Reklama

Polska

Częstochowa: w „Niedzieli” odbyła się promocja najnowszej książki abp. Wacława Depo

Zobacz fotogalerię ze spotkania

„Blask wiary w Chrystusie” - to tytuł najnowszej książki abp. Wacław Depo, metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Publikacja, wydana przez wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, została zaprezentowana 19 listopada w auli Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W spotkaniu, obok Autora książki, wzięli udział m. in. abp senior Stanisław Nowak, bp Jan Wątroba, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele Jasnej Góry na czele z o. Józefem Płatkiem i o. Zachariaszem Jabłońskim, przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego Częstochowy, przedstawiciele Parlamentu RP.

- Blask wiary towarzyszy nam dzisiaj, gdy ludzie poszukują blasku, przy którym czują się pewni - mówił na początku spotkania ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”.

Reklama

Ks. Skubiś wyraził również radość, że najnowsza książka abp. Depo „wpisuje się w Rok Wiary”.

Natomiast ks. Krzysztof Guzowski z Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL-u w recenzji książki, którą odczytał ks. Włodzimierz Kowalik, zauważył, że „wiara jest codziennym wysiłkiem rozumu, woli i serca człowieka wierzącego, by być jak najbliżej Boga i by jak najdoskonalej naśladować Chrystusa”. – Chrystus i Jego życie jest księgą wiary - napisał ks. Guzowski.

„Wiara oznacza coś konkretnego. Chodzi o stosunek do Jezusa Chrystusa jako Wcielonego Syna Bożego” - podkreślił ks. Guzowski.

Reklama

Również ks. Jarosław Grabowski, teolog, ekumenista, zwrócił uwagę na niektóre aspekty publikacji abp. Wacława Depo, a mianowicie na to, że „wiara jest spotkaniem z osobowym Bogiem w Chrystusie”, a także na to, że „odkrywanie prawdy jest darem dla każdego pod warunkiem, że człowiek ma szacunek do prawdy”. – Tematyka prawdy stanowi klamrę, która spina całość publikacji - zauważył ks. Grabowski.

- Książka jest zbiorem mojego zmagania z prawdą i prezentacją tej prawdy, którą przedkładam innym - mówił abp Depo.

Wyjaśniając, dlaczego sięga również do poezji, abp Depo, przypominając słowa Benedykta XVI, podkreślił, że „kto nie jest otwarty na poezję i tajemnicę, ten jest zamknięty na tajemnicę chrześcijaństwa”.

Odpowiadając na pytanie o przekaz prawd wiary, abp Depo podkreślił, że „otwartość dla każdego z nas jest darem Ducha Świętego na zgłębianie prawdy”.

„Dzisiaj jest czas na właściwą i odważną apologetykę wiary” - mówił Metropolita Częstochowski.

- Potrzebny jest nam powiew Ducha Świętego dla doprowadzenia do całej prawdy o Jezusie i że ta prawda nie może być przekazana inaczej jak przez przekonanie o grzechu. A zatem chodzi o doprowadzenie do prawdy o Jezusie Odkupicielu - kontynuował abp Depo, odpowiadając na kolejne pytania uczestników spotkania.

Odpowiadając na pytanie ks. Skubisia o znaczenie mariologii w refleksji teologicznej, abp Depo podkreślił, że „maryjność jest najpewniejszą drogą ku Chrystusowi” - A zatem przez Maryję do Jezusa i przez Jezusa do Maryi. Kapłaństwo musi być tajemnicą życia, mojego istnienia ku Chrystusowi - mówił Metropolita Częstochowski.

Podczas spotkania, które prowadził aktor Marian Florek, odbył się występ artystyczny w wykonaniu: Katarzyny Suskiej-Zagórskej (mezzosopran), solistki Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie i Macieja Zagórskiego - fortepian.

Książka abp. Wacława Depo składa się z 6 części, których zawartość stanowi 29 artykułów i wykładów z kilku ostatnich lat. Tytuły i treści poszczególnych części mają wymiar chrystocentryczny, który mówi nam o tym, że „to Chrystus objawia, kim jest Bóg i kim jest człowiek”.

Abp Depo, jako dogmatyk, opiera się także na teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. W swojej refleksji naukowej i pasterskiej Ksiądz Arcybiskup, obok nauczania bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, sięga również do ogromnego dorobku teologicznego ks. prof. Czesława S. Bartnika, promotora jego pracy doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Metropolita Częstochowski sięga również do bogactwa polskiej poezji, zwłaszcza Cypriana Kamila Norwida, ks. Jana Twardowskiego i Romana Brandstaettera. Dostrzeganie Chrystusa w codziennym życiu Kościoła i w życiu osobistym stanowi sedno teologii abp. Wacława Depo.

W rozdziale zatytułowanym „Kościół zanurzony w Chrystusa” abp Depo przybliża m. in. „wczoraj i dziś” polskiej teologii dogmatycznej XX wieku.

Ważną część publikacji stanowi mariologia. Autor pokazuje m. in. Apel Jasnogórski jako modlitwę zawierzenia, sięga do bogatej myśli Jana Pawła II i pokazuje jego wkład w tworzeniu mariologii polskiej i teologii dziejów. Abp Depo wskazuje również na Maryję i Jej obecność we współczesnym etosie narodu.

W swojej publikacji Metropolita Częstochowski sięga również do tematyki kapłaństwa, ukazując szczególnie „kapłana jako sługę Chrystusa”.

Książkę zamyka rozdział poświęcony wyzwaniom, wobec których staje dzisiaj Kościół. Abp Depo dużo miejsca poświęca problematyce środków społecznego przekazu, zwłaszcza społeczeństwu informacyjnemu. Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP podkreśla, że „prawda jest źródłem i kryterium informacji”.

Autor podejmuje również temat „wychowania do społeczeństwa informacyjnego” . Abp Depo stara się również odpowiedzieć na pytanie, jaki człowiek kształtuje się w społeczeństwie informacyjnym? - Pod wpływem nowych środków społecznego przekazu kształtuje się nowy rodzaj człowieka – pisze abp Depo.

Metropolita Częstochowski stawia również pytania o nadzieję, o Kościół w dzisiejszych czasach.

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: „Ewangelia pielgrzymująca” (2008), „Dotknąć Chrystusa” (2008), „Na ścieżkach Prawdy” (2008), „Raduj się twoją wiarą...” (2009), „Misja i odpowiedzialność” (2010), „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 –1912)” (2010), „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” (2011)

2012-11-19 20:11

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Cieszyn i Melchior w roli głównej

Nasz święty! Nasz człowiek! Pod takim tytułem na profilu facebookowym diecezji bielsko-żywieckiej pojawił się film promujący Cieszyn – Miasto Miłosierdzia i Pokoju. Kilkuminutowy spot prowadzi widza także do postaci św. Melchiora Grodzieckiego.

Obraz prezentuje miasto w jego architektonicznym, kulturowym i religijno-kościelnym bogactwie. Kamera podąża za małym mieszkańcem Cieszyna, który razem z widzami ogląda atrakcje swojego rodzinnego miasta. Ostatecznie kilkuletni chłopak prowadzi nas do wnętrze kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie w bocznej kaplicy znajduje się obraz św. Melchiora.

Projekt powstał dzięki współpracy diecezji bielsko-żywieckiej z Katolickim Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Spot można oglądać m.in. na Facebooku, Youtubie i na witrynie internetowej diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Gowin: podaję się do dymisji

2020-04-06 12:04

[ TEMATY ]

polityka

Archiwum MNiSW

Jednym z celów reformy jest zrównoważony rozwój Polski także pod względem szkolnictwa wyższego i nauki – mówi min. Jarosław Gowin

Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy; rekomendowaliśmy na funkcję wicepremiera Jadwigę Emilewicz.

W poniedziałek zostanie złożony projekt zmiany konstytucji z podpisami klubu PiS, w tym z podpisami prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego - zapowiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Gowin podczas konferencji prasowej przypomniał, że w piątek zaproponował zmiany w konstytucji, które spowodowałyby przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata i wydłużenie obecnej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. "Propozycję tę przyjęło tylko Prawo i Sprawiedliwość" - podkreślił. "Powiedzmy sobie otwarcie: polska klasa polityczna nawet w tak trudnych warunkach nie potrafi się porozumieć" - dodał.

"Będę nadal przekonywał liderów partii opozycyjnych do poparcia projektu zmian w konstytucji. Dzisiaj ten projekt zostanie złożony z podpisami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w tym z podpisami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego" - oświadczył.

Zaznaczył, że "Polska potrzebuje dzisiaj współpracy ponad podziałami rząd - opozycja i taką współpracę będę próbował nawiązać".

Gowin pytany, jak przesunąć wybory prezydenckie nie wprowadzając stanu nadzwyczajneg, odparł: "zmiana konstytucji". "Dzisiaj wraz z klubem parlamentarnym PiS będziemy rekomendowali zmianę regulaminu Sejmu, tak, aby między pierwszym, a drugim czytaniem (projektu zmiany konstytucji) nie było przerwy dwutygodniowej" - poinformował. "Dzięki temu cały kalendarz się spina. Zmiana konstytucji może być przyjęta przez Sejm 6 maja, przez Senat 7 maja, podpisana przez prezydenta 8 maja i w ten sposób przed wyborami 10 maja, możemy przesunąć je o dwa lata" - powiedział Gowin

CZYTAJ DALEJ

Naukowcy z Politechniki Częstochowskiej drukują przyłbice ochronne dla szpitali

2020-04-06 17:13

[ TEMATY ]

koronawirus

fb.com/politechnikaczestochowska

W laboratoriach druku 3D Politechniki Częstochowskiej powstają przyłbice ochronne dla ratowników i medyków.

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej od kilku dni pracuję nad drukiem przyłbic ochronnych dla szpitali. Codziennie powstaje w laboratoriach kilka osłon twarzy. Mogą one służyć jako bariera w kontakcie z koronawirusem.

Przyłbice mogą używać lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy. Pierwsza partia zostanie przekazana w najbliższych dniach do Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję