Reklama

Budowa centrum parafialnego Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

Niedziela w Chicago 8/2005

Archiwum redakcji

Ks. Wiesław Pęski z Kijowa

Nazywam się Wiesław Pęski. Od 1988 r. należę do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - SAC, czyli jestem pallotynem. Tuż po święceniach w Polsce (6 maja 1995 r.) zgłosiłem się do miesięcznej pomocy na Ukrainie, a wtedy odkryłem pilną potrzebę trwałego zaangażowania się w służbę kapłańską i zakonną właśnie tam. Wkrótce znalazłem się w Odessie, później w Żytomierzu, a od września 1999 r. zostałem skierowany do Kijowa z podwójnym zadaniem: 5-letniego studiowania psychologii oraz organizowania od podstaw właśnie utworzonej przez tamtejszego Biskupa parafii Chrystusa Króla Wszechświata.
Z Bożą pomocą udało mi się zorganizować życie parafii w tamtejszym Domu Kultury, dokładniej w wynajętej piwnicy. Ogromną satysfakcję dają mi parafianie: ofiarni, zaangażowani duchowo, chętni do pomocy, nawet pracy fizycznej. Piwnicę wyremontowaliśmy własnoręcznie, tworząc ładną kaplicę parafialną. Martwię się, że umowa o wynajem kończy się już 1 czerwca 2005 r. To szczególnie mobilizuje do nowego wysiłku. Kijów ma swoją specyficzną sytuację, a ja wraz z parafianami i przyjaciółmi mamy daleko posunięte plany.
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata jest jedną z 8 parafii w niemal 4-milionowym Kijowie - pięknej i szybko rozrastającej się stolicy Ukrainy. Do katolicyzmu przyznaje się obecnie przeszło milion mieszkańców, z których ponad 10 tys. mieszka na terenie naszej parafii. Choć ludzie są tu na ogół bardzo dobrzy, wdzięczni i mający szacunek dla kapłana, to potrzebują gruntownej ewangelizacji po 80 latach wykorzenienia z ich życia Boga. Nawet jak chcieli czcić Boga, to nie mogli, bo kapłanów katolickich niemal w 100% wymordowano. Myślę, że po wszystkim tym, co wycierpieli, po morzu przelanej krwi - zwłaszcza katolików, są oni szczególnie mili Bogu i ich wiara odrodzi się.
Oczywiście, trzeba stworzyć odpowiednie warunki, czyli wybudować świątynię, dobrze pracować duszpastersko, znajdując różne sposoby dotarcia do serc, rozpoznając główne bolączki konkretnego środowiska. Wielkim wyzwaniem jest pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lekarstw itp. Pomocy potrzebują także ich rodziny. Trzeba mieć specjalistów, wolontariuszy i odpowiednią bazę materialną. Faktycznie nie ma takiego poważnego ośrodka fachowej pomocy na Ukrainie. Można i trzeba go utworzyć: „Wszyscy jesteśmy tylko Jego narzędziami, zrobimy swoją część i przeminiemy” - pisała Matka Teresa z Kalkuty.
Pragniemy zbudować świątynię. Dla osób uzależnionych i współuzależnionych chcemy zorganizować centrum rehabilitacji. Wielu pallotynów ukończyło psychologię. Ja sam z wyróżnieniem zakończyłem w tym roku stacjonarne studia psychologiczne w jednym z najlepszych ukraińskich uniwersytetów i w niedalekiej przyszłości obronię pracę doktorską, która będzie pomocna w realizacji ww. zamierzeń. Teraz chcemy wykupić plac o powierzchni ok. 6 tys. m2, pod budowę kościoła i ośrodka, położony tuż przy linii metro, czyli w bardzo dobrym miejscu. Najtrudniej jest znaleźć środki materialne. Dlatego proszę o pomoc. Czynię to, przekazując Wam błogosławieństwa moich przełożonych zakonnych, ordynariusza bp. Jana Purwińskiego i kard. Mariana Jaworskiego. Doceń, proszę, znaczenie i piękno podejmowanego przez nas dzieła - zechciej stać się jego współtwórcą. Będziemy Waszymi dłużnikami rozmodlonymi w Waszej intencji.
Zostań naszym przyjacielem, bo potrzeba nam wielu serc, głów i rąk. Proszę, nawiąż z nami kontakt.

Adres do korespondencji:
o. Wiesław Pęski SAC
ul. Entuzjastów 35/1m. 75
02-147 Kijów
a/s 57 Ukraina
e-mail: peski@nbi.com.ua
Czeki prosimy wypisywać na: 104860 Parafia Chrystusa Króla oraz włożyć do koperty i wysłać pod adresem: P. O Box 1713 Parafia Chrystusa Króla Palatine, Il 60078

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Irlandia Północna: zwycięstwo aktywistki z zespołem Downa w sprawie aborcji niepełnosprawnych

2020-06-04 15:07

[ TEMATY ]

aborcja

aborcja eugeniczna

christian.org.uk

Zgromadzenie Irlandii Północnej przyjęło poprawkę sprzeciwiającą się legalizacji aborcji narzuconej jej przez władze w Londynie. Determinującą rolę odegrało zaangażowanie 24-letniej Heidi Crowter, od urodzenia cierpiącej na zespół Downa. Napisała ona list do parlamentarzystów, w którym przekonywała, że wprowadzona przez brytyjskie władze ustawa aborcyjna jest jawnym aktem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, takich jak ona.

Decyzja parlamentarzystów przynajmniej na razie nic nie zmienia z punktu widzenia prawa. Jest jednak czytelnym przesłaniem dla władz w Londynie, które w ubiegłym roku narzuciły nowe zasady, wykorzystując do tego poważny kryzys instytucjonalny, jaki targał wówczas Irlandią Północną. Obecne głosowanie pokazało, że Irlandczycy nie są jednak zgodni z tą linią. Dowodzić tego może także fakt, że wszystkie wcześniejsze kampanie mające doprowadzić do „demokratycznego” zalegalizowania aborcji zakończyły się tam fiaskiem. W czasie głosowania podkreślono, że w sprawie legalizacji aborcji Irlandia Północna została „potraktowana z pogardą” przez brytyjski rząd.

Nowe bardzo liberalne zasady aborcyjne weszły w życie w Irlandii Północnej 31 marca. Od tego dnia do 22 maja, jak poinformował minister zdrowia, przeprowadzono tam 129 legalnych aborcji. Najbardziej kontrowersyjny paragraf nowego prawa stanowi, że aborcji można dokonywać bez jakichkolwiek ograniczeń w przypadku każdej niepełnosprawności i każdego upośledzenia dziecka. Także wówczas, gdy nie zagraża to jego życiu. Takim casusem jest m.in. zespół Downa, na który chora jest Heidi Crowter. Stąd właśnie jej batalia, sprzeciwiająca się rzezi niepełnosprawnych dzieci i domagająca poszanowania ich praw. Wskazuje ona, że nie może być tak, że jej kraj łamie jej prawa i dyskryminuje ją, mówiąc, że nie chce jej na tym świecie.

„Jako osoba z zespołem Downa uważam tę propozycję dla Irlandii Północnej za bardzo bolesną i obraźliwą. Mówi mi ona, że nie jestem taka sama jak inni ludzie, nie jestem godna takiego samego poziomu ochrony prawnej jak ktoś, kto nie cierpi na zespół Downa lub analogiczną nie powodującą śmierci niepełnosprawność” - napisała Crowter w swym liście do parlamentarzystów Zgromadzenia Irlandii Północnej.

Wyraziła przekonanie, że prawo powinno stanowić, iż w Irlandii Północnej osoby z zespołem Downa lub inną nie powodującą śmierci niepełnosprawnością są tak samo cenne jak osoby, które nie mają takiej niepełnosprawności, jak ma to miejsce w Republice Irlandii.

Zachęcając do głosowania za życiem, wskazała, że nie jest to sprawa partyjna, ale kwestia równości praw i oporu przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych. „Proszę głosować za tym wnioskiem, aby Zgromadzenie Irlandii Północnej mogło powiedzieć światu, że nie zaakceptuje prawa, które próbuje zapobiec narodzinom ludzi takich jak ja; prawa, które sugeruje, że nie mamy takiej samej wartości jak ludzie, którzy nie cierpią na zespół Downa lub inną niezagrażającą życiu niepełnosprawność. Proszę głosować, aby stworzyć klimat, który będzie ułatwiał, a nie utrudniał, rozpoznanie i dostrzeżenie piękna kryjącego się za dodatkowym chromosomem” - napisała swym liście.

CZYTAJ DALEJ

Ks. prof. Ryszard Czekalski nowym rektorem UKSW

2020-06-04 20:59

[ TEMATY ]

rektor

UKSW

Collegium Medicum UKSW

youtube.com

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało nowego rektora uczelni na kadencję 2020-2024. Został nim ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Ośmioletnia kadencja obecnego rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego upłynie 31 sierpnia. Na to stanowisko na kadencję 2020-2024 zdecydowało się kandydować dwóch wykładowców uczelni: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

Ostatecznie Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wybrało na to stanowisko ks. prof. Czekalskiego.

Ks. Piotr Czekalski (ur. 1962) ukończył biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., w tym samym roku uzyskując tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 r. obronił doktora z teologii na ATK, a następnie (1997-1998) odbył studia z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 2006 r. obronił habilitację z teologii w zakresie katechetyki. Osiem lat później uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

Od początku kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego poprzedniczką była Akademia Teologii Katolickiej. W latach 2010-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego UKSW, w latach 2016-2020 - prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Od ośmiu lat wchodzi w skład Senatu UKSW.

Ponadto w macierzystej diecezji siedleckiej odpowiadał za sprawy związane z katechezą dzieci i młodzieży. Wykładał też w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Przez wiele lat współpracował też z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako ekspert oraz z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski m.in. jako członek zespołu ds. przygotowania i realizacji matury z religii rzymskokatolickiej oraz zespołu przygotowującego podstawy programowe katechezy.

W swoim programie wyborczym na stanowisko rektora UKSW ks. prof. Czekalski zwracał uwagę na potrzebę nowoczesnej organizacji i zarządzania uczelnią jako wspólnotą badaczy, nauczycieli, doktorantów i studentów oraz pracowników administracji.

Jego zdaniem, konieczne jest unowocześnienie, w tym cyfryzacja, organizacji prowadzenia badań naukowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu przejrzystych procedur ich finansowania i upowszechniania oraz systemowym wsparciu pozyskiwania projektów badawczych.

Potrzeba także czytelnych organizacyjnych i finansowych ram dla wspierania badań, zwłaszcza innowacyjnych oraz interdyscyplinarnych; wprowadzenia przyjaznych dla użytkownika systemów komercjalizacji wyników badań i wiedzy; efektywnego wsparcia organizacyjnego w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nowoczesne kształcenie powinno być powiązane z popularyzacją wiedzy i nauki oraz promocją dorobku wszystkich badaczy. Nie bez znaczenia jest dbałość o podnoszenie jakości kadr naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Nowy rektor będzie także chciał wykorzystania kapitału intelektualnego, jakim dysponuje UKSW, w tym także promowania i wspieranie przedsiębiorczości i pomysłowości: pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów. Chodzi zwłaszcza o utworzenie platformy wsparcia przedsiębiorczości (inkubator przedsiębiorczości) i przestrzeni dla rozwoju projektów innowacyjnych ( start-up).

Ks. Czekalski opowiada się ponadto za dalszym rozwijaniem umiędzynarodowienia UKSW poprzez wzmocnienie dotychczasowych kontaktów międzynarodowych w Europie i w świecie, ale też z większym otwarciem na kraje afrykańskie i azjatyckie.

Jego zdaniem, ważne byłoby też podjęcie misji UKSW na rzecz Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z naukowcami i badaczami pochodzenia polskiego oraz dążenie do założenia Akademii Polonijnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję