Reklama

Peregrynacja ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości

W dniach od 3 do 6 lutego w naszej archidiecezji przebywała ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości (Sedes Sapientiae). W czwartek 3 lutego ikona nawiedziła Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a w kolejne dni duszpasterstwa akademickie działające w Szczecinie.

Ikona Matki Bożej Sedes Sapientiae jest mozaiką wykonaną z elementów marmuru, metalu i ceramiki przez Marko Ivana Rupnika SJ. Stanowi ona dar Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata z okazji jubileuszu nauczycieli akademickich, celebrowanego w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i - zgodnie z wolą Ojca Świętego - nawiedza ośrodki akademickie na całym świecie. Ikona została przekazana środowiskom akademickim podczas Eucharystii sprawowanej na Placu św. Piotra 10 września 2000 r. Podczas tej Mszy św. Jan Paweł II powiedział w homilii: „Drodzy Wykładowcy i Studenci, oto jest Wasze powołanie: macie czynić z uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu. Tę Waszą drogę zawierzam Maryi Sedes Sapientiae, której wizerunek przekazuję Wam dzisiaj, abyście ją przyjęli jako pielgrzymującą Nauczycielkę w miastach uniwersyteckich świata. Niech Ta, która swoją modlitwą wspierała apostołów na początku ewangelizacji, pomaga także Wam przenikać środowisko uniwersyteckie duchem chrześcijańskim”.
Ateny były pierwszym miastem, które nawiedziła ikona. Miało to wymiar niezwykle symboliczny, gdyż to właśnie w Atenach przed dwoma tysiącami lat doszło po raz pierwszy do spotkania chrześcijaństwa z ówczesnym światem nauki. Do tej pory ikona odwiedziła Grecję, Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, Peru, Chile, Ekwador, Słowację, Irlandię, Szkocję, Anglię, a obecnie rozpoczyna się jej peregrynacja w naszym kraju, która potrwa do grudnia przyszłego roku.
Główne uroczystości związane z nawiedzeniem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przez ikonę Sedes Sapientiae odbywały się w kościele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Pierwszym punktem programu peregrynacji było nabożeństwo Słowa, które celebrował ks. dr Cezary Korzec. Następnie ks. dr Piotr Gałas - ojciec duchowny w szczecińskim Seminarium wygłosił konferencję na temat ikony. Od godz. 11.30 do 12.00 trwała adoracja. Centralnym punktem obchodów nawiedzenia była Eucharystia, której przewodniczył abp Zygmunt Kamiński - Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego US. „Pragniemy przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości wyprosić łaski potrzebne Seminarium Duchownemu naszej archidiecezji, seminariom duchownym w naszej metropolii, w ojczyźnie i całym świecie. Pragniemy prosić o łaski dla środowisk naukowych i akademickich, aby w poszukiwaniu prawdy, dobra, sprawiedliwości i miłości korzystały z wolności w sposób rozważny i odpowiedzialny” - mówił, rozpoczynając Eucharystię, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Ks. dr hab. prof. US Andrzej Offmański - prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił homilię, w której mówił m.in.: „Staje wśród nas ikona Maryi Sedes Sapientiae, aby nas gromadzić na sesję egzaminacyjną ze znajomości Ewangelii Jej Syna, z przyswojenia sobie przesłania orędzia zbawczego, z umiejętności patrzenia oczyma Bożymi na świat nas otaczający”. Po zakończeniu Mszy św. profesorowie i studenci trwali na adoracji ikony. O godz. 15.15 ks. dr Rafał Misiak wygłosił egzortę na temat: Maryja - czysta mądrość. Następnie zgromadzeni czciciele Maryi mieli możliwość dalszej adoracji, aż do godz. 18.00, kiedy to były sprawowane Nieszpory. Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Cezary Korzec. Od godz. 20.00 do 21.00 wierni trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 21.00 został odśpiewany Apel Jasnogórski.
Naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby w dobie sekularyzacji nie zaniknął w polskim społeczeństwie duch chrześcijaństwa. Dlatego pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy przekazują wiedzę młodemu pokoleniu i mają wpływ na kształtowanie się światopoglądu wielu tysięcy młodych ludzi, aby rzetelnie przygotowali polską młodzież do kompetentnej służby społeczeństwu.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

2020-01-22 07:41

[ TEMATY ]

apel

Franciszek

Grzegorz Gałązka

„Dosyć obrażania papieża Franciszka ze strony katolików” – zaapelował w swoim wpisie internetowym ks. dr Przemysław Sawa, ewangelizator i przełożony Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej. Misjonarz miłosierdzia wezwał jednocześnie krytyków Ojca Świętego, „aby się nawrócili i przestali czynić zamęt”.

Jak zaznaczył w swoim facebookowym tekście wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, papież Franciszek jest człowiekiem Jezusa, modlitwy, Bożego Słowa i rozeznawania.

„Nie boi się stawiać trudnych spraw. Widzę w nim ewangelizatora, który szuka sposobu, aby zanieść Ewangelię współczesnemu człowiekowi. Widzę pasterza, który chce, aby wielu ludzi wróciło do sakramentów, do Pana, do Kościoła. Ojciec Święty Franciszek - skromny, naturalny, odważny” – zauważył duszpasterz i wskazał, że papież ten jest dla niego „wzorem człowieka kochającego Jezusa, bliźniego i Kościół”.

Wykładowca akademicki podkreślił, że nauczanie Franciszka wyrasta z niezgody na „ziemską wielkość Kościoła, butę wierzących, konserwowanie przestarzałych form, które już dziś życia nie dają”. „Jest natomiast zgoda na Jezusa, Ewangelię i prawdziwą miłość. Nie ma to nic wspólnego z liberalizmem, ale jest naśladowaniem gestu Chrystusa.

Nie rozumieją tego w Kościele ci, którzy widzą Ewangelię tylko przez pryzmat Tradycji i przeszłości. Oczywiście, Tradycja Kościoła jest ważna, ale tradycje, dotychczasowe rozwiązania, a nawet poglądy, niejednokrotnie także w zakresie teologii, mogą się zmieniać, a często muszą się zmieniać” – stwierdził kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.

W opinii rekolekcjonisty, papież denerwuje tych, którzy marzą o wielkości Kościoła, żyją resentymentem przeszłości i iluzją. „Oni nie czytali Biblii, wiarę znali tylko z kazań, a mszy słuchali, choć nie rozumieli, zamiast uczestniczyć aktywnie, jak to było w starożytności i do czego na szczęście wrócił Sobór Watykański II oraz reforma liturgiczna za św. Pawła VI” – dodał i zwrócił uwagę, że drogą do odrodzenia wiary nie jest powrót do „starego Kościoła”, ale „przyjęcie Jezusa jako Pana, codzienne karmienie się Słowem Bożym, radość z celebracji Eucharystii, która nie tylko jest ofiarą, ale także ucztą, radość z ewangelizowania, doświadczenie żywej wspólnoty chrześcijan oraz wychodzenie na peryferie”.

„To jest Ewangelia. I tylko taki Kościół, widzący Piotra w biskupie Rzymu i apostoła w biskupie diecezjalnym może dać świadectwo tego, że Jezus żyje i warto z Nim być. Przy jednoczesnym otwarciu na współpracę z chrześcijanami niekatolikami, którzy też żyją z Jezusem” – wezwał, podając przykłady osób dopatrujących się zamętu w Kościele, oskarżających papieża o herezję.Ks. Sawa zachęcił do podjęcia modlitwy do Ducha Świętego za papieża oraz ofiarowania za Franciszka jednego wyrzeczenia w tygodniu.

„Dosyć obrażania papieża ze strony katolików. Wzywam tych wszystkich występujących przeciwko papieżowi, aby się nawrócili i przestali czynić zamęt” – powtórzył. Zarazem zaprosił, także chrześcijan z innych denominacji, do dania „wspólnego świadectwa miłości do Jezusa i Kościoła”.„A czytając różne teksty i oglądając nagrania, w których znieważa się Ojca Świętego oraz dokonuje się apoteozy przeszłości, dawajmy jasne świadectwo naszego przywiązania do Ewangelii, Kościoła i Franciszka. Tego Kościół potrzebuje” – zakończył ewangelizator.

CZYTAJ DALEJ

Auschwitz to szczyt nienawiści do człowieka

2020-01-26 14:39

[ TEMATY ]

Auschwitz

Mazur/episkopat.pl

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau to „szczyt nienawiści do człowieka” – napisali biskupi europejscy w liście z okazji 75-ej rocznicy wyzwolenia obozu. Sprzeciwiają się w nim wszelkim przejawom deptania godności człowieka, w tym rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi.

Hierachowie zaapelowali do współczesnego świata o pojednanie i pokój oraz o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia, a także do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury. Zauważyli, że mimo dramatycznych doświadczeń przeszłości, świat, w którym żyjemy, ciągle jest pełen zagrożeń i przemocy. „Nadal mają miejsce okrutne wojny, przypadki ludobójstwa, prześladowania, różne formy fanatyzmu, mimo iż historia uczy nas, że przemoc nigdy nie prowadzi do pokoju, ale rodzi cierpienie i śmierć” – czytamy w liście.

Następnie biskupi przypomnieli słowa wypowiedziane przez kolejnych Papieży w miejscu zagłady. „Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę eksploatacji, za cenę jego śmierci” – powiedział, zatrzymując się przed tablicą w języku hebrajskim, Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Z kolei Benedykt XVI, 27 lat później, zauważył, że ofiary nazistów nie chcą „wywoływać w nas nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne jest jej dzieło”. Papież Franciszek odwiedził obóz w 2016 r., ale nie wygłosił tam przemówienia. Zostawił za to wpis w księdze pamiątkowej: „Panie miej miłosierdzie nad Twym ludem! Panie przebacz tak wielkie okrucieństwo”. W liście biskupi cytują też słowa Franciszka, wypowiedziane kilka dni temu, w których wzywa, aby rocznica wyzwolenia obozu stała się dla każdego okazją do zatrzymania, zamilknięcia i powrotu do pamięci. „Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi” – mówił Ojciec Święty.

Przypomnieli wymowny znak pojednania, którym był list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. „Chociaż po II wojnie światowej pojednanie między narodami wydawało się po ludzku niemożliwe, to jednak – zjednoczeni w miłości do Jezusa Chrystusa – potrafiliśmy przebaczać i prosić o przebaczenie. Doświadczenia z przeszłości uczą, jak ważne i owocne jest budowanie Europy narodów pojednanych i wybaczających sobie nawzajem” – czytamy w liście.

Na koniec zapraszają, aby 27 stycznia o godzinie 15.00, czyli w godzinie wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, zapalić świecę i pomodlić się za ludzi pomordowanych w obozach zagłady ze wszystkich narodowości i wyznań oraz za ich bliskich. „Niech nasza modlitwa pogłębi pojednanie i braterstwo, którego przeciwieństwem jest wrogość oraz niszczycielskie konflikty i podsycane nieporozumienia. Niech zwycięża w nas moc miłości Jezusa Chrystusa” – zaapelowali biskupi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję