Reklama

List pasterski biskupa drohiczyńskiego na Wielki Czwartek Roku Eucharystii

Rok Eucharystii w Diecezji Drohiczyńskiej

+ Antoni P. Dydycz - Biskup Drohiczyński
Edycja podlaska 13/2005

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Kochani Diecezjanie!

1. W liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II zwrócił się do nas wszystkich ze szczególną prośbą: „W XX stuleciu, a zwłaszcza w okresie posoborowym wspólnota chrześcijańska nauczyła się znacznie dojrzalej sprawować sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię. Należy dalej iść w tym kierunku...” (NMI, 35). Wyrazem troski Ojca Świętego o to, abyśmy istotnie podążali „w tym kierunku”, wskazanym wcześniej przez niego, jest ogłoszenie Roku Eucharystii i zachęta, żebyśmy po Roku Różańca skierowali nasze umysły i serca ku temu Sakramentowi, którego ustanowienie dzisiaj wspominamy, jak to czynimy w każdy Wielki Czwartek. W tym wszakże roku chcemy głębiej zastanowić się nad tym, jakie jest nasze rozumienie eucharystycznej obecności Chrystusa wśród nas i w jaki sposób wypełniamy Jego zaproszenie, abyśmy coraz pełniej uczestniczyli we Mszy św., przystępowali do Komunii Świętej i rozwijali w sobie duchowość eucharystyczną, chociażby dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu. O tym chcemy pamiętać w ciągu całego tego roku, a szczególnie przy okazji pewnych świąt i spotkań modlitewnych, w których będziemy mogli brać udział.

2. W tym Świętym Dniu ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii dziękujemy we wszystkich naszych kościołach Jezusowi Chrystusowi za te wyjątkowe dary. Dzisiaj też przed południem zebrali się wszyscy kapłani z naszej diecezji w katedrze, aby w koncelebrze wyrazić wdzięczność za łaskę kapłaństwa, słowami modlitwy mszalnej: „Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym i ustanowiłeś Go Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w Jego godności, spraw, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia” (Msza Krzyżma).
Teraz natomiast uwielbiamy Pana Boga za to, że pozwolił, aby Jego Syn pozostał z nami na ziemi w sposób widzialny, pod postaciami chleba i wina. To nasze uwielbienie przedłużamy, dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu, aż do rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku. Pamiętajmy podczas tych chwil, przeżywanych sam na sam z Chrystusem, aby Mu powiedzieć, jak bardzo się cieszymy, że jest wśród nas, że nas nawiedza, pokrzepia, dodaje odwagi i otuchy.
Drugim takim dniem, kiedy we wszystkich naszych parafiach uroczyście świętujemy eucharystyczną obecność Pana Jezusa, jest Boże Ciało, liturgicznie określane mianem uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. Z racji Roku Eucharystii dołóżmy starań, aby to święto wypadło jak najuroczyściej. Niech piękniejsze będą ołtarze. Niech nikogo z nas nie zabraknie. Niech czyste i wdzięczne będą nasze serca.
Wielki Czwartek i Boże Ciało - to są te szczególne dni, kiedy cały Kościół oddaje cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, ale obok tych dni mamy jeszcze inne okazje tak we wszystkich parafiach, jak i w całej diecezji, zwłaszcza w tym roku.

3. Każda z parafii będzie z pewnością starała się, aby nadać pełniejszy i uroczystszy charakter czterdziestogodzinnemu nabożeństwu, procesjom eucharystycznym, troszcząc się o odnowę i powiększenie pocztów sztandarowych i duchowe przeżycie każdego ze spotkań z Panem Jezusem, obecnym pod postaciami.
Poszczególne dekanaty zechcą również zorganizować specjalne nabożeństwa ku czci Najświętszego Sakramentu. Starajmy się wsłuchiwać w każde zaproszenie, abyśmy nie ominęli ani jednej okazji. Tak wiele bowiem zawdzięczamy Panu Jezusowi Eucharystycznemu, że byłoby czymś bolesnym, gdybyśmy nie włączyli się w programy Jego uczczenia.
To także nas skłania, abyśmy sięgali częściej do Pisma Świętego, do literatury katolickiej, chcąc poznać wszystko to, co się odnosi do tego przedziwnego Daru. Dzieci i młodzież mają okazję, żeby ożywić katechizację, stawiając pytania i szukając odpowiedzi na wszelkie trudności, jakie mogą się pojawić w spotkaniu z tak wielką Tajemnicą. Takie też cele winny przyświecać katechizacji młodzieży pozaszkolnej, katechizacji przykościelnej, a już przede wszystkim - przygotowaniu do spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej.

Reklama

4. Nasza diecezja przygotowała specjalny kalendarz przeżywania Roku Eucharystii we wspólnocie diecezjalnej. Centralnymi uroczystościami będzie Kongres Eucharystyczny, w który wpisuje się pozostałe pięć stacji eucharystycznych. Pierwsza już miała miejsce. Uczestniczyły w niej osoby życia konsekrowanego: siostry zakonne i zakonnicy. Odbyła się w Domu Opieki Społecznej, prowadzonym przez siostry albertynki w Jabłonnie Lackiej, w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Stacja ta została poświęcona przede wszystkim przypomnieniu znaczenia modlitwy w życiu każdej i każdego z nas. To dzięki modlitwie możemy również pełniej uczestniczyć w eucharystycznej tajemnicy.
Druga stacja odbędzie się 25 maja, wezmą w niej udział wszyscy kapłani z naszej diecezji i alumni Wyższego Seminarium Duchownego. Od 10 lat, zawsze 25 maja, w rocznicę śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego, my kapłani gromadzimy się w katedrze, aby modlić się o świętość dla nas, zapraszając do modlitwy w tej samej intencji wszystkich diecezjan. Tegoroczny Dzień Modłów o Świętość stanie się dla nas stacją eucharystyczną pod nazwą Wieczernika. Wieczernik przecież jest miejscem ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Chcemy powracać do naszych początków, żeby przypominać sobie, czego oczekuje od nas Jezus Chrystus i co mamy robić, aby nie zawieść Jego zaufania. Będziemy także przypatrywali się powołaniu naszemu (por. 1 Kor 1, 26). W tym dniu zachęcamy wszystkich diecezjan do duchowej łączności z nami, kapłanami i kandydatami do kapłaństwa, którzy będziemy w drohiczyńskiej katedrze ponownie powracali do misterium Wieczernika.

5. Na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym zapraszamy wszystkie rodziny. To rodzina współczesna znajduje się w tak poważnym niebezpieczeństwie. Znane są tendencje, które zmierzają ku temu, aby rodzina zajmowała się wszystkim, natomiast zapominała o tym, że ma być przestrzenią miłości i życia. I dlatego brak nam w świecie miłości, a niż demograficzny ostrzega przed lekceważeniem życia.
Stacja rodzinna nawiązuje do Nazaret, do doświadczeń Najświętszej Rodziny. Odbędzie się w sokołowskiej konkatedrze we wspomnienie Najczystszego Serca Maryi, w sobotę, 4 czerwca. Zapraszam wszystkie rodziny na to spotkanie, aby wespół dziękować i modlić się o odnowę naszych rodzin, aby znowu każda polska, każda podlaska rodzina mogła być Bogiem silna!

6. Centralnym wydarzeniem Roku Eucharystii o wymiarze diecezjalnym będą Dni Kongresowe od 8 do 10 czerwca. Na te dni jesteśmy zaproszeni do Drohiczyna. 8 czerwca odbędzie się spotkanie służby liturgicznej (ministranci, lektorzy, schole, poczty sztandarowe i chórzyści). 9 czerwca będą się modlić artyści, twórcy kultury i sztuki, pisarze i poeci, dziennikarze, zespoły szkolne i regionalne w strojach ludowych. 10 czerwca świętujemy kolejną rocznicę pobytu Ojca Świętego oraz Dzień Podlasia. Nawiążemy również do 100-lecia ogłoszenia słynnego ukazu carskiego. Zapraszam więc parlamentarzystów, samorządy, władze państwowe szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz wszystkich, którzy będą mogli przybyć, gdyż w czasie wieczornego nabożeństwa zostanie odmówiony akt ofiarowania się Podlasia Eucharystycznemu Sercu Chrystusa Pana. Szczegółowy program kongresowy zostanie podany w niedzielę poprzedzającą uroczystości.

7. Zgodnie z pewną tradycją młodzież zbierze się 14 września w godzinach popołudniowych w Serpelicach na swoją stację Roku Eucharystii, nazwaną Rozesłaniem. Odbędzie się ona już po Światowym Spotkaniu Młodzieży w Kolonii, co nam pozwoli odwołać się bezpośrednio do przesłania Ojca Świętego.
Rok Eucharystii w naszej diecezji zostanie zamknięty w uroczystość Chrystusa Króla. Na tę niedzielę są zaproszeni do katedry przedstawiciele wszystkich organizacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich oraz grupy modlitewne. Udamy się duchowo na Górę Błogosławieństw, aby uprosić u Chrystusa Eucharystycznego dar błogosławieństwa dla nas wszystkich, zwłaszcza katolików świeckich, na wszelkie okoliczności życia, oddając się pod opiekę Chrystusowi Królowi Wszechświata.

8. Przedstawiając ramowo program obchodów Roku Eucharystii, w dniu jej ustanowienia pragnę zachęcić dzieci i młodzież, małżonków i osoby samotne, nauczycieli i wychowawców, pracowników państwowych i samorządowych, wszystkich robotników i bezrobotnych, zdrowych i chorych, aby wszyscy przyjęli i uznali za własny apel Jana Pawła II o jak najowocniejsze przeżywanie Eucharystii, niezależnie od zewnętrznych okoliczności i uwarunkowań.

9. To serdeczne zaproszenie, jakie kieruję do całej diecezji, kończę słowami Jana Pawła II, zaczerpniętymi z jego listu Mane nobiscum Domine. W przeżywaniu tego świętego czasu „niech nam pomaga przede wszystkim Najświętsza Dziewica, która całym swoim życiem ucieleśniała tajemnicę Eucharystii. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (Jan Paweł II, Mane..., 31; Ecclesia de Eucharystia, 53).
Dzielę się z całą diecezją tymi refleksjami i programem w wielkoczwartkowy wieczór, mając nadzieję, że w czasie całego Triduum Paschalnego i podczas Wielkanocnych Świąt w Waszej modlitwie, w Waszych rozmach rodzinnych i sąsiedzkich będziecie do tego powracać, aby jeszcze bardziej zakorzenić w sercach więź z Tym, który nas do końca umiłował (por. J 13, 1). A potwierdzeniem tego jest Jego eucharystyczna obecność.
Na ten święty czas i duchowe spotkania z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Oddany w Panu

Reklama

Matka Boża Szkaplerzna

xzr
Edycja szczecińsko-kamieńska 31/2002

Arkadiusz Bednarczyk

16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza.

Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga XII w. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół uznał ich regułę życia i dał prawny początek Zakonowi Karmelitów, który promieniował przykładem świętości w nowym dla siebie środowisku, ale nie uniknął też określonych trudności. Wtedy odznaczający się świętością generał zakonu, angielski karmelita św. Szymon Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, gdy modlił się słowami antyfony Flos Carmeli ( Kwiecie Karmelu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się Maryja w otoczeniu aniołów i wskazując na szkaplerz, powiedziała: "Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Nabożeństwo szkaplerzne, praktykowane początkowo tylko we wspólnotach karmelitańskich, bardzo szybko rozpowszechniło się wśród ludzi świeckich i duchowieństwa.

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję:

- noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała;

- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia;

- każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

Każdy, kto chciałby przyjąć i nosić szatę Maryi, niech czuje się zaproszony na comiesięczne skupienie Bractwa Szkaplerza w Sanktuarium Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie ( os. Słoneczne). Każdego 16. dnia miesiąca wspólnotowa adoracja od godz. 17.00, Różaniec i o godz. 18.00 Msza św., podczas której jest możliwość przyjęcia szkaplerza św. 16 lipca, z okazji wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej, miało miejsce wspólne dziękczynienie noszących szkaplerz, składane Maryi w Jej sanktuarium za nieustanną opiekę nad nami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

"Śladami Jezusa” – multimedialna wystawa na Jasnej Górze

2019-07-15 19:36

AKW

Bożena Sztajner/Niedziela

Multimedialna wystawa pt. „Śladami Jezusa” zorganizowana na parkingu nieopodal Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze została oficjalnie otwarta. W symbolicznym odsunięciu kotary prowadzącej do wystawowych przestrzeni uczestniczyli bp Andrzej Przybylski – biskup pomocniczy w Częstochowie, o. Waldemar Pastusiak, paulin, kustosz Jasnej Góry, Krzysztof Noworyta – pomysłodawca i realizator wystawy, o. prof. Narcyz Klimas – franciszkanin, opiekun merytoryczny wystawy, dr Artur Dąbrowski – prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Otwarcie wystawy "Śladami Jezusa"

Twórcy ekspozycji zastosowali nowoczesne środki wyrazu, aby ukazać zwiedzającym historię Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, ale jak podkreśla Krzysztof Noworyta, wykorzystali przede wszystkim wyniki badań naukowych. Nowoczesny kształt wystawy: wykorzystanie filmów, animacji komputerowych, a nawet zapachów, stworzonych na podstawie biblijnych opisów pozwala zwiedzającym na odbycie podróży do źródeł chrześcijaństwa.

- Jeżeli ambicją każdego wierzącego człowieka jest naśladowanie Jezusa, to nie da się tego zrobić bez poznania tych miejsc, w których Jezus żył i kształtował swoje człowieczeństwo – podkreślił podczas otwarcia bp Andrzej Przybylski. Dodał, że liczy, że wystawa będzie dla każdego zwiedzającego osobistym kontaktem z przestrzenią Bożego Grobu, Wieczernika i Góry Oliwnej, a także przypomnieniem o chrześcijańskiej obecności w tym miejscu, obecności, która dziś jest ciągle zagrożona. Wystawa ma też swój wymiar kulturowy – przypomina, że nasza cywilizacja polska, europejska, jest zbudowana na fundamencie judeo-chrześcijańskim. Ziemia Święta i to co się w niej wydarzyło jest w sporej odległości od Europy, ale duchowo są to nasze fundamenty.

O. Waldemar Pastusiak – kustosz Jasnej Góry pogratulował twórcom pomysłu. - Wystawa to dobry moment, aby spotkać się z Ziemią Świętą – powiedział. - Mam nadzieję, że przyniesie dobre owoce, a pielgrzymi zostaną ubogaceni zarówno spotkaniem z Matką Bożą na Jasnej Górze, ale też poznaniem Ziemi Świętej.

Wystawa zajmuje ok. 900 m. kw. Narratorem prowadzącym widza jest aktor Piotr Fronczewski. Dopełnieniem jego narracji jest śpiew syryjskiej artystki mieszkającą w Polsce - Myrne Kbbeh. Wystawa będzie dostępna w Częstochowie do 27 października br.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem