Reklama

Pod patronatem bł. Stanisława Starowieyskiego

Ks. Jarosław Ziarkiewicz
Edycja zamojsko-lubaczowska 13/2005

Łaszczów w swej historii przechodził bardzo różne etapy rozwoju. Obecne lata, chociaż trudne, są dla tej miejscowości dosyć pomyślne. Widać to wyraźnie na przykładzie przedsięwzięć związanych z rozwojem szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Pomysł założenia liceum ogólnokształcącego w osadzie narodził się w 1998 r. Pomysłodawcą tego projektu był wójt gminy Łaszczów Stanisław Jędrusina oraz Cezary Uściak, były dyrektor Szkoły Podstawowej, który zajął się organizacją nowej szkoły. W czerwcu 1998 r. pierwsi uczniowie zdawali egzaminy wstępne do nowej szkoły. Od września tegoż roku rozpoczęły się w niej zajęcia. Jak wspomina dyrektor Cezary Uściak, warunki na początku były bardzo trudne. Nowa szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej. Wraz z powstaniem Gimnazjum sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Był to bodziec do wybudowania nowej szkoły.
Wraz z rozpoczęciem pierwszego roku szkolnego rozpoczęto starania, aby znaleźć dla szkoły odpowiedniego patrona, a później wykonać sztandar. Patronem szkoły został bł. Stanisław Starowieyski, człowiek związany z Łaszczowem przez cały okres międzywojenny. Tutaj mieszkał i pracował, zasłynął jako założyciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej, a swoje życie zakończył męczeńską śmiercią w Dachau w 1941 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym Kościoła katolickiego w gronie 108 męczenników II wojny światowej podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. To wydarzenie dało znakomity impuls do tego, aby właśnie ten człowiek został patronem szkoły. Była też znakomita sposobność, aby sztandar szkoły został poświęcony przez Papieża Jana Pawła II w czasie wizyty w Zamościu. Ojciec Święty poświęcił sztandar liceum 12 czerwca 1999 r. Było to niezapomniane przeżycie dla uczniów tej klasy, którzy wraz z wychowawcą Antonim Borkowskim uczestniczyli w pielgrzymce do Zamościa.
Obecnie szkoła jest Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, a w jej skład wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Policealne Studium Informatyczne. W szkole uczy się 230 uczniów oraz pracuje 23 nauczycieli. Bardzo duży nacisk kładziony jest na naukę języków obcych. Diametralnie zmieniły się warunki lokalowe w nowym budynku szkolnym. Są tutaj nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu, sale języków obcych ze specjalistycznym wyposażeniem oraz biblioteka jako multimedialne centrum informacji.
Taka nowoczesna i bogata infrastruktura pozwala na rozwijanie różnorodnej działalności wychowawczej. Posiadanie patrona z tytułem błogosławionego także zobowiązuje. Szkoła stara się w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej nawiązywać do wartości chrześcijańskich, dlatego blisko współpracuje z parafią. Uczniowie biorą udział konkursie wiedzy o Biblii i historii Kościoła, klasy maturalne corocznie udają się na pielgrzymkę maturzystów. Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności szkoły, ale też i całego Łaszczowa, było zorganizowanie w szkole dwóch turnusów rekolekcji oazowych dla młodzieży. Młodzież mogła zamieszkać w budynku szkoły oraz miała możliwość korzystania ze stołówki. Dużym echem w społeczności łaszczowskiej odbił się także dzień wspólnoty dla oaz, które w tym czasie odbywały się na terenie diecezji. Pojawiło się wówczas w Łaszczowie ok. 500 młodych ludzi. Było to znakomite świadectwo dla miejscowej młodzieży, jak też dla wszystkich mieszkańców.
Jak stwierdził Dyrektor, w ten sposób szkoła nawiązała do pięknych tradycji swego Patrona, który tutaj w okresie międzywojennym organizował podobne rekolekcje dla Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Drugim bardzo ważnym czynnikiem był udział w tych rekolekcjach młodzieży miejscowej, która także brała aktywny udział w tych spotkaniach rekolekcyjnych. Był to pozytywny przykład dla środowiska i zachęta do aktywności dla wszystkich, którzy obserwowali te poczynania. Być może wakacyjne oazy na stałe wpiszą się w tradycje szkoły i Łaszczowa. Taka przynajmniej jest myśl Dyrektora szkoły, który chce, aby młodzież oazowa corocznie mogła gościć w Łaszczowie.
Warto podkreślić, że nauczyciele i uczniowie starają się utrzymywać kontakt z dziećmi Patrona swej szkoły. Przede wszystkim z synem Andrzejem Starowieyskim, który mieszka w Krakowie i jest zapraszany na uroczystości szkolne. Żyje również córka Błogosławionego, która mieszka na stałe w Australii. Za jej pośrednictwem szkoła nawiązała kontakt ze szkołą średnią w Australii pod patronatem św. Maksymiliana Kolbego i utrzymuje z nią kontakt e-mailowy oraz listowny.

Kościelny dress code, czyli w co się ubrać do kościoła

2019-07-10 09:40

Magda Nowak
Niedziela Ogólnopolska 28/2019, str. 22-23

Przy temperaturach dochodzących do 30 stopni Celsjusza to zupełnie naturalne, że zakładamy coraz lżejsze ubrania i zaczynamy wyglądać jak plażowicze, nawet w miejscach, w których taki ubiór jest niestosowny. A to już stanowi problem. Dlatego warto przypomnieć zasady, które pomogą nam dostosować strój do miejsca i okoliczności, w których się znajdziemy

pixabay.com

Szczególnym miejscem, w którym należy nie tylko godnie się zachować, ale i być stosownie ubranym, jest kościół. Potrzebny jest nam zatem kościelny dress code. Opiera się on na tych samych założeniach i pełni podobne funkcje co dress code biznesowy. Przede wszystkim chodzi o szacunek do miejsca i spotkanej w nim osoby – w tym przypadku do Pana Boga – oraz o niezwracanie na siebie uwagi. Savoir-vivre jednoznacznie określa wymogi, a ich naczelna zasada brzmi: elegancko i odświętnie.

Dla pań

Kobiecy ubiór do kościoła to opcja „skromnie” – ubrania nie są ani obcisłe, ani prześwitujące i nie wystaje spod nich bielizna. Właściwy strój to taki, który u nikogo nie wywołuje negatywnych reakcji i nie rozprasza uwagi. Należy więc unikać: sukienek oraz bluzek z odkrytymi ramionami i plecami, zbyt głęboko wyciętego dekoltu, spódniczek i sukienek mini, krótkich spodenek, bluzek, które nie zakrywają brzucha, oraz legginsów.

Dla panów

Idący do kościoła panowie także powinni być eleganccy i odświętni, dlatego strój roboczy czy też sportowy tym razem powinni zostawić w szafie. W świetle etykiety, która jest w tym przypadku bezwzględna, elegancki mężczyzna wybierając się na Mszę św. powinien włożyć garnitur, do tego koszulę (najlepiej białą), krawat oraz półbuty. Dopuszczalne są też koszule, spodnie z materiału lub jeansy, ale bez przetarć. Koszulka typu T-shirt, jak mówią specjaliści, to strój dobry na rower lub jogging. Niedopuszczalne są natomiast krótkie spodenki. Gdy chodzi o buty, to u pań i u panów jest podobnie. Według zasad savoir-vivre’u, klapkom plażowym i japonkom mówimy stanowcze – nie.

Godnie, nie swobodnie

Latem na drzwiach kościołów pojawiają się plakaty, które przypominają, by na czas wizyty w świątyni przywdziać strój godny, a nie swobodny. Bernardyn z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – o. Tarsycjusz Bukowski mówi: – Przy wszystkich wejściach do sanktuarium mamy tablice informacyjne ze znakami graficznymi o stosownym ubiorze do kościoła. Również podczas ogłoszeń prosimy o właściwe ubieranie się. Czasem jednak się zdarza, że rzeczywiście ktoś nie jest stosownie ubrany. Z czego to wynika? Być może z niewiedzy, że świątynia jest miejscem świętym i wymaga odpowiedniego stroju.

Paulini na Jasnej Górze również wykorzystują tablice informacyjne i ogłoszenia duszpasterskie. Włączyli się ponadto w ogólnopolską akcję: „W progi Boże w godnym ubiorze”. – Niektórzy uważają, że wysoka temperatura zwalnia z odpowiedzialności. Czasami nasza straż jasnogórska czy straż maryjna zwracają komuś uwagę, ale niestety, spotyka się to często z niezrozumieniem, a nieraz i gniewem – mówi o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry. Zakonnik uważa, że ludzie zatracili poczucie sacrum, i podkreśla: – Potrzeba edukacji i przywrócenia wrażliwości na to, że święte miejsce wymaga odpowiedniego ubioru.

Warto sobie uświadomić, że w krajach takich jak Chorwacja, Włochy czy Malta niewłaściwy ubiór uniemożliwia wejście do świątyni. Coraz więcej ludzi jest zdania, że te reguły powinny zacząć obowiązywać także u nas.

Zdaniem specjalisty
Tatiana Szczęch – stylistka, doradca wizerunkowy z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi wykłady i szkoli w zakresie autoprezentacji, psychologii kolorów i zasad kodu ubioru (dress code). Ekspert HR Polska ds. wizerunku. Współzałożycielka portalu Spell Your Shape.
– Co Pani sądzi o strojach, które mają na sobie latem osoby wchodzące do kościoła?
– Coraz więcej w nas swobody. To dobrze, bo kiedy ubranie staje się naszą drugą skórą, sami czujemy się lepiej i pewniej. Jest jednak pewna granica, której nie wypada przekroczyć – granica dobrego smaku. Mam na myśli, oczywiście, bycie zbyt wyzywającym, bo lato sprzyja odkrywaniu ciała. Problem w tym, że u każdego z nas ta granica przebiega w różnych miejscach. To kwestia wychowania i edukacji – tak, także edukacji. Zasady ubioru są częścią etykiety i powinny być nam znane tak dobrze, jak zasady zachowania przy stole. Bywa jednak różnie.
– Czy coraz częściej zauważane na ulicach, a nieraz także w kościołach, „skąpe” stroje to już norma?
– Owszem, w stylu miejskim zaczynamy stosować modę plażową. Nie, nie jest to norma i nie sądzę, by kiedykolwiek się to zmieniło. Po prostu taki ubiór nie jest w dobrym tonie.
Rozmawiała Magda Nowak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowe kierunki studiów na UJD w Częstochowie

2019-07-19 17:09

AKW

W ramach dodatkowej rekrutacji studentów, która będzie trwać na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od 22 lipca do 18 września 2019 r. uczelnia proponuje nowe kierunki studiów.

Anna Wyszyńska

Kilka dni temu częstochowski uniwersytet otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie 3 kierunków studiów na Wydziale Pedagogicznym. Są to: pedagogika międzykulturowa z mediacją (studia I stopnia), pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie) oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie).

W czasie konferencji prasowej 19 lipca br. prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska poinformowała o zaakceptowaniu kolejnych wniosków uczelni dotyczących uruchomienia już w najbliższym roku akademickim kierunków: ekonomii (studia I stopnia), kosmetologii (studia II stopnia) oraz turystyki i rekreacji (studia II stopnia).

Więcej informacji: Zobacz . Obecnie UJD oferuje ponad 40 kierunków studiów w dziedzinach nauk humanistycznych, medycznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych i przyrodniczych. Wśród cieszących się największą popularnością są: fizjoterapia, filologia angielska i kosmetologia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem