Reklama

Polska

Lublin: zakończyły się obrady Konferencji Episkopatu Polski

Pomoc niesiona przez Caritas Polska w kraju i na świecie, ochrona dziedzictwa kulturowego i duszpasterstwo młodzieży - to główne tematy zakończonego dziś w Lublinie 377. zebrania plenarnego KEP. Dwudniowe obrady toczyły się 13 i 14 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z racji rozpoczynającego 100-lecia działalności tej uczelni. Lublin po raz pierwszy w historii był miejscem zebrania plenarnego Episkopatu.

[ TEMATY ]

Lublin

KEP

Abp Budzik: KUL-owi błogosławią kard. Wyszyński i Jan Paweł II

Metropolita lubelski a zarazem Wielki Kanclerz KUL na wstępie obrad wyraził radość, że odbywają się one w mieście, które zawsze leżało na styku kultur i było miejscem spotkania różnych wyznań. Ponadto miasta, które weszło na trwałe do historii Polski poprzez Unię Lubelską i Trybunał Koronny. - A obecnie, dzięki KUL-owi jest miastem dynamicznym i młodym, gdyż najpierw powstał tu KUL, a w ślad za nim inne uniwersytety - zaznaczył.

Abp Budzik przypomniał też słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego, który obiecywał, że „Episkopat nigdy KUL-u nie opuści”. Kard. Wyszyński mówił do młodych na KUL: „jeśli doczekacie setnego jubileuszu, to wspomnijcie na nas, a my wam będziemy błogosławić z nieba”. Wielki Kanclerz KUL podkreślił, że były to „prorocze słowa, gdyż obok niego siedział wówczas kard. Karol Wojtyła: jeden święty, drugi sługa Boży i niebawem błogosławiony”.

Reklama

Caritas Polska: kontynuacja i nowe projekty

Ks. Marcin Iżycki, nowy dyrektor Caritas Polska zapewnił biskupów o kontynuacji dotychczasowych projektów i nowych inicjatywach tej największej w Polsce organizacji charytatywnej. Poinformował o skutecznie prowadzonych programach, m.in. „Wigilijna Akcja Pomocy Dzieciom”, „Tornister pełen uśmiechów” i „Skrzydła”. Nowym projektem jest „Uliczny Patrol Medyczny” – realizowany przez Caritas Polska. Polega on na uruchomieniu objazdowej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami. Będą też prowadzone wspólne programy z Caritas Niemiec, nastawione na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny w Syrii. Na razie planowane są dwa wspólne projekty: jeden z nich dotyczyć będzie odbudowy szkoły, a drugi pomocy żywnościowej i wsparcia najbiedniejszych. Dyrektor Caritas Polska przypomniał, że zgodnie z misją Caritas Polska pomoc na rzecz migrantów i uchodźców w kraju jest realizowana w ramach wsparcia Centrów Pomocy Migrantów i Uchodźców prowadzonych przez wybrane Caritas Diecezjalne. Pod koniec września Caritas Polska przyłączyła się pod hasłem „Okażmy serce uchodźcom i migrantom w ich drodze” do nowej, międzynarodowej akcji Caritas Internationalis zainaugurowanej przez papieża Franciszka - „Share the Journey”. Istotnym elementem działania Caritas Polska jest też pomoc potrzebującym poza granicami kraju. Największym programem w tym zakresie jest program „Rodzina Rodzinie”. Dotychczas udało się pomóc już ok. 10 tys. syryjskich rodzin. W najbliższym czasie ks. Iżycki za najważniejszą uznał kwestię współpracy z Caritas diecezjalnymi. - Jest to dla mnie priorytet, aby wsłuchać się w potrzeby i plany lokalnych dyrektorów, co jest niezbędne również przy tworzeniu 4-letniej strategii działania Caritas – zaznaczył.

Jak pomóc migrantom?

Reklama

O pomocy migrantom i uchodźcom mówił podczas obrad bp Krzysztof Zadarko. Fala migracyjna trwa, w związku z tym nie uciekniemy od szukania odpowiedzi, jak pomóc tym, którzy uciekają przed śmiercią, prześladowaniem i głodem - ocenił w rozmowie z KAI delegat KEP ds. Imigracji. - Do Europy nadal będą docierać uchodźcy z Europy subsaharyjskiej, nieco mniej z Bliskiego Wschodu, ale liczby mówią same za siebie: fala migracyjna trwa. W związku z tym nie uciekniemy od szukania odpowiedzi, jak pomóc tym, którzy uciekają przed śmiercią, prześladowaniem i głodem - przekonywał bp Zadarko, który przedstawił biskupom inicjatywy, z jakimi zapoznał się m.in. w Watykanie. Pierwsze z nich, to globalny pakt na rzecz migracji i globalny pakt na rzecz uchodźców. Jest to program przygotowywany przez ONZ, w który włącza się Stolica Apostolska, mając bardzo konkretne propozycje: 20 punktów pastoralnego podejścia do migrantów i uchodźców. "Przede wszystkim wybrzmiewają tam te cztery słowa, które padły już w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018: przyjęcie, ochrona, promocja i integracja" - mówił biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski. Jak wyjaśnił, 20 punktów przygotowanych przez Stolicę Apostolską będzie sugestią dla episkopatów na całym świecie i pomocą w budowaniu duszpasterskich programów opieki nad uchodźcami. Podczas sobotniej sesji bp Zadarko mówił też o papieskiej inicjatywie “Share the Journey”, rozpoczętej 27 września, która zachęca do wysłuchania migrantów, mówiących o swoich losach i przyczynach ucieczki. Jak podkreślił, jest to klucz do zrozumienia wyzwań i potrzeb osób, które przybywają do Europy. Biskup zaznaczył, że Polska pozostaje krajem tranzytowym, więc inicjatywy pomocy uchodźcom nie będą u nas miały wymiaru długotrwałego. Nie powinno to zwalniać Polaków z podejmowania działań na rzecz otwarcia, przyjęcia i opieki nad tymi, którzy proszą o pomóc. Pytany o to, czy pomoc migrantom przybywającym do Europy można zastąpić pomocą świadczoną na miejscu, np. na Bliskim Wschodzie, bp Zadarko podkreślił, że działania te muszą być komplementarne i nie mogą zwalniać nas z szukania odpowiedzi “na wyzwaniem, jakim jest uchodźca”. Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad bp Zadarko podkreślił, iż polski Episkopat podtrzymuje swoje stanowisko co do uruchomienia korytarzy humanitarnych. "Oczekujemy, że będą wreszcie spełnione takie warunki i okoliczności, że będzie można na ten program się otworzyć" - powiedział delegat KEP. Dodał, że program korytarzy humanitarnych gwarantuje państwu bezpieczeństwo a dotyczy ludzi, którzy są absolutnej konieczności ratowania życia. Zapewnił, że korytarze nie są "uproszczoną wizją miłosierdzia, polegająca na tym, że otwiera ramiona i drzwi bezkrytycznie, to znaczy bez żadnych warunków wstępnych". Bp Zadarko powiedział, że biskupi otrzymali od polskiego rządu pełną informację dotyczącą wszystkich wymiarów pomocy udzielanej ofiarom konfliktów na miejscu, a więc w Syrii i uchodźcom w okolicznych krajach.

Młodzież - przed Synodem i ŚDM w Panamie

Potrzeba ciągłej formacji duchowej młodzieży, przygotowania do Synodu Biskupów i do Światowych Dni Młodzieży w Panamie - to trzy tematy inspirujące działania duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Inicjatywy i podejmowane w tych obszarach przedstawiał podczas obrad bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Bp Solarczyk omówił program formacyjny “Oto ja”, zaproponowany przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM w Warszawie na okres od grudnia 2017 r. do czerwca 2019 r. Program podzielony jest na cztery odcinki czasowe: pierwszy, do czerwca 2018 r. następnie do końca roku liturgicznego 2018 r. - a więc po Synodzie Biskupów, następnie do zakończenia ŚDM w Panamie w styczniu 2019 r. i wreszcie ostatni odcinek, który zakończy się w czerwcu 2019 r. dziękczynieniem na Polach Lednickich za ŚDM.

Oprócz medytacji nad darami Ducha Świętego i przykładem Maryi, program ma też zachęcić do refleksji nad przyszłorocznym Synodem Biskupów nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

“Inspirujący jest fakt, że już 5 tys. osób wypełniło ankietę synodalną przygotowaną przez Stolicę Apostolską, a kolejnych 10 tys. osób jest w trakcie udzielania odpowiedzi. Prosiłem księży biskupów by zachęcali kolejnych młodych, by się włączyli i wypowiedzieli. Głos młodzieży jest niesamowicie istotny” - podkreśla bp Solarczyk.

Wielkim wydarzeniem, do którego Kościół w Polsce chce przygotowywać się wspólnie z młodzieżą, są 34. Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Bp Solarczyk przekazał polskim biskupom bieżące informacje organizacyjne. Zachęcił też hierarchów wstępnej deklaracji, czy planują towarzyszyć młodzieży w podróży do Panamy - w tym celu biskupi otrzymali specjalne formularze zgłoszeniowe.

Jednym z wydarzeń towarzyszących przygotowaniom do ŚDM i samemu wydarzeniu, będzie Rejs Niepodległości fregatą “Dar Młodzieży”. Wydarzenie przygotowują wspólnie strona rządowa i kościelna.

Powołanie Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych

O sytuacji muzeów kościelnych i ich roli w ewangelizacji kultury mówił bp Michał Janocha. Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego zapowiedział, że na następnym zebraniu Episkopatu zostanie zatwierdzony statut Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra.

W rozmowie z KAI bp Janocha wyraził nadzieję, że muzea kościelne będą zyskiwać rangę należną przechowywanym w nich zbiorom. Pomocą w realizacji tego celu ma być międzynarodowa konferencja „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”, które za kilka dni odbędzie się w Mszczonowie. Będzie to pierwsze tej rangi sympozjum z udziałem muzealników kościelnych, państwowych oraz przedstawicieli ministerstwa kultury.

Obecnie w Polsce działa w sumie około 100 muzeów kościelnych: diecezjalnych, zakonnych i parafialnych. "Jako instytucje kultury mają rolę nie do zastąpienia, nie tylko w upowszechnianiu zbiorów, ale też animowaniu życia kulturalnego: spotkań, szkoleń, wernisaży, paneli, koncertów. Chodzi, krótko mówiąc, o ewangelizację przez kulturę" - wskazuje przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Problemów, z jakimi borykają się muzea kościelne jest bardzo wiele: od elementarnej współpracy na rzecz organizacji wystaw poprzez współprace naukową, kulturalną i kwestie finansowania różnych przedsięwzięć kościelnych.

Nowa instrukcja o muzyce kościelnej

Biskupi zatwierdzili nową instrukcję o muzyce kościelnej. Wyjaśnia ona jakie rodzaje utworów mogą być uznane za śpiew liturgiczny, na jakich instrumentach powinny być wykonywane oraz porusza kwestie dotyczące wykorzystywania przestrzeni sakralnej do organizowania koncertów. Bp Adam Bałabuch wyjaśnił w rozmowie z KAI, że kościół jest przestrzenią sakralną i tylko taka muzyka może być w nim wykonywana. Nie ma w nim natomiast miejsca na muzykę rozrywkową. Przyjęto także nowe wskazania dotyczące homilii mszalnej. "W tej kwestii można również dostrzec wiele nieprawidłowości, które nowy dokument ma omówić i wyjaśnić" - informuje przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Homilia powinna zawsze odpowiadać duchowi liturgii i być zgodna z jej przepisami - wskazuje biskup przypominając o obowiązku głoszenia homilii w każdą niedzielę i święta nakazane. Dokument omawia także, kto może mówić homilię. Przepisy zakazują mówienia homilii przez osoby świeckie: kleryków, czy siostry zakonne. – Świadectwo osób świeckich jest możliwe po Mszy świętej, lub, w szczególnych przypadkach, przed błogosławieństwem. Nie ma na to miejsca w miejscu homilii – podkreśla przewodniczący komisji liturgicznej.

Misje

Aktualną działalność misyjną Kościoła w Polsce przedstawił bp Jerzy Mazur Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, poinformował, że obecnie posługuje na misjach w 97 krajach 2032 polskich misjonarek i misjonarzy. Są oni obecni na wszystkich kontynentach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 811. Liczba naszych misjonarzy wzrosła o 25 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się 12 kapłanów, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków i 3osoby świeckie.

Bp Mazur mówił też o obchodzonym obecnie Roku Jubileuszowym 50-lecia działania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, której przewodniczy. 700 osób wzięło udział w zorganizowanym w Warszawie sympozjum „Świeccy a misje”.

W tym roku wyjechało do krajów misyjnych 61 świeckich wolontariuszy. – Chcielibyśmy również ożywić duchem misyjnym młodzież w parafiach, a zwłaszcza zwrócić się do bierzmowanych i kandydatów do bierzmowania. Mamy propozycję ich współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, celem tworzenia grup misyjnych – powiedział.

Bp Mazur poinformował, że w tym roku po raz pierwszy, 13listopada na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” zasłużonym osobom i instytucjom.

Nowy system e-składka

O sposobie funkcjonowania wchodzącego w życie nowego systemu rozliczeń ubezpieczeń społecznych e-składka opowiedziała biskupom prezes ZUS Gertruda Uścińska. Nowe rozliczenie za pomocą jednej e-składki wejdzie w życie 1 stycznia. Według propozycji ZUS, dla każdej diecezji zostanie przypisany jeden oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Poprosiłam biskupów, aby wyznaczyli osoby, które będą współpracować z ZUS-em w celu wdrożenia nowego systemu płatności. Zachęciłam także, by zorganizowali w diecezjach spotkania z dziekanami i proboszczami, podczas których wyjaśnią im nowe zasady odprowadzania składki, ale również po to, by każdy mógł sprawdzić stan swojego konta – powiedziała KAI Gertruda Uścińska. Zgodnie z nową ustawą, dotychczasowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych zastąpione zostaną jedną należnością przekazywaną Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W związku ze zmianą systemu konieczne jest nadanie każdemu płatnikowi unikalnego numeru rachunku składkowego (NRS). Gertruda Uścińska wyjaśnia w rozmowie z KAI, że wprowadzenie nowego systemu wiąże ze sobą konieczność uregulowania dotychczasowych zaległości. – Składka zapłacona w styczniu rozliczy zaległości z wcześniejszych miesięcy, co w przypadku np. dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może spowodować wygaśnięcie ubezpieczenia – wyjaśnia prezes ZUS.

Kościelny inspektor ochrony danych osobowych

W związku z nowymi przepisami unijnymi Episkopat opracował znowelizowany dokument o ochronie danych osobowych, które gromadzi i przetwarza Kościół. Jednym z jego postanowień jest powołanie kościelnego inspektora ochrony danych osobowych – poinformował KAI bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP. Dokument ten, jako dekret ogólny KEP dotyczący ochrony osób fizycznych w ramach przetwarzania danych osobowych, wejdzie w życie po jego „recognitio” (czyli przejrzeniu) przez Stolicę Apostolską. Dokument będzie zawierać nowelizację zasad tworzenia, przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych wiernych, które są w posiadaniu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Nowością – jak podkreślił bp Kasyna – będzie powołanie w ramach Kościoła w Polsce urzędu inspektora danych osobowych. Jego zadaniem będzie troska, aby wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych - jakie posiada Kościół oraz z ich przechowywaniem i przetwarzaniem – dokonywane były w zgodzie z obowiązującym prawem. Kościelny inspektor danych osobowych będzie odpowiedzialny za te sprawy w ramach całego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, będzie także współpracować z osobami, które będą miały takie kompetencje w poszczególnych diecezjach.

Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie

Jednym z tematów obrad była przyszłość zagrożonego Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Erygowane w XIX wieku Kolegium jest jedną z dwóch placówek, w której mieszkają polscy duchowni, studiujący na rzymskich uniwersytetach. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki powiedział w przerwie obrad, że obiekt musi zostać uratowany, zatem trzeba znaleźć fundusze na jego utrzymanie. W podobnym tonie wypowiadał się przemawiając podczas zebrania abp Józef Michalik. W rozmowie z KAI wskazywał na znaczenie tego obiektu w życiu biskupa Wojtyły, który mieszkał tu podczas wielokrotnych pobytów w Rzymie. "Kolegium było dlań miejscem nawiązywania kontaktów z biskupami z całego świata. Z tego domu wyjeżdżał na konklawe, na którym został wybrany papieżem" - przypomniał abp Michalik, który wówczas był rektorem tej placówki. Obecnie w kolegium mieszka 26 kapłanów z polskich diecezji, którzy studiują na rzymskich uczelniach oraz ośmioosobowa wspólnota, opiekująca się domem.

Przypomnijmy, że podczas czerwcowych obrad KEP w Zakopanem biskupi podjęli decyzję o reorganizacji Kolegium. Decyzja o zmianach w funkcjonowaniu placówki spowodowana jest zmniejszającą się liczbą księży, a także większą liczbą uniwersytetów i wydziałów teologicznych w Polsce, na których studiowanie jest tańsze, a także bardziej osadzone w kontekście polskim.

Orchard Lake

O znaczeniu instytucji polonijnych w Orchard Lake mówił ich kanclerz ks. Mirosław Król. "Chcemy, aby Polacy w Stanach Zjednoczonych i w ojczyźnie wiedzieli, że to jest miejsce, do którego mogą wracać, jak do domu, gdzie mogą modlić się za przyczyną św. Jana Pawła II" - powiedział KAI ks. Król, który w ubiegłym tygodniu przejął opiekę nad ośrodkiem, którego historia sięga XIX w. Znajdujące się tam seminarium zostało założone 132 lata temu z myślą o powołaniach dla Polonii, ale od początku służy całemu Kościołowi w Stanach Zjednoczonych. Od początku istnienia ukończyły je 2 tys. kapłanów. To jedyne narodowe polonijne seminarium w kraju, które służy wszystkim diecezjom. Bo, jak tłumaczy ks. Król, nie ma w Stanach diecezji, w której nie ma Polaków. Ksiądz kanclerz przyznaje, że dziś Orchard Lake jest wyzwaniem ze względu na małą liczbę kandydatów do kapłaństwa. Działa tam m.in. męskie liceum, w którym uczy się w sumie ok. 500 studentów, na stypendia przyjeżdżają też Polacy.

Obchody 100-lecia KEP

Obchody 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski odbędą się w Gnieźnie w kwietniu 2019 roku – zapowiedział w rozmowie z KAI Prymas Polski abp Wojciech Polak. Będzie to rocznica pierwszego spotkania w pełnym składzie KEP po odzyskaniu niepodległości, które odbyło się właśnie w Gnieźnie pod przewodnictwem kard. Edmunda Dalbora. Decyzję o zorganizowaniu tych obchodów w Gnieźnie podjęła już w sierpniu br. Rada Biskupów Diecezjalnych.

Nowenna Gietrzwałdzka

W przyszłym roku rozpocznie się zaplanowana na 9 lat i zainicjowana przez archidiecezję warmińską Nowenna Gietrzwałdzka, która pomoże nam w przeżywaniu dojrzałej wewnętrznej wolności, co jest zawsze warunkiem odrodzenia narodowego. Ważnym jej elementem będzie ogólnopolski Dzień Pokuty, który być może zostanie wpisany w kościelny program obchodów niepodległości – powiedział w rozmowie z KAI abp Józef Górzyński, który zgłosił taką inicjatywę. Abp Górzyński przypomina, że wydarzenia gietrzwałdzie były ważnym impulsem w kierunku odradzania się polskości. Polacy byli bardzo poruszeni tym, że Matka Boża mówiła w języku dla nich zrozumiałym. Echo tych objawień miało miejsce nie tylko na Warmii, gdzie znajduje się Gietrzwałd ale i w pozostałych zaborach i częściach Polski.

Modlitwa Episkopatu i Senatu KUL

W sobotę, 14 października nuncjusz apostolski abp Salvatore Penacchio przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim KUL, z udziałem Episkopatu i senatu uczelni. W homilii abp Wojciech Polak wskazywał, że miarą człowieka jest serce to znaczy jego sumienie.

Prymas Polski nawiązał do obchodzonego dziś w Kościele wspomnienie żyjącej w XVII w św. Małgorzaty Marii Alacoque, która uczyła, by we wszystkim, co czyni człowiek jednoczył się z Sercem Chrystusa.

Rektor uczelni ks. prof. Antoni Dębiński na początku Mszy św. wyraził nadzieję, że kolejne lata będą dla KUL okresem pomyślnego rozwoju tak, aby niezmiennie i w dalszym ciągu - zgodnie ze swym zawołaniem "Deo et Patriae" - lubelski uniwersytet mógł służyć Bogu i Ojczyźnie.

Podczas liturgii abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki kanclerz KUL odczytał akt ofiarowania wspólnoty uniwersyteckiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które patronuje lubelskiej uczelni. "Idąc za wezwaniem św. Jana Pawła II, naszego Profesora i Patrona, pragniemy służyć prawdzie, wolności i życiu (...) świadomi, że w ten sposób najlepiej realizujemy nasze zadanie służby Bogu i Ojczyźnie" - głosi fragment odczytanego aktu ofiarowania. "Pragniemy, aby nasza uczelnia otwierała się na liczne dziedziny wiedzy, na wszystkie wymiary człowieczeństwa i całe bogactwo prawdy o człowieku i świecie" - czytamy w tekście modlitwy.

O duchowej łączności papieża Franciszka z uczestnikami uroczystości zapewnił nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Penacchio, który także przywołał postać byłego wykładowcy i wielkiego patrona uczelni - św. Jana Pawła II.

Lubelskim obradom towarzyszyły także inne wydarzenia modlitewne i kulturalne związane z jubileuszem 100-lecia KUL.

Na blisko 40 kierunkach KUL kształci obecnie ponad 12 tys. studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzy blisko 1,1 tys. wykładowców.

Lubelska uczelnia prowadzi studia na ośmiu wydziałach: Teologii; Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji; Filozofii, Nauk humanistycznych; Nauk społecznych; Biotechnologii i nauk o środowisku; Matematyki, informatyki i architektury krajobrazu oraz zamiejscowy Wydział Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. W niedzielę, 15 października o godz. 8.30 w archikatedrze lubelskiej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki przewodniczyć będzie Mszy św. na inaugurację roku akademickiego KUL. Przewodniczący KEP wygłosi też homilię. Uroczysta inauguracja roku akademickiego KUL rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej

W sobotnie popołudnie biskupi zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w parafii Matki Bożej Różańcowej na wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwu przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

- Księdzu arcybiskupowi zależało bardzo na tym, by Episkopat Polski obradujący w Lublinie odbył pielgrzymkę do nowego, diecezjalnego sanktuarium – powiedział w rozmowie z KAI ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej.

Podkreślił też, że ta właśnie forma modlitwy biskupów pokazuje jak Kościół w Polsce zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka kroczy drogą miłosierdzia, przebaczenia i pochylania się nad biedą każdego człowieka, zarówno tą materialną, jak i duchową.

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej znajduje się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej od 2014 r. W dniu 7 października br. zyskał on rangę sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki Nowej Ewangelizacji.

Dzieło zostało namalowane w połowie XVI w. na wzór wizerunku Matki Bożej Śnieżnej „Saulus Populi Romani”. Papież Klemens XVIII podarował go dominikanom, którzy na początku XVII w. przywieźli go do Latyczowa. Na przestrzeni wieków wiele razy zmieniał miejsce pobytu. W 1945 obraz został wywieziony z Kresów Wschodnich przez siostry służki NMP i do 2014 r. znajdował się w ich kaplicy w Lublinie.

Wybory 377. Zebrania Plenarnego KEP

Abp Stanisław Budzik został wybrany do Rady Stałej na drugą kadencję. Ponadto jej członkami z wyboru zostali abp Sławoj Leszek Głódź i abp Grzegorz Ryś. Nowym przewodniczącym Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia będzie natomiast bp Romuald Kamiński.

Oprócz dwóch nowych członków Rady Stałej biskupi powołali bp. Romualda Kamińskiego, koadiutora diecezji warszawsko-praskiej nowym przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Zdecydowali też m.in. o wyborze abp. Andrzeja Dzięgi na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej oraz bp. Krzysztofa Włodarczyka na delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Ponadto biskupi wybrali ks. prof. Marka Chmielewskiego na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zdecydowali również o ustanowieniu nowej funkcji - Krajowego Moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Powołali na nią o. Stanisława Jarosza OSPPE zaangażowanego w dzieło Duchowej Adopcji.

Pełne wyniki wyborów:

Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja Bp Andrzej Suski – wybór na 2. pięcioletnią kadencję Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Bp Romuald Kamiński – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Bp Antoni Pacyfik DYDYCZ – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Członek Komisji ds. Misji Abp Tadeusz WOJDA – wybór na 1. kadencję

Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji O. Michał OLSZEWSKI SCJ

Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych Ks. Jacek Grzybowski (diecezja warszawsko-praska)

Konsultor Komisji Duchowieństwa Ks. Wojciech WOJTOWICZ (Rektor WSD w Koszalinie)

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej Abp Andrzej DZIĘGA – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca Abp Wacław DEPO – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie Bp Krzysztof Włodarczyk – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Telewizji Trwam Abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Kontaktów z ComECE Bp Janusz STEPNOWSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Asystent Rady Szkół Katolickich Bp Marek MENDYK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Austrii Ks. Zygmunt WAZA CR

Kandydat na Koordynatora Duszpasterstwa Polskojęzycznego w Holandii Ks. Krzysztof OBIEDZIŃSKI TChr

Duszpasterz Krajowy Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich Ks. Waldemar WOŹNIAK – powołanie na 5. pięcioletnią kadencję

Prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce Grzegorz BARAN

Krajowy Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ks. Dariusz WOJTECKI (Archidiecezja Białostocka)

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Ks. Marek Chmielewski (Diecezja Radomska – KUL)

Krajowy Delegat KEP przy Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich Ks. Wojciech Surmiak (Archidiecezja Katowicka) – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Asystent Kościelny Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej Ks. Henryk Skorowski SDB – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego O. Stanisław Jarosz OSPPE – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Zatwierdzenie Zarządu Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” Przewodniczący: Ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu Zastępca: Ks. Mirosław Nowak, Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Skarbnik: Ks. Wincenty Pytlik, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie Sekretarz: S. Natanaela BŁAŻEJCZYK Członkowie Zarządu: O. Aleksander Jacyniak SJ, Kustosz Sanktuarium i Muzeum w Świętej Lipce Ks. Paweł Tkaczyk, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach.

Zatwierdzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” Przewodniczący: Ks. Wiesław GARCZAREK, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu Sekretarz: Ks. Marek WOJNAROWSKI, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu Członek: Ks. Wojciech ZDON, Konserwator Diecezjalny Diecezji Radomskiej

Członek Rady Stałej KEP (z wyboru) Abp Stanisław BUDZIK – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Członkowie Rady Stałej KEP (z wyboru) Abp Sławoj Leszek-Głódź – wybór na 1. kadencję Abp Grzegorz Ryś – wybór na 1. kadencję Zastępcy dyrektora Caritas Polska Ks. Krzysztof Sroka (archidiecezja gdańska) - obok zatwierdzonego wcześniej ks. Marka Deca, Jarosław Bittel

2017-10-14 16:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wspólna droga

2020-03-10 10:35

Niedziela lubelska 11/2020, str. V

[ TEMATY ]

synod

konferencja

Lublin

Paweł Wysoki

Jak podkreślił ks. Adam Jaszcz (z prawej), synod będzie zajmował się tylko sprawami naszej diecezji

Przed nami historyczne wydarzenie. Za miesiąc, 18 kwietnia odbędzie się uroczysta inauguracja III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Podczas konferencji z udziałem ks. Adama Jaszcza, sekretarza synodu, we wtorek 3 marca oficjalnie zostało zaprezentowane logo wydarzenia. Znak graficzny, opracowany przez ks. Pawła Szczyglińskiego, ukazuje na tle mapy archidiecezji wspólnotę wiernych, zmierzających do świątyni. Przewodnikiem i nauczycielem na drodze wiary jest Duch Święty (tu pod postacią gołębicy). Kolory logotypu odwołują się do barw diecezji i Lublina. – Synod dotyczy konkretnych ludzi, którzy tu mieszkają, dlatego głównym elementem jest zarys diecezji i wspólna droga, którą za biskupem podążają wierni różnych stanów – wyjaśnia ks. Jaszcz.

Hasło: Kościół – dom i szkoła komunii nawiązuje do apelu, który św. Jan Paweł II skierował do Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia.

Synod jest zgromadzeniem kapłanów i wiernych, którzy pod przewodnictwem biskupa diecezji wsłuchują się w głos Ducha Świętego i szukają odpowiedzi na wyzwania współczesności.

Sprawy diecezji

Synod został zwołany 25 marca 2019 r. i obecnie kończy się jego faza przygotowawcza. W tym czasie metropolita lubelski powołał 12 komisji, obejmujących główne wymiary życia religijnego archidiecezji. Jak w liście pasterskim na Wieki Post wyjaśnił abp Stanisław Budzik, ich zadaniem jest sformułowanie, po uprzedniej konsultacji, tematów dyskutowanych podczas sesji synodalnych i przygotowanie ostatecznych dokumentów. Komisje synodalne zajmują się m.in. powołaniem świeckich w Kościele, duchowością i posługą kapłanów, życiem konsekrowanym, liturgią, katechezą, ewangelizacją, młodzieżą, rodziną, ekumenizmem, świadectwem miłosierdzia, misjami, kulturą i odpowiedzialnością za dobra materialne. – Zajmujemy się tylko sprawami naszej diecezji. Przygotujemy program duszpasterski na najbliższe dekady oraz prawo diecezjalne, które będzie skonkretyzowaniem prawa kanonicznego Kościoła powszechnego – mówi ks. Jaszcz. – Przykładowo będziemy mogli przygotować normy i zasady dostępności do sakramentów w parafiach czy określić, w jaki sposób mają odbywać się wizyty duszpasterskie lub jakie wymagania stawiane są kandydatom na proboszczów – wyjaśnia. Jak zaznacza, dyskusji nie będą podlegać sprawy zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej, jak np. granice diecezji, zmiany w liturgii czy celibat.

Każdy głos jest ważny

– Najważniejszą i najbardziej uroczystą częścią synodu będą sesje plenarne z udziałem wszystkich członków. Będzie to ok. 200 osób, w tym biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i świeccy. Niektórzy z nich weszli w skład z urzędu lub są powołani przez arcybiskupa, inni są wybranymi przedstawicielami konkretnych grup, np. katechetów świeckich, organistów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale też parafii – wyjaśnia ks. Jaszcz. – By komisje nie tworzyły programów w zaciszu gabinetu, na zasadzie swojej wiedzy eksperckiej, ale wsłuchiwały się w głos wiernych, we wszystkich 271 parafiach i 28 dekanatach zostały powołane zespoły synodalne, które będą doradzać, zgłaszać projekty i odpowiadać na zapytania komisji – mówi sekretarz. Diecezja podjęła także współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych KUL, który prowadzi wielostopniowe badania potrzeb parafii i religijności wiernych. Przygotowane przez specjalistów ankiety wypełniali wierni podczas wizyty duszpasterskiej. Niedługo badaniem zostaną objęci uczniowie kończący szkołę średnią i katecheci. Opracowania naukowe będą jedną z podstaw do przygotowania dokumentów synodalnych.

Swoje propozycje każdy wierny może zgłaszać przez zespoły parafialne lub bezpośrednio do sekretariatu na adres: sekretariat@synodlublin.pl . Przygotowania i przebieg III Synodu Archidiecezji Lubelskiej można śledzić na stronie internetowej www.synodlublin.pl i w mediach społecznościowych.

CZYTAJ DALEJ

NA ŻYWO: Apel Jasnogórski z "Niedzielą" w 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

2020-04-02 20:47

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Jasna Góra

Dziś, w 15 rocznicę śmierci Jana Pawła II na Jasnej Górze trwać będzie szczególna modlitwa dziękczynna za największego z pielgrzymów. Przez jego wstawiennictwo zanoszone będą też błagania o ustanie pandemii. O godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski, który poprowadzi redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela" - ks. Jarosław Grabowski.

Zapraszamy na transmisję LIVE:

CZYTAJ DALEJ

O. Praśkiewicz: przyjmijmy ograniczenia w sprawowaniu kultu w duchu wiary i z miłości do bliźnich

2020-04-03 13:20

[ TEMATY ]

koronawirus

youtube.com

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

„Należy przyjąć ograniczenia w duchu wiary i z miłości do bliźnich, w imię Ewangelii, by nikogo nie narażać na zarażenie się chorobą” – tłumaczy o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie w reakcji na pojawiające się głosy kontestujące wprowadzone przez Kościół ograniczenia w publicznym sprawowaniu liturgii.

Zakonnik wskazuje jednocześnie na myśli świętych karmelitanek bosych, które, jego zdaniem, powinny uspokoić tych, którzy mają trudności w przyjęciu restrykcji na czas pandemii w odniesieniu do kultu religijnego.

O. Praśkiewicz jest przekonany, że w imię przykazania miłości bliźniego należy włączyć się w inicjatywy pomagające przezwyciężenie pandemii, „nie tylko przez podjęcie gorliwszej modlitwy i ascezy, ale także poprzez zaakceptowanie rygorów sanitarnych i uszanowanie decyzji władz cywilnych”.

Jak zauważa karmelita, wprowadzone przez większość Kościołów ograniczenia w sprawowaniu kultu nie wszędzie przyjęto ze zrozumieniem. „Nierzadko, także w Polsce, posypały się fale narzekań na Konferencję Episkopatu, jej przewodniczącego i biskupów diecezjalnych. Sam otrzymywałem tutaj w Rzymie telefony i skargi w tym właśnie kluczu. Starałem się uspokajać wzburzonych” – podkreśla zakonnik. Przyznaje, że prawdziwą inspiracją była dla niego rozmowa z o. Brunem Piechowskim OCD, współbratem pracującym w Niemczech, który podsunął mu przykład dwóch świętych karmelitanek bosych: św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Elżbiety od Trójcy Świętej.

O. Praśkiewicz przywołuje słowa świętych wypowiedziane w sytuacji, gdy były pozbawione możliwości uczestniczenia w Eucharystii lub przyjęcia innych sakramentów. Jak wyjaśnia, św. Teresa od Dzieciątka Jezus wypowiedziała je na łożu śmierci, w infirmerii swego klasztoru w Lisieux. I odnaleźć je można w zbiorze „Ostatnie słowa” (Novissima verba), pod datą 5 czerwca 1897 r. „Jest bez wątpienia wielką łaską przyjąć sakramenty święte, lecz gdy Pan Bóg na to nie pozwala, i to jest dobrze… Wszystko jest łaską” – napisała karmelitanka.

Z kolei św. Elżbieta swoją refleksję przelała na papier w liście do jednego z księży jeszcze przed swymi obłóczynami zakonnymi, które odbyły się 8 grudnia 1901 r. List nosi datę 14 czerwca tegoż roku. „Od dziesięciu dni jestem uwięziona [nie mogę się poruszać]; mam wysięk mazi stawowej w kolanie. (…) Jestem pozbawiona kościoła, pozbawiona Komunii Świętej, ale widzi ksiądz, Pan Bóg nie potrzebuje Sakramentu, aby przyjść do mnie. Wydaje mi się, że i tak mam Go całego. Ta obecność Boża jest czymś wspaniałym! Właśnie tam, w samej głębi, w niebie mej duszy lubię Go znajdować, ponieważ On nigdy mnie nie opuszcza. Bóg we mnie, a ja w Nim, och, to jest moje życie!” – zwierzyła się św. Elżbieta.

„Czyż te myśli świętych karmelitanek bosych nie powinny pobudzić nas do refleksji, a zwłaszcza uspokoić tych, którzy mają trudności w przyjęciu ograniczeń wprowadzonych przez prawowitych Pasterzy Kościoła w kwestii kultu religijnego, by w imię przykazania miłości bliźniego włączyć się w inicjatywy pomagające przezwyciężyć pandemię, nie tylko przez podjęcie gorliwszej modlitwy i ascezy, ale także poprzez zaakceptowanie rygorów sanitarnych i uszanowanie decyzji władz cywilnych?” – pyta retorycznie o. Praśkiewicz.

Na początku tego roku Ojciec Święty włączył o. Szczepana Praśkiewicza OCD, który w latach 1999-2005 był przez dwie kadencje prowincjałem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, do grona relatorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Są to eksperci, pod których kierunkiem postulatorzy poszczególnych spraw kanonizacyjnych przygotowują dokumentację służącą wypracowaniu opinii o heroiczności cnót kandydata na ołtarze.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję