Reklama

Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych

Jan Gregorowicz
Edycja przemyska 8/2005

Sytuacja na polskim rynku pracy wciąż przypomina kliniczny obraz. Chętnych do pracy wielu, propozycji zatrudnienia niewiele. Rywalizacja o dobrą pracę, jeśli opiera się na zdrowych etycznych zasadach, nie jest procesem złym. Trzeba mieć świadomość poziomu własnego potencjału zawodowego i umiejętności interpersonalnych. Oczekiwanie w domu na telefon od pracodawcy jest de facto przekreślaniem własnej szansy. Dzisiaj w obliczu pojawiających się nowych wyzwań jakościowych, nowych umiejętności i innej kultury pracy liczy się przede wszystkim umiejętność jej poszukiwania.

Człowiek, który utracił pracę i nie może z łatwością powrócić do aktywnego życia zawodowego spotyka się z wieloma problemami. Są to kwestie związane z ekonomicznymi warunkami życia, kryzysami emocjonalnymi, zaniżoną oceną, utratą wiary w pomyślną odmianę losu, a niekiedy także związane ze skłonnościami do ucieczki w patogenną sferę życia. Bezrobotny kierowany lękiem nie wie, jak pokonać nieśmiałość i jak uruchomić automotywację do kontaktów z pracodawcami.
Działające przy parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” zorganizowało niedawno Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych. Przez okres 7 miesięcy pomocą w przygotowaniu osób bezrobotnych do aktywnego poruszania się po rynku zatrudnienia objęci zostaną długotrwale bezrobotni, czyli tacy, którzy od ponad roku pozostają bez pracy.
Proboszcz parafii ks. prał. Andrzej Surowiec udostępnił dla bezrobotnych przestronną salę. Centrum usytuowane jest w podziemiach kościoła. W celu prowadzenia wysoce profesjonalnej pomocy doradczej i informacyjnej a także edukacyjnej, we wspomnianym Centrum świadczone są bezpłatne usługi w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, nauka przygotowywania tychże we własnym zakresie, pozyskiwanie ofert pracy, informacja zawodowa, udostępnianie prasy z ofertami pracy i innych wydawnictw, prowadzenie Klubu „Praca Tak”.
Wsparcia bezrobotnym udzielają dwie pracownice - doradca zawodowy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Inicjatywa Stowarzyszenia stała się możliwa dzięki przystąpieniu do programu Phare 2002 Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.
Bezrobotni klienci mogą nieodpłatnie korzystać z komputera i Internetu oraz telefonować do pracodawców w sprawie ofert zatrudnienia. Centrum Wsparcia jest drugim tego typu ośrodkiem pomocowym w Jarosławiu. Pierwszym jest Centrum Pracy działające od 1993 r. przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Obie placówki wymieniają swoje doświadczenia w zakresie współpracy. Rynek pracy bowiem, to także nowe zawody i specjalności, takie choćby jak audytor, administrator sieci komputerowych, specjalista ds. kateringu, copywriter, logistyk, merchandiser itp.
Ks. prał. Andrzej Surowiec podkreśla szczególne znaczenie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”, które w swoich zadaniach statutowych określa przedsięwzięcia o charakterze społecznym i środowiskowym. Przyznać trzeba, że pomysł powołania do życia ośrodka pomocy dla osób bezrobotnych jest uzasadniony. Specjaliści realizujący usługi chcą wyposażyć swoich klientów w umiejętności twórczego poruszania się po rynku pracy poprzez informacje, zajęcia, szkolenia w Klubie „Praca Tak” itp. Niewątpliwie ważną kwestią będzie uświadomienie ludziom pozbawionym pracy znaczenia rozwijania tzw. „miękkich umiejętności”, czyli sposobu komunikowania się z pracodawcami. Rozmowa wstępna i telefoniczny wywiad w sprawie pracy wymagają nie tylko kultury osobistej, ale także sprawności konwersacyjnej.
Centrum poważnie myśli o organizowaniu kursów i szkoleń. Jeżeli zajdzie potrzeba, to dla tych celów oraz z myślą o konferencjach i sympozjach udostępniona zostanie także duża sala widowiskowa Katolickiego Centrum Kultury.
Inicjatorzy powołania Centrum zapraszają bezrobotnych zainteresowanych udzieleniem pomocy i informacji w sprawie pracy, przygotowania do kontaktów z pracodawcami itp.

Reklama

Świadectwo kapłana rannego pod Giewontem

2019-09-10 13:17

Polska pod Krzyżem

To jest coś znacznie więcej niż film, to wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak.


Przeczytaj także: "Polska pod Krzyżem" w łączności duchowej z Jerozolimą

Polska pod Krzyżem – Polacy wypełniają duchowy testament św. Jana Pawła II

Jan Paweł II w 1997 roku wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. 22 sierpnia 2019 roku pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem. Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku, w Zakopanem wzywał Polaków: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: „Sursum corda”.

W sierpniu tego roku, we Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej, podczas wycieczki w góry, na Giewoncie, stojąc trzy metry od krzyża ksiądz katolicki został trzykrotnie rażony przez piorun. – Pomyślałem, że skoro jestem Księdzem, to mogę udzielić rozgrzeszenia ludziom obecnym na szczycie i którzy schodzą z niego, bo może ktoś z nich jest ranny. Uczyniłem wielki znak krzyża, błogosławiąc wszystkich ludzi tam obecnych – wspomina ks. Jerzy Kozłowski.

W ten sposób kapłan dokonał absolucji, czyli całkowitego odpuszczenia win, przeznaczonego na godzinę śmierci. – Odczytujemy to wydarzenie jako znak dla całej Polski – podkreśla Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia „Polska pod Krzyżem”. – Ksiądz jest uosobieniem Chrystusa na ziemi, został trafiony przez piorun trzy razy i odpuścił wszystkim tam obecnym grzechy, jakby biorąc cierpienie na siebie. Ten obraz koresponduje z tym, co wydarzyło się na Kalwarii… Myślę, że nie powinniśmy zamykać oczu na to wydarzenie. Niech ono stanie się jeszcze mocniejszą zachętą do tego, by stanąć pod krzyżem w najbliższą sobotę – zaprasza Bodasiński.

Replika krzyża z Giewontu będzie obecna na miejscu modlitwy „Polska pod Krzyżem” na lotnisku we Włocławku. – Na szczycie ktoś zapytał mnie, czy krzyż na Giewoncie zabija. Odpowiedziałem, że gdyby tak było my powinniśmy być martwi, a wszyscy poniżej nas powinni żyć, a jest dokładnie odwrotnie – opowiada ks. Jerzy i dodaje – Oddaję moje cierpienia za Kościół w Polsce i w tym bólu łącze się z Panem Jezusem.

Jako ludzie wierzący, wiemy, że to właśnie z Krzyża płynie uzdrowienie, uwolnienie i wszelkie łaski. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” ma być aktem postawienia krzyża w centrum życia w Polsce, w centrum wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy wielkiej Miłości, która z niego płynie.

• POLSKA POD KRZYŻEM (14.09.2019) to wydarzenie otwarte. Uczestnicy mogą przyjechać bez wcześniejszej rejestracji.

• 10 września 2019 r. o godz. 11:00 na stronie internetowej zgłoszonych było 670 miejsc, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami wydarzenia głównego we Włocławku. Proponowany program dla parafii dostępny jest pod adresem: https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa

• Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl dostępny jest spot (video) POLSKA POD KRZYŻEM, który można bezpłatnie pobierać i udostępniać na stronach parafialnych oraz w mediach.

PROGRAM:

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu 10:45 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne 11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz 13:00 Przerwa na posiłek 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego 17:30 Konferencje: ks. Dolindo Ruotolo (odtworzenie homilii w wersji audio) oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek. 18:30 Przerwa 20:15 Droga Krzyżowa 22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

AKREDYTACJE:

Prosimy dziennikarzy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu POLSKA POD KRZYŻEM do piątku – 13 września do godz. 12:00 na adres mailowy: media@polskapodkrzyzem.pl lub w formie sms – tel. 664 540 247.

Proszę podać imię nazwisko, nazwę redakcji, opcjonalnie adres mailowy lub numer telefonu).

14 września od godz. 9:00 będą wydawane identyfikatory prasowe uprawniające do:

1. otrzymania informacji prasowych w wersji papierowej (możliwość wysyłki mailem po podaniu adresu mailowego)

2. realizacji materiałów prasowych na terenie lotniska Kruszyn podczas wydarzenia

3. korzystania z namiotu dla dziennikarzy w pobliżu głównego ołtarza, w którym dostępnych będzie 10 stanowisk (bez sprzętu komputerowego).

Więcej informacji:

Biuro Prasowe media@polskapodkrzyzem.pl tel. tylko dla dziennikarzy: 664 540 247

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Na świecie jest obecnie co najmniej 272 mln migrantów – dane ONZ

2019-09-18 20:43

kg (KAI/OR) / Nowy Jork

Organizacja Narodów Zjednoczonych ocenia, że w 2019 r. na świecie było ponad 272 mln migrantów, przy czym liczba ta rośnie w ostatnich latach szybciej niż mieszkańców Ziemi. Dane te zawiera doroczny raport Departamentu ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych (DESA). Według niego od 2010 r. przybyło 51 mln migrantów. Liczby te opierają się na krajowych statystykach oficjalnych dotyczących osób urodzonych za granicą lub cudzoziemców, uzyskanych na podstawie spisów ludności.

AFPPHOTO/NIKOLAY DOYCHINOV/East News

Migranci stanowią dziś ok. 3,5 proc. ludności świata, podczas gdy w 2000 r. wskaźnik ten wynosił 2,8 proc. Liczba uchodźców lub proszących o azyl zwiększyła się w latach 2010-17 o 13 milionów.

W 2019 r. najwięcej migrantów międzynarodowych przyjęła Europa: 82 mln, następnie Ameryka Północna (głównie USA) – 59 mln oraz Afryka Północna i Azja Zachodnia – 49 mln.

"Dane te mają podstawowe znaczenie dla zrozumienia kluczowej roli migrantów i migracji w rozwoju krajów zarówno ich pochodzenia, jak i docelowych" – powiedział podsekretarz ONZ ds. DESA Liu Zhenmin. Jego zdaniem "ułatwienie form migracji oraz uregulowanego, uporządkowanego i odpowiedzialnego poruszania się ludności przyczyni się od osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju".

Połowa ogółu migrantów międzynarodowych mieszka w 10 krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele – żyje ich tam 51 mln), czyli 19 proc. ich globalnej liczby, na drugim miejscu są Niemcy i Arabia Saudyjska – po 13 mln, a następnie Rosja – 12, Wielka Brytania – 10, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 9, Francja, Kanada i Australia – po 8 i Włochy – 6 mln migrantów.

Jedną trzecią wszystkich migrantów międzynarodowych stanowią przybysze tylko z 10 krajów z Indiami na czele – aż 18 mln ich obywateli żyje poza granicami swego kraju.

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest co roku od 2001 roku 20 czerwca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 dla upamiętnienia odwag i siły tej grupy ludzi na całym świecie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem