Reklama

Polska

Częstochowa – Łódź – Warszawa

Dokąd idziesz, Europo?

Wybitne postaci świata nauki, kultury, polityki i Kościoła z całej Europy spotkały się na I Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi” w debacie nad kondycją duchową i przyszłością Starego Kontynentu. Czterodniowe obrady rozpoczęły się u Matki Chrystusa na Jasnej Górze, a przebiegały pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Trzy sesje Kongresu odbywały się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.

[ TEMATY ]

kongres

Europa Christi

Bożena Sztajner/Niedziela

Sesję w Częstochowie poprzedziła modlitwa Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu, którą w wigilię Kongresu poprowadził metropolita częstochowski abp Wacław Depo, zawierzając Matce Bożej dzieło Kongresu. „Kongres Ruchu „Europa Christi”, którego moderatorem jest ks. inf. Ireneusz Skubiś, pragnie podjąć wielką troskę o to, by dokonywała się duchowa mobilizacja społeczeństw Europy, w tym również Polski, by nie pozwolić się zniewolić ideologii laickiego liberalizmu, występującemu pod hasłami tolerancji i zakazie mówienia o grzechu, o kłamstwie – podkreślił abp Depo. - Przychodzimy przed Twoje Oblicze, aby zmagać się o nowe otwarcie drzwi Chrystusowi i szukać z pomocą Jego łaski źródeł jedności dla Polski i Europy. Bowiem to Chrystus jest sprawcą ducha europejskiego, jak mówił św. Jan Paweł II w Warszawie w 1991 r., jako sprawca ludzkiej wolności i godności” .

Budowana „na kolanach”

Pierwsza sesja Kongresu pod hasłem „Totus Tuus” odnosiła się bezpośrednio do postaci i nauczania św. Jana Pawła II. Członkowie Ruchu „Europa Christi” podejmują formalne działania o uznanie polskiego Papieża za Patrona Europy. Jego cały pontyfikat był wielkim zatroskaniem o los Europy. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – wołał Jan Paweł II do Polaków. „To wołanie Jana Pawła II jest aktualne dzisiaj w zlaicyzowanym świecie – zwróciła się redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz do licznego grona gości przybyłych na obrady Kongresu do auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – bo Europa zagubiła swoją duszę. Ruch „Europa Christi” zaproponował, by chrześcijanie policzyli się, wzięli sprawy w swoje ręce. Europa będzie Chrystusowa albo wcale jej nie będzie”. Red. Dudkiewicz odwołała się do ojców założycieli, którzy budowali Europę „na kolanach”, z różańcem w ręku. Podkreśliła, że Ruch pragnie obudzić w Europie prawdziwe elity z różnych grup społecznych ”w garniturach, sutannach i sukienkach’, bo są one Europie bardzo potrzebne. „Wobec terroryzmu i rozchwiania wartości pragniemy pod opieką Matki Bożej pomóc Europie powrócić do Boga” – podkreśliła redaktor naczelna „Niedzieli”.

Reklama

Oficjalne obrady kongresu otworzył Metropolita Częstochowski: „Europie potrzebna jest odwaga myślenia, by człowiek mógł odpowiedzieć na współczesne pytania. Prawa nie są stanowione przez rządy, ale przez Stwórcę” - mówił. Wśród gości przybyłych na obrady był kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, bp Andrzej Przybylski, liczni członkowie Ruchu, przedstawiciele świata polityki nauki i biznesu. List do uczestników przysłał abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Założyciel i moderator Ruchu „Europa Christi” ks. inf. Ireneusz Skubiś, zakreślił ramy ideowe Ruchu: „Ruch jest odpowiedzią na wyzwania czasu – mówił. – Trzeba ratować Europę, bo zmierza ku swojej śmierci. Jest chora, traci swoją tożsamość. Zapomina o korzeniach, z których wyrosła jej wielkość, o Chrystusie. Europa ruguje krzyż z przestrzeni publicznej, a przecież Wspólnotę Europejską zakładali ludzie wierzący: Robert Schuman i Alcide de Gasperi. Ruch Europa „Christi” zaprosił na obrady Kongresu 40 prelegentów, ludzi polityki, nauki, Kościoła, by podzielili się refleksjami o Europie”. Ksiądz Infułat wskazał na hasło częstochowskiej sesji Kongresu „Totus Tuus”, odnoszące się do postaci św. Jana Pawła II i jego całkowitego zawierzenia Maryi.

Jan Paweł II Patronem Europy

Reklama

Do postaci Ojca Świętego jako patrona Europy nawiązał w swym wystąpieniu kard. Stanisław Dziwisz, przyjaciel i wieloletni sekretarz Jana Pawła II. „Europa ma już swoich patronów - mówił Ksiądz Kardynał - świętych Benedykta z Nursji, Cyryla, Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką, Edytę Stein; ale dzisiaj, gdy Europa staje przed nowymi wyzwaniami, potrzeba rozszerzenia tego grona”. Kard Dziwisz przywołał rolę Jana Pawła II w obaleniu komunizmu i odzyskaniu wolności narodów Europy, jego udział w zjednoczeniu Europy i trafnym diagnozowaniu zagrożeń Starego Kontynentu, ukazując drogę ich przezwyciężania – powrót do ideałów stojących u korzeni kultury europejskiej. „Jednak najważniejszymi wartościami dla Jana Pawła II była pedagogia przebaczenia i pojednania – mówił kard. Dziwisz. – Europa doznała wielu krzywd w XX wieku, ale nie ma Europy bez przebaczenia i pojednania. Pojednanie jednak to spełnienie warunków: zadośćuczynienie krzywdom i przyznanie się do win. Europa nie może odwoływać się tylko do przeszłości, ale też analizować teraźniejszość. Europejczycy winni szukać dróg odkrywania i potwierdzania swojej tożsamości. O tej ostatniej decydują punkty odniesienia: religia, moralność, symbole. Jak je przenosić w przyszłość? - pytał kard. Dziwisz i odpowiadał słowami Jana Pawła II: „Każdy znajduje w życiu swoje Westerplatte (…), jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić”. „Demokracja bez wartości prowadzi w jawny lub zakamuflowany sposób do totalitaryzmu” – podkreślał Ojciec Święty, wskazując wartości, na których trzeba budować rozwój wspólnoty: rodzinę opartą na związku kobiety i mężczyzny, wolność myśli i religii, ochrona jednostki, praca jako dobro podstawowe, polityka jako służba. „Europa staje przed wielkimi wyzwaniami: narasta problem migracyjny, kryzys wiary, zapaść demograficzna. W takiej sytuacji Europa potrzebuje pomocy świętych, trudno o bardziej rozumiejącego problemy współczesnej Europy niż św. Jan Paweł II. On zawsze przywracał nadzieję, był blisko ludzkich spraw, pomoc takiego świętego jest Europejczykom bardzo potrzebna” – podkreślił kard. Dziwisz.

Zobacz zdjęcia: I dzień Kongresu "Europa Christi"

Misja rodziny

Do diagnozy współczesnej Europy, która utraciła nadzieję, odwołał się w swoim wystąpieniu ks. dr. hab. Robert Nęcek z Uniwersytetu Jana Pawła II. PJII („Wołanie o dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. „To nie starzenie się społeczeństw napawa niepokojem – mówił – starzenie się jest procesem naturalnym. Niepokojem napawa matematyczny brak dzieci. W takiej sytuacji macierzyństwo staje się misją”. Ks. Nęcek przywołał nauczanie Jana Pawła II o rodzinie. Na niej można budować społeczeństwo. Dlatego wszystkie podmioty winny wspierać rodzinę, w tym wielka odpowiedzialność nadawców medialnych, które w przekazie winny dowartościować kobiety jako kobiety, kobiety jako matki, rolę ojca w rodzinie i wspierać proces wychowania przez proponowanie programów wysokiej jakości, kształtujących zmysł dobra bez zniekształcania rzeczywistości. Ks. Nęcek podkreślił ogromną rolę państwa w ekonomicznym bezpieczeństwie matki wychowującej dzieci w domu i dowartościowaniu jej pracy. Wskazał również na niezastępowaną rolę ojca w rodzinie. Jego brak prowadzi do zaburzeń relacji rodzinnych. Jan Paweł II podkreślał, że bez rodziny nie ma przyszłości ani żadnych perspektyw.

Nie ma mediów bezideowych

Do roli mediów we współczesnym świecie nawiązał również w swoim wystąpieniu abp Wacław Depo, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu („Recepcja adhortacji „Ecclesia in Europa” w kontekście nowych wyzwań”). Podkreślił rolę wiedzy o mediach masowych, o ich właścicielach i treściach, które propagują w swoim przekazie. Te dane są często ukryte. „Wielu młodych, ale i ewangelizatorów, trzyma swoje konta na stronach internetowych, które promują niemoralność, ideologie wrogie chrześcijaństwu, genderyzm, są przeciwne rodzinie, ośmieszają wartości ewangeliczne (…) Dziś trzeba mieć świadomość, że nie ma mediów bezideowych, gdyż są one olbrzymim źródłem dochodów i bogacenia się – mówił abp Depo. Zwrócił również uwagę na tworzenie portali ewangelizacyjnych, które nie będą się angażować w popieranie konkretnych partii politycznych, ale podkreślać, co jest w ich programach dobre i zgodne z Ewangelią. „Bardziej potrzeba w polityce ludzi świętych i proroków, którzy dbają o miejsce Boga w ludzkich sercach, niż chrześcijan, którzy są gotowi na każdy kompromis, byleby tylko zdobyć uznanie u aktualnych władz w Unii Europejskiej czy wyborców” – podkreślił Metropolita Częstochowski.

Jestem, Pamiętam, Czuwam

O wielkim zawierzeniu Maryi w 300-lecie koronacji Jasnogórskiego Wizerunku mówił o. dr Mariusz Tabulski OSPPE („Jestem, pamiętam, czuwam – program dla Europy”) . „Program duchowy Apelu Jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”, obecny jest w naszym narodzie od XIV wieku. I wciąż aktualny. Słowa Apelu jednoczyły Polaków od czasu zaborów. Były z Polakami, gdy odzyskiwali niepodległość. Jednoczyły o godz. 21 polskich żołnierzy ona wielu frontach wojny i wiernych w kraju. Po uwięzieniu Prymasa kard. Wyszyńskiego stały się codzienną modlitwą, która towarzyszyła Millenium, Wielkiej Nowennie, Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego, 600-leciu Jasnej Góry, pielgrzymkom Jana Pawła II i polskim pielgrzymkom do Jasnogórskiej Matki Królowej. Od 1996 roku stała się codziennym udziałem setek tysięcy Polaków dzięki transmisjom radiowym , a później telewizyjnym. Dziś jednoczy Polaków rozsianych po świecie i jest aktualnym programem dla Europy. „Słowa Apelu Jasnogórskiego: „Jestem , pamiętam, czuwam” zadał Jan Paweł II młodzieży w 1991 r. na Jasnej Górze jako program świętości na następne tysiąclecie – mówił o. Tabulski. - Jest w tym programie męstwo i odwaga o. Kordeckiego. Jest w nich Ewangelia. Dziś są one aktualne dla całej Europy” – podkreślił paulin z Jasnej Góry.

Apostolat świeckich

Prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, mówił o inicjatywach rozwijających się w Polsce Grup Schumana, które włączyły się w dzieło Ruchu „Europa Chruisti”. Szczególnie Europejskie Festiwale Schumana i wigilie bez granic, na które Polacy zapraszają do swoich domów cudzoziemców – tak właśnie, przez budowanie relacji, członkowie grup odczytują praktyczny program maryjny ich patrona, Roberta Schumana, człowieka wielkiej wiary i zaufania Maryi, który w polityce realizował apostolat świeckich.

Na pierwszą sesję Kongresu przybył do Częstochowy z Włoch Antonio Gaspari, redaktor naczelny „Frammenti di Pace”, który mówił o „Mediach w służbie idei Europa Christi”, zwracając szczególną uwagę na nowoczesne narzędzia przekazu, dostępne przez ludzi w różnym wieku, zawodów i przekonań. Dają możliwość dotarcia z Dobrą Nowiną w sposób dotychczas niespotykany. „Media nauczyły nas, że „zła wiadomość to dobra wiadomość”, bo sensacja zwiększa oglądalność programów, napędza czytelników – mówił dziennikarz - . Chcemy odwrócić tę niepisaną w świecie mediów zasadę i promować tezę, że „dobra wiadomość to piękna wiadomość”, w jej przekazie jest odwołanie do uważności na drugiego człowieka, tworzenie wspólnoty przez promowanie spotkań, stawianie osoby na pierwszym miejscu. Chrześcijaństwo jest „dobrą wiadomością”” – podkreślił Antonio Gaspari.

I sesji Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi” towarzyszył występ znanego w akordeonisty Marcina Wyrostka, który w drodze do Brukseli, gdzie promował swoją najnowszą płytę opartą o ludową twórczość, zawitał do auli „Niedzieli”. Razem z bp. Antonim Długoszem zachwycili zebranych rytmami polskich melodii i argentyńskiego tanga.

Wśród gości przybyłych na częstochowską sesję Kongresu był ks. prał Zbigniew Kras - kapelan prezydenta RP Andrzeja Dudy, ks. Dariusz Kowalczyk - prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ks. dr Jarosław Krzewicki - rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – gospodarz kolejnej sesji, prof. Dominik Sankowski z Uniwersytetu Łódzkiego, ks. Roman Szpakowski - prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ks. Wiesław Wójcik TChr. - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, siostry zakonne, przedstawiciele Kurii częstochowskiej, duszpasterze, przedstawiciele Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego – prof. Mirosław Piotrowski, Akcji Katolickiej, młodzież szkolna z nauczycielami, alumni Wyższego Seminarium Duchownego i Niższego Seminarium duchownego z rektorem ks. dr. Jerzym Bieleckim. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z obrad prowadziła TV Salve. Także inne media relacjonowały Kongres, m.in.: Katolicka Agencja Informacyjna, TV Trwam, TV Polonia, TV 3, TV Niedziela, Polskie Radio, Radio Maryja, media regionalne.

2017-10-21 08:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

IV Kongres Ruchu "Europa Christi"

2020-07-07 08:58

[ TEMATY ]

kongres

Europa Christi

Redakcja

W dn. 17-19 lipca odbędzie się IV kongres Ruchu "Europa Christi".

Wigry, miejsce: Pokamedulski Klasztor w Wigrach.

Tematyka:

Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego

Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności

Partonaty:

J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz – Kraków,

J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki – przewodniczący KEP,

J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki.

W programie 4 panele.

Organizatorzy:

Fundacja „Myśląc Ojczyzna”,

Fundacja Wigry Pro,

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach,

Program „Niepodległa” na lata 2017-2022,

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Transmisja na portalu niedziela.pl

Plakat
CZYTAJ DALEJ

Prezydenci Polski i Litwy na obchodach 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem

2020-07-15 13:07

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

Bitwa pod Grunwaldem

Grzegorz Jakubowski /KPRP

Prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Litwy Gitanas Nausėda biorą udział w obchodach 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. – Dzisiaj Polska i Litwa już bez mieczy, ale w przyjaźni współtworzą razem Europę, Sojusz Północnoatlantycki, rozwijający się świat – mówił Andrzej Duda.

– Jest dla mnie wielką radością, że możemy się spotkać tutaj, na Polach Grunwaldu, po to, by po raz kolejny zademonstrować przyjaźń polsko-litewską i przyjaźń europejską – powiedział. Jak zaznaczył, dzisiejsza rocznica, jest dla niego, ale też Polaków nie tyle symbolem wielkiej średniowiecznej bitwy, ale przede wszystkim symbolem rozkwitu, rozwoju i braterstwa.

Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że w obchodach uczestniczy Prezydent Litwy, razem z szefem rządu i ministrami. Zwrócił uwagę też, że po objęciu urzędu Prezydent Litwy pierwszą wizytę złożył w Polsce.

610 lat temu pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie, wspierane przez oddziały ruskie, czeskie i tatarskie, pod wodzą króla Władysława Jagiełły pokonały wojska Zakonu Krzyżackiego; była to jedna z największych bitew średniowiecza.

CZYTAJ DALEJ

Nabożeństwo Pokutne za Aborcję

2020-07-15 20:16

[ TEMATY ]

modlitwa

Niepokalanów

vaticannews.va

Kochani w najbliższą sobotę, 18 lipca, odbędzie się w Niepokalanowie Trzecie Nabożeństwo Pokutne za Aborcję. Tym razem będziemy przepraszać Boga za grzechy wszystkich odpowiedzialnych za śmierć nienarodzonych dzieci: lekarzy, służby medyczne, polityków, duchownych, nauczycieli.

Chcemy naszym wynagrodzeniem objąć wszystkich ludzi, którzy mogli uratować dzieci skazane za zagładę, ale nic nie zrobili w tej kwestii.

Pan Jezus powiedział: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych Mnie uczyniliście".

Świadomość tego, że w każdym człowieku mieszka Bóg, też w tym nienarodzonym, sprawia, że inaczej patrzymy na dar życia. Krzywda zadana dziecku jest krzywdą samego Boga.

Nasze Nabożeństwo Pokutne ma na celu staniecie w prawdzie o sobie, i oddaniem Bogu, który jest Miłością, wszystkiego, co było i jest złe w naszym życiu. Wierzymy, że tylko Bóg może uzdrowić rany zadane przez grzech.

Sprawiedliwość domaga się naprawy wyrządzonego zła.

Są jednak grzechy, do nich zalicza się aborcja, że żadne działania ludzkie nie są wstanie wynagrodzić wyrządzonego zła.

Tylko bezinteresowna i bezwarunkowa miłość Boga do człowieka może to uczynić.

W tych naszych nabożeństwach zanurzamy się w bezkresnym Bożym Miłosierdziu. Bóg jest dobry dla tych, którzy Go wzywają.

Naszym pragnieniem jest aby wszyscy ludzie obarczenie ciężarem grzechów doznali uwalniającej mocy Bożej Miłości.

Ta Miłość wyraziła się najpełniej na Krzyżu. Jezus dobrowolnie wziął twoje i moje grzechy na siebie i złożyć swoje życie jako ofiarę za nasze grzechy. Ukochał nas miłością uprzedzającą, bez naszej zasługi.

Zachęcam was do wynagrodzenia za grzechy swoje i innych ludzi. Stańmy pod Krzyżem i pozwólmy, aby Krew Jezusa, niepokalanego Baranka, obmyła nas z naszych przewinień.

Zapraszam Was do wspólnej modlitwy ekspiacyjnej w sobotę 18 lipca o godzinie 11.00.

Na początku będziemy celebrować Eucharystię w intencji całkowitego zaprzestania aborcji, następnie przed Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać za wszelkie grzechy przeciwko życiu ludzkiemu.

Chcemy ogarnąć wszystkich ludzi odpowiedzialnych za zabijanie nienarodzonych dzieci. Całość będzie transmitowana na YouTube na kanale NIEPOKALANÓW oraz przez Radio Niepokalanów.

Najlepszym wynagrodzeniem za grzechy jest zamówienie Mszy św. w tej intencji.

Jak wiemy Eucharystia jest uobecnieniem jedynej ofiary Chrystusa, która gładzi grzechy świata.

Od ponad roku w Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie jest sprawowana codziennie Msza św. o godzinie 7.00 w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu.

Każdy może dołączyć swoją intencję składając dowolną ofiarę na ten cel.

Więcej na: https://niepokalanow.pl/sanktuarium/msze-swiete-i-nabozenstwa/obrona-zycia/

Św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętowaliśmy w maju tego roku, w swoim nauczaniu mówił o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Ta druga w naszych czasach zbiera coraz większe żniwa.

Im więcej chrześcijan opowie się świadomie za życiem i podejmie świadome działania w promowaniu wartości chrześcijańskich, tym większa szansa na zwycięstwo dobra nad złem.

Nie bądź obojętnym i nie stój z boku, abyś przez swoją postawę nie stał się odpowiedzialny za kolejne mordowane dzieci.

Być może obecnie rozgrywa się największa bitwa ... o być albo nie być ludzkości. Ta bitwa rozgrywa się w nas, w naszych duszach.

Podejmij walkę z własnym wygodnictwem, egoizmem, lenistwem, z własnymi nałogami, z własnym grzechem.

W tej walce bądźmy cierpliwi, ufni i wytrwali.

Kard. August Hlond prorokował: »Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję«.

Maryja nam towarzyszy jako Matka i Królowa. To ONA w Fatimie i Lourdes wołała: "Pokuty, pokuty, pokuty!"

Niech to wołanie Maryi poruszy nasze serca i zapali nas do większego wysiłku w walce duchowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję