Reklama

Wydarzenia z diecezji

Złoty jubileusz kapłaństwa

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 8/2005

23 stycznia wierni w parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie mogli być świadkami niecodziennej uroczystości. Swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa przeżywał bowiem mieszkający na terenie parafii i wspomagający jej duszpasterzy ks. kan. Eugeniusz Lubczyński.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą procesją z plebanii do kościoła. Po uroczystym wejściu czcigodnego Jubilata i wszystkich gości powitał proboszcz parafii ks. prał. Ludomir Kokosiński. „Ta uroczystość odbywa się w naszym kościele, ponieważ Ksiądz Kanonik, będąc Księdzem Seniorem i mieszkając na terenie naszej parafii, jest nam tak bardzo potrzebny i bliski - mówił Ksiądz Prałat. - Poza wielką posługą w konfesjonale, odwiedzaniem chorych, pomocą w kolędowaniu i wszelkich innych posługach, bardzo chętnie służy pomocą innym kapłanom, potrzebującym zastępstwa. Dlatego czuje się ciągle młody, ciągle pełen energii, wszyscy go bardzo kochamy”. Wyrazem tej życzliwości zarówno kapłanów, jak i parafian była długa kolejka tych, którzy ustawili się z bukietami kwiatów i dobrym słowem, aby złożyć Jubilatowi życzenia i gratulacje.
Zanim jednak parafianie mogli złożyć Jubilatowi życzenia, Ksiądz Proboszcz odczytał list gratulacyjny, jaki na tę uroczystość przesłał biskup płocki Stanisław Wielgus: „Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa - Dobrego Pasterza. W tym dniu z radością łączę się duchowo z Księdzem Kanonikiem, aby zjednoczyć się w modlitwie dziękczynno-błagalnej oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus - Najwyższy i Wieczny Kapłan darzy Księdza Kanonika zdrowiem i siłami, potrzebnymi do dalszej gorliwej pracy w winnicy Pańskiej. Maryi, Matce kapłanów, zawierzam całe dalsze życie i posługiwanie Księdza. Jednocześnie proszę o przyjęcie gorących podziękowań za wszelkie dobro duchowe i materialne, które zostało dokonane dzięki posłudze Księdza Kanonika na przestrzeni 50 lat służby dla Kościoła płockiego. Na dalsze lata życia i wiernej służby dla Boga i ludzi z serca błogosławię”.
W imieniu kapłanów dekanatu ciechanowskiego wschodniego życzenia Jubilatowi złożył dziekan ks. kan. Zbigniew Adamkowski, mówiąc: „Przy okazji różnych obchodzonych jubileuszów dokonuje się wszelkiego rodzaju podsumowań, obliczeń. W przypadku jubileuszów kapłańskich jubilat zastanawia się, jak wiele odprawił Mszy św., jak wielkie rzesze ochrzcił, ilu pojednał z Bogiem, ile udzielił Komunii św., ilu przygotował na śmierć. Ja natomiast pragnę pogratulować Księdzu Kanonikowi wyboru tak ważnej i zaszczytnej drogi powołania życiowego, wyboru, który został przypieczętowany święceniami kapłańskimi
23 stycznia 1955 r. Dołączamy się dzisiaj my, kapłani, do dziękczynienia składanego Bogu przez Księdza Kanonika za kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą, jak mówi w swojej autobiografii Jan Paweł II”. Do życzeń kapłani dołożyli dar: kielich mszalny - wymowny znak tej tajemnicy, która spełnia się za pośrednictwem kapłana.
„23 stycznia 1955 r. bp Tadeusz Paweł Zakrzewski wyświęcił 10 diakonów na kapłanów. Wśród nich byłem i ja - powiedział we wprowadzeniu do Liturgii Jubilat. - Po 50 latach kapłaństwa zostało nas trzech, siedmiu odeszło do wieczności. W tej Mszy św. jubileuszowej pragnę podziękować dobremu Bogu za dar kapłaństwa. Zachęcam wszystkich do modlitwy dziękczynnej. Z sakramentu kapłaństwa korzystają duchowo nie tylko ci, którzy go otrzymują, lecz wszyscy wierni. Polecam też Bogu wszystkich - zmarłych i żywych, którzy modlitwą i inną pomocą wspomagali mnie w drodze do kapłaństwa, a także kapłanów kolegów, którzy odeszli do Pana oraz tych wszystkich, wśród których byłem i wśród których dziś jestem”.
Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mławie. Przypominając teologię kapłaństwa, powiedział: „Jezus chciał, by wybrani przez Niego przedłużali Jego misję i Jego postawę. Podzielił się z kapłanami prawem sprawowania Najświętszej Ofiary, przekazywania specjalnej Bożej pomocy, którą nazywamy łaską uświęcającą. Ten sakrament poprzez apostołów, biskupów, duszpasterzy trwa do dziś. Ksiądz Kanonik przed 50 laty otrzymał udział w tym niezwykłym darze; stał się wysłannikiem Jezusa, Jego przedstawicielem. Został mu powierzony trud szafowania, czyli rozdawania łaski Bożej w sakramentach świętych i posłannictwo głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu”.
Ks. kan. Eugeniusz Lubczyński urodził się 2 lutego 1928 r. w miejscowości Brodziencin (parafia Kraszewo). Jego rodzicami byli Jan i Józefa Grzeszczak. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowie 3 maja 1949 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 stycznia 1955 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach w Wyszogrodzie i Pomiechowie, po czym został proboszczem w Parciakach, następnie w Dobrzykowie (tu pełnił też funkcję wicedziekana dekanatu gąbińskiego), Pniewie (będąc równocześnie dziekanem dekanatu pułtuskiego) i Tłuchowie (jako dziekan dekanatu Dobrzyń n. Wisłą). 10 sierpnia 1973 r. został odznaczony tytułem kanonika. Na emeryturę przeszedł 5 lipca 1997 r.

Reklama

Kontakt

2012-10-26 07:44

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 66
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
współpraca: Renata Czerwińska, Ewa Jankowska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: redakcja@knob.pl
Adres: pl. Św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: edycja.czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Katarzyna Woynarowska, tel. (34) 369 43 16


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: niedziela.lubelska@diecezja.lublin.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka: Anna Skopińska (redaktor odpowiedzialny), Dominika Szymańska
E-mail: redakcja.lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny, Małgorzata Czekaj, ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
E-mail: redakcja.krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 515 082 902
Dyżury: pon. w godz. 15-17, wt. w godz. 9-13 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (baczek@niedziela.pl), Mariusz Rzymek (mroll@interia.pl)
E-mail: bielsko@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: info@drohiczynska.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 28


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny), Romana Trojniarz
E-mail: niedziela-przemysl@sponsor.com.pl, starszy@sponsor.com.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 70


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny), s. Hieronima Janicka,
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: niedzielapld@op.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ewa Oset (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 30


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: kania.wojciech@gmail.com
sandomierz@niedziela.pl
Tel. 505 288 398
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: tzmarzly@wp.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria), tel. (32) 266 97 47 (Redakcja)
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 04


Redakcja świdnicka: ks. Wojciech Baliński (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: ul. Kościuszki 4, 58-150 Strzegom
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Artur Stelmasiak (redaktor odpowiedzialny),
Wojciech Dudkiewicz, Andrzej Tarwid, Magdalena Kowalewska, dr Łukasz Krzysztofka
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Dyżur w siedzibie redakcji: wt. 14-17; śr. 10-14
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69
Dyżur telefoniczny: pon.-pt. 10-17, tel. 600 340 635
Redakcja częstochowska: Katarzyna Woynarowska, tel. (34) 369 43 16


Redakcja wrocławska: Agnieszka Bugała - kierownik edycji, tel. 661 679 790, e-mail: agnieszka.bugala@niedziela.pl, Anna Majowicz, Agata Pieszko
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut (dolnoslaska@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: niedziela_zamojska@pro.onet.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież zjadł obiad z 1,5 tys. ubogich

2019-11-17 20:05

kg (KAI/ACI/Vaticannews) / Watykan

W niedzielę 17 listopada - w III Światowym Dniu Ubogich - Franciszek zjadł obiad z półtora tysiącem biednych w Auli Pawła VI w Watykanie. Po Mszy św., odprawionej z okazji tego Dnia w bazylice św. Piotra i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty udał się do Auli, gdzie czekali na niego potrzebujący i towarzyszący im wolontariusze.

Vatican News

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że na obiad składały się specjalność kuchni śródziemnomorsiej - lasagna oraz udka z kurczaka w sosie pieczarkowym z ziemniakami, deser, owoce i kawa. Uczestnicy tego niezwykłego spotkania z papieżem, odbywającego się już zresztą po raz trzeci, reprezentowali wszystkie diecezje włoskie i organizacje charytatywne.

Franciszek nazwał to wydarzenie „obiadem w gronie przyjaciół”, a dziękując im za przybycie modlił się o błogosławieństwo dla swych gości oraz ich rodzin.

Obecny na obiedzie jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski wskazał na ewangeliczne znaczenie tej inicjatywy. „Papież chce przy wspólnym stole zjednoczyć tych, którzy cierpią, z tymi, którym się udało i mogą innym ofiarować posiłek, czy konkretną pomoc” – powiedział w Radiu Watykańskim.

Vatican News

"Jezus mówi do Zacheusza: zejdź z drzewa, idę do twojego domu m.in. po to, by spożyć z tobą posiłek. Jezus jadał z ubogimi i my robimy to samo, naśladujemy Jezusa. A oprócz tego Eucharystia, czyli największy skarb, jaki mamy, powstała podczas posiłku" – przypomniał kardynał. Zwrócił uwagę, że "podczas posiłku dzieją się cuda, bo patrzymy sobie w oczy, dzielimy się sobą, rozmawiamy". Dodał, że jeśli "w rodzinie jesteśmy skłóceni, to pierwsza rzecz, jaką robimy, to nie chcemy wspólnie zasiąść do stołu, bo stół jednoczy. W dzisiejszą niedzielę Papież chce właśnie tego wielkiego zjednoczenia - tych, którym się nie udało, którzy cierpią i tych, którym się udało, bo mogą ofiarować innym posiłek”.

Polski purpurat kurialny zaznaczył, że Światowy Dzień Ubogich to wezwanie dla każdego do dostrzeżenia ubogich i potrzebujących, których Bóg stawia na naszej drodze. „To też sposobna okazja, by przypomnieć sobie, że wszystko, co mam, zawdzięczam łaskawości Boga” – stwierdził jałmużnik papieski.

Przywołał przykład Łazarza, który spał pod domem bogatego. "I ten Łazarz był tylko dla tego bogatego, a on się nie spostrzegł. Ubodzy są dla nas, dla każdego z nas. Ci, którzy śpią pod bazyliką św. Piotra, są dla mnie, ci, którzy śpią w Warszawie na Dworcu Centralnym, są dla tych, którzy przechodzą" – powiedział kard. Krajewski. Zauważył, że jest to więc "dzień także mój, żebym się zastanowił, dla kogo żyję, komu posługuję, bo przecież wszystko co mam, to dlatego, że Bóg jest łaskawy i otrzymałem po to, żeby się dzielić. Jeśli się nie dzielę tym, co mam, to wszystko, co mam jest przeciw mnie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem