Reklama

Wydarzenia z diecezji

Złoty jubileusz kapłaństwa

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 8/2005

23 stycznia wierni w parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie mogli być świadkami niecodziennej uroczystości. Swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa przeżywał bowiem mieszkający na terenie parafii i wspomagający jej duszpasterzy ks. kan. Eugeniusz Lubczyński.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą procesją z plebanii do kościoła. Po uroczystym wejściu czcigodnego Jubilata i wszystkich gości powitał proboszcz parafii ks. prał. Ludomir Kokosiński. „Ta uroczystość odbywa się w naszym kościele, ponieważ Ksiądz Kanonik, będąc Księdzem Seniorem i mieszkając na terenie naszej parafii, jest nam tak bardzo potrzebny i bliski - mówił Ksiądz Prałat. - Poza wielką posługą w konfesjonale, odwiedzaniem chorych, pomocą w kolędowaniu i wszelkich innych posługach, bardzo chętnie służy pomocą innym kapłanom, potrzebującym zastępstwa. Dlatego czuje się ciągle młody, ciągle pełen energii, wszyscy go bardzo kochamy”. Wyrazem tej życzliwości zarówno kapłanów, jak i parafian była długa kolejka tych, którzy ustawili się z bukietami kwiatów i dobrym słowem, aby złożyć Jubilatowi życzenia i gratulacje.
Zanim jednak parafianie mogli złożyć Jubilatowi życzenia, Ksiądz Proboszcz odczytał list gratulacyjny, jaki na tę uroczystość przesłał biskup płocki Stanisław Wielgus: „Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa - Dobrego Pasterza. W tym dniu z radością łączę się duchowo z Księdzem Kanonikiem, aby zjednoczyć się w modlitwie dziękczynno-błagalnej oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus - Najwyższy i Wieczny Kapłan darzy Księdza Kanonika zdrowiem i siłami, potrzebnymi do dalszej gorliwej pracy w winnicy Pańskiej. Maryi, Matce kapłanów, zawierzam całe dalsze życie i posługiwanie Księdza. Jednocześnie proszę o przyjęcie gorących podziękowań za wszelkie dobro duchowe i materialne, które zostało dokonane dzięki posłudze Księdza Kanonika na przestrzeni 50 lat służby dla Kościoła płockiego. Na dalsze lata życia i wiernej służby dla Boga i ludzi z serca błogosławię”.
W imieniu kapłanów dekanatu ciechanowskiego wschodniego życzenia Jubilatowi złożył dziekan ks. kan. Zbigniew Adamkowski, mówiąc: „Przy okazji różnych obchodzonych jubileuszów dokonuje się wszelkiego rodzaju podsumowań, obliczeń. W przypadku jubileuszów kapłańskich jubilat zastanawia się, jak wiele odprawił Mszy św., jak wielkie rzesze ochrzcił, ilu pojednał z Bogiem, ile udzielił Komunii św., ilu przygotował na śmierć. Ja natomiast pragnę pogratulować Księdzu Kanonikowi wyboru tak ważnej i zaszczytnej drogi powołania życiowego, wyboru, który został przypieczętowany święceniami kapłańskimi
23 stycznia 1955 r. Dołączamy się dzisiaj my, kapłani, do dziękczynienia składanego Bogu przez Księdza Kanonika za kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą, jak mówi w swojej autobiografii Jan Paweł II”. Do życzeń kapłani dołożyli dar: kielich mszalny - wymowny znak tej tajemnicy, która spełnia się za pośrednictwem kapłana.
„23 stycznia 1955 r. bp Tadeusz Paweł Zakrzewski wyświęcił 10 diakonów na kapłanów. Wśród nich byłem i ja - powiedział we wprowadzeniu do Liturgii Jubilat. - Po 50 latach kapłaństwa zostało nas trzech, siedmiu odeszło do wieczności. W tej Mszy św. jubileuszowej pragnę podziękować dobremu Bogu za dar kapłaństwa. Zachęcam wszystkich do modlitwy dziękczynnej. Z sakramentu kapłaństwa korzystają duchowo nie tylko ci, którzy go otrzymują, lecz wszyscy wierni. Polecam też Bogu wszystkich - zmarłych i żywych, którzy modlitwą i inną pomocą wspomagali mnie w drodze do kapłaństwa, a także kapłanów kolegów, którzy odeszli do Pana oraz tych wszystkich, wśród których byłem i wśród których dziś jestem”.
Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mławie. Przypominając teologię kapłaństwa, powiedział: „Jezus chciał, by wybrani przez Niego przedłużali Jego misję i Jego postawę. Podzielił się z kapłanami prawem sprawowania Najświętszej Ofiary, przekazywania specjalnej Bożej pomocy, którą nazywamy łaską uświęcającą. Ten sakrament poprzez apostołów, biskupów, duszpasterzy trwa do dziś. Ksiądz Kanonik przed 50 laty otrzymał udział w tym niezwykłym darze; stał się wysłannikiem Jezusa, Jego przedstawicielem. Został mu powierzony trud szafowania, czyli rozdawania łaski Bożej w sakramentach świętych i posłannictwo głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu”.
Ks. kan. Eugeniusz Lubczyński urodził się 2 lutego 1928 r. w miejscowości Brodziencin (parafia Kraszewo). Jego rodzicami byli Jan i Józefa Grzeszczak. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowie 3 maja 1949 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 stycznia 1955 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach w Wyszogrodzie i Pomiechowie, po czym został proboszczem w Parciakach, następnie w Dobrzykowie (tu pełnił też funkcję wicedziekana dekanatu gąbińskiego), Pniewie (będąc równocześnie dziekanem dekanatu pułtuskiego) i Tłuchowie (jako dziekan dekanatu Dobrzyń n. Wisłą). 10 sierpnia 1973 r. został odznaczony tytułem kanonika. Na emeryturę przeszedł 5 lipca 1997 r.

Reklama

Kard. Konrad Krajewski: trzeba pamiętać o tym, co nam mówił Jan Paweł II

2019-08-24 17:10

Ks. Mariusz Frukacz

Jan Paweł II jest świętym i myślę, że bardziej niż na rocznice, to trzeba nam zwrócić uwagę na to, co nam mówił – podkreślił 24 sierpnia w rozmowie z „Niedzielą” kard. Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, który po raz kolejny uczestniczył w Pieszej Pielgrzymce Łódzkiej na Jasną Górę. Kard. Krajewski odniósł się w ten sposób do zbliżającej się setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

– Stolica Apostolska nie jest Polską. Żyje swoimi problemami i kiedy przyjdzie czas stulecia urodzin św. Jana Pawła II na pewno będzie ten czas godnie obchodzony. W żadnym kraju Jan Paweł II nie był tyle razy, co w Polsce – zaznaczył kard. Krajewski i dodał: „Św. Jan Paweł II napisał encyklikę o miłosierdziu a papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia. Obaj się uzupełniają. Bez jednego nie byłoby drugiego”.

Zobacz zdjęcia: Kard. Konrad Krajewski: trzeba pamiętać o tym, co nam mówił Jan Paweł II

Zapytany o to, jakie znaczenie dla niego ma pielgrzymowanie Papieski Jałmużnik powiedział: – Najpierw byłem pielgrzymem, potem księdzem, biskupem i kardynałem. Papież Franciszek każdego roku mi przypomina o pielgrzymce. Ojciec Święty uważa, że to, co nas stworzyło nigdy nie może nam być obojętne i nigdy nie możemy tego porzucić, co dało nam fundament – podkreślił kardynał i dodał: „Ja się wychowałem na pielgrzymkach. I gdybym przestał to robić, wówczas pokazałbym, że to wszystko było nieważne. Idę na pielgrzymkę, by nie oderwać się od korzeni”.

– Pielgrzymka to ciągłe zmaganie się. To kierunek na pewno jest dobry. Patrzę też na innych. Do nieba nikt nie dostanie się osobiście. Tylko wspólnotowo idzie się do nieba. Jeśli ktoś chce zobaczyć czym jest Kościół, to wystarczy wyruszyć na pielgrzymkę. Ja pielgrzymką oddycham, a tlen jest nam bardzo potrzebny. Dlatego czekam na pielgrzymkę, wspólny różaniec, świadectwa ludzi. Te świadectwa pomagają mi także rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Pielgrzymka jest manifestacją wiary. Podczas drogi jest także dużo gestów miłości, kiedy ludzie pomagają sobie wzajemnie – kontynuował kardynał.

Kard. Krajewski wyznał, że niesie ze sobą intencje ludzi bezdomnych – Z naszą grupą idzie 12 osób bezdomnych z ośrodka sióstr św. Matki Teresy z Łodzi. A zatem jestem pośród swoich – podkreślił Papieski Jałmużnik.

Piesza Łódzka Pielgrzymka na Jasną Górę po raz pierwszy wyruszyła w 1926 roku i odtąd zawsze udaje się na Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wielka pielgrzymka tarnowska

2019-08-25 21:19

BPJG

37. Piesza Pielgrzymka Tarnowska dotarła niedzielnym popołudniem, 25 sierpnia przed jasnogórski Szczyt. W tym roku pielgrzymowało w niej aż 8 tys. 130 pątników - to najliczniejsza dziś grupa pielgrzymkowa, a całym sezonie druga co do wielkości (po Pielgrzymce Krakowskiej, liczącej 8 tys. 500 osób). Pielgrzymka Tarnowska pochwalić się może także większą niż w ubiegłym roku liczbą pielgrzymów - aż o tysiąc osób.

BPJG

W całej pielgrzymce szło aż 164 księży, 50 kleryków i 44 siostry zakonnych. Razem z pątnikami wędrował w tym roku bp Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diec. tarnowskiej. Ks. biskup, razem z ordynariuszem tarnowskim bpem Andrzejem Jeżem, wprowadzili całą pielgrzymkę na Jasną Górę. „Dziękujemy za każdą pielgrzymkę, pielgrzymów przybywa, ponad 8 tys., cieszy, że są to przede wszystkim bardzo młodzi ludzie - mówi bp Andrzej Jeż - W kontekście naszego 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej koncentrowaliśmy się na znaczeniu Kościoła w naszym codziennym życiu i myślę, że te rekolekcje bardzo zmieniły spojrzenie na Kościół, zwłaszcza wśród młodych ludzi”.

„Chciałem podziękować im, ponieważ modlili się w intencji Kościoła lokalnego, diecezjalnego, w mojej także intencji. Chciałem prosić ich, żeby ta pielgrzymka przedłużała się w ich codziennym życiu, aby te wszystkie doświadczenia, które tutaj podjęli, Boże doświadczenie miłości, przedłużało się w ich codzienności, gdy wrócą do swoich zajęć, do swoich domów” – mówił bp Andrzej Jeż.

Hasłem rekolekcji w drodze były słowa: „Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa”. „Hasło to także program związany w Synodem, który przeżywamy w naszej diecezji, i w ten sposób łącząc się w modlitwie, w rekolekcjach w drodze, chcieliśmy rozważać także nasze miejsce w parafii. Ale też na pielgrzymce staliśmy się taką wielką parafią wspólnoty pielgrzymów w liczbie 8 tys. 130” - mówi ks. Roman Majoch, kierownik trasy PP Tarnowskiej i rzecznik prasowy.

„Tegoroczne pielgrzymowanie upływało nam pod hasłem ‘Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa’. Zastanawialiśmy się nad rolą każdego z nas we wspólnocie, jaką stanowi parafia. Każdy z nas starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest jego zadanie w parafii, jak mógłby się bardziej zaangażować, ale przede wszystkim prosić o światło Ducha Świętego w tym natchnieniu, odszukiwaniu głębi wspólnoty z Chrystusem poprzez niedzielną Eucharystię - opowiada ks. Kamil Kopyt, wikariusz parafii św. Mateusza, Ewangelisty i Apostoła w Mielcu, przewodnik grupy 16. - Motywy pielgrzymowania są przeróżne, jedni proszą o zdrowie, inni o zdane egzaminy, jeszcze inni, aby Maryja rozwiązała ich problemy rodzinne, jeszcze inni proszą o uleczenie z chorób czy uzależnień, jeszcze inni proszą o wskazanie drogi życiowej, powołania życiowego, każdy z pielgrzymów idzie z inną intencją”.

Pielgrzymi pokonali ok. 236 km w dziewięć dni. Nad przebiegiem pielgrzymowania czuwał ks. Zbigniew Szostak, dyrektor Pielgrzymki Tarnowskiej. Najmłodsze dzieci na pielgrzymce miały 4 i 5 miesięcy, a najstarszy pątnik - 86 lat.

Podczas Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę cztery pary wypowiedziały sakramentalne „tak”. Ich gośćmi i świadkami były tysiące pielgrzymów. Dwa śluby odbyły się w Zabawie, gdzie znajduje się sanktuarium bł. Karoliny. Związek małżeński zawarli tam Krzysztof i Anna z grupy nr 14 oraz Kinga i Łukasz z grupy nr 19. Dwa śluby miały też miejsce w sanktuarium w Okulicach. Słowa przysięgi małżeńskiej wypowiedzieli tam Paweł i Małgorzata z grupy nr 7 oraz Adrian i Katarzyna z grupy nr 12. „Drugi dzień naszej pielgrzymki to taki szczególny znak, kiedy spoglądamy na rodzinę, i modlimy się za rodzinę, i w naszej wspólnocie jest takie wydarzenie, jak śluby na pielgrzymce. To są ci pielgrzymi, którzy poznali się na pielgrzymce, i chcieli wobec wszystkich pielgrzymów powiedzieć o swojej miłości” - opowiada ks. Roman Majoch.

Jedną z par, która wzięła sakrament małżeństwa drugiego dnia pielgrzymki, byli Katarzyna i Adrian z grupy 12: „Poznaliśmy się cztery lata temu na pielgrzymce, więc postanowiliśmy, że chcemy wrócić na trasę jako małżeństwo. Ślub na pielgrzymce przebiega bardzo tradycyjnie. Pogoda nam dopisywała, a z mężem u boku pielgrzymowało się zdecydowanie lepiej” – mówi Katarzyna.

„Pielgrzymowanie wciąga, droga do Matki Bożej, która nas później prowadzi przez cały rok, atmosfera, która jest na pielgrzymce jest niepowtarzalna i do tego chce się wrócić” – podkreśla Katarzyna. „Naszą główną intencją jest opieka nad naszym nowo zawartym małżeństwem” – dodaje Adrian.

W 37. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej szło ok. 700 dzieci. „Jest to takim znakiem naszego pielgrzymowania, że w czasie każdej pielgrzymki mamy dość dużą ilość dzieci, które wędrują ze swoimi rodzicami. Więc to nie tylko dzieci, ale całe rodziny, które wędrują na Jasną Górę. I to jest też taki szczególny znak na dzisiejsze czasy – że te rekolekcje w drodze nie przeżywają tylko osoby dorosłe, czy młodzież, ale całe rodziny” - podkreśla ks. kierownik trasy.

Na szlaku Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej obecni byli także misjonarze diecezjalni i zakonni pracujący w Afryce, Ameryce Południowej i Rosji. Pielgrzymi także w tym roku materialnie wspierali misje. Pielgrzymów odwiedzał na trasie bp Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej, który modlił się szczególnie o pokój na świecie.

Jedną z intencji pielgrzymki była intencja wynagradzająca za zniewagi wobec Obrazu Matki Bożej jasnogórskiej, z tej okazji pielgrzymi nieśli cała drogę obraz Matki Bożej Jasnogórskiej: „Z tego, co się dzieje w Polsce, wiadomo jak pokazywany jest Obraz (Matki Bożej jasnogórskiej przyp. red.), więc my od samego Tarnowa niesiemy Ikonę Matki Bożej cały czas. Były modlitwy wynagradzające i przepraszające za to, co się dzieje” - opowiada Elżbieta Czernik, która pielgrzymuje 31. raz na Jasną Górę.

„Po raz pierwszy kiedy poszłam na pielgrzymkę i miałam okazję leżeć krzyżem przed Jasną Górą, to mnie urzekło, i od tej pory co roku wracam. Wydaje mi się, że to jest jakaś siła, która powraca co roku - opowiada Maria Barnaś, po raz 5. na pielgrzymce – Modlitwa jest czymś takim na pielgrzymim szlaku, dzięki czemu możemy się oderwać od rzeczywistości. Według mnie pielgrzymka jest czymś, co nas zamyka od tego świata zewnętrznego, czymś, co nam pozwala znaleźć swój środek”.

„Dużą motywacją dla mnie są pielgrzymi, którzy nie tylko w czasie pielgrzymki, ale przez cały rok się przygotowują, organizują, pytają kiedy, jak, spotkania, są motorem napędowym całej pielgrzymki – podkreśla ks. Kamil Kopyt – Zawsze, kiedy wchodzimy do Częstochowy i widzimy wieżę klasztorną, to nasza grupa oddaje pierwszy pokłon Maryi poprzez uklęknięcie, a tutaj to już tylko łzy, wzruszenie, radość, najbliżsi, którzy nas witają”.

Piesza Pielgrzymka Tarnowska składa się z dwóch części, które podążają co Częstochowy dwoma różnymi trasami. Trasy te niejednokrotnie się przecinają i pokrywają, mimo to w dość znaczący różnią się od siebie. W skład części „A” wchodzą grupy od 1 do 13. W skład części „B” wchodzą grupy od 14 do 25.

Jak co roku na trasie pielgrzymki towarzyszyło pątnikom diecezjalne Radio RDN Małopolska i Radio RDN Nowy Sącz.

Pielgrzymi z Tarnowa spotkali się na wspólnej Mszy św. o godz. 17.00 na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski, a koncelebrował bp Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy, który wędrował pieszo, a w czasie pielgrzymki głosił nauki rekolekcyjne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem