Reklama

Wydarzenia z diecezji

Złoty jubileusz kapłaństwa

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 8/2005

23 stycznia wierni w parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie mogli być świadkami niecodziennej uroczystości. Swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa przeżywał bowiem mieszkający na terenie parafii i wspomagający jej duszpasterzy ks. kan. Eugeniusz Lubczyński.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą procesją z plebanii do kościoła. Po uroczystym wejściu czcigodnego Jubilata i wszystkich gości powitał proboszcz parafii ks. prał. Ludomir Kokosiński. „Ta uroczystość odbywa się w naszym kościele, ponieważ Ksiądz Kanonik, będąc Księdzem Seniorem i mieszkając na terenie naszej parafii, jest nam tak bardzo potrzebny i bliski - mówił Ksiądz Prałat. - Poza wielką posługą w konfesjonale, odwiedzaniem chorych, pomocą w kolędowaniu i wszelkich innych posługach, bardzo chętnie służy pomocą innym kapłanom, potrzebującym zastępstwa. Dlatego czuje się ciągle młody, ciągle pełen energii, wszyscy go bardzo kochamy”. Wyrazem tej życzliwości zarówno kapłanów, jak i parafian była długa kolejka tych, którzy ustawili się z bukietami kwiatów i dobrym słowem, aby złożyć Jubilatowi życzenia i gratulacje.
Zanim jednak parafianie mogli złożyć Jubilatowi życzenia, Ksiądz Proboszcz odczytał list gratulacyjny, jaki na tę uroczystość przesłał biskup płocki Stanisław Wielgus: „Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa - Dobrego Pasterza. W tym dniu z radością łączę się duchowo z Księdzem Kanonikiem, aby zjednoczyć się w modlitwie dziękczynno-błagalnej oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus - Najwyższy i Wieczny Kapłan darzy Księdza Kanonika zdrowiem i siłami, potrzebnymi do dalszej gorliwej pracy w winnicy Pańskiej. Maryi, Matce kapłanów, zawierzam całe dalsze życie i posługiwanie Księdza. Jednocześnie proszę o przyjęcie gorących podziękowań za wszelkie dobro duchowe i materialne, które zostało dokonane dzięki posłudze Księdza Kanonika na przestrzeni 50 lat służby dla Kościoła płockiego. Na dalsze lata życia i wiernej służby dla Boga i ludzi z serca błogosławię”.
W imieniu kapłanów dekanatu ciechanowskiego wschodniego życzenia Jubilatowi złożył dziekan ks. kan. Zbigniew Adamkowski, mówiąc: „Przy okazji różnych obchodzonych jubileuszów dokonuje się wszelkiego rodzaju podsumowań, obliczeń. W przypadku jubileuszów kapłańskich jubilat zastanawia się, jak wiele odprawił Mszy św., jak wielkie rzesze ochrzcił, ilu pojednał z Bogiem, ile udzielił Komunii św., ilu przygotował na śmierć. Ja natomiast pragnę pogratulować Księdzu Kanonikowi wyboru tak ważnej i zaszczytnej drogi powołania życiowego, wyboru, który został przypieczętowany święceniami kapłańskimi
23 stycznia 1955 r. Dołączamy się dzisiaj my, kapłani, do dziękczynienia składanego Bogu przez Księdza Kanonika za kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą, jak mówi w swojej autobiografii Jan Paweł II”. Do życzeń kapłani dołożyli dar: kielich mszalny - wymowny znak tej tajemnicy, która spełnia się za pośrednictwem kapłana.
„23 stycznia 1955 r. bp Tadeusz Paweł Zakrzewski wyświęcił 10 diakonów na kapłanów. Wśród nich byłem i ja - powiedział we wprowadzeniu do Liturgii Jubilat. - Po 50 latach kapłaństwa zostało nas trzech, siedmiu odeszło do wieczności. W tej Mszy św. jubileuszowej pragnę podziękować dobremu Bogu za dar kapłaństwa. Zachęcam wszystkich do modlitwy dziękczynnej. Z sakramentu kapłaństwa korzystają duchowo nie tylko ci, którzy go otrzymują, lecz wszyscy wierni. Polecam też Bogu wszystkich - zmarłych i żywych, którzy modlitwą i inną pomocą wspomagali mnie w drodze do kapłaństwa, a także kapłanów kolegów, którzy odeszli do Pana oraz tych wszystkich, wśród których byłem i wśród których dziś jestem”.
Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mławie. Przypominając teologię kapłaństwa, powiedział: „Jezus chciał, by wybrani przez Niego przedłużali Jego misję i Jego postawę. Podzielił się z kapłanami prawem sprawowania Najświętszej Ofiary, przekazywania specjalnej Bożej pomocy, którą nazywamy łaską uświęcającą. Ten sakrament poprzez apostołów, biskupów, duszpasterzy trwa do dziś. Ksiądz Kanonik przed 50 laty otrzymał udział w tym niezwykłym darze; stał się wysłannikiem Jezusa, Jego przedstawicielem. Został mu powierzony trud szafowania, czyli rozdawania łaski Bożej w sakramentach świętych i posłannictwo głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu”.
Ks. kan. Eugeniusz Lubczyński urodził się 2 lutego 1928 r. w miejscowości Brodziencin (parafia Kraszewo). Jego rodzicami byli Jan i Józefa Grzeszczak. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowie 3 maja 1949 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 stycznia 1955 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach w Wyszogrodzie i Pomiechowie, po czym został proboszczem w Parciakach, następnie w Dobrzykowie (tu pełnił też funkcję wicedziekana dekanatu gąbińskiego), Pniewie (będąc równocześnie dziekanem dekanatu pułtuskiego) i Tłuchowie (jako dziekan dekanatu Dobrzyń n. Wisłą). 10 sierpnia 1973 r. został odznaczony tytułem kanonika. Na emeryturę przeszedł 5 lipca 1997 r.

Reklama

Świadectwo kapłana rannego pod Giewontem

2019-09-10 13:17

Polska pod Krzyżem

To jest coś znacznie więcej niż film, to wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak.


Przeczytaj także: "Polska pod Krzyżem" w łączności duchowej z Jerozolimą

Polska pod Krzyżem – Polacy wypełniają duchowy testament św. Jana Pawła II

Jan Paweł II w 1997 roku wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. 22 sierpnia 2019 roku pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem. Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku, w Zakopanem wzywał Polaków: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: „Sursum corda”.

W sierpniu tego roku, we Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej, podczas wycieczki w góry, na Giewoncie, stojąc trzy metry od krzyża ksiądz katolicki został trzykrotnie rażony przez piorun. – Pomyślałem, że skoro jestem Księdzem, to mogę udzielić rozgrzeszenia ludziom obecnym na szczycie i którzy schodzą z niego, bo może ktoś z nich jest ranny. Uczyniłem wielki znak krzyża, błogosławiąc wszystkich ludzi tam obecnych – wspomina ks. Jerzy Kozłowski.

W ten sposób kapłan dokonał absolucji, czyli całkowitego odpuszczenia win, przeznaczonego na godzinę śmierci. – Odczytujemy to wydarzenie jako znak dla całej Polski – podkreśla Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia „Polska pod Krzyżem”. – Ksiądz jest uosobieniem Chrystusa na ziemi, został trafiony przez piorun trzy razy i odpuścił wszystkim tam obecnym grzechy, jakby biorąc cierpienie na siebie. Ten obraz koresponduje z tym, co wydarzyło się na Kalwarii… Myślę, że nie powinniśmy zamykać oczu na to wydarzenie. Niech ono stanie się jeszcze mocniejszą zachętą do tego, by stanąć pod krzyżem w najbliższą sobotę – zaprasza Bodasiński.

Replika krzyża z Giewontu będzie obecna na miejscu modlitwy „Polska pod Krzyżem” na lotnisku we Włocławku. – Na szczycie ktoś zapytał mnie, czy krzyż na Giewoncie zabija. Odpowiedziałem, że gdyby tak było my powinniśmy być martwi, a wszyscy poniżej nas powinni żyć, a jest dokładnie odwrotnie – opowiada ks. Jerzy i dodaje – Oddaję moje cierpienia za Kościół w Polsce i w tym bólu łącze się z Panem Jezusem.

Jako ludzie wierzący, wiemy, że to właśnie z Krzyża płynie uzdrowienie, uwolnienie i wszelkie łaski. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” ma być aktem postawienia krzyża w centrum życia w Polsce, w centrum wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy wielkiej Miłości, która z niego płynie.

• POLSKA POD KRZYŻEM (14.09.2019) to wydarzenie otwarte. Uczestnicy mogą przyjechać bez wcześniejszej rejestracji.

• 10 września 2019 r. o godz. 11:00 na stronie internetowej zgłoszonych było 670 miejsc, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami wydarzenia głównego we Włocławku. Proponowany program dla parafii dostępny jest pod adresem: https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa

• Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl dostępny jest spot (video) POLSKA POD KRZYŻEM, który można bezpłatnie pobierać i udostępniać na stronach parafialnych oraz w mediach.

PROGRAM:

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu 10:45 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne 11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz 13:00 Przerwa na posiłek 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego 17:30 Konferencje: ks. Dolindo Ruotolo (odtworzenie homilii w wersji audio) oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek. 18:30 Przerwa 20:15 Droga Krzyżowa 22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

AKREDYTACJE:

Prosimy dziennikarzy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu POLSKA POD KRZYŻEM do piątku – 13 września do godz. 12:00 na adres mailowy: media@polskapodkrzyzem.pl lub w formie sms – tel. 664 540 247.

Proszę podać imię nazwisko, nazwę redakcji, opcjonalnie adres mailowy lub numer telefonu).

14 września od godz. 9:00 będą wydawane identyfikatory prasowe uprawniające do:

1. otrzymania informacji prasowych w wersji papierowej (możliwość wysyłki mailem po podaniu adresu mailowego)

2. realizacji materiałów prasowych na terenie lotniska Kruszyn podczas wydarzenia

3. korzystania z namiotu dla dziennikarzy w pobliżu głównego ołtarza, w którym dostępnych będzie 10 stanowisk (bez sprzętu komputerowego).

Więcej informacji:

Biuro Prasowe media@polskapodkrzyzem.pl tel. tylko dla dziennikarzy: 664 540 247

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prof. Nalaskowski wraca do pracy akademickiej

2019-09-18 18:53

UMK, maj / Toruń (KAI)

Rektor UMK w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, spotkał się dziś z zawieszonym w swych obowiązkach prof. dr. hab. Aleksandrem Nalaskowskim. Rektor przywrócił prof. Nalaskowskiego do pracy akademickiej, polecając mu jednocześnie większą roztropność w formułowaniu tekstów publicystycznych.

Praca własna / Wikipedia
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się w środę 18 września 2019 roku z prof. dr. hab. Aleksandrem Nalaskowskim - czytamy w komunikacie na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozmowa koncentrowała się na kwestiach dotyczących dobra Uniwersytetu i jego pracowników. Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski wyraził poparcie dla odwołania, złożonego przez swojego pełnomocnika, od decyzji z dnia 11 września 2019 roku o zawieszeniu w obowiązkach nauczyciela akademickiego na trzy miesiące.

Rektor podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania, jednocześnie polecając prof. Nalaskowskiemu większą roztropność w formułowaniu swoich tekstów publicystycznych.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie będzie kontynuowane.

Przypomnijmy, że 11 września br. prof. Aleksander Nalaskowski został przez rektora zawieszony na 3 miesiące w obowiązkach nauczycela akademickiego za felieton zatytułowany „Wędrowni gwałciciele”, który ukazał się w tygodniku „Sieci” 26 sierpnia br. Tekst wyraża ostre, krytyczne opinie o działaniach środowisk LGBT+.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem