Reklama

Spotkania… rozmowy…

Życie sztuką sakralną pisane

Piotr Jackowski
Edycja sandomierska 13/2005

W stronę sacrum

Władysław Szpunar pochodzi z Wysokiej k. Łańcuta, gdzie spędzał dzieciństwo. Odkrywszy w sobie artystyczną pasję, rozwijał talent w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. - Ta szkoła wytyczyła moją przyszłą drogę - wspomina. Dalszym etapem jego edukacji były studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Skąd wzięło się u niego zainteresowanie sztuką sakralną?
- Chrześcijaństwo stanowi dla mnie wielką wartość - podkreśla akcentując, że to właśnie wiara była czynnikiem ukierunkowującym jego twórcze zamiłowania. W aktywności na polu sztuki sakralnej dostrzegł nie tylko możliwość wyrażania ekspresji, lecz także przekazywania głębszych treści.

Artystyczne kulisy

Przystępując do pracy, artysta stara się poznać dokładnie wygląd kościoła, którego wystroju ma dokonać. W tym celu robi dokumentację fotograficzną. Potem powstaje seria rysunków w formie koncepcyjnych szkiców. Zwykle okazuje się, że pomysły powstałe jako pierwsze są najwartościowsze i najtrafniejsze. Myśląc nad nimi, Władysław Szpunar stopniowo je upraszcza, by powstające dzieło było zwięzłe formalnie, komunikatywne i przemawiało symboliką. Kolejnym etapem są rzuty przestrzenne, uwzględniające elementy architektury świątyni.
Często jest tak, że określony pomysł realizuje ktoś inny, np. pracownia stolarska. Artysta nadzoruje wykonywane prace, dbając o to, by przebiegały zgodnie z dokumentacją. Ów nadzór jest niezwykle istotny, ponieważ dopiero w trakcie jakiejś realizacji można zadecydować o jej ostatecznym wyglądzie. Ważna jest również konieczność zgrania działań ekip wykonawczych.

Gloria w bazylice

Bazylika konkatedralna w Stalowej Woli to miejsce o wielkim znaczeniu dla całej diecezji sandomierskiej.- Nie spodziewałem się, że moje przemyślenia będą tutaj wzięte pod uwagę - wspomina Władysław Szpunar. Realizując je, zaprojektował ławki, konfesjonały i sedilla, korespondujące znakomicie z gotycką architekturą bazyliki pw. Matki Bożej Królowej Polski.
Największym wyzwaniem było zaprojektowanie glorii - monumentalnej kompozycji, umieszczonej w prezbiterium kościoła. Myśląc nad jej koncepcją, artysta zastanawiał się, jak pogodzić płynną, kulistą formę z lekką i rozczłonkowaną architekturą konkatedry. Powstała eliptyczna gloria okazała się kompozycją lekką dzięki wprowadzeniu ażurowych wzorów. W jej centrum znalazło się tabernakulum symbolizujące hostię. Zostało ono otoczone motywami liści winnego grona oraz rozłożonymi promieniście kłosami zboża, mówiącymi o emanowaniu łaski Bożej.
Z innych przedsięwzięć Władysława Szpunara w bazylice na podkreślenie zasługuje zaprojektowanie Bożego Grobu. Jego cechą charakterystyczną jest gra światła w kolorowych szkłach, symbolizująca Zmartwychwstanie Pańskie. Kompozycja została zrobiona w sposób trwały, dzięki czemu można składać ją w świątyni corocznie.

Reklama

Ołtarz papieski

Znaczącym akcentem w dorobku twórczym artysty było wykonanie projektu ołtarza papieskiego. Władysław Szpunar zgłosił swój udział w konkursie, ogłoszonym w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu. Przystępując do pracy, plastyk uwzględnił konkretne wymogi, związane z położeniem ołtarza u stóp skarpy wiślanej. Miał także na uwadze hasło „Potężni wiarą” oraz koloryt panoramy Sandomierza.
- Udział w konkursie był wartościowym doświadczeniem. Włożony trud przyniósł owoce pomimo tego, że mój projekt nie zwyciężył - zauważa artysta.

Od Kłyżowa po Brazylię

Twórczość Władysława Szpunara upiększa wnętrza wielu świątyń nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Swego czasu wykonał wizualny projekt dzwonnicy, która stanęła przy jednym z brazylijskich kościołów.
Z obiektów bliższych nam warto wymienić wystrój kościoła parafialnego w Kłyżowie, kaplicę cmentarną w Jastkowicach, stacje drogi krzyżowej wokół kościoła w Stanach, zbudowane w formie kapliczek.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaprojektowanie wystroju kaplicy, mieszczącej się w stalowowolskiej Ochronce im. św. Brata Alberta. Centralnym elementem jest płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, osadzona na wielobarwnej, drewnianej kompozycji.

Pedagog i dyrektor

Mianem wieloletniej i wdzięcznej przygody określa artysta swoją działalność pedagogiczną. Władysław Szpunar uczył plastyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, pracując jednocześnie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Od czasu reformy oświaty miejscem jego pracy jest tylko pysznicki Zespół Szkół, gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora.
Udało mi się zachęcić młodzież do twórczej pracy, przynoszącej efekty w postaci udziału w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Za osiągane wyniki otrzymywał nagrody ministra edukacji i kuratora oświaty, przyznano mu także Medal Komisji Edukacji Narodowej. W swej obecnej aktywności kierowniczej kładzie nacisk na budowanie fundamentów pod przyszłe życie wychowanków.

Reklama

Adwent 2019: Rekolekcje z o. Szustakiem w Warszawie

2019-12-09 12:11

ar / Warszawa (KAI)

Rekolekcje z o. Szustakiem, rekolekcje akademickie, rekolekcje o modlitwie czy biblijne – propozycji na owocne przeżycie Adwentu w Warszawie nie brakuje. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Archiwum ASK SD
Konferencja z o. Adamem Szustakiem z cyklu „Sympatia Miłość Małżeństwo” na Uniwersytecie Warszawskim, maj 2018 r.

Duszpasterstwo Akademickie ARKA zaprasza do udziału w rekolekcjach adwentowych, prowadzonych przez o. Adama Szustaka OP. Nauki odbędą się w terminie 11, 12, 13 grudnia 2019 roku w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła (ul. Kobielska 10) o 19:30. Pierwszego dnia dominikanin poprowadzi konferencję dla chłopców i mężczyzn, drugiego dla dziewcząt i kobiet, a trzeciego dla narzeczonych i małżeństw.

Z kolei rekolekcje pt. "Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie" poprowadzi ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, w terminie 9-11 grudnia o 18:00 w Auli Schumana na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Każdego dnia zaplanowano inny temat wykładu, a są nimi kolejno: „Przez Maryję do Jezusa – miejsce Maryi w życiu i posłudze kard. Wyszyńskiego”, „Kardynał Wyszyński wychowawca narodu”, ”Kardynał Wyszyński wychowawca młodzieży”.

Na "Adwentowe Rekolekcje o Miłości", w dniach 8-10 grudnia o 20:30, do kościoła Najświętszego Zbawiciela zaprasza o. Janusz Pyda, duszpasterz akademicki krakowskiej "Beczki". - O miłości powiedziano już chyba wszystko. A mimo tego wciąż tak bardzo jej pragniemy i tak wiele osób doświadcza jej braku. Gdzie popełniliśmy błąd? Przyjdź, przekonaj się i kochaj! Nie ma piękniejszego czasu do refleksji nad miłością niż Adwent! – czytamy w zapowiedzi.

Natomiast "Rekolekcje o modlitwie jako relacji" wygłosi jezuita, o. Tadeusz Hajduk SJ w parafii św. Dominika na warszawskim Służewie. Początek rekolekcji – w niedzielę, 15 grudnia, podczas Mszy o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (Msza dla rodzin), 12.30, 14.00, 17.00 i 18.30. Kolejne nauki zaplanowano od poniedziałku do środy (16-18 grudnia) podczas Mszy o godz. 6.00 (roraty), 12.00, 18.00 i 19.30.

Nagrania rekolekcji będą dostępne na stronie http://www.sluzew.dominikanie.pl/nagrania/

- Zapraszamy na rekolekcje adwentowe, tym razem biblijne. Razem przygotujmy się na nowe przyjęcie rodzącego się w Betlejem Słowa – do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zaprasza ks. Maciej Jaszczołt. Rekolekcje odbędą się one w dniach 15-18 grudnia. W niedzielę zaplanowano naukę rekolekcyjną w czasie Mszy św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.00 i 21.00, natomiast od poniedziałku do środy o godz. 19:00.

- Kiedy masz się spotkać z osobą, której dawno nie widziałeś, a bardzo ją kochasz - serce chce wyskoczyć z radości. Warto więc powiedzieć sobie wprost: Adwent NIE JEST czasem pokuty i umartwienia! Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa – zachęcają warszawscy franciszkanie z kościoła św. Antoniego przy ul. Senatorskiej 31, gdzie w dniach 8-10 grudnia o 8:00 i 22:00 odbywają się rekolekcje, które prowadzi ks. Radosław Rafał MSF - charyzmatyczny kapłan ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, pasterz wspólnoty “Poznanie Jezusa”, redaktor naczelny pisma „Posłaniec Świętej Rodziny”, który jak sam przyznaje - „kocha Pana Jezusa jak wariat”. - Przyjdź! Niech nam wszystkim serca walą jak szalone – zachęca kapłan.

"Jak spotkać Boga w modlitwie?" - to tytuł rekolekcji, które odbędą się w dniach 15-18 grudnia o 19:30 w klasztorze ojców dominikanów na Freta. Wygłosi je o. Maksymilian Nawara OSB, benedyktyn mieszkający na co dzień w Lubiniu.

Podobnie jak w poprzednich latach parafia Matki Bożej z Lourdes (ul. Wileńska 69) oraz Siostry Uczennice Krzyża zapraszają chętnych do wspólnej modlitwy słowami Akatystu we wszystkie niedziele Adwentu. Hymn będzie śpiewany jeszcze 15 i 22 grudnia w Kaplicy Krzyża Świętego (kaplica Adoracji). Rozpoczęcie modlitwy - godz. 20.00.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież na wystawie „100 żłóbków”

2019-12-09 21:45

pb / Rzym (KAI)

Papież Franciszek obejrzał dziś po południu wystawę „100 żłóbków”, otwartą 8 grudnia w Sali Piusa X w pobliżu Watykanu. Po podpisaniu 1 grudnia w Greccio listu apostolskiego „Admirabile signum” dał w ten sposób kolejny znak swej dbałości o tę tradycję wiary.

BOŻENA SZTAJNER

Papieżowi towarzyszył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella, który przedstawiał Ojcu Świętemu kolejne dzieła. Franciszek indywidualnie witał się z twórcami żłóbków, towarzyszącymi im artystami i ich rodzinami. Na koniec wspólnie z nimi odmówił modlitwę i udzielił im błogosławieństwa.

W czasie trwającej 45 minut papieskiej wizyty chór kameralny Kodály z Budapesztu śpiewał pieśni bożonarodzeniowe.

Wystawa powstała z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest na niej ponad 130 szopek z 30 krajów. Współorganizatorem ekspozycji, którą można zwiedzać za darmo do 12 stycznia, jest ambasada Węgier przy Stolicy Apostolskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem