Reklama

Rocznica nominacji abp. Marka Jędraszewskiego na urząd metropolity krakowskiego

2017-12-08 07:30

Paulina Smoroń, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia mija dokładnie rok od nominacji abp. Marka Jędraszewskiego na urząd metropolity krakowskiego.

"Rok od nominacji na pasterza Krakowa i ponad 10 miesięcy od objęcia archidiecezji to sporo czasu, który pozwala ocenić sytuację w jakiej się znalazłem, a przede wszystkim Kościół, któremu z woli Ojca Świętego Franciszka przewodzę" - powiedział w rozmowie z Radiem Kraków arcybiskup Marek Jędraszewski podsumowując rocznicę powołania na metropolitę krakowskiego.

"Kościół krakowski to wspólnota wiary, wielkiego zaangażowania, wielu bardzo ciekawych, ważnych inicjatyw. Ta ostatnia - pierwszy Światowy Dzień Ubogich - w porównaniu z innymi miejscami w Polsce, przeżyta była najpiękniej właśnie w Krakowie. Było to wspaniałe wydarzenie wyrosłe z inicjatywy Ojca Świętego, ale podjęte przez bardzo wiele osób świeckich, wolontariuszy, którzy przez wiele dni przyjmowali naprawdę całym sercem ludzi biednych. Przyjmowali ich z głęboką wiarą wynikającą z podstawowego przesłania chrześcijańskiego, że Chrystus utożsamia się z ubogimi."

Właśnie troska o najuboższych materialnie i duchowo, najsłabszych fizycznie, życiowo i społecznie to główny rys pasterskiej posługi arcybiskupa Jędraszewskiego.

Reklama

"Jeśli my tak pięknie w języku polskim mówimy: "Gość w dom, Bóg w dom", można by troszkę zmienić to powiedzenie: „Gdy przychodzi ubogi - przychodzi Chrystus". „Ubogi" tylko w języku polskim można wytłumaczyć, jako ten, który jest „u Boga". Wierząc, że ubogi jest blisko w sercu Pana Boga jemu szczególnie trzeba okazywać swoje serce."

W pierwszym roku pasterzowania Kościołowi krakowskiemu nowy metropolita nieustannie spotykał się z ludźmi, celebrował Msze święte w różnych miejscach archidiecezji, głosił wykłady, katechezy, każdego dnia odwiedzał nowe miejsca, dzieła kościelne i charytatywne, zainaugurował wiele inicjatyw, z których każda miała zbliżać ludzi na nowo do odkrywania prawdziwej relacji z Bogiem.

Głosić Chrystusa współczesnemu światu

Swoją posługę w archidiecezji krakowskiej abp Marek Jędraszewski oficjalnie rozpoczął 28 stycznia 2017 roku uroczystym ingresem do Katedry na Wawelu. W wygłoszonej wtedy homilii nowy metropolita krakowski zachęcał biskupów, duchownych i świeckich archidiecezji krakowskiej do podjęcia radosnego trudu głoszenia Chrystusa współczesnemu światu.

Arcybiskup w sposób szczególny zachęcał wiernych archidiecezji krakowskiej do przeżywania Wielkiego Postu. Zainicjował wtedy pielgrzymkę do kościołów stacyjnych, w których Mszom św. przewodniczyli krakowscy biskupi. Stało się to okazją do duchowego zbliżenia wiernych ze swoimi pasterzami, wspólnotowego przygotowania do pogłębienia tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego.

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla mieszkańców Krakowa była Nowohucka Droga Krzyżowa, w której wierni od lat przemierzają ulice tej dzielnicy miasta, gdzie w zamyśle komunistów miało nie być miejsca dla Boga. Również po raz pierwszy nowy metropolita krakowski przewodniczył Akademickiej Drodze Krzyżowej, w czasie której wraz z setkami studentów pochodzących z całej Polski i dołączającymi do procesji krakowianami rozważał stacje Męki Pańskiej.

Otwarcie na dialog

Wielki patriota, znawca historii przypominający genezę i skutki totalitaryzmów, które odcisnęły tragiczne piętno na Polsce - to bardzo wyrazisty rys poglądów arcybiskupa Jędraszewskiego. W królewskiej Katedrze na Wawelu nowy metropolita celebrował Msze św. i głosił żarliwe homilie w każdą ważną dla naszej ojczyzny rocznicę. Bardzo bliski sercu arcybiskupa jest temat Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych. Już 26 lutego 2017 roku w Katedrze Wawelskiej przewodniczył Mszy św. w ich intencji w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a 26 listopada wziął udział zaduszkach na ich cześć.

Arcybiskup przykładem zachęca do wspólnej modlitwy m.in. w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, II wojny światowej, odzyskania niepodległości, czy ogłoszenia stanu wojennego. Bardzo ważna jest dla niego pamięć historyczna polskich korzeni wyrosłych z chrześcijaństwa, pokazanie do czego prowadzi odwrócenie się od wiary, ale też jaką siłę ona daje.

Abp Marek Jędraszewski w minionym roku swojej posługi odwiedził m.in. Hospicjum św. Łazarza, gdzie podczas prywatnej wizyty porozmawiał z każdą z terminalnie chorych osób. Po raz pierwszy posadził też żonkile na dziedzińcu krakowskiej Kurii, przykładem śp. Kardynała Franciszka Macharskiego wspierając hospicyjną akcję Pola Nadziei. Odwiedzał szpitale dziecięce, położnicze, domy pomocy społecznej, ośrodki dla samotnych matek z dziećmi, rozmawiał z bezdomnymi, umierającymi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi. Troszczy się także o zgromadzenia zakonne archidiecezji krakowskiej.

Pragnienie spotkań z ludźmi zaowocowało kontynuacją zapoczątkowanych jeszcze w czasie posługi arcybiskupa w Łodzi „Dialogów w katedrze". W Krakowie spotkania te przyjęły nazwę „Dialogi u św. Anny" od Kolegiaty św. Anny, gdzie wcześniej z krakowianami spotykał się między innymi Ks. Karol Wojtyła - wielki wzór arcybiskupa. Po krótkiej katechezie metropolita spontanicznie odpowiada nawet na najtrudniejsze pytania zadane mu przez internautów i uczestników wydarzenia.

Metropolita udzielał sakramentów krakowskim wiernym - chrzcił dzieci i bierzmował młodzież. 27 maja 2017 roku w katedrze Wawelskiej udzielił również święceń kapłańskich 13 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, które jest wielką troską krakowskiego pasterza. Wzbudził szczery entuzjazm uczestników krakowskiej pielgrzymki z Krakowa do Częstochowy, żegnając ich na krakowskim Rynku, a niemal tydzień później witając na Jasnej Górze każdego z osobna przez kilka godzin.

Upomnieć się o miejsce Boga w świecie

Wielokrotnie w wygłoszonych homiliach arcybiskup mówił, że współczesny świat chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Wzywał przy tym wiernych do przeciwstawiania się takim postawom poprzez odważne dawanie świadectwa o Chrystusie.

7 października arcybiskup wraz z mieszkańcami Zakopanego i dziećmi w Ludźmierzu połączył się w modlitwie z wiernymi w całej ojczyźnie w ramach akcji "Różaniec do granic". Mówił wtedy, że jest to wielka łaska dla Polski, że została objęta kręgiem światłości wyznaczonej gorącą modlitwą Polaków. Przekonywał jednak, że ten świetlisty krąg modlitw, to nie są mury twierdzy zamkniętej na innych i podkreślał, że w tym szczególnym dniu należy modlić się za inne narody, aby zrozumiały, że trzeba wrócić do chrześcijańskich korzeni.

„Światło Ewangelii jest otwarte dla wszystkich narodów. Dlatego my wnosimy wzrok ku granicom Polski i pragniemy naszą modlitwą dotrzeć do tych ludzi, którzy żyją po drugiej stronie granic (...) Musimy Ewangelią przeniknąć serca i umysły ludzi z innych kontynentów, jeżeli chcemy, żeby Chrystus był prawdziwie Królem wszechświata".

Ważnym wydarzeniem było nałożenie paliusza abp. Markowi Jędraszewskiemu w Katedrze na Wawelu 22 października, w 39. rocznicę Mszy św. inaugurującej pontyfikat św. Jana Pawła II. Paliusz jest wyrazem jedności ze Stolicą Apostolską, lecz można go również interpretować jako znak misji arcybiskupa, który bierze na swoje ramiona zagubioną owcę. O postawie prawdziwego pasterza metropolita krakowski mówił w wygłoszonej tego dnia homilii.

„Dobry pasterz na wzór Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Pasterza nieustannie upomina się o miejsce Boga we współczesnym świecie. Czyni to «w porę i nie w porę». Oddaje swoje życie za owce właśnie po to, aby one mogły pozostać do końca Chrystusowymi".

Masz zwyciężać!

Abp Marek Jędraszewski jest profesorem, wybitnym naukowcem, znawcą filozofii współczesnej. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa). Urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Pochodzi z wielodzietnej, głęboko wierzącej i patriotycznej rodziny. Po ukończeniu prestiżowego Liceum im.K.Marcinkowskiego wstąpił do Seminarium Duchownego, studiował też na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Do 1975 roku był wikariuszem w Odolanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie wyjechał do Rzymu na studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, a jego praca została wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego. Pracę doktorską poświęconą Emmanuelowi Levinasowi obronił w 1979 roku. Nagrodzono ją złotym medalem Jana Pawła II. Tuż przed jej obroną rozmawiał z nim Ojciec Święty, który zapytał: „Jak tam z tym twoim Levinasem?". Kiedy przyszły arcybiskup odpowiedział, że wkrótce będzie się bronił, papież rzekł: „Jak to będziesz się bronić? Masz zwyciężać!".

Po powrocie do Polski, w latach 1980-1996 ks. Jędraszewski był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w latach 1987-1996 redaktorem, a od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego".

Związki z Krakowem

W połowie lat osiemdziesiątych ks. Jędraszewski na zaproszenie ks. prof. Józefa Tischnera głosił na Papieskiej Akademii Teologicznej wykład monograficzny na temat "Cahiers pour une morale" Sartre'a.

W czerwcu 1991 roku na Wydziale Filozofii PAT w Krakowie obronił rozprawę habilitacyjną na temat zbieżności i różnic między filozofią Jeana-Paula Sartre'a a Emmanuela Levinasa. Jednym z jej recenzentów był ks. Tischner.

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. 17 maja 1997 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 czerwca.

Pasterz łódzki

11 lipca 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Po dwóch miesiącach - 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbył się jego ingres do archikatedry łódzkiej.

Wspominając początki swojej posługi w Łodzi arcybiskup przyznał, że było to wyzwanie, ponieważ Łódź jest miastem z jednym z najniższych w Polsce poziomów praktyk religijnych. Przez 4 lata spotykał się z wiernymi na „Dialogach w katedrze", gdzie odpowiadał na pytania wiernych. W Łodzi również kolejnym z jego pomysłów duszpasterskich było ustanowienie kościołów stacyjnych.

Abp Marek Jędraszewski od 2014 roku jest także Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest również członkiem: Rady Stałej KEP, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komisji Wychowania Katolickiego, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego I Przewodniczącym Rady Naukowej. Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek mianował arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.

Tagi:
rocznica abp Marek Jędraszewski

Reklama

Nie dajmy się uśpić

2019-11-19 12:18

Maciej Orman
Edycja częstochowska 47/2019, str. 3

Przez pośrednictwo Matki, którą ukoronowaliśmy zewnętrznie, prośmy o panowanie w naszych sumieniach praw Boga i o wierność Chrystusowi – mówił 17 listopada abp Wacław Depo w homilii podczas Mszy św. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy z okazji 10. rocznicy koronacji obrazu Matki Życia

Maciej Orman/Niedziela
Za obecność Matki Życia dziękowało najmłodsze pokolenie parafian

Gromadzimy się w naszym sanktuarium, by uczcić Boga za przyczyną Matki Życia. Przychodzimy tu dzisiaj z radością i w duchu wdzięczności Bogu za dar Matki i tej świątyni – powiedział na początku Mszy św. kustosz rozprzańskiego sanktuarium ks. prał. Wiesław Płomiński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nie żyje s. Lucyna Reszczyńska, uczestniczka powstania warszawskiego

2019-11-19 13:29

tvp info

Nie żyje s. Lucyna Reszczyńska, uczestniczka powstania warszawskiego, sanitariuszka na Powiślu. Miała 103 lata.


s. Lucyna Reszczyńska

W 1938 r. wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (popularnie siostry szarytki).

W powstaniu warszawskim pomagała rannym i chorym w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika 43.

Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia ludzkiego podczas II wojny światowej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

6. Adwentowy dzień skupienia dla kobiet

2019-11-21 09:25

Materiały prasowe

Wspólnota dla mam z małymi dziećmi Integralne Mamy serdecznie zaprasza na 6. Adwentowy Dzień Skupienia dla kobiet, który odbędzie się we środę 4. grudnia 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Zamiejskiej w Krakowie.

plakat

We wspólnym gronie wysłuchamy konferencji o tym, jak rozeznawać w sytuacjach niejednomyślności w Kościele. Głosić będzie ks. dr Bogusław Kastelik.

Ramowy plan dnia skupienia:

9:30 – okazja do spowiedzi świętej oraz indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu

10:00 – Msza Św. z krótkim kazaniem

ok. 11:00 – konferencja

ok. 11:30 – spotkanie w salce, poczęstunek, dzielenie się refleksjami Podczas Mszy Świętej do dyspozycji najmłodszych oddajemy kącik zabaw oraz przewijak.

Dziecięcy gwar jest mile widziany! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem