Reklama

IX Dzień Życia Konsekrowanego

Wasze świadectwo jest dziś konieczne

Już po raz dziewiąty Kościół powszechny obchodził Dzień Życia Konsekrowanego. 2 lutego - w kalendarzu liturgicznym święto Ofiarowania Pańskiego, a w polskiej tradycji dzień oddany Matce Bożej Gromnicznej - w świątyniach i kaplicach zakonnych zgromadziły się rzesze tych kobiet i mężczyzn, którzy Bogu na wyłączność ofiarowali swoje życie, a dar ich został uroczyście przyjęty w akcie publicznej konsekracji. Wszyscy oni, w blasku świec i w obecności pasterzy Kościoła, odnowili w tym dniu swoje przyrzeczenia i podziękowali Bogu za dar powołania. W archidiecezji łódzkiej centralna celebracja IX Dnia Życia Konsekrowanego miała miejsce w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka, metropolity łódzkiego. Słowo wprowadzające wygłosił ks. Aleksander Janeczek, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. We wspólnocie modlitewnej z wdzięcznością przyjęto tego dnia obecność m. Jolanty Olech, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK i przewodniczącej Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Oprawę muzyczną Liturgii zapewniła schola sióstr urszulanek. Posługę przy ołtarzu pełnili klerycy WSD w Łodzi, a do koncelebry z Księdzem Arcybiskupem stanęli kapłani z wielu różnych zakonów i zgromadzeń. Po raz pierwszy byli w tym gronie Ojcowie Dominikanie, którzy w 2004 r. dołączyli do łódzkiej rodziny zakonnej, liczącej obecnie 27 zgromadzeń żeńskich i 17 męskich.
W homilii Metropolita łódzki zwrócił się do licznych reprezentacji zakonów i zgromadzeń habitowych i bezhabitowych, stowarzyszeń życia apostolskiego, instytutów świeckich i wdów konsekrowanych. Nawiązał do obchodzonego obecnie w Kościele Roku Eucharystii. Przypomniał, że wszyscy w tym czasie wezwani są do ponownego odkrycia jak wielkim darem dla Kościoła jest możliwość obcowania z Bogiem w tym sakramencie. „Także i Wy, Bracia i Siostry obdarowani konsekracją, jesteście zaproszeni do kontemplowania Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka - powiedział abp Władysław Ziółek. - Jesteście zaproszeni do doświadczenia Jego cudownej obecności. (...) Wasze konsekrowane życie winno być naznaczone kontemplacją Chrystusa. On jest rzeczywiście obecny w swoim Słowie i sakramentach, w sposób szczególny zaś w Eucharystii. Żyje w swoim Kościele, jest obecny we wspólnocie tych, którzy jednoczą się w Jego imię. Staje przed nami w każdej osobie, utożsamiając się w sposób szczególny z najmniejszymi, z biednymi, z tymi, którzy cierpią i są w potrzebie. Wychodzi na spotkanie w każdym wydarzeniu radosnym i smutnym, w próbie i w radości, w cierpieniu i w chorobie, ukazuje swoje Oblicze w codziennym życiu. Jak Go rozpoznać? Potrzebne jest spojrzenie wiary, wypływające z zażyłości ze Słowem Bożym, z życia sakramentalnego, z modlitwy, a przede wszystkim z praktykowania miłości, ponieważ tylko miłość pozwala nam ujrzeć i poznać Mistrza. Eucharystia jest uprzywilejowanym i najważniejszym miejscem, gdzie można kontemplować Oblicze Chrystusa, ale trzeba najpierw nauczyć się słuchać Słowa Bożego, aby stawało się ono żywym spotkaniem (...). Przyjmijcie Słowo Boże, rozważajcie je i nad Nim medytujcie, ale starajcie się czynić to razem, we wspólnocie braci i sióstr, razem uczcie się według Niego żyć, razem dzielcie się doświadczeniami, które z Niego wypływają. Tylko w ten sposób Słowo Pana staje się podstawą jedności Waszych wspólnot i zachętą do ustawicznej odnowy”.
Ksiądz Arcybiskup przypomniał też słowa Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii jako źródle więzi wspólnotowych i komunii, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat. Każde sprawowanie Liturgii musi stawać się okazją do odnowienia zobowiązania oddawania życia za drugiego człowieka poprzez wzajemne przyjmowanie siebie i przez służbę. To jest główna droga do przyszłości życia i świadectwa rodzin zakonnych, w których realizują się indywidualne powołanie do świętości i misja. „Życie zakonne - podkreślił abp Władysław Ziółek - nie poszukuje pochwał i ludzkiego uznania; jedyną zapłatą jest radość, wypływająca z pracy w służbie Królestwa Bożego. Świadectwo takiego życia jest dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne”.
W imieniu wspólnot zakonnych podziękowania Księdzu Arcybiskupowi za sprawowanie Liturgii i pasterskie wskazówki przekazali: przeor o. Ambroży Maria Pietrzkiewicz, bonifrater oraz s. Lucyna Witczak, służebniczka Najświętszej Maryi Panny, przewodnicząca Komisji ds. Zakonów Żeńskich.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Już jest w dobrych rękach. Śp. ks. Wojciech Szlachetka

2020-07-06 13:30

Paweł Wysoki

Nagła i przedwczesna śmierć ks. Wojciecha Szlachetki, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Abramowie, okryła żałobą Rodzinę Zmarłego, duchownych i wiernych, którym gorliwie służył.

Uroczystości pogrzebowe z licznym udziałem kapłanów i świeckich miały dwie stacje: 3 lipca Mszy św. żałobnej w kościele parafialnym w Abramowie przewodniczył bp Mieczysław Cisło, a 4 lipca Mszy św. pogrzebowej w rodzinnej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach przewodniczył bp Adam Bab. Ciało Zmarłego spoczęło na miejscowym cmentarzu parafialnym.

- Módlmy się o to, by Pan przyjął do siebie śp. ks. Wojciecha. Niech jego kapłańska służba zostanie zwieńczona radością życia wiecznego - mówił bp Adam Bab, zachęcając zgromadzonych do modlitwy za Zmarłego, a także za pogrążoną w żalu rodzinę, zwłaszcza Rodziców i Brata z Rodziną. - Tak, jak przez ponad 32 lata ks. Wojciech sprawował Eucharystię, tak my chcemy mu służyć modlitwą i ofiarą Mszy św. Przed Bogiem chcemy dziękować za wszelkie dobro, które uczynił jako kapłan - mówił biskup. Zwracając się do Rodziców Zmarłego, bp Bab podziękował im za to, że swojego syna podarowali Bogu, za wiarę przekazaną dzieciom i za stworzenie dobrych warunków do odczytania woli Bożej i jej wypełniania. - Chcemy Was pocieszyć nadzieją życia wiecznego. Nie martwcie się, ks. Wojciech jest w dobrych, ojcowskich, kochających, Bożych rękach. Nie został powołany po to, by na wieki spocząć w grobie, ale by żyć życiem wiecznym w szczęściu, które nie będzie zagrożone żadnym cierpieniem - zapewniał. Pasterz podziękował Zmarłemu za to, co najcenniejszego podarował ludziom jako ksiądz: za sprawowane Msze św. - Dziś prosimy dla Niego o nagrodę życia wiecznego, w które wierzył i o którym tyle razy nauczał - mówił bp Bab. Zachęcał również do modlitwy za śp. ks. Wojciecha i podkreślał, że i On na pewno modli się u Boga za nami i czeka na nas w niebie. - Za śp. ks. Wojciechem idźmy do domu Ojca, już tu na ziemi, troszcząc się o nasze życie wieczne - apelował pasterz.

Przed złożeniem ciała Zmarłego do grobu przyszedł czas na podziękowania i świadectwa. Za posługę dobrego i gorliwego kapłana, którego Pan w tak nieoczekiwany sposób zabrał do siebie, dziękował ks. Piotr Petryk, dziekan dekanatu opolskiego. Marek Kowalski, wójt gminy Abramów, z wdzięcznością wspominał 8 lat kapłańskiej pracy śp. ks. Szlachetki w Abramowie. - Był niezwykle lubianym i cenionym kapłanem, świetnym duszpasterzem i dobrym gospodarzem. Tyle razem przeżyliśmy, tyle dobrego na płaszczyźnie duchowej i materialnej udało nam się osiągnąć - dzielił się wójt. Jak zapewniał, za dar słowa i sakramentów mieszkańcy Abramowa będą mu zawsze wdzięczni.

Ks. Janusz Zań, dziekan z Bełżyc i kolega z roku, z żalem wyliczył, że śp. ks. Wojciech jest już 6 kapłanem spośród 38 z roku święceń, który przeszedł do domu Ojca. - Mimo tego, że chorował, a nawet bardzo cierpiał, nie sądziliśmy, że tak szybko Go pożegnamy. On kochał kapłaństwo, kochał drugiego człowieka. Należał do tych osób, które z dystansem podchodzą do wielu spraw. Miał doskonałe poczucie humoru, był pełen wewnętrznej pogody ducha. Był bardzo lubiany. Będzie nam go brakowało - podkreślał. Ks. Jan Brodziak, dziekan dekanatu michowskiego, podziękował za 8 lat pięknej kapłańskiej pracy w Abramowie i dekanacie. Zapewnił o duchowej łączności i trwałej pamięci.

Śp. ks. Wojciech Szlachetka przez kilka lat był archidiecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie. - Ważnym rysem jego kapłańskiej służby było zaangażowanie w sprawy ewangelizacji. Ci, który znali go najlepiej i najbliżej, podkreślali, że jego serce było pochłonięte dziełem ewangelizacji - powiedział ks. Jerzy Krawczyk, obecny moderator Ruchu. - Bardzo troszczył się o formację oazowych kapłanów, zachęcał ich do udziału w rekolekcjach w sercu oazy w Krościenku; dla dzieci i młodzieży stwarzał jak najlepsze warunki na wakacyjne oazy w Bychawce, Słodyczkach k. Zakopanego, a nawet w Rzymie. Z jego inicjatywy przy archikatedrze lubelskiej powstało Centrum Ruchu Światło-Życie. Kochał św. Jana Pawła II i troszczył się, by jak najwięcej młodych osób mogło poznać Ojca Świętego m.in. poprzez udział w papieskich pielgrzymkach i Światowych Dniach Młodzieży - wyliczał moderator. Jak podkreślał, chociaż śp. ks. Wojciech podejmował nowe odpowiedzialności w Kościele w Lublinie i nie był ostatnio bezpośrednio zaangażowany w oazę, zawsze pytał o kondycję ruchu i starał się, by dzieci i młodzież z parafii, w których pracował, mogła kształtować wiarę i charakter w oparciu o ponadczasowy program sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Niezwykłe świadectwo o wierze i odwadze śp. ks. Szlachetki dał ks. prał. Józef Dziduch, jego katecheta z czasów szkolnych. Gdy był wikarym w Kraczewicach, wówczas Poniatowa nie miała jeszcze swojej parafii, młody Wojciech był uczniem w miejscowym liceum. To były czasy, gdy w szkołach nie było religii, ani krzyży. - Wojtek zainicjował powieszenie krzyża w klasie. Sam go wykonał, wystrugał figurkę Pana Jezusa i w tajemnicy przyniósł do mnie, abym poświęcił. Krzyż zabrał ze sobą do szkoły i przy akceptacji wszystkich kolegów powiesił w klasie. Tej akcji towarzyszył niepokój ze strony nauczycieli i dyrekcji, ale ostatecznie uczniowie obronili krzyż. Watro o tym pamiętać, że to za sprawą Wojtka w liceum w Poniatowej pojawił się pierwszy krzyż - wspominał ksiądz prałat. - To wydarzenie już wówczas wskazywało, jakim człowiekiem jest i będzie Wojtek - podkreślał.

Ks. Jerzy Wesołowski, proboszcz z Kraczewic, przywołując artystyczne zainteresowania śp. ks. Wojciecha, przypomniał, że przed laty to właśnie on z ekipą konserwatorów odnowił kościół w rodzinnej parafii. - Śp. ks. Szlachetka był z tą ziemią mocno związany. Często głosił tu słowo Boże, udzielał sakramentów, interesował się parafią. Bardzo cieszył się z obchodzonego w tym roku 100-lecia parafii w Kraczewicach i wyrażał pragnienie uczestnictwa w jubileuszowych uroczystościach - dzielił się proboszcz. - Nosiłeś nazwisko Szlachetka i byłeś szlachetnym człowiekiem, kapłanem według Bożego serca - podkreślał ks. Wesołowski. Proboszcz zaprosił wiernych do udziału w Mszy św. w intencji śp. ks. Wojciecha, która będzie sprawowana w kościele Kraczewicach 30 lipca o godz. 17.30.

Śp. ks. Wojciech Szlachetka, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, urodził się 20 kwietnia 1963 r. w Poniatowej. Święcenia prezbiteratu przyjął 12 grudnia 1987 r. w Lublinie. Podczas niespełna 33-letniej kapłańskiej służby pracował w Markuszowie, Lublinie, Sernikach, Wólce i Abramowie. Był m.in. archidiecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie, dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego i Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki, kapelanem szpitala PSK 1 w Lublinie i domów pomocy społecznej oraz duszpasterzem rolników i mieszkańców wsi. Zmarł 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

NAJŚWIĘTSZE SERCE

2020-07-08 21:23

[ TEMATY ]

kino

Będzin

Najświętsze Serce

archiwum

Fragment plakatu z filmu "Najświętsze Serce"

Kino „NOWOŚĆ” W Będzinie (ul. Potockiego 3) zaprasza na religijny, dokumentalizowany film pt. „Najświętsze Serce”. Film opowiada historię znanej pisarki Lupe Valdes, która poszukując inspiracji do książki, wyrusza do Francji - miejsca objawień św. Małgorzaty Alacoque. Seanse będą się odbywać od 10 do 15 lipca o godz. 18.00 (cena 12 zł).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję