczenie wielu pojęć, którzy tworzą komunikaty, którzy komentują naszą codzienność. Tych, od których oczekuje się prawdomówności, rzetelności, niezależności, otwartości, skuteczności. Matko Słowa zawierzamy Ci ludzi mediów. Dziennikarzy, redaktorów, publicystów, komentatorów, reporterów i całe środowisko medialne.

Tegoroczny dzień środków masowego przekazu, przypomina nam o odpowiedzialności za słowo. Słowo wypowiadane i pisane. Papież Franciszek w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Mass mediów, przypomina nam o odpowiedzialnym używaniu języka. Wiemy, że zły język, złe słowa – mogą nie tylko ranić, ale i zabić. Słowo ma przeogromną moc. Słowa to ślad, który pozostawiamy po sobie, ale słowa trzeba ważyć, a nie liczyć.

Dobry dziennikarz to człowiek odpowiedzialny i wrażliwy, który usiłuje zrozumieć innych – ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich tragedie. Dobry dziennikarz posiada umiejętność słuchania i dyskusji, ale bez atakowania rozmówcy. Dziennikarz to ten, który bacznie obserwuje ludzi i tematy do rozmów. Nie pozostaje biernym powielaczem treści. Dobry dziennikarz nie ma łatwo, on ma zawsze pod górę, tym bardziej dziennikarz katolicki, dlatego, że media katolickie mają ważne zadanie, muszą zawsze sięgać głębiej i zawsze patrzeć dalej. Skupiają się na wyjaśnianiu i pogłębianiu zjawisk, zawsze w duchu i w prawdzie. Podają do wiadomości to co inne odrzucają.

Dla nas, dla ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, jego 19 edycji diecezjalnych, to bardzo ważne wyzwanie. Przychodzimy dziś do Ciebie Matko Słowa, aby Ci podziękować. Podziękować za Twoją opiekę i prosić o łaskę trwania w wyznawaniu prawdy i pisaniu bez zachwiania. Zawierzamy Ci ludzi mediów, szczególnie odpowiedzialnych za media katolickie, które w swym przekazie nie ograniczają się tylko do ciemnej strony życia, bo przecież media katolickie nie mogą odbierać nadziei, nie mogą tworzyć atmosfery bezsilności i narzekania. Piszemy o tym, w co wierzą katolicy, ale też dlaczego w to wierzą. Bo przecież trudno jest żyć w zgodzie z wiarą, jeśli się jej nie zna. Pokazujemy wzorce wzięte z życia, by udowodnić, że można żyć zgodnie z zasadami wiary w dzisiejszych czasach, nawet gdy nas, ludzi wiary, atakują bo nienawidzą. Wiem że powinniśmy być jeszcze bardziej skuteczni, jeszcze bardziej przekonywający, by dotrzeć do współczesnego czytelnika, a nie wystarczy jak wiemy sam papier.

Główne medialne uderzenie odbywa się dziś w Internecie. Mocna i czytelna obecność tygodnika w przestrzeni bez granic, jaką jest Internet, a szczególnie w mediach społecznościowych, które stały się już głównym kanałem wymiany informacji – jest konieczna. Papież Franciszek przestrzega nas dziennikarzy, przed zagrożeniami, wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej. Sieć, Internet, przypomina figurę wspólnoty, wymaga ona wzajemnego słuchania i dialogu, opartego na odpowiedzialnym używaniu języka. Sam Kościół – mówi Ojciec Święty – jest siecią utkaną przez komunię Eucharystyczną, w której jedność, nie opiera się na polubieniach, lecz na prawdzie, na amen, z którym każdy przylgnął do Ciała Chrystusa, przyjmując innych. W świecie wielopoziomowej komunikacji musi z jeszcze większym zaangażowaniem Kościół wykorzystywać wszystkie dostępne środki przekazu, by z odwagą głosić Ewangelię. Matko Najświętsza ufnie oddajemy się Tobie, chcemy być skutecznym i dobrze wykorzystanym narzędziem ewangelizacji. Matko Dobrej Rady, ponieważ wola Boża nie zawsze jest dla nas jasna, dlatego prosimy Cię o łaskę zrozumienia tego, czego Bóg od nas żąda.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Piotrowski prosi o pomoc dla rodzin strażaków poszkodowanych w akcji ratowniczej

2019-09-16 13:29

dziar / Kielce (KAI)

Poważny uraz i śmierć - to smutny skutek udziału strażaków w akcji gaszenia pożaru w Radlinie, w związku z czym biskup kielecki Jan Piotrowski wystosował komunikat do wiernych, w którym prosi o wsparcie rodzin strażaków.

©Mike Mareen – stock.adobe.com

Gromadzeniem środków finansowych zajmuje się Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, na konto którego można kierować wpłaty z dopiskiem „Pomoc”. Numer konta znajduje się na stronie internetowej diecezji kieleckiej.

Zdarzenie, które miało miejsce kilka miesięcy temu, w nocy z 10 na 11 maja br., biskup kielecki przypomina w komunikacie. Podczas gaszenia pożaru budynku gospodarczego w Radlinie (gmina Górno), w wyniku wybuchu butli z acetylenem ranni zostali dwaj strażacy ochotnicy.

„Pan Grzegorz Wdowiak z Leszczyn doznał poważnego urazu nogi, nie może pracować, a ma na utrzymaniu żonę i czworo dzieci. Pan Zdzisław Synowiec z Woli Jachowej zmarł 22 maja. Pozostawił żonę i dwoje dzieci” – przypomina bp Piotrowski. I apeluje: „Zwracam się do strażaków naszej diecezji, jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc dla rodzin obu strażaków. (…). Jestem przekonany, że w duchu chrześcijańskiej solidarności wspomożemy rodziny poszkodowanego i zmarłego strażaka”.

Komunikat jest odczytywany w kościołach diecezji kieleckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Inauguracja projektu remontu poaugustiańskiego klasztoru w Żaganiu

2019-09-17 11:57

Kamil Krasowski

W Żaganiu 17 września zainaugurowano projekt na kompleksowy remont tamtejszego poaugustiańskiego zespołu kościelno-klasztornego. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko i wynosi 17 mln zł, zaś całkowita kwota projektu to 20 mln zł. Wykonawcą prac remontowo-budowlanych będzie miejscowa firma "Lapis".

Karolina Krasowska
Wicewojewoda Władysław Perczak przekazał Księdzu Biskupowi umowę potwierdzającą wielomilionową dotację na prace konserwatorskie
Zobacz zdjęcia: Inauguracja projektu remontu poaugustiańskiego klasztoru w Żaganiu
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem