Reklama

Figura Legnickiej Pani przebywa w Legnicy już 50 lat

Od 8 grudnia 1954 r. w legnickim kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w którym gospodarzami są Ojcowie Franciszkanie, znajduje się figura Matki Bożej, zwanej Białą Legnicką Panią - Przyczyną naszej radości.

Niedziela legnicka 6/2005

Z okazji 50-lecia obecności tej figury Ojcowie Franciszkanie, pod przewodnictwem swojego proboszcza o. Romana Pałaszewskiego OFMConv, przygotowali bardzo starannie przebieg uroczystości jubileuszowych (por. Niedziela Legnicka nr 3/2005). Dziś chcemy jeszcze na chwilę wrócić do 8 grudnia ub. r. Wtedy koncelebrowanej Mszy św., odprawianej w gronie Ojców Franciszkanów i legnickich proboszczów, przewodniczył bp Stefan Regmunt. Po procesji wejścia koncelebransi zatrzymali się na stopniach ołtarza na moment odsłonięcia figury przy dźwięku fanfar. Następnie słowa powitania wygłosił o. R. Pałaszewski: „Bądź pozdrowiona, Przeczysta Bogarodzico Dziewico, Najświętsza Panno i Najmiłosierniejsza Matko. Niech Cię błogosławi to miejsce, które wybrałaś sobie za mieszkanie, aby ludziom dobrze czynić. Niech Cię błogosławią wszystkie ślady ludzi, którzy tu kiedykolwiek przychodzili. Niechaj Cię błogosławią wszystkie modlitwy prośby i błagania, które tu kiedykolwiek zanoszono. Niechaj Cię błogosławią wszystkie serca ludzkie, które tu kiedykolwiek w szczerej spowiedzi i w czystej skrusze za Twoją przyczyną zostały nawrócone. Niechaj Cię błogosławią wszystkie łaski tu, w czasie Mszy św., otrzymane za Twoją przyczyną. Matko Miłosierdzia, Matko Niepokalana, miej nas zawsze w swojej opiece. Przeczysta Dziewico, najwięcej Boga miłująca, uproś nam miłość prawdziwą i stałą (...). Niech Maryja Pani Legnicka, która jest Bożym znakiem dla nas już od pół wieku, jak kroczyć za Jezusem i jak wypełniać Jego wolę, wyprasza nam podczas tej Eucharystii to, o co z ufnością prosimy najwyższego Boga”. Homilię podczas Mszy św. wygłosił bp Stefan Regmunt. Podziękował w niej za zorganizowanie nowenny z racji 50-lecia obecności figury Matki Bożej i uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Biskup nawiązał też do przeżywanej 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. „Wpatrujemy się dzisiaj w postać Matki Najświętszej - mówił Kaznodzieja - Tej, która jest w pełni święta, nieskażona żadnym grzechem (...). Dziękujemy Bogu, że przekazał nam Maryję jako Matkę Jezusa i Matkę naszą, aby nam towarzyszyła w drodze ku pełnemu z Nim zjednoczeniu. Kiedy spotykamy się z Matką Najświętszą, (...) chcemy dostrzegać Ją także jako żyjącą wśród nas, posłaną i dzisiaj przez Boga, aby przewodzić nam w pielgrzymce wiary. Kiedy widzimy pielgrzymów, którzy gromadzą się w Lourdes, La Salette, ale także w naszych parafialnych świątyniach, dostrzegamy, jak Maryja wciąż pragnie nawiązywać kontakt z człowiekiem i przekazuje Boże orędzie do naszych serc. Uświadamia nam też, jak wielkie niebezpieczeństwa płyną z tego, kiedy człowiek schodzi na drogę grzechu. Uświadamia nam, że z grzechu wynikają wojny i wszelkie zło, że życie w grzechu degraduje człowieka, niszczy go i jego człowieczeństwo. Dlatego w tych spotkaniach tak często Maryja wzywa do pokuty i nawrócenia. Matka Boża wzywa też świat do przyjęcia Jej pomocy. Dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, zawierzamy siebie Maryi, wpatrując się w ten piękny wizerunek Legnickiej Pani, przypominając sobie, że w tym miejscu już tyle osób zostało wysłuchanych, tyle spraw przed Matką Bożą zostało ujawnionych. Powierzając więc Jej na nowo siebie i wszystkie sprawy, chcemy prosić, by pomogła nam zbliżyć się do Boga i w Chrystusie dostrzec Jedynego Zbawiciela Człowieka. Chcemy też dziękować za Ojców Franciszkanów. Dziękujemy, że na różne sposoby ukazują Ją jako wzór świętości, jako naszą Orędowniczkę i Wspomożycielkę. Niech Maryja Niepokalana ukazana w pięknej figurze Legnickiej Pani wspomaga nas i wspiera” - mówił Ksiądz Biskup.
W modlitwie eucharystycznej, przy zaangażowaniu wiernych wspólnoty parafialnej m.in.: w przygotowaniu liturgii Słowa, składaniu darów ofiarnych, śpiewie chóru i oprawie muzycznej w wykonaniu orkiestry, złożono dziękczynienie Panu Bogu za to, że od pół wieku wszyscy chętni mogą modlić się w tym miejscu, przed obrazem Maryi.
Po zakończeniu Mszy św., uczestnicy uroczystości mogli zatrzymać się jeszcze w krużgankach klasztornych na przygotowanym przez Ojców Franciszkanów, z pomocą różnych grup parafialnych, poczęstunku.
W każdą środę, po wieczornej Mszy św., wierni mają okazję do wspólnej modlitwy dziękczynnej i błagalnej zanoszonej, za przyczyną Białej Legnickiej Pani - Przyczyny naszej radości.
Sama figura, która przyciąga wzrok każdego modlącego się, powstała w Monachium, a wykonana jest z tzw. marmuru kararyjskiego przez prof. A. W. Waltera z Drezna w 1817 r. Do kościoła Ojców Franciszkanów w Legnicy sprowadził ją pierwszy w historii proboszcz parafii - o. Cyryl Nastalski. Uroczysta intronizacja odbyła się 8 grudnia 1954 r.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dwaj pielgrzymi pokonają trasę z Częstochowy do Warszawy z portretem kard. Wyszyńskiego

2020-05-29 13:47

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

kard. Wyszyński

Twitter/Jasna Góra

W dziewięć dni dwaj pielgrzymi zamierzają pokonać trasę dorocznej pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę, wędrując w odwrotnym kierunku – z Częstochowy do stolicy. Pątnicy będą modlić się o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego wielki portret będzie im towarzyszył w drodze.

O pielgrzymce, która wyruszyła w piątek sprzed pomnika Prymasa Tysiąclecia u stóp Jasnej Góry, poinformowali na Twitterze gospodarze częstochowskiego sanktuarium, ojcowie paulini.

Podczas dziewięciodniowej wędrówki pątnicy będą modlić się w intencji beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, a także za ojczyznę i Kościół. Wysoki na dwa metry portret przyszłego błogosławionego powiozą na specjalnie przystosowanym do tego celu wózku. Nietypowa pielgrzymka to jedna z inicjatyw wpisujących się w planowaną niebawem beatyfikację prymasa.

W czwartek minęła 39. rocznica śmierci kard. Wyszyńskiego, którego beatyfikacja miała odbyć się 7 czerwca tego roku na placu Piłsudskiego w Warszawie. W końcu kwietnia zdecydowano jednak o jej bezterminowym zawieszeniu. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu epidemii.

W nocy z czwartku na piątek na Jasnej Górze rozpoczęły się czuwania modlitewne poprzedzające beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Tę zainicjowaną przez metropolitę częstochowskiego modlitwę, która będzie powtarzana codziennie do 25 sierpnia, nazwano "Nocnym kołataniem do Matki Najświętszej u progu beatyfikacji". Nazwa modlitwy nawiązuje do słów Prymasa Tysiąclecia, który w zapiskach w 1981 r., na kilka tygodni przed śmiercią, zanotował je w odniesieniu do podjętej wówczas nocnej modlitwy o jego zdrowie.

Jasna Góra od wielu miesięcy przygotowuje się do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. M.in. co miesiąc odbywają się poświęcone tej postaci spotkania pod hasłem "Maryjna droga do świętości Stefana Kardynała Wyszyńskiego".

3 października ub. roku papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji prymasa. Jego proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 r., czyli osiem lat po jego śmierci. W styczniu ub. roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była ubiegłoroczna aprobata komisji kardynałów i biskupów. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego. Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy prymasie Auguście Hlondzie. W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 r. został biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Aresztowany został we wrześniu 1953 r. Więziony był w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 r. i wrócił do Warszawy. Był inicjatorem Wielkiej Nowenny, czyli dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 r., czyli tysiąclecia chrztu Polski. Brał udział w przygotowaniach i obradach Soboru Watykańskiego II, zainaugurował czuwania soborowe w Polsce w intencji obrad. W jego biografii podkreśla się, że w obliczu konfliktów społecznych stawał w obronie praw człowieka i narodu. We wrześniu 1978 r. pojechał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, co było realizacją idei polsko-niemieckiego pojednania i przebaczenia.(PAP)

Autor: Marek Błoński

mab/ joz/

CZYTAJ DALEJ

USA/ Rakieta Falcon 9 wynosi na orbitę kapsułę z dwoma amerykańskimi astronautami

2020-05-30 21:41

[ TEMATY ]

USA

rakieta

start

PAP

Z Przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w sobotę rakieta Falcon 9. Wynosi na orbitę kapsułę Dragon z dwoma amerykańskimi astronautami. To pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terytorium USA od prawie 10 lat.

Tym razem planów startu nie pokrzyżowała pogoda. W środę, mimo zaawansowanej procedury, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych przełożono start na sobotę.

Dragon z astronautami Robertem Behnkenem i Douglasem Hurleyem na pokładzie ma dotrzeć na ISS po około 24 godzinach. (PAP)

mobr/ ap/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję