Reklama

W służbie najistotniejszych wartości

Niedziela łódzka 8/2005

Z Mirosławem Orzechowskim, redaktorem naczelnym „Aspektu Polskiego”, rozmawia ks. Waldemar Kulbat

Ks. Waldemar Kulbat: - „Aspekt Polski” obchodził w styczniu jubileusz wydania 100. numeru. Od początku istnienia miesięcznika - pisma katolickiego, ukierunkowane go na obronę polskich spraw - jest Pan jego redaktorem naczelnym. Jak powstało pismo i jakie cele postawiła sobie redakcja?

Mirosław Orzechowski: - Aspekt Polski jest pismem wartości - katolickich i narodowych - i taki był od początku swego istnienia. Okoliczności jego powstania i sposób, w jaki funkcjonuje przez blisko 9 lat to dowód na tezę, że nie wszystko należy przeliczać na pieniądze, że bezinteresowność, poświęcenie i ideowość to postawy wciąż aktualne i istotne, możliwe do realizacji i warte naśladowania. Katolicy przecież, niezależnie od czasu, w jakim żyją, mają takie same obowiązki - wobec Boga, Ojczyzny i bliźniego.
Aspekt Polski powstał w 1996 r. z inicjatywy grupy ludzi skupionych w Katolickim Klubie im. św. Wojciecha, działającym w parafii pw. św. Wojciecha w Łodzi. Chcieli oni wprowadzać w życie postawy, o jakich wspomniałem wyżej. Przed powołaniem do życia gazety istniała bowiem świetlica środowiskowa dla dzieci - jedna z pierwszych w Łodzi, gdzie organizowano cieszące się dużą popularnością, spotkania ze znanymi ludźmi ze świata Kościoła, polityki, kultury. Aspekt Polski był kontynuacją tego zapału do pracy dla innych, potrzebą wyrażania i propagowania swoich poglądów.

- „Aspekt Polski” był początkowo związany z parafią św. Wojciecha. Jak dokonało się przejście od spraw parafii do szerszej perspektywy pisma opiniotwórczego?

- Pierwsze numery Aspektu ukazały się w jednej tylko parafii, ale też od początku pismo nie było projektowane jako typowe wydawnictwo parafialne. Mieliśmy świadomość, że wypełniamy lukę na łódzkim rynku prasowym. Nie było bowiem wtedy w Łodzi żadnego lokalnego wydawnictwa opiniotwórczego, komentującego w przystępny sposób sprawy polskie, a codzienna prasa stopniowo przechodziła w ręce niemieckich wydawców.
O tym, jak potrzebna była taka inicjatywa, przekonało nas już kilka pierwszych wydań. Aspekt rozchodził się bardzo szybko; podawano go sobie z rąk do rąk, dyskutowano. Zaczęły się pojawiać zaproszenia do innych parafii, a po okresie półtora roku, za zgodą abp. Władysława Ziółka, Aspekt Polski zaczął się ukazywać we wszystkich parafiach Łodzi.

- „Aspekt Polski” wyróżnia się spośród innych gazet, bowiem za darmo otrzymuje go Czytelnik, ale także za darmo pracuje Redakcja i piszą autorzy. Jak to się dzieje?

- Tajemnica Aspektu Polskiego tkwi w ludziach. W ciągu minionych 100 miesięcy Pan Bóg stawiał na naszej drodze takich ludzi, jacy byli potrzebni, by Aspekt Polski trwał. Zjawili się więc u nas dziennikarze, publicyści, osoby duchowne, uczeni, artyści i krytycy, reprezentujący różne dziedziny twórczości. Oni nadali Aspektowi taki charakter - pisma komentującego bez kompleksów politykę, kulturę, historię, religię, filozofię; jest u nas literatura i satyra. To właśnie zasługa takich autorów, jak Karol Badziak, Iwona Klimczak, Andrzej Wilczkowski, Bogusław Sułkowski, Jacek Indelak, Janusz Janyst, Iza Trelińska, Władysław Korowajczyk i wielu innych.
Przez 100 miesięcy nikt nie zarobił u nas nawet złotówki, a często dokładał swoje pieniądze. Co miesiąc też duża grupa ludzi przygotowuje anonimowo kolejne edycje - trzeba przecież skompletować i zredagować teksty, dobrać zdjęcia, zrobić skład, korektę, kolportaż. W tym miejscu muszę wyróżnić Iwonę Klimczak, która, sama pisząc, potrafi utrzymać w ryzach każdego autora i każdego technika.
To wszystko nie jest przypadkiem. Stworzyliśmy przez te lata twardą ekipę „ludzi Aspektu”, związanych często emocjonalnie z pismem, odpornych na kłopoty i mających wewnętrzną moc z Bożą pomocą je rozwiązywać.

- Jakie są plany Redakcji na przyszłość?

- Jubileusz to dobra okoliczność, by nie tylko podsumować przeszłość, ale i zastanowić się nad przyszłością - choć myśl o niej towarzyszy każdemu naszemu posunięciu. Przyszłość zawsze rysowała nam się niezbyt pewnie. Były momenty, kiedy nie wiedzieliśmy, czy uda się wydać kolejny numer. Mieliśmy kłopot z siedzibą Redakcji, wyrzucono nas z drukarni, ukradziono komputer. Ale zawsze, dzięki Bożej opiece, wychodziliśmy cało z największych opresji. Udawały nam się także sprawy, które z założenia nie miały prawa się udać, pokonywaliśmy problemy, z których - wydawało się - nie ma wyjścia. A jednak... Pan Bóg stawiał na naszej drodze ludzi, którzy udzielali nam pomocy i wsparcia. Takim nieocenionym przyjacielem Aspektu Polskiego jest Witold Skrzydlewski, któremu dziękuję za wszystko, co zrobił dla naszego pisma.
Choć sytuacja Aspektu Polskiego nie zawsze napawa optymizmem, to jest on dla nas nieskończonym planem na przyszłość i o tej przyszłości myślimy w każdej chwili. Pomysłów mamy dużo i jesteśmy gotowi do ich realizacji, jeśli tylko warunki na to pozwolą.

- Jaki cel stawia się sobie Redakcja na dziś?

- Podstawowym założeniem na dziś i na zawsze jest przetrwanie. Pierwszym zadaniem natomiast musi być przywrócenie dawnej liczby stron. Tekstów napływa bowiem dwa razy więcej niż możemy pomieścić na 16 stronach. Narzekają Czytelnicy, narzekają też autorzy. Marzeniem jest również większy nakład, gdyż po każdym wydaniu spotykamy się licznymi prośbami Czytelników o ostatni numer. Wielkim sukcesem jest też nasza obecność w Internecie. Nasze strony odwiedza coraz więcej internautów (przez ostatnie 4 miesiące było ich ponad 50 tys.). Takiej dynamiki życzyłaby sobie chyba każda strona internetowa. Nie rezygnujemy więc z marzeń, nawet jeśli wydają się odległe i nierealne.
Chcemy wytrwać. Nasze głębokie wewnętrzne przekonanie o takim obowiązku potwierdzane jest comiesięcznymi życzeniami i prośbami Czytelników. Dla nas każdy numer jest znakiem prawdy, chcemy dawać nim świadectwo. Jesteśmy przekonani, że szczególnie w naszych czasach, gdy kłamstwo staje się obowiązującą normą postępowania, nasz głos jest coraz ważniejszy. Z tej okoliczności czerpiemy siłę do pracy - bo skoro państwo polskie znalazło się w kryzysie, to silny głos polski jest niezwykle potrzebny. Jak Polacy mają poznawać prawdę, gdy o tym, co dzieje się w kraju, informują nas niemieckie gazety polskojęzyczne albo wydawnictwa zamieszane w największe afery?
Musimy więc zachować oblicze ideowe Aspektu Polskiego - pisma katolickiego, w którym broniony jest interes narodowy Polski. To jest nasz obowiązek i nasza chluba.

- Dziękuję za rozmowę. Z okazji jubileuszu składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia, by Aspekt Polski rozwijał się i mógł nadal służyć przekazywaniu najistotniejszych wartości.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Oświadczenie świdnickiej kurii: ksiądz oskarżany o sprowokowanie bójki ma status pokrzywdzonego

2020-01-28 20:53

[ TEMATY ]

kapłan

kapłan

wikipedia.org

W nawiązaniu do informacji medialnych nt. bójki z udziałem ks. Andrzeja A. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maryja Śnieżna” na Górze Iglicznej świdnicka kuria podkreśla, że w związku z wydarzeniem toczy się postępowanie karne, w którym ksiądz ma statut pokrzywdzonego. W oświadczeniu przesłanym KAI kuria wyraża też ubolewanie, że w licznych relacjach medialnych dotyczących sprawy przedstawia się jej przebieg w sposób odmienny, niż został ustalony przez organy ścigania, usiłując przypisać winę księdzu kustoszowi.

Publikujemy oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej:

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej ws. toczącego się postępowania karnego wobec czynów dokonanych w sanktuarium na Górze Iglicznej.

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że przed Sądem Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie karne w sprawie sygn. akt II K 521/19 przeciwko Bartoszowi H. o czyn z art. 157 § 2 k.k. Akt oskarżenia w tej sprawie wniosła Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zarzucany oskarżonemu czyn obejmuje spowodowanie w dniu 25 grudnia 2016 r., po zakończonej Mszy Świętej, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej obrażeń ciała u księdza kustosza. Ksiądz ten ma w ww. sprawie status pokrzywdzonego i korzysta z uprawnień procesowych takich, jakie przepisy prawa przewidują dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Do Sądu Rejonowego w Kłodzku Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Kłodzkiej skierowała też akt oskarżenia obejmujący zarzut obrazy uczuć religijnych w trakcie wspomnianego zajścia z 25 grudnia 2016 r. Według informacji Kurii, przewód sądowy w tej sprawie nie został jeszcze otwarty.

Kuria Biskupia z ubolewaniem przyjmuje przy tym liczne relacje medialne dotyczące tych spraw, w których przedstawia się przebieg zajścia w sposób odmienny niż został ustalony przez organy ścigania, i w których winę za spowodowanie zajścia usiłuje się przypisać księdzu kustoszowi sanktuarium na Górze Iglicznej.

Kuria w Świdnicy liczy na to, że obie wyżej wskazane sprawy zostaną wyjaśnione przez Sąd i oświadcza, że nie będzie ich w żaden sposób komentowała.

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej

---

Przypomnijmy, że bójka z udziałem ks. kustosza Andrzeja A. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maryja Śnieżna” na Górze Iglicznej miała miejsce po pasterce 2016 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję