Reklama

„Jordan” przyjaźń człowieka z Bogiem

Niedziela częstochowska 6/2005

Archiwum Wspólnoty „Jordan”

Animatorki z moderatorem ks. Tomaszem Knopem

Historia

Historia Wspólnoty „Jordan” sięga 1997 r., kiedy katechezy prowadzone przez ks. Tomasza Knopa w Zespole Szkół w Złotym Potoku rozpoczęły preewangelizację. Ważnymi jej elementami były: kierownictwo duchowe, rozmowy indywidualne oraz cotygodniowe spotkania modlitewne. Rok później ks. Remigiusz Lota wraz z zespołem ewangelizacyjnym prowadził rekolekcje, które zapoczątkowały regularne spotkania w małych grupach. Uczestnicy tych spotkań przeżyli w wakacje swoje pierwsze rekolekcje oazowe w Załęczu Małym.
Kolejny rok był czasem intensywnej pracy formacyjnej. Animatorzy uczestniczyli w comiesięcznych, a następnie - podobnie jak uczestnicy - w cotygodniowych spotkaniach. Cała Wspólnota gromadziła się raz w tygodniu na Eucharystii. Był to czas konstytuowania się Wspólnoty, którą tworzyły głównie osoby z terenu Złotego Potoku. W 1999 r. w rekolekcjach w Żegiestowie uczestniczyły także grupy z Wielunia, Praszki oraz dwóch parafii częstochowskich. Zapoczątkowały one okres deuterokatechumenatu, który wspomagały DOM-y (Deuterokatechomenalne Oazy Modlitwy), będące autorskim projektem Wspólnoty „Jordan”.
W kolejnych latach Wspólnota intensywnie się rozwijała. Grupy z parafii w Częstochowie, Praszce i Wieluniu usamodzielniły się i pracę formacyjną, a także posługę liturgiczną pełniły w swoich parafiach. W wakacje odbywały się letnie rekolekcje poszczególnych stopni (I, II, III, KODA). W 2003 r. po raz pierwszy uczestniczyli w nich studenci i osoby pracujące. Oazy letnie przygotowują i mobilizują do pracy w małych grupach parafialnych. W czasie roku szkolnego odbywają się spotkania jednoczące całą wspólnotę. Kilka razy w roku ma miejsce Deuterokatechumenalna Oaza Modlitwy. Na jej dwudniowy program składają się: codzienna Msza św., celebracja Słowa Bożego, wspólna adoracja Najświętszego
Sakramentu, Namiot Spotkania, rozmowy indywidualne i spacer, nazywany Wyprawą Otwartych Oczu.

Duchowość

Wspólnota „Jordan” opiera swoją działalność na zasadach odnowy Kościoła, wprowadzonych przez Sobór Watykański II i czerpie z doświadczeń Ruchu Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jej powstanie było odpowiedzią na pragnienia osób poszukujących pogłębionego życia chrześcijańskiego, wspólnoty i kierownictwa duchowego. Stąd jej duchowość zawiera się w haśle: „misterium - wspólnota - misja”. Misterium oznacza zbawcze działanie Boga, zapoczątkowane w Starym Testamencie, objawione w pełni przez Chrystusa i dokonane przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnictwo w Tajemnicy Zbawienia jest możliwe za sprawą sakramentów. Wymaga od człowieka zerwania z grzechem i przemiany w nowego człowieka, który pozwoli się prowadzić działaniu Ducha Świętego. Nawrócenie nie jest więc jednorazowym aktem, ale procesem ciągłej przemiany. I jako takie prowadzi do pełniejszego poznania tajemnic wiary, a także doświadczenia Boga, Jego miłości i nieskończoności.
Ważnym elementem misterium jest odkrywanie powołania, rozumianego jako dążenie do świętości, a także indywidualnego powołania każdego człowieka. Realizuje się to najpełniej podczas modlitwy. Stąd też członkom Wspólnoty „Jordan” w kształtowaniu życia wewnętrznego pomaga reguła życia, która ma dwa wymiary: codzienność, która obejmuje codzienną modlitwę, medytację Pisma Świętego, rachunek sumienia, Liturgię Godzin, uczestnictwo w Eucharystii oraz niecodzienność, którą stanowią: adoracja (raz w tygodniu), spowiedź (raz w miesiącu, stały spowiednik), dzień skupienia (raz w miesiącu), rekolekcje (raz w roku). Trwanie na modlitwie, słuchanie słów Chrystusa i życie zgodne z Jego wolą urzeczywistnia przyjaźń łączącą ludzi z Bogiem i z sobą nawzajem. Tylko ten, kto jest przyjacielem Boga, może być prawdziwym przyjacielem człowieka. Tak ukształtowana wspólnota chrześcijańska jest znakiem obecności Boga w świecie, cząstką Kościoła, będącego komunią osób w Chrystusie, na wzór Boga, który jest wspólnotą osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Odkrywając swoje powołanie w Kościele, który z natury jest misyjny, członkowie Wspólnoty odczytują go jako wezwanie do apostolstwa we wspólnocie.

Reklama

Dzieła

Nazwa Wspólnoty „Jordan” nawiązuje do wydarzeń biblijnych, które miały miejsce nad tą rzeką. Najważniejszym z nich był chrzest Jezusa. Członkowie grupy, zapatrzeni w Chrystusa-Sługę, który staje wśród grzeszników i przyjmuje chrzest od Jana jako zapowiedź odkupieńczej misji, słuchają słów: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Starają się żyć tak, aby stać się bratem Chrystusa, dostrzegać w człowieku to, co dobre i lepiej zrozumieć tajemnice wiary. Chcą, tak jak Jan Chrzciciel, otrzymać dar rozpoznawania spraw Bożych. Pragną, aby całe ich życie opromieniała tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie. Wydarzenie to uświadamia znaczenie własnego chrztu, który jest odrodzeniem z wody i Ducha Świętego. Uzdalnia do życia w łasce i świadczenia o Bożej miłości. Zgodnie ze swoim charyzmatem, Wspólnota podejmuje działalność apostolską, która obejmuje: organizowanie i prowadzenie rekolekcji, sesji modlitewnych, dni skupienia, warsztatów, akcji ewangelizacyjnych, oaz modlitwy. Drugim elementem misji jest deuterokatechumenat, czyli odnowiony katechumenat. Jest to proces formacyjny w Ruchu Światło-Życie, prowadzący chrześcijanina do dojrzałej wiary. Kolejnym krokiem jest Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu, która animuje odnowę życia parafii według zaleceń Soboru Watykańskiego II. Głoszenie Dobrej Nowiny odbywa się w różny sposób, także z wykorzystaniem pantomimy, śpiewu, tańca i małych form teatralnych. Wspólnota prowadzi rekolekcje otwarte i zamknięte, parafialne i szkolne, oraz akcje ewangelizacyjne: akademie szkolne, wieczory ewangelizacyjne i audycje w Radiu „Fiat”. Ich celem jest refleksja nad dotychczasowym życiem, prowadząca do nawrócenia. Działalności ewangelizacyjnej służą sesje modlitewne, będące formą rekolekcji tematycznych (ostatnie dotyczyły duchowości kobiety i mężczyzny) i warsztaty pt. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, stanowiące przygotowanie do podjęcia posługi ewangelizacji. Oazy modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe.

Informacje na temat Wspólnoty „Jordan” można znaleźć na stronie internetowej:
www.jordan.org.pl
oraz u ks. Tomasza Knopa
tel. 0607 618 288, e-mail: tknop@jordan.org.pl
i Anny Kłosowicz,
tel. 0507 132 043, e-mail: aklosowicz@jordan.org.pl

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Premier Morawiecki i prezydent Duda z wizytą na Mierzei Wiślanej

2020-05-30 13:41

[ TEMATY ]

premier

inwestycja

Mateusz Morawiecki

koronawirus

Mierzeja Wiślana

PAP

Skowronki, 30.05.2020. Prezydent Andrzej Duda (P) i premier Mateusz Morawiecki (L) podczas wizyty na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej w miejscowości Skowronki.

- Nie byłoby naszych sukcesów dostrzeganych dzisiaj przez Europę w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą powiedział dziś Mateusz Morawiecki. Premier i prezydent odwiedzili Mierzeję Wiślaną, gdzie trwa budowa nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim.

Podczas wizyty premier powiedział:.

- Tutaj budujemy nową drogę morską, ale jest to też symbol przełamania tego, że tak wiele rzeczy w Polsce nie mogło być zrealizowanych. To też test współpracy władz państwowych dla dobra regionu. To wielka szansa dla rozwoju Elblągu i Warmii, ale również dla Polski. Dzięki nowym mocom portowym uzyskanym w wyniku tej inwestycji, skorzysta cała Polska, handel i cała gospodarka. Tak właśnie napędza się wzrost gospodarczy – przez eksport i przez import, przez handel.

- Świat szuka ścieżek odbudowy wzrostu gospodarczego po pandemii koronawirusa. USA, Chiny i Europa stawiają na inwestycje. Przez wielkie plany inwestycyjne wychodzono z kryzysu. Dzisiaj wielkim planem inwestycyjnym Polski jest fundusz inwestycji publicznych o wartości 30 mld zł.- zaznaczył premier. I dodał:- Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski, składającego się z bardzo wielu naszych projektów, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych o wartości min. 30 mld zł, dokładamy nasze tarcze. Codziennie 2 mld zł trafiają do firm na ratowanie miejsc pracy. To także nowe możliwości handlowe dla wielu przedsiębiorców. Zdecydowaliśmy się z prezydentem Andrzejem Dudą działać bardzo szybko, bo wiemy że raz utracone miejsca pracy ciężko wracają. Dziękuję prezydentowi, że dba o każde miejsce pracy.

- Wiele miejsc pracy powstaje przy budowie Mierzei, ale to da też setki tysięcy miejsc pracy po zakończeniu budowy. Wkrótce cała Polska będzie wielkim placem budowy. To nowe możliwości handlowe dla wielu przedsiębiorców.

Nie byłoby naszych sukcesów dostrzeganych dzisiaj przez Europę w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą - podsumował Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu

2020-05-31 00:00

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Józef Lisiak

Ks. Grzegorz Umiński

Pamiątkowe zdjęcie wyjątkowym jubilatem

Wyjątkowy jubileusz 75-lecia przyjęcia święceń kapłańskich obchodził 27 maja, ks. Józef Lisiak SAC, który na co dzień mieszka w pallotyńskiej wspólnocie w Wałbrzychu w par. Św. Franciszka z Asyżu.

- Jak żyję, pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu – mówił bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, który przewodniczył uroczystej Eucharystii.

Okolicznościową homilię wygłosił przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przypominając przebieg posługi kapłańskiej ks. Lisiaka. Dostojny jubilat formację do kapłaństwa rozpoczął od pallotyńskiego nowicjatu w roku 1939r., który został przerwany czasowo przez wybuch II Wojny Światowej. Ks. Józef pierwszą profesję przyjął 15 sierpnia 1942 roku w Wadowicach. Wcześniej uczył się w Ołtarzewie pod Warszawą, a następnie studiował filozofię i teologię w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po przyjęciu święceń prezbiteratu 27 maja 1945 roku posługiwał w Gliwicach, Gdańsku i Chełmnie. W latach 1950-1954 studiował na Uniwersytecie Warszawskim teologię biblijną. Następnie był wykładowcą i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W latach 1991-1993 pracował na Białorusi, a od 1993 roku przebywa w wałbrzyskiej wspólnocie św. Franciszka.

Zarówno prowincjał jak i proboszcz parafii ks. Piotr Kopera, a także grupy parafialne i stowarzyszenie „Ludzi Jana Pawła II” złożyli jubilatowi podziękowania i życzenia. Odczytano też okolicznościowe listy powinszowań od abp. Tadeusza Wojdy, bp. Adama Galbasa SAC i bp. Marka Mendyka.

W słowie końcowym ks. Józef Lisiak, który w tym roku świętował 14 lutego 102 lata, podkreślił, że jest wielkim czcicielem MB Fatimskiej i dziękując kapłanom i wiernym za modlitwę, zauważył, że nazwisko bp. Deca jest jakby skrótem od łacińskich słów „Deus Est Caritas” czyli Bóg jest miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję