Reklama

Szkoła Tradycja Wychowanie (cz. III)

Kalina Wielicka
Edycja łowicka 44/2004

W dwóch poprzednich numerach „Niedzieli Łowickiej” przedstawiliśmy naszym Czytelnikom historię i osiągnięcia najstarszej z łowickich szkół - I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego. Dziś publikujemy relację z XVIII Zjazdu Koleżeńskiego Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu.

Koledzy z naszej klasy...

Zjazd zorganizowano w dniach: 25-26 września, w 90. rocznicę powstania Koła. Centralnym akcentem pierwszego dnia Zjazdu było poświęcenie sztandaru Koła. Aktu tego dokonał bp Alojzy Orszulik.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, starosta łowicki Cezary Dzierżek, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Dąbrowski, burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński, dyrektorzy placówek oświatowych z Łowicza i powiatu łowickiego, Jerzy Gancarczyk z Łowickiego Klubu Katolickiego, prezesi Kół Wychowanków Szkół, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie I LO.
Salę gimnastyczną Szkoły wypełniali tego dnia licznie przybyli z całej Polski członkowie Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Zewsząd słychać było radosne powitania i ekspresowo udzielane sobie informacje z gatunku: „co, kto i kiedy?”. Do tego motywu, „losu kolegów z mojej klasy”, nawiązywał ciekawy program artystyczny, przygotowany i przedstawiony przez młodzież licealną na początku zgromadzenia.
Następnie przyszedł czas na otwarcie Zjazdu. Dokonała tego prezes Zofia Petelewicz zaś gości powitał dyrektor Szkoły Henryk Zasępa.
W 90. rocznicę Prezes Petelewicz przedstawiła historię sztandaru i przeczytała akt jego fundacji. Decyzja o ufundowaniu sztandaru zapadła 23 listopada 2002 r., na posiedzeniu Zarządu Koła Wychowanków i Wychowanek. Jego pomysłodawcą był Zbigniew Niebudek, a projekt powierzono pracowni haftu artystycznego Julii Drozd-Podbielskiej z Warszawy. Sztandar ufundowano dla uczczenia 90. rocznicy powstania Koła. Inicjatywę tę hojnie wsparli członkowie Koła oraz sponsorzy, co uwidocznione zostało w postaci złotych tabliczek na drzewcu sztandaru.
„Ten sztandar jest symbolem wspaniałej tradycji oraz wyrazem szacunku dla naszych szkół. Ma on jednoczyć tych, którzy się w nich uczyli, tych którzy w nich wykładali i tych, którzy dziś tutaj zdobywają wiedzę” - podkreśliła prezes Petelewicz.
Biskup Orszulik zaznaczył, że sztandar Koła upamiętnia wartości, które Koło od lat pielęgnuje. Zaproponował nadanie sztandarowi patrona w osobie św. Jana Kantego - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, „w którym zakorzeniona była łowicka szkoła kolegiacka”. Ksiądz Biskup życzył, „aby wartości, wyrosłe z tamtych korzeni, były pielęgnowane przez kolejne pokolenia wychowanków”.
Po modlitwie nastąpiło przekazanie sztandaru przez jego rodziców chrzestnych Pani Prezes. Ta z kolei, po ucałowaniu, oddała go w ręce pocztu sztandarowego. Po akcie wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru nastąpiło wręczenie tarcz szkolnych uczniom klas pierwszych oraz ich ślubowanie.

„Niech Koło się powiększa!”

Wśród gości przemawiających na zakończenie pierwszej części Zjazdu znalazł się m.in. starosta Cezary Dzierżek, który podziękował za „umożliwienie wbicia gwoździa w sztandar, który spina wieloletnie sukcesy wychowanków tej szkoły”.
Biskup Alojzy Orszulik podkreślił, że niewiele szkół w Polsce może się poszczycić blisko 600-letnią tradycją. Przypomniał raz jeszcze korzenie I LO. „Chwała tym - mówił Ksiądz Biskup - którzy przed 90 laty podjęli inicjatywę utworzenia Koła, które będzie pielęgnowało tę tradycję. Niech Koło się powiększa poprzez nowych absolwentów, a starsi też niech dołączają! Niech uczniowie tej szkoły mają świadomość tej tradycji i niech naśladują wybitnych ludzi, którzy z tej szkoły wyszli i uczyli się dalej m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którego ta Szkoła wyrosła”.
Po przemówieniach nadszedł czas na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazovia”.
Wieczorem uczestnicy XVIII Zjazdu Koleżeńskiego Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu modlili się podczas specjalnie dla nich odprawionej przez bp. Orszulika Mszy św. w kościele Ojców Pijarów.
Na koniec Zjazdu wszyscy do białego rana bawili się na Balu Absolwentów. Specjalnie dla nich organizatorzy postarali się też o możliwość obejrzenia przygotowywanej w Galerii „Browarna” wystawy, poświęconej Józefowi Chełmońskiemu.
Zjazd zakończył się 26 września. Zapisał się jako ze wszech miar ważne wydarzenie - zarówno w 90-letniej historii Koła Wychowanków, jak i w 570-letniej historii najstarszej łowickiej Szkoły.

Posłowie żądają, aby Trybunał zajął się aborcją eugeniczną

2018-11-26 10:31

Artur Stelmasiak

Artur Stelmasiak/Niedziela
Julia Przyłębska

Bardzo duża grupa aż 79 posłów, głównie z Prawa i Sprawiedliwości, wystosowało do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej list z żądaniem natychmiastowego wyznaczenia terminu rozprawy ws. aborcji eugenicznej.

"Przeciągające się prace w Trybunale Konstytucyjnym odbieramy z olbrzymim niepokojem. (...) Dotyczy ona bowiem najbardziej podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia" - napisali.

W liście adresowanym do prezes Julii Przyłębskiej za jej pośrednictwem zwracają się do "wszystkich Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, najważniejszego organu władzy sądowniczej, stojącego na straży porządku ustrojowego i Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, z apelem o niezwłoczne rozpoznanie złożonego wniosku". Wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności eugenicznej przesłanki aborcyjnej został podpisany 22 czerwca 2017 r. przez 107 posłów, czyli ponad dwa razy większą niż jest to wymagane prawem. Wniosek trafił do Trybunału w październiku 2017 roku.

"Po roku od złożenia wniosku wiadomo, że projekt orzeczenia w tej sprawie jest już gotowy. Brak wyznaczenia do tej pory terminu rozprawy, nie znajduje przekonującego, merytorycznego wytłumaczenia" - czytamy w liście. Posłowie jednoznacznie sugerują, że przeciąganie prac nad aborcją eugeniczną jest motywowane względami politycznymi, co uderza w wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego, ale także posłów – wnioskodawców.

Treść listu:

Szanowna Pani
Julia Przyłębska
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Szanowna Pani Prezes,

zwracamy się do Pani Prezes o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej wniosku grupy posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt K 13/17), którzy wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dopuszczających aborcję eugeniczną dziecka jeszcze nie urodzonego. Jednocześnie zwracamy się, za Pani Prezes pośrednictwem, do wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, najważniejszego organu władzy sądowniczej, stojącego na straży porządku ustrojowego i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z apelem o niezwłoczne rozpoznanie złożonego wniosku.

Przeciągające się prace w Trybunale Konstytucyjnym odbieramy z olbrzymim niepokojem. Każdego tygodnia otrzymujemy w związku z tą sprawą dziesiątki, jeśli nie setki zapytań od wyborców, przedstawicieli mediów i zainteresowanych sprawą organizacji pozarządowych. Dotyczy ona bowiem najbardziej podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia, w tym życia rozwijającego się w fazie prenatalnej, którego wartość, jak słusznie wskazał Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku, nie może być różnicowana.

W 1997 roku TK, rozpatrując precedensową sprawę dotyczącą konstytucyjności aborcji ze względów społecznych (sygnatura akt K 26/96), potrzebował niespełna sześciu miesięcy na wydanie orzeczenia, zaś termin rozprawy został wyznaczony już po pięciu miesiącach. Obecnie sytuacja jest bardziej jednoznaczna z uwagi na ustalone orzecznictwo TK oraz ze względu na stanowiska Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego, w których opowiadają się za stwierdzeniem niekonstytucyjności aborcji eugenicznej, co jest zgodne z tezami zawartymi we wniosku złożonym przez posłów. Uzależnienie ochrony prawa do życia dziecka jeszcze nie urodzonego od jego stanu zdrowia, stanowi bowiem zakazaną, bezpośrednią dyskryminację.

Po roku od złożenia wniosku wiadomo, że projekt orzeczenia w tej sprawie jest już gotowy. Brak wyznaczenia do tej pory terminu rozprawy, nie znajduje przekonującego, merytorycznego wytłumaczenia. Trudno dziwić się zatem spekulacjom medialnym, sugerującym, że rozpoznanie wniosku jest celowo przeciągane z powodów politycznych, tak, by doczekać końca obecnej kadencji Sejmu i- korzystając z zasady dyskontynuacji prac parlamentu - doprowadzić tę sprawę do umorzenia. Ewentualne, celowe stosowanie zabiegu przedłużania prac Trybunału Konstytucyjnego nad rozpoznaniem wniosku, jeśli zabieg ten miałby na celu doprowadzanie do umarzania takich wniosków, byłoby rodzajem niekonstytucyjnego ograniczenia prawa posłów do zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów. Zwracamy również uwagę, że taka sytuacja uderza bezpośrednio nie tylko w wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego, ale także posłów – wnioskodawców.

Kierując się troską o najpełniejszą realizację podstawowych wolności i praw gwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewnienia prawnej ochrony życia w fazie prenatalnej każdemu człowiekowi, niezależnie od stanu zdrowia, prosimy Panią Prezes o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Projekt KOSTKA - szansą na zmianę nastawienia do Kościoła

2019-09-18 08:18

Damian Krawczykowski /Niedziela

Projekt KOSTKA to nieprzeciętne wydarzenie na mapie chrześcijańskich eventów. Już od kilku lat gromadzi tysiące młodych (i nie tylko młodych) osób - najbliższa edycja już w nadchodzących weekend - 20-22 września. Specjalnie dla Tygodnika Katolickiego "NIEDZIELA" - wywiad z ks. Adamem Gacą - jednym z organizatorów Projektu KOSTKA

projektkostka.pl
Logo tegorocznej edycji Projektu KOSTKA

Oni nie boją się mówić o Bogu wprost ze sceny, modlić się głośno i być przy tym radosnymi i po prostu sympatycznymi ludźmi. - tak tegoroczne gwiazdy Projektu KOSTKA - Luxtorpedę, Exodus 15, Anatoma, Muode Koty oraz Lucasa Vuitton opisuje ks. Adam.

Damian Krawczykowski: Czy w czasach gdy w muzyce popularnej panuje moda na lekkie teksty, przesiąknięte próżnością i szybkim życiem warto organizować chrześcijańskie festiwale takie jak Projekt KOSTKA?

Ks Adam Gaca: Jeśli tak jest, to tym bardziej trzeba organizować takie festiwale! Wydaje mi się, że na tym polega praktyczna realizacja słów św. Pawła „zło dobrem zwyciężaj”. Podczas Projektu Kostka w Złotowie staramy się eksponować dobry, pozytywny przekaz, którego naprawdę nie brakuje. A wyróżniamy się tym, że w skali kraju to jedyny festiwal hip-hopu chrześcijańskiego.

DK: A nie boicie się, że ludzie zaczną Was szufladkować, typu: „Skoro to chrześcijański festiwal to musi tam być nuda, nie jadę!”

ks AG: Poniekąd już tak jest, ale nie ma co się tym przejmować. Przecież chyba wszyscy wiedzą, że organizatorem jest parafia prowadzona przez misjonarzy Świętej Rodziny. Myślę, że bardziej powinniśmy dbać o to, żeby za bardzo się nie przypodobać trendom współczesności. Względnie łatwo jest zrobić show, a o wiele trudniej połączyć show z Ewangelią. To trochę karkołomne zadanie, ale chyba właśnie dlatego tak ciekawe i fascynujące!Sama nazwa „Projekt Kostka”miała z założenia nie kojarzyć się tak „kościelnie”. Wzięła się od nazwiska patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki. W ogóle uważam to za dość uniwersalny sposób ewangelizacji – treść religijną, duchową ubrać niejako w język współczesności. Patrząc z tej perspektywy śmiało można nazwać nasze wydarzenie formą nowej ewangelizacji. Ciągle poszukujemy nowych dróg i środków. W przypadku tegorocznej edycji warto powiedzieć np. o aplikacji mobilnej „Projekt Kostka”, która zawiera terminarz, opisy gwiazd i mapę.

DK: Czy muzyka dociera dziś do młodych? Czy da się nią przekazać coś więcej niż tylko dźwięk i melodyjne słowa refrenu?

ks AG: Jestem głęboko przekonany, że tak. To środek, który od zawsze miał wielką moc oddziaływania na ludzi. Postrzegam tę formę przekazu jako pomost pomiędzy tym, co zewnętrzne, zmysłowe, a tym, co duchowe. Jesteśmy tym, czym się karmimy, a więc karmienie się dobrem pomnaża w nas dobro. Dlatego w tym roku zaprosiliśmy do Złotowa rockową LUXTORPEDĘ i uwielbieniowy EXODUS 15, poza tym Muode Koty, Anatoma i Lucasa Vuittona – laureata zeszłorocznego PK HIP-HOP FESTIWAL. Oni nie boją się mówić o Bogu wprost ze sceny, modlić się głośno i być przy tym radosnymi i po prostu sympatycznymi ludźmi.

DK: Muzyka z wartościami chrześcijańskimi może zachęcić młodych do zmiany swojego (często negatywnego) nastawienia do Kościoła?

ks AG: Oczywiście! I nie chodzi tylko o muzykę, ale o całość wydarzenia. Nie da się tego „zmierzyć” bezpośrednio, ale dla mnie sukcesem jest już, jeśli ktoś spojrzy bardziej przychylnym okiem na księdza czy w ogóle na osobę wierzącą, zamiast popadać w powtarzane bezmyślnie stereotypy. Wierzę w wielką moc przyciągania dobra. A jest to świetna okazja, aby zobaczyć chrześcijan czyniących dobro – radosnych, bawiących się, pomagających sobie. Przy „Projekcie Kostka” zaangażowany jest cały sztab wolontariuszy, liderów, grafików, fotografów, ponadto dziesiątki sponsorów, firm i różnych instytucji. To daje silne poczucie wspólnoty i bardzo przyciąga.

DK: Czy Projekt KOSTKA jest festiwalem tylko dla tych już stałych katolików, czy powątpiewający, lub szukający swojego miejsca też się w nim odnajdą?

ks AG: Z założenia pragniemy zainteresować wszystkich i stąd dobór gwiazd pozwala, aby każdy znalazł coś dla siebie, także ten, komu daleko do Pana Boga. A czasem przy okazji usłyszane słowo Ewangelii czy świadectwa może wzrosnąć w sercu, przemienić i wydać owoc… O to się modlimy.

DK: Dzięki serdeczne za rozmowę!

ks AG: Dziękuję!

szczegóły i program festiwalu na stronie: projektkostka.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem