Reklama

Częstochowa – Łódź – Warszawa

Dokąd idziesz, Europo?

2017-10-21 08:08

Anna Cichobłazińska

Bożena Sztajner/Niedziela

Wybitne postaci świata nauki, kultury, polityki i Kościoła z całej Europy spotkały się na I Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi” w debacie nad kondycją duchową i przyszłością Starego Kontynentu. Czterodniowe obrady rozpoczęły się u Matki Chrystusa na Jasnej Górze, a przebiegały pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Trzy sesje Kongresu odbywały się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.

Sesję w Częstochowie poprzedziła modlitwa Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu, którą w wigilię Kongresu poprowadził metropolita częstochowski abp Wacław Depo, zawierzając Matce Bożej dzieło Kongresu. „Kongres Ruchu „Europa Christi”, którego moderatorem jest ks. inf. Ireneusz Skubiś, pragnie podjąć wielką troskę o to, by dokonywała się duchowa mobilizacja społeczeństw Europy, w tym również Polski, by nie pozwolić się zniewolić ideologii laickiego liberalizmu, występującemu pod hasłami tolerancji i zakazie mówienia o grzechu, o kłamstwie – podkreślił abp Depo. - Przychodzimy przed Twoje Oblicze, aby zmagać się o nowe otwarcie drzwi Chrystusowi i szukać z pomocą Jego łaski źródeł jedności dla Polski i Europy. Bowiem to Chrystus jest sprawcą ducha europejskiego, jak mówił św. Jan Paweł II w Warszawie w 1991 r., jako sprawca ludzkiej wolności i godności” .

Budowana „na kolanach”

Pierwsza sesja Kongresu pod hasłem „Totus Tuus” odnosiła się bezpośrednio do postaci i nauczania św. Jana Pawła II. Członkowie Ruchu „Europa Christi” podejmują formalne działania o uznanie polskiego Papieża za Patrona Europy. Jego cały pontyfikat był wielkim zatroskaniem o los Europy. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – wołał Jan Paweł II do Polaków. „To wołanie Jana Pawła II jest aktualne dzisiaj w zlaicyzowanym świecie – zwróciła się redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz do licznego grona gości przybyłych na obrady Kongresu do auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – bo Europa zagubiła swoją duszę. Ruch „Europa Christi” zaproponował, by chrześcijanie policzyli się, wzięli sprawy w swoje ręce. Europa będzie Chrystusowa albo wcale jej nie będzie”. Red. Dudkiewicz odwołała się do ojców założycieli, którzy budowali Europę „na kolanach”, z różańcem w ręku. Podkreśliła, że Ruch pragnie obudzić w Europie prawdziwe elity z różnych grup społecznych ”w garniturach, sutannach i sukienkach’, bo są one Europie bardzo potrzebne. „Wobec terroryzmu i rozchwiania wartości pragniemy pod opieką Matki Bożej pomóc Europie powrócić do Boga” – podkreśliła redaktor naczelna „Niedzieli”.

Reklama

Oficjalne obrady kongresu otworzył Metropolita Częstochowski: „Europie potrzebna jest odwaga myślenia, by człowiek mógł odpowiedzieć na współczesne pytania. Prawa nie są stanowione przez rządy, ale przez Stwórcę” - mówił. Wśród gości przybyłych na obrady był kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, bp Andrzej Przybylski, liczni członkowie Ruchu, przedstawiciele świata polityki nauki i biznesu. List do uczestników przysłał abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Założyciel i moderator Ruchu „Europa Christi” ks. inf. Ireneusz Skubiś, zakreślił ramy ideowe Ruchu: „Ruch jest odpowiedzią na wyzwania czasu – mówił. – Trzeba ratować Europę, bo zmierza ku swojej śmierci. Jest chora, traci swoją tożsamość. Zapomina o korzeniach, z których wyrosła jej wielkość, o Chrystusie. Europa ruguje krzyż z przestrzeni publicznej, a przecież Wspólnotę Europejską zakładali ludzie wierzący: Robert Schuman i Alcide de Gasperi. Ruch Europa „Christi” zaprosił na obrady Kongresu 40 prelegentów, ludzi polityki, nauki, Kościoła, by podzielili się refleksjami o Europie”. Ksiądz Infułat wskazał na hasło częstochowskiej sesji Kongresu „Totus Tuus”, odnoszące się do postaci św. Jana Pawła II i jego całkowitego zawierzenia Maryi.

Jan Paweł II Patronem Europy

Do postaci Ojca Świętego jako patrona Europy nawiązał w swym wystąpieniu kard. Stanisław Dziwisz, przyjaciel i wieloletni sekretarz Jana Pawła II. „Europa ma już swoich patronów - mówił Ksiądz Kardynał - świętych Benedykta z Nursji, Cyryla, Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką, Edytę Stein; ale dzisiaj, gdy Europa staje przed nowymi wyzwaniami, potrzeba rozszerzenia tego grona”. Kard Dziwisz przywołał rolę Jana Pawła II w obaleniu komunizmu i odzyskaniu wolności narodów Europy, jego udział w zjednoczeniu Europy i trafnym diagnozowaniu zagrożeń Starego Kontynentu, ukazując drogę ich przezwyciężania – powrót do ideałów stojących u korzeni kultury europejskiej. „Jednak najważniejszymi wartościami dla Jana Pawła II była pedagogia przebaczenia i pojednania – mówił kard. Dziwisz. – Europa doznała wielu krzywd w XX wieku, ale nie ma Europy bez przebaczenia i pojednania. Pojednanie jednak to spełnienie warunków: zadośćuczynienie krzywdom i przyznanie się do win. Europa nie może odwoływać się tylko do przeszłości, ale też analizować teraźniejszość. Europejczycy winni szukać dróg odkrywania i potwierdzania swojej tożsamości. O tej ostatniej decydują punkty odniesienia: religia, moralność, symbole. Jak je przenosić w przyszłość? - pytał kard. Dziwisz i odpowiadał słowami Jana Pawła II: „Każdy znajduje w życiu swoje Westerplatte (…), jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić”. „Demokracja bez wartości prowadzi w jawny lub zakamuflowany sposób do totalitaryzmu” – podkreślał Ojciec Święty, wskazując wartości, na których trzeba budować rozwój wspólnoty: rodzinę opartą na związku kobiety i mężczyzny, wolność myśli i religii, ochrona jednostki, praca jako dobro podstawowe, polityka jako służba. „Europa staje przed wielkimi wyzwaniami: narasta problem migracyjny, kryzys wiary, zapaść demograficzna. W takiej sytuacji Europa potrzebuje pomocy świętych, trudno o bardziej rozumiejącego problemy współczesnej Europy niż św. Jan Paweł II. On zawsze przywracał nadzieję, był blisko ludzkich spraw, pomoc takiego świętego jest Europejczykom bardzo potrzebna” – podkreślił kard. Dziwisz.

Zobacz zdjęcia: I dzień Kongresu "Europa Christi"

Misja rodziny

Do diagnozy współczesnej Europy, która utraciła nadzieję, odwołał się w swoim wystąpieniu ks. dr. hab. Robert Nęcek z Uniwersytetu Jana Pawła II. PJII („Wołanie o dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. „To nie starzenie się społeczeństw napawa niepokojem – mówił – starzenie się jest procesem naturalnym. Niepokojem napawa matematyczny brak dzieci. W takiej sytuacji macierzyństwo staje się misją”. Ks. Nęcek przywołał nauczanie Jana Pawła II o rodzinie. Na niej można budować społeczeństwo. Dlatego wszystkie podmioty winny wspierać rodzinę, w tym wielka odpowiedzialność nadawców medialnych, które w przekazie winny dowartościować kobiety jako kobiety, kobiety jako matki, rolę ojca w rodzinie i wspierać proces wychowania przez proponowanie programów wysokiej jakości, kształtujących zmysł dobra bez zniekształcania rzeczywistości. Ks. Nęcek podkreślił ogromną rolę państwa w ekonomicznym bezpieczeństwie matki wychowującej dzieci w domu i dowartościowaniu jej pracy. Wskazał również na niezastępowaną rolę ojca w rodzinie. Jego brak prowadzi do zaburzeń relacji rodzinnych. Jan Paweł II podkreślał, że bez rodziny nie ma przyszłości ani żadnych perspektyw.

Nie ma mediów bezideowych

Do roli mediów we współczesnym świecie nawiązał również w swoim wystąpieniu abp Wacław Depo, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu („Recepcja adhortacji „Ecclesia in Europa” w kontekście nowych wyzwań”). Podkreślił rolę wiedzy o mediach masowych, o ich właścicielach i treściach, które propagują w swoim przekazie. Te dane są często ukryte. „Wielu młodych, ale i ewangelizatorów, trzyma swoje konta na stronach internetowych, które promują niemoralność, ideologie wrogie chrześcijaństwu, genderyzm, są przeciwne rodzinie, ośmieszają wartości ewangeliczne (…) Dziś trzeba mieć świadomość, że nie ma mediów bezideowych, gdyż są one olbrzymim źródłem dochodów i bogacenia się – mówił abp Depo. Zwrócił również uwagę na tworzenie portali ewangelizacyjnych, które nie będą się angażować w popieranie konkretnych partii politycznych, ale podkreślać, co jest w ich programach dobre i zgodne z Ewangelią. „Bardziej potrzeba w polityce ludzi świętych i proroków, którzy dbają o miejsce Boga w ludzkich sercach, niż chrześcijan, którzy są gotowi na każdy kompromis, byleby tylko zdobyć uznanie u aktualnych władz w Unii Europejskiej czy wyborców” – podkreślił Metropolita Częstochowski.

Jestem, Pamiętam, Czuwam

O wielkim zawierzeniu Maryi w 300-lecie koronacji Jasnogórskiego Wizerunku mówił o. dr Mariusz Tabulski OSPPE („Jestem, pamiętam, czuwam – program dla Europy”) . „Program duchowy Apelu Jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”, obecny jest w naszym narodzie od XIV wieku. I wciąż aktualny. Słowa Apelu jednoczyły Polaków od czasu zaborów. Były z Polakami, gdy odzyskiwali niepodległość. Jednoczyły o godz. 21 polskich żołnierzy ona wielu frontach wojny i wiernych w kraju. Po uwięzieniu Prymasa kard. Wyszyńskiego stały się codzienną modlitwą, która towarzyszyła Millenium, Wielkiej Nowennie, Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego, 600-leciu Jasnej Góry, pielgrzymkom Jana Pawła II i polskim pielgrzymkom do Jasnogórskiej Matki Królowej. Od 1996 roku stała się codziennym udziałem setek tysięcy Polaków dzięki transmisjom radiowym , a później telewizyjnym. Dziś jednoczy Polaków rozsianych po świecie i jest aktualnym programem dla Europy. „Słowa Apelu Jasnogórskiego: „Jestem , pamiętam, czuwam” zadał Jan Paweł II młodzieży w 1991 r. na Jasnej Górze jako program świętości na następne tysiąclecie – mówił o. Tabulski. - Jest w tym programie męstwo i odwaga o. Kordeckiego. Jest w nich Ewangelia. Dziś są one aktualne dla całej Europy” – podkreślił paulin z Jasnej Góry.

Apostolat świeckich

Prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, mówił o inicjatywach rozwijających się w Polsce Grup Schumana, które włączyły się w dzieło Ruchu „Europa Chruisti”. Szczególnie Europejskie Festiwale Schumana i wigilie bez granic, na które Polacy zapraszają do swoich domów cudzoziemców – tak właśnie, przez budowanie relacji, członkowie grup odczytują praktyczny program maryjny ich patrona, Roberta Schumana, człowieka wielkiej wiary i zaufania Maryi, który w polityce realizował apostolat świeckich.

Na pierwszą sesję Kongresu przybył do Częstochowy z Włoch Antonio Gaspari, redaktor naczelny „Frammenti di Pace”, który mówił o „Mediach w służbie idei Europa Christi”, zwracając szczególną uwagę na nowoczesne narzędzia przekazu, dostępne przez ludzi w różnym wieku, zawodów i przekonań. Dają możliwość dotarcia z Dobrą Nowiną w sposób dotychczas niespotykany. „Media nauczyły nas, że „zła wiadomość to dobra wiadomość”, bo sensacja zwiększa oglądalność programów, napędza czytelników – mówił dziennikarz - . Chcemy odwrócić tę niepisaną w świecie mediów zasadę i promować tezę, że „dobra wiadomość to piękna wiadomość”, w jej przekazie jest odwołanie do uważności na drugiego człowieka, tworzenie wspólnoty przez promowanie spotkań, stawianie osoby na pierwszym miejscu. Chrześcijaństwo jest „dobrą wiadomością”” – podkreślił Antonio Gaspari.

I sesji Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi” towarzyszył występ znanego w akordeonisty Marcina Wyrostka, który w drodze do Brukseli, gdzie promował swoją najnowszą płytę opartą o ludową twórczość, zawitał do auli „Niedzieli”. Razem z bp. Antonim Długoszem zachwycili zebranych rytmami polskich melodii i argentyńskiego tanga.

Wśród gości przybyłych na częstochowską sesję Kongresu był ks. prał Zbigniew Kras - kapelan prezydenta RP Andrzeja Dudy, ks. Dariusz Kowalczyk - prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ks. dr Jarosław Krzewicki - rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – gospodarz kolejnej sesji, prof. Dominik Sankowski z Uniwersytetu Łódzkiego, ks. Roman Szpakowski - prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ks. Wiesław Wójcik TChr. - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, siostry zakonne, przedstawiciele Kurii częstochowskiej, duszpasterze, przedstawiciele Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego – prof. Mirosław Piotrowski, Akcji Katolickiej, młodzież szkolna z nauczycielami, alumni Wyższego Seminarium Duchownego i Niższego Seminarium duchownego z rektorem ks. dr. Jerzym Bieleckim. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z obrad prowadziła TV Salve. Także inne media relacjonowały Kongres, m.in.: Katolicka Agencja Informacyjna, TV Trwam, TV Polonia, TV 3, TV Niedziela, Polskie Radio, Radio Maryja, media regionalne.

Tagi:
kongres Europa Christi

Watykan organizuje międzynarodowy kongres o godności dziecka w Internecie

2019-11-08 18:43

ts / Watykan (KAI)

Środki, jakie należy podjąć w celu ochrony godności dzieci w mediach elektronicznych będą tematem dwudniowej konferencji międzyreligijnej w przyszłym tygodniu (14-15 listopada) w Watykanie. Jak wynika z programu opublikowanego 7 listopada, około 80 przedstawicieli organizacji międzynarodowych, mediów i organizacji pomocy, a także świata polityki oraz religii będzie dyskutowało nad możliwościami walki z pornografią dziecięcą i treściami szkodliwymi dla dzieci i młodzieży.

alexx_60/fotolia.com

Konferencję pragnie otworzyć osobiście papież Franciszek. Wśród mówców znajdą się: wicepremier Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saif Bin Zayed al Nahyan, królowa Szwecji Sylwia, wielki imam uniwersytetu Al-Azhar w Kairze szejk Ahmad Mohammad Al-Tayyeb, przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Najat Maalla M’jid, rabin David Rosen z Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

Organizatorami konferencji są: Papieska Akademia Nauk Społecznych, Child Dignity Alliance oraz Interfaith Alliance for Safer Communities. Oba te sojusze są owocem poprzednich kongresów, które zorganizowano w 2017 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w 2018 roku w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah zauważa, że istnieje duży kryzys w Kościele, który jest kryzysem wiary

2019-11-14 14:04

episkopat.news

Trzeba trzymać się mocno doktryny, wielowiekowego nauczania Kościoła, które jest niezmienne. Nie ma zbawienia, ocalenia, jeśli człowiek nie trzyma się mocno Objawienia i doktryny. Kościół nie ma przyszłości, jeśli nie będzie się modlił. Żaden człowiek nie ma przyszłości jeśli się nie modli.

episkopat.news

Chciałbym wam powtórzyć to samo: trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się – powiedział kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podczas konferencji prasowej na temat książki „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”, która odbyła się 14 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Kard. Sarah zauważył, że istnieje duży kryzys w Kościele, który jest kryzysem wiary: „Utrata wiary, utrata wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii – to powoduje dzisiaj ten ogromny kryzys”.

Kard. Sarah przyznał, że pisanie książki zajęło mu dwa lata. Konsultował się w tym czasie z wieloma biskupami, prezbiterami i świeckimi. „Ta książka opisuje wiele negatywnych zjawisk, ale jednocześnie z nadzieją. To tak jak w Wielki Piątek – Chrystus umarł, wszystko się skończyło i rozpadło. Wydaje mi się, że dziś znajdujemy się w podobnej sytuacji, jak apostołowie w Wielki Piątek. My dzisiaj zdradzamy Jezusa tak jak Judasz. Ale jednocześnie znajdujemy się w czasie uczniów udających się do Emaus – jesteśmy zrozpaczeni, ale w naszej rozpaczy i zamęcie przychodzi do nas Chrystus. I przeprowadza nas przez nie objaśniając swoją historię. To jest lectio divina. A podróż kończy się przy świętym stole, Eucharystii” – wyjaśnił kard. Sarah.

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, podziękował za obecność księdza Kardynała i za publikacje, które możemy czytać w języku polskim „Każdy jest pod wrażeniem słowa, które w tej książce jest zawarte, ukazujące sprawy najważniejsze w życiu Kościoła, w życiu człowieka” – powiedział.

„Ta książka i poprzednie, które ukazały się w naszym wydawnictwie, dają nam szansę, aby ta łódź naszej wiary została uratowana, aby Pan Bóg przeprowadził nas przez te trudne tematy, które znajdujemy w książce i których doświadczamy w życiu” – zauważyła s. Stefania G. Korbuszewska CSL, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek, w którym ukazało się polskie wydanie książki kard. Saraha.

Kard. Robert Sarah przebywa w Polsce na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Forum Szkół Katolickich.

Ks. Mariusz Boguszewski, dyrektor biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Warszawie, przedstawił projekt budowy kościoła w Oura, w Gwinei, skąd pochodzi kard. Sarah. Poprosił również Polaków o wsparcie tego dzieła, które można wesprzeć na stronie internetowej polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie: www.pkwp.org.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Taizé we Wrocławiu: może przybyć nawet ponad 20 tys. młodych

2019-11-15 12:02

maj / Wrocław (KAI)

Napływają kolejne zgłoszenia uczestników 42. Europejskiego Spotkania Młodych, które odbywać się będzie od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu. Organizatorzy, choć pierwotnie zakładali obecność kilkunastu tysięcy uczestników, teraz spodziewają się, że może być ich nawet ponad 20 tys. Europejskie Spotkanie Młodych jak co roku przygotowuje Wspólnota z Taizé.

Marta Głąb

Według informacji uzyskanych w Centrum Przygotowań we Wrocławiu, liczba uczestników prawdopodobnie przekroczy pierwotne założenia. Na Europejskie Spotkanie Młodych do Wrocławia przyjedzie ponad 20 tys. osób, w tym ok. 10 tys. uczestników z zagranicy, reprezentujących ok. 70 krajów głównie europejskich, choć będą też przedstawiciele innych kontynentów.

Uczestników spotkania przyjmą mieszkańcy ok. 120 parafii z Wrocławia i okolicznych miejscowości. W najbliższy weekend odbędą się spotkania organizacyjne w poszczególnych parafiach. Organizatorzy uzyskają m.in. informacje na temat liczby rodzin, które chcą w swoich domach gościć młodych oraz na temat liczby możliwych dodatkowych miejsc noclegowych np. w szkołach.

Wolontariusze z Centrum Przygotowań nie sądzą, by był jakikolwiek problem z odpowiednią ilością miejsc dla młodych. – Rodziny są chętne, by ich gościć, zwłaszcza, że wiele miło wspomina poprzednie Europejskie Spotkania – mówi Barbara.

W ramach przygotowania do spotkania we Wrocławiu działa Centrum Przygotowań, gdzie pracuje 13 wolontariuszy z różnych krajów oraz 5 braci i 4 siostry z Taizé. Codziennie odwiedzają oni parafie, które będą przyjmować uczestników. W rozmaitych sprawach organizacyjnych wspiera ich grupa ok. 50 młodych Wrocławian.

Przygotowaniom towarzyszy też regularna modlitwa: w każdy poniedziałek o godz. 20:15 w kościele św. Macieja (przy pl. Nankiera 17a) oraz w samym Centrum Przygotowań (ul. Piastowska 1a) – od wtorku do soboty o godz. 9 i 13. Oprócz tego modlitwa odbywa się również we wszystkich parafiach, które przyjmować będą uczestników ESM. W każdej parafii funkcjonuje specjalna grupa organizująca te modlitewne spotkania. Czasem jest to pięć osób, czasem – dwadzieścia. W sumie jest to bardzo liczne grono osób wspierających spotkanie i duchowo i organizacyjnie. W trakcie samego Europejskiego Spotkania Młodych pomocą uczestnikom służyć będzie ok. 1000 wolontariuszy. Jak informuje Centrum Przygotowań – zgłoszenia wciąż napływają.

Współpraca z miastem układa się bardzo dobrze. Centrum Przygotowań może liczyć na wieloraką pomoc. Wrocławianie nie muszą się zgłaszać, jako uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych. Specjalne wejściówki dla nich, w zależności od zapotrzebowania rozprowadzane będą w parafiach.

W ramach przygotowań w najbliższy weekend odbędą się warsztaty muzyczne przybliżające wszystkim chętnych sposób modlitwy śpiewem w duchu Taizé.

W grudniu zaplanowane jest też specjalne spotkanie organizacyjno – informacyjne dla rodzin, które zdecydowały się gościć u siebie młodych.

Wszyscy chętni do włączenia się w przygotowania ESM są do tego serdecznie zaproszeni. Można również odwiedzać Centrum Przygotowań. Otwarte dla wszystkich od wtorku do soboty w godzinach od 9:45 do 13:00 oraz od 15:15 do 18:00 (w soboty do godz. 17:00).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem