Reklama

Legnica

Sedes Sapientiae, ora pro nobis

Ks. Waldemar Wesołowski
Edycja legnicka 10/2005

Ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości, którą Jan Paweł II ofiarował środowiskom akademickim całego świata, zawitała do Legnicy. W niedzielę 13 lutego w parafii pw. św. Józefa studenci, pracownicy naukowi legnickich uczelni oraz wierni modlili się o dar mądrości i dar umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy dla dobra wspólnego. Należy mieć nadzieję, że Stolica Mądrości na stałe znajdzie miejsce w sercach ludzi tworzących legnickie środowisko akademickie.

Intronizacja Stolicy Mądrości

Do Legnicy obraz dotarł z Zielonej Góry. Ks. Jan Pazgan z grupą studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Ikona” uroczyście przywiózł go do parafii pw. św. Józefa, która jest siedzibą duszpasterstwa. O godz. 11.00 Mszą św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Ikonę Matki Bożej oraz przybyłych gości powitał przedstawiciel parafii oraz reprezentantka studentów. Wyrazili oni przekonanie, że obecność Stolicy Mądrości będzie dla wszystkich okazją do ubogacenia wiary i zachętą do poszukiwania mądrości w życiu. Następnie głos zabrał ks. Jan Pazgan - duszpasterz akademicki oraz proboszcz parafii. Przypomniał zgromadzonym, że wizyta papieskiej Ikony jest wielkim wydarzeniem dla środowiska akademickiego. W tym znaku Ojciec Święty, który szczególnie ukochał młodzież, chce się spotkać z młodymi ludźmi poszukującymi wiedzy i mądrości. Chce również zachęcić pracowników naukowych, aby dzielili się zdobytą wiedzą ze studentami, aby kształtowali w nich postawę odpowiedzialności i służby dobru wspólnemu. Przyszłość świata należy do młodych ludzi, dlatego też Papież pragnie, aby Ikona odwiedziła wszystkie kraje świata i spotkała się ze wszystkimi, którzy pragną prawdziwej Mądrości. Ta wielka pielgrzymka przez świat będzie trwała 75 lat. Obecność Stolicy Mądrości jest szczególnie ważna i cenna dla tworzącego się środowiska akademickiego w Legnicy - podkreślił ks. Jan. Od tego, czy ludzie tworzący to młode środowisko nauki i kultury przyjmą Mądrość, uczynią fundamentem swoich działań, będzie zależało, jakich ludzi wyda światu ziemia legnicka. - „Stolica Mądrości jest między nami. Ona przyjęła całym swoim sercem, całym życiem Mądrość - Jezusa Chrystusa. Ta Mądrość wydała w jej życiu wspaniałe owoce. One mogą stać się również naszym udziałem. Kiedyś modliliśmy się o wolność dla Polski, teraz trzeba się modlić o mądrość, byśmy umieli dobrze wykorzystać młodość i zdobytą wolność na chwałę Boga i ludzi” - powiedział ks. Pazgan.

Modlitewne czuwanie

Na pierwszej Mszy św. licznie zgromadzili się wierni z parafii, studenci i wykładowcy. Obecne było również Bractwo św. Józefa oraz orkiestra dęta. Rozpoczynając Eucharystię, bp Stefan powiedział, że modlitwą należy ogarnąć młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę, ale również tych, którzy dla studentów otwierają swoje serca. Ksiądz Biskup podziękował szczególnie wspólnocie parafialnej, która otworzyła swoje progi dla duszpasterstwa akademickiego. W homilii podkreślił, że pierwszej niedzieli Wielkiego Postu towarzyszy peregrynacja ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości. Z pewnością nie jest to wydarzenie przypadkowe. Stolica Mądrości chce nas nauczyć mądrego i owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia. Jej obecność jest szczególnie ważna dla młodego legnickiego środowiska akademickiego. Wyższe uczelnie są miejscem, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również kształtują swoje charaktery. Dlatego też na pracownikach naukowych szkół wyższych spoczywa ważne zadanie. Mają troszczyć się o przekazywanie rzetelnej wiedzy, ale również mają dawać młodym ludziom wizję przyszłości, mają również pomagać w zdobywaniu mądrości, która jest niezbędna w służbie społeczeństwu. Wiedza, którą się zdobywa, zaakcentował Biskup Stefan, ma służyć dobru człowieka, ma opierać się na prawdzie, ma ułatwić człowiekowi osiągnięcie celów życiowych i celu ostatecznego. Dlatego też wyższe uczelnie nie mogą kierować się jedynie rachunkiem ekonomicznym, ale mają dawać młodym ludziom nadzieję.
Po Mszy św. rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Studenci z duszpasterstwa akademickiego poprowadzili różaniec, rozważając tajemnice światła. W sposób szczególny modlili się w intencji Jana Pawła II. Następnie klerycy legnickiego seminarium przedstawili prezentację multimedialną, która pomagała obecnym w indywidualnej adoracji. Drugą, wieczorną Mszę św. sprawował biskup legnicki Tadeusz Rybak. Przybyli na nią również wykładowcy i pracownicy naukowi legnickich uczelni. Podczas Eucharystii biskup Rybak zawierzył społeczność akademicką Matce Bożej. W homilii przypomniał, że zadaniem człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, jest kształtowanie życia i kierowanie światem zgodnie z mądrością Bożą i Jego miłością. Człowiekowi to jednak nie wystarczyło, chciał być równy Bogu, sam chciał decydować o wszystkim. Konsekwencje tej postawy odczuwamy wszyscy. Odejście od Boga i Jego mądrości spowodowało wiele komplikacji, wprowadziło ludzkość w krąg zła. Mimo zdobyczy nauki, mimo zdobywanej wiedzy, ludzkość nie potrafi rozwiązać najpilniejszych nawet problemów. Obok wiedzy konieczna jest zatem mądrość płynąca od Boga, która była i jest u podstaw wszystkiego. Przez całą historię zbawienia Bóg przychodził do człowieka ze swoją miłością i mądrością. Szczytem jej objawienia jest Jezus Chrystus - mądrość wcielona. Kto podąża za Nim, zdobywa prawdziwą mądrość. Tylko w oparciu o tę wartość człowiek może budować swoją przyszłość. Biskup Tadeusz podkreślił, że w tym dziele uniwersytety i wyższe uczelnie mają do odegrania wielką rolę. Podobnie jak w przeszłości, tak i dzisiaj szkoły wyższe są fundamentem kultury europejskiej, ponieważ budzą one szacunek dla mądrości i jej zdobywania. Na zakończenie homilii życzył wszystkim, by umieli łączyć w życiu wiedzę i mądrość.
Po Mszy św., mimo chłodu, wiele osób pozostało nadal na modlitwie. W tym skupieniu towarzyszyła im i pomagała swoimi pieśniami postnymi Antonina Krzysztoń. Dla uczestników tej części spotkania z Ikoną było to wielkie przeżycie. Wspólne czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim, który poprowadził ks. Jan Pazgan.

Reklama

Wiedza i mądrość - od teorii do praktyki

Podczas nawiedzenia parafii św. Józefa przez Ikonę Matki Bożej można było wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy z nich wygłosił dr inż. Henryk Bartoszewicz - dyrektor ZOD Politechniki Wrocławskiej w Legnicy. Mówił on o granicach ludzkiego poznania. Człowiek poznaje otaczającą go rzeczywistość dzięki zmysłom, zdolności logicznego myślenia. Pomaga mu w tym nauka. Dzięki inteligencji jest w stanie opracować instrumenty, które ułatwiają mu to zadanie. Zawsze jednak obserwacje i obliczenia zawierają pewien zakres błędu, zmysły bywają omylne, człowiek natrafia na wiele barier, co świadczy o tym, że wyniki badań nie są idealne, tym samym nasza wiedza o rzeczywistości jest tylko częściowa, czasem subiektywna. Człowiek w swoich badaniach nie jest w stanie ogarnąć całej rzeczywistości, dlatego swoją wiedzę opiera również na intuicji i doświadczeniach innych ludzi. „Dlatego w życiu człowieka nadal jest wiele prawd, w które po prostu wierzy się. Któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznej ocenie wyniki wszystkich badań naukowych, na których opiera się współczesne życie? Któż mógłby na własną rękę kontrolować strumień informacji, które docierają dzień po dniu? Człowiek jako istota poszukująca prawdy jest również tym, którego życie opiera się na wierze. Zawierzamy zatem wiedzy zdobytej przez innych” - tymi słowami Jana Pawła II prof. Bartoszewicz zakończył swoje wystąpienie. Kolejny wykład wygłosił rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski. Poruszył w nim relacje między wiedzą, mądrością a życiem i poszukiwaniem prawdy. Wiedza jest nagromadzeniem informacji, doświadczeń. Każdy, kto studiuje, posiada wiedzę, czasem jest ona bardzo wyspecjalizowana. Jest ona podstawą wykonywanego zawodu lub osobistej satysfakcji. Mądrość ma wiele wspólnego z wiedzą, ale nie są one tożsame. Czasem mówimy o mądrości tzw. prostych ludzi, którzy potrafią analizować sytuacje, wyciągać wnioski, wybierać właściwą drogę życiową, chociaż nie mają wykształcenia. Wynika z tego, że wiedza nie zawsze jest podporządkowana mądrości. Zdarzają się bowiem ludzie wykształceni, posiadający wiedzę, ale to nie znaczy, że są ludźmi mądrymi. Trzeba w swoim postępowaniu umiejętnie korzystać z wiedzy i z mądrości. Każdy zdrowy człowiek poszukuje szczęścia, doskonałości w życiu. Jest to działanie cechujące człowieka. Dzięki temu poszukiwaniu dokonuje się postęp techniczny, naukowy, etyczny i moralny. Tylko człowiek posiadający mądrość i korzystający z wiedzy może odnaleźć właściwą drogę życia i przyczynić się do owego postępu. Jednak realizowanie tych zadań musi opierać się na fundamencie wartości i reguł etycznych, które są uniwersalne. Ich streszczeniem jest Dekalog - zakończył prof. Dąbrowski.

Żałoba w Zakopanem

2019-08-23 08:32

Red.

22 sierpnia nad Tatrami przeszła potężna burza, w wyniku której zginęło pięć osób – cztery po stronie polskiej oraz jedna po stronie słowackiej. W grupie tej było też dwoje dzieci. Ponad 100 osób zostało poszkodowanych. Najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitala. Osoby, które ucierpiały wskutek nawałnicy, zgłaszały się również do placówek medycznych osobiście. Żeby dotrzeć z pomocą do wszystkich, którzy tamtego dnia wyruszyli w góry, uruchomiono specjalną infolinię. W poszukiwaniu rannych przeczesywano wszystkie szlaki tatrzańskie.

AP/Associated Press/East News

Burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula, w związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w czwartek 22 sierpnia, ogłosił na terenie miasta w dn. 23-25 sierpnia żałobę. Przed Urzędem Miasta zostały wywieszone i opuszczone do połowy masztu flagi państwowe oraz miejskie. Leszek Dorula apelował do organizatorów imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym i sportowym, o ich odwołanie lub ograniczenie w czasie trwania żałoby.

W związku z ogłoszoną żałobą, zostały odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne i rozrywkowe w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. W czwartek o godz. 16 zamiast planowanego bicia rekordu w tańcu zbójnickim, odbyła się zbiórka na Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. Organizatorzy wspólnie z publicznością, która przybyła na godz. 17 na galę jubileuszową z okazji 100-lecia Związku Podhalan, uczcili pamięć tragicznie zmarłych oraz odmówili modlitwę za wszystkich poszkodowanych. Zespoły biorące udział w Festiwalu wspólnie modliły się 23 sierpnia w intencji ofiar tragedii w Tatrach, a także o zdrowie wszystkich poszkodowanych oraz za służby zaangażowane w akcję ratunkową w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach. Nie odbył się również wielki koncert finałowy.

Burmistrz Miasta Zakopane zwrócił się do mieszkańców z prośbą o modlitwę w intencji ofiar, ich rodzin oraz wszystkich poszkodowanych.

Zobacz
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kolejne dwa wyroki uniewinniające działaczy pro-life

2019-08-23 11:39

Instytut Ordo Iuris / Warszawa (KAI)

Zapadły kolejne dwa wyroki uniewinniające wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Tym razem o braku winy działaczy pro-life orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Obrońcy życia, w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi, byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Przed sądami reprezentowali ich prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Fotolia.com

Postępowania zostały wszczęte przez policję z uwagi na doniesienia złożone w związku z prezentowaniem w miejscu publicznym banerów przedstawiających dzieci uśmiercone w wyniku aborcji. Następnie sprawy były przekazane do sądów.

Pierwsze postępowanie dotyczyło pikiety zorganizowanej w odpowiedzi na odbywającą się w tym samym czasie na rzeszowskim rynku manifestację zwolenników aborcji przeprowadzoną w związku z tzw. „czarnym piątkiem”. Wolontariusze Fundacji Pro Prawo do Życia przygotowali wystawę ukazującą skutki aborcji i nawołującą do ochrony życia człowieka od momentu jego poczęcia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydał wyrok uniewinniający działaczy pro-life.

W drugiej sprawie lubelski Sąd Rejonowy skazał obwinionego na karę grzywny. Sprawa, wskutek złożonej przez obrońcę apelacji, trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie zapadło orzeczenie zmieniające wyrok pierwszej instancji. Działacz pro-life został uniewinniony od zarzutu dokonania czynu mającego znamiona wykroczenia.

„Jest to kolejny wyrok uniewinniający działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia od zarzucanych im czynów. Podkreślić należy, że obrońcy życia korzystają z konstytucyjnie gwarantowanego im prawa do wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Potwierdza to konsekwentna i bogata linia orzecznicza, zarówno sadów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która wskazuje, że pokazywanie zdjęć ukazujących skutki aborcji podlega ochronie prawnej. Zgłaszanie takich wystaw i pikiet oraz żądanie reakcji karnej wobec osób je prezentujących jest próbą ograniczenia wolności głoszenia poglądów wbrew przepisom art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” – skomentowała Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Obwinionych reprezentowali: mec Jerzy Kwaśniewski, mec. Wojciech Kaszałowicz, mec. Andrzej Chadaj oraz mec. Anna Przestrzelska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem