Reklama

Lublin, parafia św. Józefa

Spotkanie z Maryją „u św. Józefa”

Helena Miturska
Edycja lubelska 13/2005

Pan Bóg nawiedza swój lud na różne sposoby, jeśli otwiera się on na Boże działanie, przejawiające się w widzialnych znakach. Od jesieni ubiegłego roku przybywa do naszej archidiecezji w znaku cudownej Ikony Jasnogórskiej, która wędrując po Lubelskiej Ziemi przynosi w swych matczynych ramionach Jezusa, by w naszych parafiach, rodzinach i sercach „wszystko uczynił nowe”. To spotkanie jest wielkim darem, gdyż tak jak 22 lata temu Maryja przybyła do naszej młodej parafii z Jasnej Góry, przynosząc pociechę i nadzieję w czasie tragicznych represji, dziś nawiedza swe dzieci, przeżywające również trudne chwile wątpliwości i zagubienia.

Wielu wierzących dręczy niepokój związany z obecnością Polski w Unii Europejskiej i przeżywają głęboki konflikt sumienia wobec bezbożnych treści, narzucanych krajom członkowskim w Konstytucji UE, zawierającej akceptację dzieciobójstwa, eutanazji, grzechów i związków sodomskich, tolerancję wobec wszelkich patologii oraz dobrowolną rezygnację z pełnej suwerenności państwowej. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy światła i pomocy w zrozumieniu i realizowaniu w życiu Bożych nakazów oraz wezwania najlepszej Matki, wołającej z troską: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”.
Cała parafia na to nawiedzenie przygotowała się duchowo podczas tygodniowych Misji św., które przeprowadzili ks. Zbigniew Zagórski i ks. Marek Borzęcki SCJ. Program Misji był bardzo bogaty, a na zakończenie każdego dnia odbywał się Apel Jasnogórski z katechezą, opartą na odczytanych fragmentach Pisma Świętego. To nabożeństwo gromadziło bardzo wielu uczestników. Księża misjonarze wzywali do refleksji nad własnym życiem i szukania odpowiedzi na pytania o cel życia, relacje z Bogiem i ludźmi, rozumienie wiary i sposoby świadczenia o przynależności do Chrystusa. Przypominali o powołaniu do świętości i drogach do niej prowadzących, nazywając czas Misji „czasem sprawdzania swojej wiary, odkurzania serc, głębszego poznawania Boga i zawierzenia Jezusowi siebie, swoich rodzin i dążenia do świętości, a Maryja przychodzi, by nam w tym pomóc”.
Nadszedł 7 marca. Cały Lublin pokryty puchem śniegowym, z góry też pada, ale wokół widać wystrój świąteczny. Otoczenie kościoła, ul. T. Zana oraz balkony i okna wierzących mieszkańców udekorowane flagami narodowymi, błękitnymi i papieskimi, obrazami i emblematami maryjnymi w blasku kolorowych świateł. Przed godz. 17.00, po uprzednim przygotowaniu modlitewnym w świątyni, wszyscy procesyjnie udaliśmy się ze śpiewem na ustach na miejsce przejęcia cudownej kopii Wizerunku Królowej Polski od parafii Przemienienia Pańskiego, który uroczyście powitał wraz z bp. Arturem Mizińskim proboszcz parafii, dziekan ks. kan. Stanisław Dziwulski, i nastąpiło przeniesienie go przez przedstawicieli parafii do kościoła, gdzie popłynęła wyśpiewana z głębi serc powitalna pieśń: „Witaj, Królowo i Matko nasza”. Rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Biskup Artur, który też wygłosił budujące Słowo Boże.
Po Mszy św. rozpoczęło się modlitewne czuwanie Akcji Katolickiej, młodzieży i rodziców, zakończone Nabożeństwem Wdzięczności Przodkom za dar wiary tuż przed północą. Na rozpoczęcie nowego dnia nawiedzenia Eucharystia. Pasterka maryjna została odprawiona pod przewodnictwem pierwszego wikariusza tej parafii sprzed 24 lat, ks. Antoniego Sochę, przez liczne grono księży rodaków i byłych wikariuszy, podczas której homilię wygłosił nasz parafianin, ks. Lech Surma. Po tej Mszy św. kontynuowano czuwanie. W kolejnych czterech godzinach nocnych gromadzili się mieszkańcy czterech osiedli LSM, a modlitwy prowadziły wyznaczone grupy parafialne: Koło Przyjaciół Radia Maryja razem z Oazą Rodzin Ruchu Światło-Życie, Neokatechumenat, Legion Maryi, Grupa Modlitewna o. Pio. Potem, do porannych Godzinek, był czas na czuwanie indywidualne. Następnie Msza św. i czuwanie Róż Żywego Różańca, Anioł Pański w intencji Ojca Świętego oraz kilka Mszy św., w tym - za dzieci i młodzież ze specjalnym błogosławieństwem. Nawiedzenie parafii św. Józefa przez Maryję z Jezusem w znaku Jasnogórskiej Ikony zakończyło się uroczystą Mszą św. z odczytaniem przez Księdza Proboszcza „Aktu Zawierzenia” Matce Bożej, całej naszej parafii i pożegnalnymi wystąpieniami przedstawicieli wiernych, po czym procesyjnie, śpiewając pieśni ku czci Matki Bożej, odprowadziliśmy Jej świętą Ikonę - w blasku zachodzącego słońca i w śniegu - do parafii bł. P. J. Frassatiego. Zostaliśmy sami, ale jeśli „rozpoznaliśmy czas swego nawiedzenia”, to Maryja z Jezusem w ramionach pozostała w naszych sercach i naszym życiu na dalsze dni i lata.

Świadectwa

W czwartym dniu Misji z uderzającą jasnością uświadomiłem sobie tę prawdę, że wiara jest martwa nie tylko bez uczynków, ale także wtedy, gdy nie daję o niej świadectwa swoim życiem. Poza tym, wpatrując się w cudowne oblicze Maryi, tak naprawdę zrozumiałem Jej wielką rolę jako Pośredniczki łask u Jezusa.
(Roman, emerytowany historyk)

Przeżyłam bardzo głęboko kilka momentów. Jednym było uroczyste wyznanie wiary, o czym marzyłam od dawna, gdy na wezwanie Księdza Misjonarza podeszłam wraz z innymi do stolika i kładąc rękę na Piśmie Świętym, ze szczerym wzruszeniem powiedziałam: przyrzekam wierność Chrystusowi. Ten fakt zainspirował mnie do podjęcia decyzji o zachowywaniu ścisłego postu dwa razy w tygodniu dla Chrystusa w intencji niewierzących, by uzyskali łaskę wiary, i o powrót do Kościoła tych, którzy od niego odeszli. Drugim podniosłym przeżyciem było dla mnie błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem, które odbierałam razem z mężem, córką i wnukiem ministrantem. Byłam bardzo wzruszona i modliłam się, by wnuk spełnił się w służbie Bogu, dziękując równocześnie za córkę, która mimo dramatu rodzinnego trwa przy Bogu. Osobiście w szczególny sposób zachwyciłam się darem Eucharystii.
(Ewa, emerytowana nauczycielka)

Reklama

Przygotowania misyjne i dzień nawiedzenia Jasnogórskiej Ikony były dla mnie wielką ucztą duchową, ogromnym przeżyciem i gdyby nie obowiązki rodzinne, od rana do wieczora przebywałabym w kościele. Misje poszerzyły moją wiedzę religijną, a modlitwa oczekiwania, powitanie i wprowadzanie Obrazu do świątyni poruszyły mnie do łez. Podjęłam decyzję panowania nad językiem i codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i Psalmami.
(Gabriela, emerytowana nauczycielka)

Najbardziej przeżyliśmy błogosławieństwo rodzin, wspominając 35 lat wspólnej wędrówki przez życie w zgodzie i miłości, potwierdzone publicznym pocałunkiem. Postanawiamy nauczyć się modlitwy bardziej osobistej, a nie tylko odmawiać modlitwy nakazane, starać się, by była naprawdę modlitwą wewnętrzną, odpowiadającą stanowi ducha, a nie tylko zewnętrzną postawą. Chcemy też pracować nad sobą tak, by zawsze sprawy wiary stawiać na pierwszym miejscu. Bardzo podobało się nam czuwanie naszego osiedla im. B. Prusa, podczas którego rozbrzmiewała intensywna modlitwa litanijna w wielu intencjach i śpiewano piękne pieśni maryjne.
(Danuta i Marian, emeryci)

Reklama

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czerna: 21. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

2019-07-20 17:18

o. Włodzimierz Tochmański OCD / Czerna (KAI)

Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej, czyli wszystkich noszących szkaplerz Maryi i pragnących go przyjąć, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa 20 lipca przewodniczył bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Było to już po raz 21. Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami słynącym obrazem Maryi na „polskiej Górze Karmel”. Rok temu przewodniczył bp Kaleta, biskup pomocniczy z Kielc.

Tupungato/Fotolia.com

Spotkanie odbyło się z udziałem władz państwowych, parlamentarzystów i władz samorządowych województwa oraz kilkudziesięciu kapłanów z kilkunastu diecezji, współbraci karmelitów bosych z Polski i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD z Krakowa oraz kilkoma tysiącami wiernych z ponad 60 miejscowości Polski południowej od Świdnicy do Lublina i Przemyśla.

Przybyły wszystkie zgromadzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolickiego stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski z kilkunastoma pocztami sztandarowymi.

Spotkanie miało charakter formacyjny z konferencją o. Damiana Sochackiego OCD, redaktora naczelnego „Głosu Karmelu” z Krakowa. Tematem spotkania były słowa „Przy Maryi w mocy Bożego Ducha”, które nawiązują do obecnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Podczas spotkania intronizowano relikwie św. Szymona Stock, karmelity z Anglii, który otrzymał szkaplerz od Matki Bożej w 1251 r.; od tej pory będą one w czerneńskim sanktuarium. Do Polski przywiózł je o. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po Mszy św. wierni tłumnie je całowali.

Bp Piotrowski w homilii uwypuklił wagę obecności matki w życiu każdego człowieka i obecności Maryi, naszej serdecznej matki, w życiu człowieka wierzącego. Jeśli wiernie za Maryją w życiu podążymy Jej śladem (w Jej szkole – jak pisał św. Jan Paweł II), będziemy szli piękną drogą chrześcijańską.

Gości powitał i w klimat spotkania wprowadził przeor i kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski OCD, a podziękowanie wygłosił o. prowincjał.

Nie zabrakło też powitań ze strony o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego. Moderowanie całości spotkania prowadził o. Jacek Pawlikowski OCD. Od strony muzycznej spotkanie upiększyły połączone chór „Cantate anima” z Tenczynka i schola Mariam z Czernej pod dyrygencką batutą Marii Sołek oraz solistka jazz-gospel Ewa Uryga.

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, obudzeniu więzi bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam Polakom, oraz na odpoczynku, posiłku i zwiedzaniu sanktuarium, klasztoru, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), nowoczesnego Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnych muzeów karmelitańskiego i misyjnego, kameralnego kina duchowego, stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego. Wśród pielgrzymów popularnością cieszyły się podkoszulki z nadrukiem różańca i szkaplerza, kalendarze, małe medaliki włoskie oraz puzzle szkaplerzne dla dzieci.

Na wielkim kiermaszu misyjnym można było ufundować opłacenie studiów afrykańskim klerykom karmelitańskim z misyjnych państw Burundi i Rwandy, gdzie pracują karmelici bosi z Polski, poprzez nabycie rożnych pamiątek, książek i rzeczy. Długoletni misjonarz br. Ryszard Żak OCD podpisywał własną książkę o misjach.

Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli (ponad 100 osób) oraz nabożeństwo eucharystyczne z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych, różańcem i koronką do Bożego Miłosierdzia. Kilkaset osób w ciągu tego odpustowego tygodnia przyjęło piękny dar szaty Maryi - szkaplerz karmelitański. Można o nim więcej się dowiedzieć na portalu www.szkaplerz.pl.

W niedzielę 22 lipca przypada uroczystość św. Eliasza proroka, patrona Zakonu i patrona karmelitańskiego kościoła (dawnego eremickiego) w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem