Reklama

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 48/2004

Dekanat: Ińsko
Siedziba parafii: Chociwel, ul. Mała 9
Liczba wiernych: 4 300
Proboszcz: ks. Krzysztof Musiałek TChr
Wikariusz: ks. Grzegorz Korzeniewski TChr
Inni księża: ks. Wojciech Bodnar TChr (katecheta, spowiednik)
Kościoły filialne: Bobrowniki - pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Bród - pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Lisowo - pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Oświno - pw. św. Michała Archanioła, Wieleń Pomorski - pw. Matki Bożej Królowej Polski
Kaplica publiczna: Kamienny Most - pw. Miłosierdzia Bożego
Wspólnoty: Żywy Różaniec (7 róż), schola dziewczęca, zespół młodzieżowy, chór parafialny, Parafialny Zespół Caritas, ministranci (57) i lektorzy (12)
Czasopisma: „List”, „Miłujcie się”, „Msza św.”, „Niedziela” (15 egzemplarzy)

Chociwel jest niewielkim miastem, położonym na pograniczu Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Drawskiego. Leży nad jeziorem Starzyc. Krzyżują się tu drogi wiodące do Stargardu Szczecińskiego (28 km), Dobrej, Ińska, Dobrzan, Maszewa. Od 1857 r. przebiega tu linia kolejowa ze Stargardu do Łobza. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy to powstało nad jeziorem istniejące do XIII wieku słowiańskie grodzisko i założona przez rodzinę Wedlów w 1190 r. osada. Prawa miejskie brandenburskie Chociwel otrzymał w 1338 r., natomiast w 1600 r. zmieniono je na lubeckie. Właścicielami jednej części miasta byli margrabiowie brandenburscy, drugiej biskupi kamieńscy (stąd złoty pastorał biskupi w herbie miasta). Ostatni proboszcz rzymskokatolicki - ks. Paulus Kitzmann objął kościół w 1489 r. Wypędzony przez reformację uszedł do Marianowa.
Obecny kościół w Chociwlu powstawał w kilku etapach. Jako pierwsze wzniesione zostało na początku XV wieku prezbiterium, w połowie XV wieku korpus nawowy i wieża, a ok. 1600 r. przybudówki przy ścianach północnej i południowej. Wnętrze korpusu kościoła jest trójnawowe, oddzielone dwoma rzędami ośmiobocznych filarów, wspierających sklepienie gwiaździste. Czteroprzęsłowe prezbiterium jednonawowe, dwu- i półprzęsłowe zamknięte jest trójbocznie. Wyposażenie wnętrza kościoła jest w zasadzie neogotyckie. Chór muzyczny jest dwupiętrowy.
Kościół poświęcił 7 sierpnia 1945 r. przybyły tu ks. Wiktor Szczęsny TChr, który swą działalnością obejmował ogromny teren, rozciągający się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Dojeżdżał on z posługą kapłańską m.in. do Marianowa, Ińska, Dobrej. Formalna erekcja parafii nastąpiła 1 czerwca 1951 r. Księża chrystusowcy pracują w chociwelskiej parafii do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat jej administratorami byli następujący duszpasterze: ks. Stanisław Zygiel (1946-48), ks. Jan Szyperski (1948-51), ks. Franciszek Ćwięka (1951-57), ks. Stefan Kaczmarek (1957-58), ks. Alojzy Dudek (1958-60), ks. Władysław Hoffman (1960-69), ks. Jan Bojda (1969-74), ks. Aleksander Melburda (1974-77), ks. Zdzisław Hackiewicz (1977-82), ks. Józef Dudziak (1982-86), ks. Stanisław Malczewski (1986-96), ks. Tadeusz Jóźwiak (1996-2003).
Od 1 lipca 2003 r. proboszczem jest ks. Krzysztof Musiałek. Ksiądz Proboszcz pochodzi z archidiecezji krakowskiej. Studia teologiczne ukończył w Poznaniu, wyświęcony został w 1989 r. Pracował jako wikariusz w Goleniowie w parafii pw. św. Katarzyny, w Szczecinie jako duszpasterz akademicki w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie jako dziennikarz współpracował z Telewizją Polską, był też dyrektorem Radia „Plus” w Szczecinie, skąd przybył do Chociwla.
Niedzielne Msze św. w Chociwlu odprawiane są w następującym porządku: godz. 9.00, 11.00 i 18.00 (zimą godz. 17.00). W kościołach filialnych natomiast niedzielna Eucharystia sprawowana jest: o godz. 8.30 w Bobrownikach, o 10.00 w Lisowie, o 11.30 w Oświnie. Bród ma Mszę św. o godz. 12.30, Wieleń o 13.00, Lublino i Kamienny Most o 13.30. W dni powszednie w kościele parafialnym odprawia się o godz. 7.00 i 18.00 (zimą o 17.00) oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 12.00. Bród, Lisowo i Bobrowniki mają Mszę św. w środy, Oświna i Wieleń w czwartki, Lublino i Kamienny Most na przemian w soboty.
Na terenie parafii znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum, zespół szkół w Kamiennym Moście (Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Liceum Techniczne, Technikum Rolnicze). Katechizację uczniów szkoły podstawowej podjęli: Ksiądz Proboszcz, ks. Wojciech Bodnar oraz Mariola Zaklukiewicz. W gimnazjum naucza Barbara Jaskot, a w Kamiennym Moście ks. Grzegorz Korzeniewski.
„Wierni parafii chociwelskiej są rozproszeni na dużym terenie - relacjonował Ksiądz Proboszcz. - Dojeżdżamy do 5 kościołów filialnych i 2 kaplic. W tych małych ośrodkach widać zaangażowanie wiernych. Parafia wymaga intensywnej pracy w różnych grupach duszpasterskich. Założona została strona internetowa parafii, która jest żywa. Co tydzień jest aktualizowana, podajemy w niej ogłoszenia parafialne, intencje mszalne. Udanym zeszłorocznym przedsięwzięciem był Festiwal Młodych Talentów. Młodzież w 4 kategoriach prezentowała swoje osiągnięcia, by uzyskać stypendia na dalszą naukę. Cieszył się on wielkim zainteresowaniem i będzie dalej kontynuowany. Przygotowujemy się do pielgrzymki do Czernej k. Krakowa, skąd przywieziemy relikwie św. Rafała Kalinowskiego. 20 listopada wprowadzimy je do naszego kościoła. Naszym dużym projektem jest planowany remont wieży kościelnej. Zabiegamy o środki na ten cel. Na wieży pojawiły się pęknięcia spowodowane ruchem ciężkich pojazdów, przemieszczających się po pobliskiej jezdni. Moim zamiarem jest wykorzystanie wieży jako punktu widokowego. W pomieszczeniach znajdujących się tuż przed wyjściem na taras widokowy przygotowywano by wystawy. Przedsięwzięcie to miałoby zatem także swój wymiar edukacyjny. Przejazd pod wieżą to rzadkość, na naszym terenie spotykany tylko w Moryniu. Zrekonstruowaliśmy mechanizm zegarowy na wieży i 2 tarcze zegarowe, zostaną one podświetlone. Kościół jest jednym z najpiękniejszych zabytków w okolicy. Posiada dobrze zachowane freski z XIV wieku. W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie od 1882 r. znajduje się grupa figur pasyjnych (ukrzyżowany Chrystus, dwóch łotrów, Matka Boża Bolesna, św. Jan). To dzieło Mistrza Pasji Chociwelskiej, działającego na przełomie XV i XVI wieku w Kołobrzegu, zajmuje wyjątkowe miejsce w późnośredniowiecznej plastyce pomorskiej. Warto by zrobić replikę tego dzieła i eksponować w tutejszej świątyni.
Liczę, że Chociwel, rozpropagowany i włączony w szlak turystyczny, zatrzymywać będzie więcej przejeżdżających tędy turystów”.

Reklama

Świeccy franciszkanie na Jasnej Górze: bądźmy apostołami jedności

2019-07-20 17:05

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ponad 4 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie wpisało się w przygotowania do jubileuszu 800. rocznicy powstania wspólnoty świeckich franciszkanów. Do bycia „apostołami jednoczenia” zachęcał ich biskup świdnicki Ignacy Dec.

BPJG

Podczas dwudniowej pielgrzymki rozważano przesłanie z Listu św. Franciszka do wiernych „Poświęceni są ku jedności” - poinformowała Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. - Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to będziemy się modlić – zapewniała świecka franciszkanka.

- By nie wstydzić się jednoczyć wokół Krzyża i Ewangelii - zachęcał zgromadzonych biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

- Jesteśmy chorzy na brak jedności – diagnozował biskup świdnicki i ubolewał nad pogłębiającym się rozbiciem w narodzie. Zachęcał do bycia na co dzień „apostołem jednoczenia”.

O wielkiej aktualności i sile franciszkańskiego charyzmatu we współczesnym Kościele mówi o. Andrzej Romanowski, narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - „Franciszku idź, odbuduj mój Kościół!”. To jest ciągle aktualne, tego bardzo potrzeba na dziś i jutro. To przesłanie, które otrzymał Św. Franciszek jest tak aktualne, tylu ludzi jest zagubionych, tylu poszukujących, zranionych – tłumaczył zakonnik i podkreślił, że potrzeba nie tylko dotrzeć do nich z przesłaniem miłości Jezusa, ale nieść Franciszkowy zapał, entuzjazm, fascynację Chrystusem, gdyż to najbardziej zaraża innych i wpływa na zmianę myślenia.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga ona opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich, umożliwia jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony ok. 1221 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Powstał on z myślą o ludziach świeckich, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. W Polsce zakon liczy obecnie ok. 10 tys. członków.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami, czyli franciszkanami świeckimi byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Malczewski - malarz, Józef Haller - legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Szal: Królestwo Boże powinno być na pierwszym miejscu

2019-07-21 15:57

pab / Polańczyk (KAI)

Sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu – powiedział abp Adam Szal, który przewodniczył Mszy św. podczas Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów. Eucharystia sprawowana była na ołtarzu polowym w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. Transmitowała ją na żywo TV Polonia.

Joanna Trudzik
Abp Adam Szal

W homilii metropolita przemyski nawiązał do Ewangelii, która ukazała scenę wizyty Pana Jezusa w domu Marty i Marii. Zwrócił uwagę, że Marta zajęła się „czymś bardzo oczywistym” - przygotowywała posiłek. Z kolei Maria zamieniła się w słuch i nie mogła się oprzeć słowom wypowiadanym przez Chrystusa. – Te dwie postawy wzajemnie się dopełniają. Nie wykluczają się, ale uzupełniają, tworząc jakby piękny obraz, mówiący o tym, że jedna i druga postawa w życiu człowieka jest bardzo potrzebna po to, aby nakarmić duszę i ciało – mówił.

Abp Szal zauważył, że Pan Jezus pochwalił postawę Marii, mówiąc, że to ona obrała najlepszą cząstkę. – Rzeczywiście to stwierdzenie Chrystusa jest bardzo ważne, bo ustala hierarchię wartości, bo ukazuje, że na pierwszym miejscu trzeba zwracać uwagę na to, co jest najważniejsze: na sprawy Królestwa Bożego, na sprawę naszego zbawienia, na sprawy Słowa Bożego. Podkreślał to wielokrotnie Chrystus, mówiąc że sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu – przypomniał kaznodzieja. Na zakończenie abp Szal uznał, że udział „w tej niedzielnej Eucharystii również jest ewangelizacją”. – W środku dnia gromadzimy się przy ołtarzu, aby uczestniczyć w tej niezwykłej uczcie. Nasza obecność jest świadectwem. I właśnie takiej ewangelizacji trzeba we współczesnym świecie, byśmy przez udział w niedzielnej Mszy świętej, przez nasze aktywne zaangażowanie w liturgii, także przez Komunię świętą byli świadkami Ewangelii – stwierdził. Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów trwa od poniedziałku 15 lipca. Ostatnim punktem jest projekt „Niebiańska plaża” na plaży na Cyplu w Polańczyku. Jest to festyn z wieloma atrakcjami dla rodzin z dziećmi, połączony z koncertem zespołu Bankruci. Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej. Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal, a patronat medialny sprawuje Katolicka Agencja Informacyjna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem