Reklama

Święcenia biskupa pomocniczego

Jezu, ufam Tobie!

Władysław Burzawa
Edycja kielecka 8/2005

Niezwykłą uroczystość przeżywał Kościół kielecki w pierwszą sobotę lutego. W bazylice katedralnej w Kielcach miały miejsce święcenia nowego biskupa pomocniczego - ks. dr. Kazimierza Gurdy, który jako swe zawołanie obrał słowa: „Jezu, ufam Tobie!”.
Uroczystość zgromadziła w katedrze liczne rzesze wiernych z całej diecezji, przedstawicieli: Parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowych i wyższych uczelni z Polski, kilkuset kapłanów oraz osób konsekrowanych, jak również kilkunastu biskupów. Radość tej chwili dzielili z Biskupem jego rodzice i najbliższa rodzina. Liturgii Słowa przewodniczył kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski. Głównym szafarzem święceń był bp Kazimierz Ryczan, a współszafarzami biskup senior Edward Majerski z Radomia oraz bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.
„Radosny rok poświęcony Eucharystii napełniony zostaje dziś nowym darem Ducha Świętego. Zgromadzeni przez Tego Ducha rozpoczęliśmy ryt święceń biskupa Kazimierza” - tymi słowami bp Kazimierz Ryczan powitał zgromadzonych w kieleckiej katedrze. „Za tę długo oczekiwaną chwilę składamy dziękczynienie Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi oraz Jego pierwszemu słudze - Janowi Pawłowi II, który przychylił się do mojej prośby i ustanowił drugiego biskupa pomocniczego w Kielcach” - mówił Biskup Kielecki.
Po przedstawieniu kandydata do święceń biskupich i odczytaniu nominacji Stolicy Apostolskiej, homilię wygłosił kard. Franciszek Macharski. „Jedno nas zgromadziło na tej Eucharystii - w tej świętej godzinie - miłość Chrystusa do Kościoła. W niej się dokonuje tajemnica odkupienia” - mówił do zgromadzonych Ksiądz Kardynał. Przypomniał także zadania, które stoją przed nowym biskupem oraz przed wszystkimi biskupami: „Biskup wśród swoich zadań i trosk tę jedną nosi najgłębiej, a jest nią miłość Chrystusa - żeby Chrystus zamieszkał w sercach ludzi i został z nami w Eucharystii”. Kard. Macharski, nawiązując do zawołania mającego przyjąć święcenia bp. Kazimierza, podkreślił, że biskup ma być głosem mówiącym: „Miłość nie jest kochana”, a jego powołaniem jako apostoła Bożego Miłosierdzia jest „dawanie siebie”.
Po homilii nastąpiło przyrzeczenie oraz modlitwa święceń, podczas której Biskupi nałożyli swoje ręce na głowę ks. Kazimierza Gurdy. Nad głową przyjmującego święcenia diakoni trzymali otwartą księgę Ewangelii, co wyrażało odpowiedzialność biskupa za Ewangelię. Następnie bp Ryczan namaścił głowę przyjmującego święcenia biskupie ks. Gurdy, przekazał mu księgę Ewangelii oraz insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał.
Na zakończenie Mszy św. bp Kazimierz Gurda wyraził wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa, a wszystkim zgromadzonym w bazylice katedralnej za obecność i modlitwę. Swoim rodzicom dziękował za „życie, chleb codzienny, za dom rodzinny i za modlitwę”.
W imieniu społeczności kieleckiej, prezydenta Kielc oraz Rady Miasta na ręce nowego Biskupa pomocniczego życzenia złożył przewodniczący Rady Miasta - Tomasz Bogucki. Przypomniał on, że „zaszczyt sakry biskupiej jest obowiązkiem” i życzył nowemu Biskupowi, by na jego drodze rozkazywać oznaczało posługiwać, przewodzić - służyć, a rządzić - kochać. W imieniu kapłanów słowa życzeń wypowiedział ks. prał. Stanisław Malinowski. Dziękując Bogu za dar nowego Biskupa, zapewnił, że wszyscy kapłani będą go wspomagać swoją modlitwą razem z wiernymi. Życzył też, aby radość, która przepełnia w tym dniu jego serce, była źródłem wierności Bogu i mocy w pasterskiej posłudze.
Uroczystą Mszę św. zakończyło błogosławieństwo udzielone przez kard. Macharskiego.

Życiorys nowego Biskupa Pomocniczego

Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Proszowicach. Egzamin maturalny złożył w 1972 r. i wtedy też wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1978 r. z rąk bp. Jana Jaroszewicza. Pracował jako wikariusz w Pińczowie i Bielinach. W 1981 r. rozpoczął specjalistyczne studia z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie, które zakończył w 1988 r. z tytułem doktora. We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tegoż roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w filii Seminarium w Skorzeszycach. W czerwcu 1996 r. został mianowany proboszczem w parafii św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w Seminarium. W czerwcu 1998 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
18 grudnia 2004 r. Jan Paweł II mianował ks. dr. Kazimierza Gurdę Biskupem Pomocniczym Diecezji Kieleckiej.

Jezus naszym odniesieniem

2019-09-17 14:31

Ks. Jan Koclęga
Niedziela Ogólnopolska 38/2019, str. 23

Św. Jan, mozaika (XXI wiek)/fot. Graziako

Człowiek współczesny ulega iluzji, że to „pieniądz rządzi światem”, a gospodarka jest najważniejsza. Taki stereotyp jest już dawno znanym schematem myślenia, o czym poucza nas prorok Amos: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy...”. Problem braku uczciwości w dzieleniu się dobrami i prawdziwej solidarności między biednymi a bogatymi jest rzeczywistością stale obecną w świecie. Zawsze kiedy człowiek – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym – odchodzi od Bożych przykazań, kiedy zapomina o miłości Boga i bliźniego – wkrada się grzech nieuczciwości w relacjach między bogatym a biednym. Ten problem był obecny również w czasach proroka Amosa, który zdecydowanie wypomina nieuczciwym ludziom oszustwa wobec biednych: „...będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”. Pan Bóg upomni się o krzywdę biednego, On jest łaskawy i miłosierny i wzywa nas, abyśmy w relacji z drugim człowiekiem kierowali się miłością.

Największym dobrem i szczęściem jest zbawienie, dlatego św. Paweł wzywa nas do wielkiej modlitwy za wszystkich ludzi: „Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. (...) Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Owa prawda to fakt, że jeden jest Bóg i jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za nas w ofierze odkupieńczej. Zatem – Syn Boży jest punktem odniesienia dla człowieka, dla jego pracy, modlitwy i relacji do Boga i do każdego człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas właściwego wykorzystania dóbr, które posiadamy. Bogactwo tego świata nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia celu do zbawienia. Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem – nie może więc na tym świecie przed perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś marność: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – mówi Pan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Syria: nie widać końca wojny, bomby wciąż spadają

2019-09-22 21:47

(KAI/Vaticannews) / Aleppo

Wojna w Syrii ciągle jeszcze trwa, a embargo gospodarcze, nałożone na ten kraj, przysparza jego mieszkańcom kolejnych cierpień, ponieważ sankcje najbardziej dotykają najbiedniejszych. Wskazuje na to wikariusz apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Aleppo bp Georges Abou Khazen, który po raz kolejny wezwał wspólnotę międzynarodową do zniesienia embarga i do podjęcia konkretnych działań na rzecz zakończenia konfliktu.

Archiwum Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Krajem, w którym rozgrywa się największy dramat humanitarny ostatnich lat, jest Syria

Biskup zwrócił uwagę na dramatyczne warunki życia Syryjczyków. Są oni pozbawieni pracy, brakuje żywności, na wielu obszarach nie ma elektryczności i nie działają wodociągi. Wciąż trwające walki sprawiają, że nikt jeszcze nie myśli o odbudowie. Wikariusz apostolski Khazen przypomniał, że Turcja miała doprowadzić do rozbrojenia rebeliantów, tymczasem jeszcze bardziej ich uzbroiła, dlatego tak bardzo zaciekłe walki toczą się o znajdujący się w rękach islamskich dżihadystów Idlib i nasiliły się ataki w innych częściach Syrii.

Zdaniem mieszkającego w Aleppo hierarchy wojna nie tylko spowodowała wiele ofiar i ogromne straty, ale jednocześnie pokazała, że współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest możliwe. „Kiedy fundamentaliści weszli do naszego miasta, poderżnęli gardło miejscowemu imamowi, który krytykował ich działania, a jego głowę zawiesili na minarecie. Wielu wyznawców islamu mówiło mi wówczas, że to nie jest religia, jaką wyznają” – podkreślił syryjski biskup. Wskazał, że miejscowi muzułmanie często apelują, by chrześcijanie nie wyjeżdżali i zostali w Syrii.

„Przez lata wojny poruszyło ich świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia. Doświadczyli, że nieśliśmy pomoc wszystkim bez względu na wyznawaną wiarę. Pomagaliśmy nawet żonom i dzieciom rebeliantów” – przypomniał biskup. Przyznał, że dialog życia z islamem jest możliwy i może się stać zaczątkiem nowej Syrii. „Nie możemy się łudzić, że kiedykolwiek będzie możliwy dialog dogmatyczny. Możliwe jest jednak wzajemne spotkanie wokół wartości dotyczących osoby ludzkiej, rodziny czy spraw bioetycznych” – zaznaczył wikariusz apostolski Aleppo. Podkreślił zarazem, że dialog zawsze oznacza otwarcie się na drugiego przy zachowaniu własnej tożsamości i dawaniu świadectwa temu, w co się wierzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem