Reklama

List pasterski biskupa drohiczyńskiego na Wielki Czwartek Roku Eucharystii

Rok Eucharystii w Diecezji Drohiczyńskiej

+ Antoni P. Dydycz - Biskup Drohiczyński
Edycja podlaska 13/2005

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Kochani Diecezjanie!

1. W liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II zwrócił się do nas wszystkich ze szczególną prośbą: „W XX stuleciu, a zwłaszcza w okresie posoborowym wspólnota chrześcijańska nauczyła się znacznie dojrzalej sprawować sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię. Należy dalej iść w tym kierunku...” (NMI, 35). Wyrazem troski Ojca Świętego o to, abyśmy istotnie podążali „w tym kierunku”, wskazanym wcześniej przez niego, jest ogłoszenie Roku Eucharystii i zachęta, żebyśmy po Roku Różańca skierowali nasze umysły i serca ku temu Sakramentowi, którego ustanowienie dzisiaj wspominamy, jak to czynimy w każdy Wielki Czwartek. W tym wszakże roku chcemy głębiej zastanowić się nad tym, jakie jest nasze rozumienie eucharystycznej obecności Chrystusa wśród nas i w jaki sposób wypełniamy Jego zaproszenie, abyśmy coraz pełniej uczestniczyli we Mszy św., przystępowali do Komunii Świętej i rozwijali w sobie duchowość eucharystyczną, chociażby dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu. O tym chcemy pamiętać w ciągu całego tego roku, a szczególnie przy okazji pewnych świąt i spotkań modlitewnych, w których będziemy mogli brać udział.

2. W tym Świętym Dniu ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii dziękujemy we wszystkich naszych kościołach Jezusowi Chrystusowi za te wyjątkowe dary. Dzisiaj też przed południem zebrali się wszyscy kapłani z naszej diecezji w katedrze, aby w koncelebrze wyrazić wdzięczność za łaskę kapłaństwa, słowami modlitwy mszalnej: „Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym i ustanowiłeś Go Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w Jego godności, spraw, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia” (Msza Krzyżma).
Teraz natomiast uwielbiamy Pana Boga za to, że pozwolił, aby Jego Syn pozostał z nami na ziemi w sposób widzialny, pod postaciami chleba i wina. To nasze uwielbienie przedłużamy, dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu, aż do rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku. Pamiętajmy podczas tych chwil, przeżywanych sam na sam z Chrystusem, aby Mu powiedzieć, jak bardzo się cieszymy, że jest wśród nas, że nas nawiedza, pokrzepia, dodaje odwagi i otuchy.
Drugim takim dniem, kiedy we wszystkich naszych parafiach uroczyście świętujemy eucharystyczną obecność Pana Jezusa, jest Boże Ciało, liturgicznie określane mianem uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. Z racji Roku Eucharystii dołóżmy starań, aby to święto wypadło jak najuroczyściej. Niech piękniejsze będą ołtarze. Niech nikogo z nas nie zabraknie. Niech czyste i wdzięczne będą nasze serca.
Wielki Czwartek i Boże Ciało - to są te szczególne dni, kiedy cały Kościół oddaje cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, ale obok tych dni mamy jeszcze inne okazje tak we wszystkich parafiach, jak i w całej diecezji, zwłaszcza w tym roku.

3. Każda z parafii będzie z pewnością starała się, aby nadać pełniejszy i uroczystszy charakter czterdziestogodzinnemu nabożeństwu, procesjom eucharystycznym, troszcząc się o odnowę i powiększenie pocztów sztandarowych i duchowe przeżycie każdego ze spotkań z Panem Jezusem, obecnym pod postaciami.
Poszczególne dekanaty zechcą również zorganizować specjalne nabożeństwa ku czci Najświętszego Sakramentu. Starajmy się wsłuchiwać w każde zaproszenie, abyśmy nie ominęli ani jednej okazji. Tak wiele bowiem zawdzięczamy Panu Jezusowi Eucharystycznemu, że byłoby czymś bolesnym, gdybyśmy nie włączyli się w programy Jego uczczenia.
To także nas skłania, abyśmy sięgali częściej do Pisma Świętego, do literatury katolickiej, chcąc poznać wszystko to, co się odnosi do tego przedziwnego Daru. Dzieci i młodzież mają okazję, żeby ożywić katechizację, stawiając pytania i szukając odpowiedzi na wszelkie trudności, jakie mogą się pojawić w spotkaniu z tak wielką Tajemnicą. Takie też cele winny przyświecać katechizacji młodzieży pozaszkolnej, katechizacji przykościelnej, a już przede wszystkim - przygotowaniu do spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej.

Reklama

4. Nasza diecezja przygotowała specjalny kalendarz przeżywania Roku Eucharystii we wspólnocie diecezjalnej. Centralnymi uroczystościami będzie Kongres Eucharystyczny, w który wpisuje się pozostałe pięć stacji eucharystycznych. Pierwsza już miała miejsce. Uczestniczyły w niej osoby życia konsekrowanego: siostry zakonne i zakonnicy. Odbyła się w Domu Opieki Społecznej, prowadzonym przez siostry albertynki w Jabłonnie Lackiej, w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Stacja ta została poświęcona przede wszystkim przypomnieniu znaczenia modlitwy w życiu każdej i każdego z nas. To dzięki modlitwie możemy również pełniej uczestniczyć w eucharystycznej tajemnicy.
Druga stacja odbędzie się 25 maja, wezmą w niej udział wszyscy kapłani z naszej diecezji i alumni Wyższego Seminarium Duchownego. Od 10 lat, zawsze 25 maja, w rocznicę śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego, my kapłani gromadzimy się w katedrze, aby modlić się o świętość dla nas, zapraszając do modlitwy w tej samej intencji wszystkich diecezjan. Tegoroczny Dzień Modłów o Świętość stanie się dla nas stacją eucharystyczną pod nazwą Wieczernika. Wieczernik przecież jest miejscem ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Chcemy powracać do naszych początków, żeby przypominać sobie, czego oczekuje od nas Jezus Chrystus i co mamy robić, aby nie zawieść Jego zaufania. Będziemy także przypatrywali się powołaniu naszemu (por. 1 Kor 1, 26). W tym dniu zachęcamy wszystkich diecezjan do duchowej łączności z nami, kapłanami i kandydatami do kapłaństwa, którzy będziemy w drohiczyńskiej katedrze ponownie powracali do misterium Wieczernika.

5. Na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym zapraszamy wszystkie rodziny. To rodzina współczesna znajduje się w tak poważnym niebezpieczeństwie. Znane są tendencje, które zmierzają ku temu, aby rodzina zajmowała się wszystkim, natomiast zapominała o tym, że ma być przestrzenią miłości i życia. I dlatego brak nam w świecie miłości, a niż demograficzny ostrzega przed lekceważeniem życia.
Stacja rodzinna nawiązuje do Nazaret, do doświadczeń Najświętszej Rodziny. Odbędzie się w sokołowskiej konkatedrze we wspomnienie Najczystszego Serca Maryi, w sobotę, 4 czerwca. Zapraszam wszystkie rodziny na to spotkanie, aby wespół dziękować i modlić się o odnowę naszych rodzin, aby znowu każda polska, każda podlaska rodzina mogła być Bogiem silna!

6. Centralnym wydarzeniem Roku Eucharystii o wymiarze diecezjalnym będą Dni Kongresowe od 8 do 10 czerwca. Na te dni jesteśmy zaproszeni do Drohiczyna. 8 czerwca odbędzie się spotkanie służby liturgicznej (ministranci, lektorzy, schole, poczty sztandarowe i chórzyści). 9 czerwca będą się modlić artyści, twórcy kultury i sztuki, pisarze i poeci, dziennikarze, zespoły szkolne i regionalne w strojach ludowych. 10 czerwca świętujemy kolejną rocznicę pobytu Ojca Świętego oraz Dzień Podlasia. Nawiążemy również do 100-lecia ogłoszenia słynnego ukazu carskiego. Zapraszam więc parlamentarzystów, samorządy, władze państwowe szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz wszystkich, którzy będą mogli przybyć, gdyż w czasie wieczornego nabożeństwa zostanie odmówiony akt ofiarowania się Podlasia Eucharystycznemu Sercu Chrystusa Pana. Szczegółowy program kongresowy zostanie podany w niedzielę poprzedzającą uroczystości.

7. Zgodnie z pewną tradycją młodzież zbierze się 14 września w godzinach popołudniowych w Serpelicach na swoją stację Roku Eucharystii, nazwaną Rozesłaniem. Odbędzie się ona już po Światowym Spotkaniu Młodzieży w Kolonii, co nam pozwoli odwołać się bezpośrednio do przesłania Ojca Świętego.
Rok Eucharystii w naszej diecezji zostanie zamknięty w uroczystość Chrystusa Króla. Na tę niedzielę są zaproszeni do katedry przedstawiciele wszystkich organizacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich oraz grupy modlitewne. Udamy się duchowo na Górę Błogosławieństw, aby uprosić u Chrystusa Eucharystycznego dar błogosławieństwa dla nas wszystkich, zwłaszcza katolików świeckich, na wszelkie okoliczności życia, oddając się pod opiekę Chrystusowi Królowi Wszechświata.

8. Przedstawiając ramowo program obchodów Roku Eucharystii, w dniu jej ustanowienia pragnę zachęcić dzieci i młodzież, małżonków i osoby samotne, nauczycieli i wychowawców, pracowników państwowych i samorządowych, wszystkich robotników i bezrobotnych, zdrowych i chorych, aby wszyscy przyjęli i uznali za własny apel Jana Pawła II o jak najowocniejsze przeżywanie Eucharystii, niezależnie od zewnętrznych okoliczności i uwarunkowań.

9. To serdeczne zaproszenie, jakie kieruję do całej diecezji, kończę słowami Jana Pawła II, zaczerpniętymi z jego listu Mane nobiscum Domine. W przeżywaniu tego świętego czasu „niech nam pomaga przede wszystkim Najświętsza Dziewica, która całym swoim życiem ucieleśniała tajemnicę Eucharystii. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (Jan Paweł II, Mane..., 31; Ecclesia de Eucharystia, 53).
Dzielę się z całą diecezją tymi refleksjami i programem w wielkoczwartkowy wieczór, mając nadzieję, że w czasie całego Triduum Paschalnego i podczas Wielkanocnych Świąt w Waszej modlitwie, w Waszych rozmach rodzinnych i sąsiedzkich będziecie do tego powracać, aby jeszcze bardziej zakorzenić w sercach więź z Tym, który nas do końca umiłował (por. J 13, 1). A potwierdzeniem tego jest Jego eucharystyczna obecność.
Na ten święty czas i duchowe spotkania z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Oddany w Panu

Reklama

Agata Puścikowska: siostry zakonne to kobiety o licznych zdolnościach i pasjach

2019-10-15 15:38

maj / Warszawa (KAI)

Elita, kobiety bardzo wykształcone, o licznych zdolnościach, wierne sobie, idące za swoją pasją – takich jest wiele sióstr zakonnych, które znam – mówiła Agata Puścikowska, autorka książki „Wojenne siostry” podczas prezentacji, która odbyła się dziś w Centrum Medialnym KAI. Dziennikarka podkreśliła, że ukazane w książce fascynujące postaci sióstr zakonnych czasów wojennych i powojennych to poruszająca historia stanowiąca tło również fascynującej pracy współczesnych zgromadzeń.

Bożena Sztajner/Niedziela

-Piszę o kobietach - bohaterskich, często wyprzedzających swoją epokę i jednocześnie bardzo zwyczajnych – powiedziała Agata Puścikowska podczas prezentacji książki „Wojenne siostry”, przedstawiającej 19 sylwetek sióstr zakonnych, bohaterek czasów wojennych i powojennych. Podkreśliła, że wybrane przez nią 19 postaci, to zaledwie wycinek ogromnej liczby historii sióstr zakonnych, które zasługują na upamiętnienie i które watro byłoby ocalić od zapomnienia. Wyraziła też radość, że napisana przez nią książka stała się dla kilku zgromadzeń inspiracją do podjęcia poszukiwań związanych z własną przeszłością.

Dziennikarka zaznaczyła przy tym, że wiele zgromadzeń dobrze zna historię bohaterstwa własnych członkiń i że jest ona tłem współczesnych, często równie fascynujących działań. – Siostry zakonne mnie interesują. Znam wiele z nich, są dla mnie często autorytetem, inspiracją – podkreśliła Agata Puścikowska. – Moim zdaniem to jest elita, kobiety energiczne, często świetnie wykształcone, wierne sobie, które poszły za swoją pasją i realizują się w niej – dodała.

Odpowiadając na pytanie, czy jej książka może pomóc przezwyciężyć negatywny stereotyp związany z postrzeganiem sióstr zakonnych podkreśliła, że nie było to jej celem i że siostry przede wszystkim same mówią o sobie. Wyraziła natomiast nadzieję, że jej książka dotrze do młodych, zwłaszcza do młodych kobiet.

Red. Marek Zając, prowadzący spotkanie, podkreślił wartość pracy Agaty Puścikowskiej, która od lat konsekwentnie pokazuje życie sióstr zakonnych w Polsce. Zwrócił też uwagę na znaczenie jej najnowszej książki, która ocala od zapomnienia to, co bez niej bezpowrotnie odeszłoby w przeszłość.

Zastanawiając się nad pytaniem, skąd bohaterki książki czerpały siłę do swojej często nadludzkiej pracy, skąd brała się ich odwaga, dlaczego potrafiły znieść tortury a wreszcie – oddać życie – uczestnicy spotkania mówili o tym, jak trudno jest pisać o duchowości i że ostatecznie otoczona jest ona tajemnicą.

Kolejne spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki „Wojenne siostry”, odbędzie się 22 października o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Piotr Legutko.

„Wojenne Siostry”, Agata Puścikowska, Wydawnictwo ZNAK 2019.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„Dobrem zwyciężaj” – ruszył konkurs literacki ku pamięci bł. Jerzego Popiełuszki

2019-10-16 14:39

ar / Warszawa (KAI)

„Dobrem zwyciężaj” – to tytuł literackiego konkursu dla licealistów, nawiązującego do osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Konkurs jest związany z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci duchownego, ma prowokować młodzież do refleksji nad współczesnością w kluczu wartości takich jak solidarność, pojednanie, społeczna odwaga i wiara. Organizatorem konkursu jest Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Graziako/Niedziela
Ks. Jerzy Popiełuszko”, Teresa Chromy (1984 r.)

Inicjatywa ruszyła w rocznicę urodzin ks. Jerzego - 14 września. Do 19 października uczniowie z całej Polski mogą nadsyłać konkursowe opowiadania nt. „Zło dobrem zwyciężył. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek prawdy w świecie kłamstwa”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich liceów. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietu materiałów, które będą zawierały podstawową wiedzę oraz materiały źródłowe w postaci notacji, fotografii oraz skanów dokumentów, które mogą zainspirować uczniów. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalną szkolną lekcję historii dotyczącą kapelana „Solidarności”. Lekcja ta oparta jest na bogatych materiałach źródłowych Archiwum Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki, którego digitalizację właśnie zakończono.

Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu, oryginalności prezentowanych treści, walorów literackich, wartości analizy moralnej rzeczywistości, zgodności z faktami historycznymi.

Jak podkreślają organizatorzy celem konkursu jest szerzenie wiedzy nt. życia i działalności księdza Jerzego Popiełuszki, a także kształtowanie postaw moralnych, pogłębianie świadomości historycznej, w szczególności tej, dotyczącej czasów PRL oraz rozwijanie umiejętności twórczych.

Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II oraz III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia. Wybranym laureatom zostaną przyznane dodatkowo dwie nagrody honorowe – nagroda Stowarzyszenia Historycznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Warszawa oraz nagroda Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza. Nagrodą dla laureatów konkursu I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych i laureatów nagród honorowych będzie też sfinansowanie dwudniowego pobytu w Warszawie połączonego z udziałem w gali wręczenia nagród i zwiedzaniem stolicy.

Wsparciem dla uczniów biorących udział w konkursie będzie uruchomiona właśnie strona internetowa muzeum pokazująca historię ks. Jerzego na tle epoki PRL, zawierająca szereg kopii dokumentów oraz wypowiedzi świadków życia kapłana. W przygotowaniu strony www.muzeumkspopieluszki.pl udział wzięli uznani biografowie kapłana – Ewa Czaczkowska i Tomasz Wiścicki. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

Konkursowi patronują kard. Kazimierz Nycz, Minister Edukacji Narodowej oraz Adam Woronowicz - odtwórca roli ks. Jerzego w filmie „Wolność jest w nas”. W komisji konkursowej zasiadają m.in. pisarka Małgorzata Nawrocka oraz poeta i filozof ks. Jan Sochoń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem