Reklama

160. rocznica konsekracji Kościoła w Świątnikach Górnych

2018-06-28 07:54

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

- Będziemy prosić podczas tej świętej Eucharystii, abyście na wzór św. Stanisława i św. Jadwigi - patronów parafii - stali przy Bożym prawie, przy zasadach Dekalogu, przy przykazaniach miłości Boga i bliźniego. - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dziękczynnej w 160. rocznicę konsekracji Kościoła w Świątnikach Górnych.

Arcybiskup rozpoczął homilię od komentarza dotyczącego dzisiejszej liturgii słowa. Przywołał postać króla Jozjasza, który podczas odnawiania Świątyni Jerozolimskiej, odnalazł zwój Księgi Powtórzonego Prawa. Pod wpływem przeczytanej w niej przepowiedni, władca rozdarł swoje szaty i wezwał cały naród do odnowienia dawnego przymierza z Bogiem i do złożenia obietnicy wierności Jego przykazaniom.

- To wydarzenie sprzed tysiącleci ma bardzo ważne przesłanie, sięgające naszych czasów. Ta opowieść musi dać nam wiele do myślenia.

Hierarcha odwołał się do pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 roku. Był to czas upadku Związku Radzieckiego i wielkich przemian społeczno - ekonomicznych. Papież przypominał Polakom o fundamentach, na jakich powinno się budować nowy ład.

Reklama

- Cała pielgrzymka papieża była wielkim rozważaniem Dekalogu. Poszczególne stacje - miasta, w jakich Ojciec Święty się zatrzymywał, były okazją, by raz jeszcze, w świetle współczesnych wydarzeń, przemyśleć to, co Bóg dzisiaj do nas mówi, czego oczekuje i co jest najważniejsze, by nie utracić wolności ducha.

Metropolita zwrócił uwagę na rozbieżność pomiędzy reakcją króla Jozjasza, który widział gwarancję ocalenia swojego państwa w oparciu o zasady Dekalogu, a sytuacją w Polsce, gdzie do dziś podważa się najważniejsze wartości. Atak na instytucję małżeństwa i uleganie ideologii gender jest bluźnierstwem przeciw Bogu. Hierarcha zauważył, że współczesny świat żyje tak, jakby Boga nie było i usuwa Go z przestrzeni publicznej.

- Człowiek jest wolny wtedy, kiedy jego czyny są piękne, dobre i szlachetne oraz są realizacją tego, czego Pan Bóg nas naucza.

Arcybiskup, parafrazując słowa dzisiejszej Ewangelii, podkreślił, że wielu fałszywych proroków próbuje zaoferować nam życie bez Boga. Dodał, że człowiek może osiągnąć szczęście tylko przez miłość Boga i drugiego człowieka.

- Kochać Boga, znaczy zachowywać Jego przykazania. A kochać bliźniego to nieustannie przekraczać pokusy do egoizmu i skoncentrowania się na sobie, by bezinteresownie służyć i pomagać drugiemu człowiekowi.

Metropolita zauważył, że 100. rocznica odzyskania niepodległości musi być nie tylko czasem dziękczynienia, ale również refleksji nad tym, dlaczego doszło do rozbiorów. Zaznaczył, że 123 - letnia niewola spowodowana była odejściem od Bożych przykazań i brakiem odpowiedzialności za Ojczyznę w imię prywaty. Dodał, że bieżący rok powinien być przeżywany w radości również z powodu 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Wspomniał wizytę kardynała Wojtyły na Świętej Górze koło Gostynia, gdzie papież przypominał o zagrożeniach ateizmu i podkreślał ogromną rolę rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Jan Paweł II mówił wtedy o tym, aby kierować się w życiu miłością do Chrystusa, Ojczyzny, Kościoła i Narodu.

Na zakończenie, arcybiskup zwrócił uwagę heroiczne czyny patronów parafii - św. Stanisława i św. Królowej Jadwigi.

- Św. Stanisław był znakiem tego, że Polska się zjednoczy i znowu będzie silna (...) Św. Jadwiga stała się, przez swoje mądre i pełne ofiarności rządy, natchnieniem, jak trzeba być zatroskanym o siebie i swój kraj, ale także, jak nieść Ewangelię tym narodom, które jeszcze nie poznały Chrystusa.

Ks. Arcybiskupa przywitał proboszcz - ks. Grzegorz Mrowiec. Przypomniał historię powstania świątyni i ogromną rolę, jaką odgrywa ona dla mieszkańców Świątnik. Podkreślił także związki parafii z katedrą wawelską i poprosił o modlitwę i błogosławieństwo. Po zakończeniu Eucharystii, metropolita krakowski poświęcił nowe figury św. Stanisława i św. Jadwigi.

Od początku XIX wieku społeczność Świątnik starała się o stworzenie samodzielnej parafii i budowę kościoła. 27 czerwca 1858 roku, podczas wizyty duszpasterskiej biskupa tarnowskiego Alojzego Pukalskiego, miała miejsce konsekracja świątyni i poświęcenie drewnianego ołtarza głównego. Patronami parafii są św. Stanisław ze Szczepanowa - krakowski biskup i męczennik i św. Jadwiga Królowa.

Tagi:
świątynia parafia jubileusz konsekracja

Konsekracja i jubileusz

2019-08-13 12:55

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 33/2019, str. 1

Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Połupinie świętuje w sierpniu ważne uroczystości. Mija właśnie 30 lat od rozpoczęcia budowy kościoła. Przed 25 laty utworzono tu samodzielny wikariat, który w styczniu 1995 r. przemianowano na parafię. 18 sierpnia ksiądz biskup konsekruje świątynię parafialną

Ks. Adrian Put
Ks. Andrzej Cieślak zaprasza do kościoła bł. Karoliny w Połupinie

Parafia w Połupinie powstała z podziału parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Nową wspólnotę utworzyli mieszkańcy następujących miejscowości: Połupin, Nowy Zagór, Stary Raduszec, Retno i Strumienno.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

O. Leon Knabit o atakach na abp. Jędraszewskiego

2019-08-08 07:26

Wiem, co piszę. Spodziewałem się, że kiedyś ktoś zażąda dymisji O. Gużyńskigo. I stało się tak, choć ja takiej postawy nie popieram, jak to ostatnio pisałem. Natomiast ataki na abpa Jędraszewskiego uważam za kolejne akcje przeciwko krakowskim Pasterzom.

Piotr Drzewiecki

Księcia Metropolitę Sapiehę chciano aresztować i potem wyrzucić z Polski. „Wojtyła zdrajca” -pisało na budynku przy Franciszkańskiej 3, Kardynałowi Macharskiemu grożono śmiercią. I ci wszyscy krzykacze przeminęli. Przeminą i ci aktualni, a Kraków? Będzie miał kolejnego arcybiskupa. Cała ta Czwórka odznaczała się głębokim patriotyzmem, rozumiała wartości, na których budowało się i trwało Państwo Polskie i nigdy nie występowała przeciw konkretnemu człowiekowi. Kardynał Wojtyła, już jako papież wołał na Błoniach 10 czerwca 1979 roku: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście że można. Człowiek jest wolny.

Ale - pytanie zasadnicze - czy wolno? I w imię czego „wolno?” Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć: NIE temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło?” I upłynęło czterdzieści lat, by metropolita szczeciński, abp Andrzej Dzięga, mógł napisać:

„Obserwując obecne zmaganie kulturowe, w ostatnich kilkunastu latach szczególnie intensywne w Polsce, a w ostatnich miesiącach jeszcze nasilające się na polskiej ziemi, widzimy, że nie jest to zwykłe przeciwstawienie społeczno-politycznych poglądów tzw. lewicowych i prawicowych, ale że jest to radykalne przeciwstawienie: Droga Bożej Prawdy przeciwko drodze zwykłego, pogańskiego bezbożnictwa.”

A więc jasne. Wybierajmy. Jeśli zaś ktoś wystąpi jako katolik przeciw własnemu biskupowi, to stawia się sam po określonej stronie. Załączone zdjęcie pokazuje, co się działo na Franciszkańskiej po śmierci Jana Pawła II. Nie będziemy się licytowali co do ilości uczestników sobotniego spotkania, ale przyjdźmy na modlitwę na 15-ą. Śpiewaliśmy Papieżowi przed laty „Cracovia semper Fidelis – Kraków zawsze wierny”. Czy usłyszy te słowa w Domu Ojca 10 sierpnia, właśnie w rocznicę Bierzmowania Dziejów?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sokołów Podlaski: ingres bp. Piotra Sawczuka do konkatedry

2019-08-18 19:09

xmg / Sokołów Podlaski (KAI)

- Chcemy pokornie prosić św. Rocha o wstawiennictwo w zmaganiu się z zarazą naszej doby, zatruwającą ludzkie myślenie i próbującą doprowadzić do ruiny rodziny – mówił bp Piotr Sawczuk podczas Mszy św. odprawionej w Sokołowie Podlaskim ku czci św. Rocha, patrona tego miasta. Eucharystia powiązana była z ingresem biskupa do miejscowej konkatedry pw. Niepokalanego Serca NMP.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

W symbolicznym geście przekazania kluczy, w progu do świątyni ks. Biskupa powitał miejscowy proboszcz ks. prał. Andrzej Krupa. Słowa powitania skierowali również przedstawiciele parafii, młodzieży oraz władz samorządowych.

W homilii bp Sawczuk nawiązał do postaci św. Rocha. Jak zauważył, w cztery tygodnie po objęciu posługi w diecezji drohiczyńskiej przybywa do Sokołowa Podlaskiego, aby uczcić tak przemożnego Patrona i swoją pasterską posługę powierzyć Bogu przez jego wstawiennictwo.

Przypominając życie św. Rocha zwrócił uwagę na jego cechy i cnoty. Jak zauważył, możemy uczyć się od niego, jak wielkim i wspaniałym cudem są narodziny człowieka. Św. Roch zawstydza nas swoim zapałem apostolskim. Uczy również miłości do bliźnich. „Ilu to ludzi skupia się dzisiaj wyłącznie na sobie, na własnej wygodzie, oddaje się w niewolę złego ducha, w niewolę namiętności, pod władzę pieniądza. Jedyną niewolą św. Rocha byłą miłość miłosierna. Nie wyobrażał sobie życia bez miłości” – stwierdził. Nawiązał do ofiarnej służby św. Rocha na rzecz chorych na dżumę - czarną śmierć, która w czasach Świętego zdziesiątkowała ludność Europy. W tym kontekście odniósł się do niedawnych słów abp. Marka Jędraszewskiego mówiących również o zarazie. Jak wyjaśnił, słowo to było użyte w sensie przenośnym, by podkreślić skalę niebezpieczeństwa, jakie płynie z ideologii komunistycznej – co wiemy, i z ideologii LGBT, czego do końca nie wiemy, bo zjawisko jest dość nowe, jednak oparte o fałszywą i niebezpieczną antropologię. "Chcemy pokornie prosić św. Rocha o wstawiennictwo w zmaganiu się z zarazą naszej doby, zatruwającą ludzkie myślenie i próbującą doprowadzić do ruiny rodziny" – powiedział bp Sawczuk.

Eucharystię zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz procesja Eucharystyczna. Udano się również pod pomnik św. Rocha. Bp Sawczuk oraz przybyłe delegacje złożyli kwiaty.

Jak przypomniał ks. Prał. Andrzej Krupa, św. Roch jest związany z historią Sokołowa Podlaskiego. Odbierał cześć w nieistniejącym już dziś kościele. Pozostałe po świątyni kolumny stanowią część ufundowanego pomnika ku czci Świętego.

W roku 2015, na prośbę lokalnej społeczności oraz biskupa drohiczyńskiego, Ojciec Święty Franciszek ustanowił św. Rocha patronem miasta Sokołów Podlaski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem